Asiakkaamme

Asiakkaamme

"Monipuolinen ohjelma avasi digitalisaation ja liikenteen palvelullistamisen merkitystä liikennejärjestelmätyössä ja konkretisoi ilmastonmuutoksen aiheuttamaa päästövähennystarvetta.”

Suvi Jousmäki

Liikennejärjestelmätyö -koulutusohjelma

Vuodesta 2001 maakuntien strategisen suunnittelun, maakuntakaavoituksen ja liikennejärjestelmätyön parissa työskennellyt Suvi Jousmäki muutti Itä-Suomesta Helsinkiin puolitoista vuotta sitten aloittaessaan työt Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksessa. Espoossa Jousmäen vastuulle kuuluu yleiskaavatasoinen suunnittelu, jonka lisäksi hän ratkaisee muun muassa kaupan sijainnin ohjaukseen liittyviä asioita sekä toimii yleissuunnittelun yhteyshenkilönä metrokäytävän alueella.

Jousmäki osallistui hiljattain Liikennejärjestelmätyön koulutusohjelmaan. Hän kertoo saaneensa valmennuksesta paljon irti.

”Olen innokas elinikäisen oppimisen puolestapuhuja. Koulutustaho oli minulle tuttu, sillä olen YTK:n Pitkä kurssi – yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijaohjelman alumni vuodelta 2005. Liikennejärjestelmätyön koulutusohjelma oli kiinnostanut minua jo pitkään. Otin asian esille kehityskeskustelussa ja onneksi tarjoutui mahdollisuus lähteä mukaan”, Jousmäki taustoittaa päätöstään osallistua ohjelmaan.

”Ohjelma oli erittäin hyödyllinen ja hyvä kokemus. Lähiopetuspäiviin oli aina hauska tulla, vetäjät olivat innostavia, asiantuntevia ja mukavia – ja sisältö kautta linjan mielenkiintoista. Lisäksi opiskeluporukkamme oli mainio ja järjestelyt toimivat hyvin”, hän summaa kokemustaan.

Jousmäki kiittelee ohjelman keskustelevaa ilmapiiriä erinomaiseksi.

”Ryhmässämme syntyi hyviä keskusteluja sekä opetuksen aikana että yhteisillä aamupaloilla ja tauoilla. Keskusteluista muodostui tärkeä osa oppimiskokemusta. Avoimessa ilmapiirissä nousi esille monipuolisesti eri alan edustajien näkökulmia ja opin paljon myös muilta osallistujilta”, Jousmäki pohtii.

”Ohjelma tukikin ammatillista kotoutumistani pääkaupunkiseudulle paitsi sisältönsä puolesta, myös tarjoamalla mainion verkoston”, hän lisää.

Avoimessa ilmapiirissä nousi esille monipuolisesti eri alan edustajien näkökulmia ja opin paljon myös muilta osallistujilta”

Ohjelman sisällössä Jousmäki sanoo arvostaneensa ennen kaikkea kattavuutta.

”Monipuolinen ohjelma avasi digitalisaation ja liikenteen palvelullistamisen merkitystä liikennejärjestelmätyössä ja konkretisoi ilmastonmuutoksen aiheuttamaa päästövähennystarvetta. Kaupunkisuunnittelussa päästövähennysten edistämisen tulisi olla suunnittelun selkäranka, sillä liikenne muodostaa 20 % päästöistä”, hän korostaa.

Jousmäki osallistui myös valmennuksen yhteydessä järjestettyyn Oslon ekskursioon. Hän luonnehtii vierailua erittäin onnistuneeksi.

”Oli kiinnostavaa kuulla, kuinka Norjassa toteutetaan liikennejärjestelmä- ja kaupunkisuunnittelua kestävän liikkumisen näkökulmasta. Toki toimintaympäristö poikkeaa paljon Suomesta – Norjalla on nollapäästöistä vesivoimaa ja kestävä liikkuminen perustuu sähköautojen vallankumoukseen. Oslossa 80 % uusista autoista on sähköautoja ja koko maan tasollakin jo 60 %”, hän huomauttaa.

Valmennus olisi varmasti hyödyllinen monenlaisissa tehtävissä työskenteleville ihmisille. Liikennejärjestelmätyötä tarkasteltiin niin monipuolisesti – esimerkiksi vaikutusten arvioinnin, käyttäjien tai logistiikan näkökulmasta."

Jousmäki kertoo käyttävänsä ennakkoluulottomasti uusia liikenneratkaisuja omassa arjessaan. Hänen nelihenkinen perheensä luopui Helsinkiin muuton myötä henkilöautosta.

”Liikkumisessa hyödynnämme Whim-palvelua. Joukkoliikenne, kaupunkipyörät, sähköpotkulaudat, edullisemmat taksit ja yhteiskäyttöautot – kaikki nämä ovat tulleet tutuiksi. Kouluikäiset lapsemmekin oppivat kulkemaan julkisilla harrastuksiinsa heti muutettuamme Savosta Helsinkiin, mikä ilahduttavasti vapautti minut ja puolisoni kuljetusrumbasta”, hän naurahtaa.

Erinomaisesti pääkaupunkiseudulle kotiutunut Jousmäki sanoo suosittelevansa Liikennejärjestelmätyö-koulutusohjelmaan osallistumista mielellään.

”Valmennus olisi varmasti hyödyllinen monenlaisissa tehtävissä työskenteleville ihmisille. Liikennejärjestelmätyötä tarkasteltiin niin monipuolisesti – esimerkiksi vaikutusten arvioinnin, käyttäjien tai logistiikan näkökulmasta – ja punaisena lankana koko ohjelmassa oli liikenteen palvelullistaminen, digitalisaatio ja ilmastonmuutos. Kattavasta sisällöstä saa hyvien valmentajien avulla paljon irti. Suosittelen lämpimästi osallistumista”, Jousmäki sanoo ja antaa seuraavaan ohjelmaan osallistuville yhden vinkin:

”Oppimispäiväkirjaan kannattaa panostaa. Itse kirjoitin aina lähiopetuksen aikana keskeisiä oppeja ylös, jolloin muistiinpanojen pohjalta oli helppo työstää jokaisen jakson päätteeksi oppimispäiväkirjaa. Olen palannut oppimispäiväkirjaani usein valmennuksen päätyttyä. Se on osoittautunut hyödylliseksi muistin virkistäjäksi töissä.”

Lue lisää Liikennejärjestelmätyö-koulutusohjelmasta

Suvi Jousmäki on myöhemmin siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen.