Asiakkaamme

Asiakkaamme

"Vastuullisuus koskee aivan jokaista organisaatiota, eikä kyseessä ole mikään ohimenevä trendi: vastuullisuus tuo valtavasti kasvumahdollisuuksia.”

Lenita Toivakka

YK:n alaisuudessa toimiva Global Compact on verkosto, joka edistää maailman suurinta yritysvastuualoitetta. Lenita Toivakka aloitti vuoden 2020 alussa työt Global Compact Suomen pääsihteerinä.

Toivakka kertoo ammentaneensa uuteen työhönsä työkaluja, uutta tietoa ja laaja-alaista näkemystä vastuullisuudesta Aalto PRO:n Kilpailuetua vastuullisuudesta -ohjelmasta, jonka hän suoritti vuonna 2019. Uusitun koulutusohjelman nimi syksystä 2020 alkaen on Vastuullisuus ja liiketoiminta.

”Muistan missä istuin, kun ajatus vastuullisuuskoulutukseen hakeutumisesta syntyi. Olin Eduskunnan Tulevaisuusvaliokunnan seminaarissa helmikuussa 2019 ja kuuntelin mielenkiintoista puheenvuoroa vastuullisuudesta. Olin jo päättänyt jättää politiikan kansanedustajakauteni loputtua. Oivalsin, että vastuullisuuskysymyksissä yhdistyvät asiat, joista olin ollut kiinnostunut niin ministerinä ja kansanedustajana politiikassa kuin aiemmin perheyrittäjänä”, Toivakka kertoo.

Aalto PRO:n koulutuksen Toivakka kertoo valinneensa sen kattavan sisällön ja yritysnäkökulman vuoksi.

Erinomaisten kouluttajien ja ryhmässä käytyjen keskustelujen kautta pääsin sisään niin vastuullisuuden perusteisiin, ihmisoikeuksiin, ympäristökysymyksiin kuin taloudelliseen vastuuseen.”

”Poliittinen puoli oli minulla sangen hyvin hallussa – ja perheyrittäjänä toimiessani olin saanut vahvan näkemyksen siitä, mitä yksittäinen yritys voi tehdä. En kuitenkaan tiennyt riittävän hyvin mitä yrittäjyysvuosieni jälkeen oli tapahtunut: millaisia odotuksia organisaatioilla on, miten vastuullisuusajattelu on yrityskentällä edennyt, ja minkälaisia työkaluja on tarjolla. Vastuullisuus ja liiketoiminta -ohjelma vastasi tähän tarpeeseen mainiosti”, Toivakka taustoittaa.

Toivakka kertoo huomanneensa heti valmennuksen aluksi olevansa tismalleen oikeassa paikassa. Hän kuvailee valmennusta innostavaksi kokemukseksi.

”Lähiopetusjaksoilla paneuduimme syvällisesti vastuullisuuden eri osa-alueisiin. Erinomaisten kouluttajien ja ryhmässä käytyjen keskustelujen kautta pääsin sisään niin vastuullisuuden perusteisiin, ihmisoikeuksiin, ympäristökysymyksiin kuin taloudelliseen vastuuseen. Ohjelman aikana mittarit, työkalut ja raportointi tulivat tutuiksi”, hän toteaa.

”Meillä oli todella hyviä kouluttajia, jotka avasivat mielenkiintoisten esimerkkien avulla sitä, miten vastuullisuutta on käytännössä toteutettu organisaatioissa. Puhtaasti kiertotalouden parissa toimivista organisaatioista kertonut puheenvuoro jäi erityisesti mieleeni. Huikeita liikeideoita ja loistava esitys!” Toivakka kuvailee.

Toivakka sanoo ohjelman tarjonneen hänelle juuri sitä, mitä hän toivoikin: mahdollisuutta siirtää poliittinen näkökulma sivummalle ja keskittyä siihen mitä yritykset tekevät.

”Kun vastuullisuus on osa strategiaa ja päivittäistä liiketoimintaa, tulee organisaatio todennäköisesti saavuttamaan paitsi kustannussäästöjä myös löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Silmien sulkeminen vastuullisuuden tarjoamilta mahdollisuuksilta on aina riski”, Toivakka korostaa.

”Vastuullisuus koskee aivan jokaista organisaatiota, eikä kyseessä ole mikään ohimenevä trendi: vastuullisuus tuo valtavasti kasvumahdollisuuksia”, hän lisää.

Toivakka toteutti ohjelmaan kuuluneen projektityön pk-yritysten vastuullisuudesta.

”Vaikka Suomessa tehdään todella hyvää työtä vastuullisuuden eteen, ovat vastuullisuusasioissa erityisesti kunnostautuneet yritykset pääosin suuryrityksiä. 99,8 prosenttia Suomen yrityksistä on kuitenkin pk-yrityksiä”, Toivakka muistuttaa.

Ohjelma kehitti ajatteluani. Ennen kaikkea se tarjosi ajantasaisen tiedon siitä, mitä vastuullisuustyö voi parhaimmillaan olla ja mitä kaikkea sillä voidaan saavuttaa.”

”Projektityössäni kartoitin muun muassa työkaluja, joita pk-yrityksille on tarjolla esimerkiksi Global Compactin, Sitran, Suomen Yrittäjien, Perheyritysten liiton, EK:n ja FIBS:in kautta. Vaikka tarjonta on todella hyvää, tarvitaan Suomeen lisää helppokäyttöisiä työkaluja, jotta pk-yritysten kynnys lähteä mukaan vastuullisuustyöhön madaltuisi”, Toivakka pohtii.

Toivakka sanoo ohjelman laajentaneen hänen ymmärrystään vastuullisuudesta.

”Ohjelma kehitti ajatteluani. Ennen kaikkea se tarjosi ajantasaisen tiedon siitä, mitä vastuullisuustyö voi parhaimmillaan olla ja mitä kaikkea sillä voidaan saavuttaa”, Toivakka painottaa.

Toivakka kertoo olevansa äärimmäisen innostunut uudesta työstään Global Compact Suomen pääsihteerinä ja sanoo suosittelevansa lämpimästi osallistumista Kilpailuetua vastuullisuudesta, nykyisin Vastuullisuus ja liiketoiminta -ohjelmaan.

”Uskon Aalto PRO:n koulutuksen osaltaan vaikuttaneen siihen, että minut valittiin Global Compact Suomen pääsihteeriksi”, hän sanoo.

”Sain ohjelmasta runsaasti tietoa ja työkaluja, jota hyödynnän uudessa työssäni päivittäin. Suosittelen osallistumista mielelläni – ja olen jo suositellutkin ihmisille, jotka miettivät seuraavaa vaihetta urallaan. Ohjelmasta saa innostavia esimerkkejä ja uutta näkökulmaa vastuullisuustyöhön – ja lisäksi todella mainion verkoston”, Toivakka huomauttaa.

Vastuullisuus ja liiketoiminta

Lenita Toivakka on myöhemmin siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen.