"Arvostamme valmennuksissa monipuolista, kansainvälistä näkemystä ja korkeatasoista koulutussisältöä, joka linkittyy konkreettisella tavalla osallistujien omaan työhön.”

Minna Korander & Hannu Hamunen
YIT

YIT tunnetaan kestävän kaupunkiympäristön rakentajana: edelläkävijäyrityksenä, jolla on yli 100 vuoden kokemus ja vahva markkina-asema. Aalto Executive MBA -ohjelmaan on vuosien varrella osallistunut useita YIT:läisiä.

”Merkittävin oppiminen tapahtuu käytännön työssä ja hyvä koulutus tukee työssäoppimista ja auttaa avartamaan näkökulmia”, kertoo YIT:n Vice President, HR Minna Korander.

”EMBA-ohjelma on saanut todella hyvää palautetta sen käyneiltä työntekijöiltämme: sitä pidetään inspiroivana ja motivoivana koulutuksena, ja se nähdään hyvänä investointina johtamistaitojen kehittämiseen”, Korander jatkaa.  

Aalto Executive MBA:n vuosikurssilla 2016-2017 oli mukana kolme YIT:n ammattilaista. Yksi heistä oli Head of Business Solutions Hannu Hamunen.

”Aalto EE:llä on erinomainen maine ja sen kolme akkreditointia ovat tae korkeatasoisesta opetuksesta. Koulutukseen aiemmin osallistuneet kollegani olivat poikkeuksetta kehuneet EMBA:n olevan erinomainen ohjelma”, hän taustoittaa päätöstään osallistua koulutukseen.

EMBA-ohjelmaa pidetään inspiroivana ja motivoivana koulutuksena, ja se nähdään hyvänä investointina johtamistaitojen kehittämiseen."

Hamunen kuvaa opetussisältöä monipuoliseksi ja mielenkiintoiseksi. Oman ammattitaitonsa kannalta erityisen hyödyllisinä aiheina Hamunen nostaa esiin muun muassa strategisen ajattelun, strategian johtamisen sekä Self Development -prosessin, joka keskittyy itsensä kehittämiseen ja oman johtajuuden parantamiseen.

”Välillä pohdin, kuinka näin valtavan määrän tietoa voi omaksua tässä ajassa – mutta nyt ohjelman käytyäni huomaan ammentaneeni EMBA-opinnoista paljon asioita, joita pystyn hyödyntämään työssäni. Konkreettisena esimerkkinä voi mainita vaikkapa johtajuustaidot: saimme uusia näkökulmia johtajuuteen ja käytännön työkaluja”, hän korostaa.

Hamunen on kauppatieteiden maisteri, joten Executive MBA -ohjelmassa käsiteltiin myös monia hänelle entuudestaan tuttuja aihealueita.

”Minulla oli vankka pohja muun muassa finanssimoduuleihin, mutta olihan maisterinopinnoistani jo aikaa. Oli erinomainen idea kerrata vanhaa ja saada uutta näkemystä. Koulutus on todella laaja-alainen ja vastaan tuli toki sellaisiakin aiheita, joissa oma osaamiseni lähti nollasta. EMBA-tasolla vauhti on kova ja silloin täytyi tosissaan tsempata, jotta pysyi mukana”, Hamunen naurahtaa.

Hamunen vakuuttaa olevansa erittäin tyytyväinen päätökseensä osallistua EMBA-ohjelmaan: ”Kokemuksesta jäi kaikin puolin positiivinen fiilis. Ryhmässämme oli alusta alkaen huiman hyvä yhteishenki, mikä oli ilahduttava yllätys. Olin odottanut jopa hienoista kilpailuhenkeä, mutta meillä kaikki auttoivat toisiaan. Ryhmän kanssa käydyt keskustelut myös avarsivat näkemään asioita aivan uusista näkökulmista.”  

Minna Korander kertoo Aalto EE:n olevan YIT:lle mieluisa yhteistyökumppani. EMBA-ohjelman lisäksi yhteistyötä on tehty muun muassa YIT:lle räätälöidyn, strategiaan linkitetyn johtamisen valmennusohjelman tiimoilta. Räätälöity ohjelma on rakennettu vastaamaan Aalto Executive MBA -kriteerejä, jolloin osallistujat saavat jo räätälöidyn ohjelman aikana hyvän käsityksen, millaista on opiskella itse tutkintoa.

EMBA-ohjelmaan olemme lähettäneet sellaisissa tehtävissä toimivia ammattilaisiamme, jotka pystyvät työssään vaikuttamaan asioihin laaja-alaisesti ja kehittämään YIT:n toimintaa."

”Meillä YIT:llä on paljon imua valmennuksiin ja osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Tuoreessa henkilöstökyselyssämme peräti 87 % vastaajista kertoi oppivansa päivittäin työssään uusia asioita. Luku kertoo siitä, kuinka nopeasti alallamme mennään eteenpäin – ja kuinka tärkeää jatkuva kehittyminen on. EMBA-ohjelmaan olemme lähettäneet sellaisissa tehtävissä toimivia ammattilaisiamme, jotka pystyvät työssään vaikuttamaan asioihin laaja-alaisesti ja kehittämään YIT:n toimintaa”, Korander toteaa.

”Arvostamme koulutuksissa monipuolista, kansainvälistä näkemystä ja korkeatasoista koulutussisältöä, joka linkittyy konkreettisella tavalla osallistujien omaan työhön. Nämä toteutuvat hienosti Executive MBA:ssa ja räätälöidyissä valmennuksissa”, Korander painottaa.

Hannu Hamunen sanoo suosittelevansa Aalto Executive MBA -ohjelmaa mielellään muille. ”En keksi yhtäkään syytä, miksei ohjelmaan kannattaisi osallistua, jos siihen suinkin tarjoutuu tilaisuus. Opiskelu on toki vaativaa ja ajankäyttö haasteellista – aika ajoin opiskelu vaativan työn ohessa on luonnollisesti hyvinkin rankkaa – mutta kaiken kaikkiaan EMBA on äärimmäisen antoisa kokemus, josta saa erittäin paljon irti.”

Aalto Executive MBA