"Ohjelma antoi hyvin realistisen, ajantasaisen kuvan siitä mitä tekoäly tänä päivänä on ja miten se voi vaikuttaa liiketoimintaan.”

Tommi Uksila
Toimitusjohtaja, Climecon Oy

Suomalainen Climecon Oy on ilmastointialan edelläkävijä, joka tunnetaan fiksummista sisäilmaratkaisuista, kuten asuinkerrostalojen älykkäästä IoT-pohjaisesta MyAir -ilmanvaihtoratkaisusta, joka säätää, optimoi ja tasapainottaa ilmanvaihdon automaattisesti asuntojen välillä. Noin 50 henkeä työllistävän Climeconin toimittamia sisäilmaratkaisuja löytyy asuin-, liike- ja julkisten rakennusten lisäksi muun muassa maailman suurimmista risteilijöistä, ja esimerkiksi ammattikeittiöiden huuvien ja ilmastointikattojen vienti Eurooppaan on hyvässä kasvussa.

Artificial Intelligence (AI) eli tekoäly tekee vauhdilla tuloaan kaikille liiketoiminnan aloille.

Climeconin toimitusjohtaja Tommi Uksila osallistui hiljattain Aalto EE:n järjestämään AI:n perusteet – tekoäly liiketoiminnan ajurina (Driving Business Growth with AI) -valmennukseen.

”Olemme aina tehneet rohkeasti tuotekehitystä ja lähteneet mukaan hyödyntämään uusinta teknologiaa, joten innostuin valmennuksesta heti kuullessani siitä. AI sopii todella hyvin Climeconin ajatusmaailmaan ja strategiaan”, Uksila sanoo.

Uksila otti valmennukseen mukaansa kaksi Climeconin johtoryhmän jäsentä, CTO Anssi Airaksen ja suunnittelupäällikkö Esa Huuskosen.

”Oli hyödyllistä osallistua kolmen hengen voimin samasta yrityksestä. Valmennus herätti meissä kaikissa paljon ajatuksia siitä, kuinka voimme jatkossa hyödyntää tekoälyä Climeconilla. Innostuimme aiheesta valtavasti: sparrasimme toisiamme ja jokaisella tauolla ja päivien päätteeksi keskustelimme kilvan siitä missä kaikkialla AI voidaan meillä tulevaisuudessa nähdä”, Uksila kuvailee valmennuskokemusta.

Oli hyödyllistä osallistua kolmen hengen voimin samasta yrityksestä. Valmennus herätti meissä kaikissa paljon ajatuksia siitä, kuinka voimme jatkossa hyödyntää tekoälyä Climeconilla.”

Kaikille kolmelle oli valmennuksen jälkeen selvää, että Climecon haluaa olla mukana hyödyntämässä tekoälyn mahdollisuuksia.

”Suurimmat päätökset liittyvät nyt lähinnä siihen missä järjestyksessä lähdemme viemään hyviä uusia ideoita käytäntöön”, Uksila toteaa.

Uksila kehuu valmennuksen sisältöä kattavaksi ja hyvin rakennetuksi.

”Valmennus oli todella mielenkiintoinen. Luennoitsijat olivat hyviä ja ohjelma antoi minusta hyvin realistisen, ajantasaisen kuvan siitä mitä tekoäly tänä päivänä on ja miten se voi vaikuttaa liiketoimintaan”, Uksila kiittää.

”Teoriaa oli kahden päivän valmennukseen sopivasti. Käytännön caset olivat hyvä, niiden avulla pääsi miettimään asioita monelta kannalta, esimerkiksi pohtimaan eettisiä kysymyksiä. Valmennuksen aikana käytiin myös varsin aktiivista keskustelua ja vuoropuhelu oli erinomaista. Oli mielenkiintoista kuulla, miten erilaisia AI-ratkaisuja osallistujien yrityksissä oli jo käytössä tai suunnitteilla”, Uksila tähdentää.

Valmennuksen jälkeen tekoäly on otettu vahvasti mukaan Climeconin tuotekehitykseen ja ensimmäisiä tekoälypohjaisia ratkaisuja testataan jo nyt.

”Valmennus konkreettisesti avasi silmämme oivaltamaan, kuinka monessa asiassa voisimme hyödyntää tekoälyä omassa toiminnassamme. Sisäilmaratkaisuissa on todella paljon muuttujia ja datan hallitseminen on haasteellista. AI parantaisi datamassojen hallintaa ja auttaisi meitä saamaan asiakkaille nopeampia vastauksia”, Uksila pohtii.

Valmennus konkreettisesti avasi silmämme oivaltamaan, kuinka monessa asiassa voisimme hyödyntää tekoälyä omassa toiminnassamme."

”Meillä AI on nyt selkeästi johtoryhmän agendalla ja osa päivittäistä työtämme. Merkittävää potentiaalia löytyy paitsi tuotekehityksen puolelta myös strategian ja tulevaisuuden skenaarioiden luomisessa, missä AI voi jatkossa olla iso apu”, Uksila kertoo.

Uksila sanoo suosittelevansa AI:n perusteet -ohjelmaan osallistumista mielellään.

”AI:n tuomia mahdollisuuksia ei kannata sivuuttaa. Ne pitää ottaa tänä päivänä huomioon, jos haluaa pitää tai saavuttaa kilpailuetua”, Uksila huomauttaa.

”Koulutukset ovat aina yrityksille investointeja. Minusta tämä koulutus antoi vähintäänkin vastinetta käytetylle ajalle ja rahalle. Meille jäi osallistumisesta todella hyvä fiilis ja into oppia vielä lisää. Suosittelen osallistumista alasta riippumatta kaikille asiasta kiinnostuneille. Minusta ohjelma sopii ennen kaikkea ylimmälle johdolle ja johtoryhmän jäsenille, joiden on aiheellista tietää millaisia liiketoimintamahdollisuuksia tekoäly voi tuoda”, Uksila painottaa.

Driving Business Growth with AI