Asiakkaamme

Asiakkaamme

"Sain AaltoJOKO®-ohjelmasta itseni näköisen viitekehyksen johtamiseen”

Mikko Kuivalainen
Viestintäpäällikkö, Työturvallisuuskeskus

Mikko Kuivalainen nimitettiin Työturvallisuuskeskuksen viestintäpäälliköksi lokakuussa 2019. Tehtävä on uusi paitsi Kuivalaiselle, myös Työturvallisuuskeskukselle. Kuivalainen kertoo hyötyvänsä uudessa työssään vuosina 2017-2018 käymästään AaltoJOKO®-johtamiskoulutuksesta.

AaltoJOKO®n pidemmän aikavälin vaikuttavuus on minusta kiistaton. Kun altistat ohjelmassa oman johtajaidentiteettisi ja tekemisesi uusille ajatuksille, syntyy hyvä selkäranka. Sain ohjelmasta itseni näköisen viitekehyksen johtamiseen”, Kuivalainen sanoo.

Kun altistat ohjelmassa oman johtajaidentiteettisi ja tekemisesi uusille ajatuksille, syntyy hyvä selkäranka. Sain ohjelmasta itseni näköisen viitekehyksen johtamiseen”

”On toki vaikea erotella onko osaaminen formaalimman koulutuksen tuomaa, työelämässä opittua, vai näiden hauska holistinen symbioosi. Huomaan kuitenkin tuon tuosta, että AaltoJOKO®n päällehän minä koko ajan rakennan”, Kuivalainen naurahtaa.

Työturvallisuuskeskuksessa Kuivalainen johtaa viestintää ja on lisäksi johtoryhmän jäsen.

”Taitaa olla AaltoJOKO®n vaikutusta, että peilaan nyt entistäkin tarkemmin omaa johtajuuttani – ja keinoja tuoda viestintäpäällikkönä lisäarvoa johtoryhmätyöskentelyyn”, hän pohtii.

Kuivalainen sanoo aloittavansa uutta työtään uteliain ja innostunein mielin.

”Edellisessä työssäni Varmassa työpöydälläni oli erityisesti liiketoiminnan tukeminen työkykyyn liittyvässä viestinnässä. Siirtyminen järjestöpuolelle oli luontevaa, sillä Työturvallisuuskeskuksessa koko visiomme keskittyy työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden tukemiseen”, hän kuvailee.

AaltoJOKO®n strategisen suunnittelun työkalut pääsevät hyvään käyttöön Kuivalaisen uudessa työssä. Hän on jo luonut Työturvallisuuskeskukselle ehdotuksen valitun strategian mittaamiseksi ja saanut suunnitelmalle vihreää valoa.

”Olen mittausorientoitunut ihminen. On hyvin eri asia mitata päivittäisiä operaatioita, kuin sitoa mittarit valittuun strategiseen polkuun”, hän tähdentää.

Uudessa työssään Kuivalaisella on mahdollisuus jättää kädenjälkensä monin tavoin koko organisaation toimintaan. Seuraavaksi hänellä on asialistallaan viestintäprosessien uudistaminen.

AaltoJOKO®-johtamiskoulutus antoi strategisen viitekehyksen koko viestinnän ekosysteemin ymmärtämiseen. Sen avulla on myös hyvä palastella päivittäisviestinnän johtamisessa asiat sopiviksi suupaloiksi”, hän huomauttaa.

AaltoJOKO® antoi strategisen viitekehyksen koko viestinnän ekosysteemin ymmärtämiseen. Sen avulla on myös hyvä palastella päivittäisviestinnän johtamisessa asiat sopiviksi suupaloiksi”

Kuivalainen korostaa vuorovaikutuksen muiden osallistujien kanssa rikastaneen opiskelukokemustaan kauaskantoisella tavalla.

”Antoisat keskustelumme haastoivat minut ajattelemaan asioita uusista näkökulmista. Osallistujien kirjo oli ilahduttavan laaja. Koin keskustelut hyvin arvokkaiksi, sillä viestinnässä jos missä ei saa jäädä omaan kuplaansa”, hän toteaa.

Kuivalainen kertoo joidenkin ohjelman mieluisimpien muistojen liittyvän tapaan, jolla tutkittu tieto yhdistettiin käytäntöön.

”Pääsin töissä kehittämään uutta robotiikan ratkaisua viestinnän tueksi varsin pian sen jälkeen, kun olimme ohjelmassa käsitelleet tekoälyä. Kouluttajien tapa yhdistää teoria käytäntöön todella auttoi viemään oppeja osaksi oman organisaation arkea”, Kuivalainen muistelee.

Kuivalainen kuvaa AaltoJOKO®-ohjelmaa erinomaiseksi investoinniksi niin osallistujalle kuin organisaatiollekin.

”Työntekijän lähettäminen ohjelmaan edesauttaa varmasti koko organisaation kehitystä”, Kuivalainen summaa.

Työturvallisuuskeskuksen viestintäpäällikkö Mikko Kuivalainen on kertonut AaltoJOKO®-kokemuksistaan kahteen otteeseen: heti ohjelman käytyään ja reilu vuosi ohjelman jälkeen. Matkan varrella Kuivalainen ehti vaihtaa myös työpaikkaa. Kuivalaisen ensiajatuksiin AaltoJOKO®:sta voit tutustua ohessa.

AaltoJOKO®