Asiakkaamme

Asiakkaamme

"Sain F.E.C-ohjelman myötä uralleni uuden suunnan”

Minna Klemettilä

Minna Klemettilä kertoo löytäneensä F.E.C-ohjelman uransa taitekohdassa. Sopiva koulutusohjelma sekä yritysyhteistyöpaikka löytyi Aalto PRO:n Sote-muutosasiantuntija F.E.C-ohjelman kautta. Hän työskenteli koulutuksen ajan sote-järjestämisen valmistelijana Uudenmaan liiton Uusimaa2019 -hankkeessa, jonne myös työllistyi koulutuksen jälkeen. Nykyisin Klemettilä työskentelee uuden työnantajan palveluksessa.

Klemettilä on työskennellyt uransa aikana muun muassa sairaanhoitajana ja yksityisessä ikääntyneiden palvelutalossa toiminnanjohtajana. Koulutukseltaan hän on terveystieteiden maisteri, työnohjaaja ja psykiatrinen sairaanhoitaja.

”Minulla on kolme lasta. Olin useamman vuoden kotiäitinä samaan aikaan kun opiskelin terveystieteiden maisteriksi. Pohdin uutta urasuuntaa ja F.E.C-ohjelma kuulosti kiinnostavalta mahdollisuudelta päivittää sote-osaamiseni ja saada mielekäs uusi työpaikka”, Klemettilä taustoittaa päätöstään hakea sote-muutosasiantuntijakoulutusohjelmaan.

Sote-osaamisen päivittämiseen en olisi parempaa valintaa voinut tehdä."

Klemettilä sanoo päässeensä ohjelmassa saman tien kiinni uuteen työhön.

”Pääsin työskentelemään Uusimaa2019 -hankkeessa sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa heti ohjelman alusta alkaen. Työkenttänäni on ollut koko sote-järjestämisen hankekorin läpileikkaava hankevalmistelun tuki: projektinhallintaa, koordinointia, viestintää ja johtamisen tukeen liittyviä tehtäviä. Erityisesti olen nauttinut valmistelutehtävistä projektissa Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen”, hän toteaa.

”Sote-osaamisen päivittämiseen en olisi parempaa valintaa voinut tehdä. F.E.C-ohjelman viimeisen kuukauden olinkin jo Uudenmaan liitossa työsuhteessa Uusimaa2019 -hankkeessa”, Klemettilä jatkaa.

Klemettilä kiittää ohjelman lähiopetuspäivien sisältöä ajankohtaiseksi ja tehtäviä kiinnostaviksi.

”Lähiopetuspäivät oli rakennettu todella hyvin. Sisältö oli oman ammattitaidon kehittämisen kannalta relevanttia ja kiinnostavaa. Palvelumuotoilu on tästä hyvä esimerkki. Asiakasymmärryksen syvällisempi tarkastelu ja asiakkaan palvelupolkujen pohtiminen ilmiölähtöisesti jäivät mieleen hyödyllisinä oppeina”, hän mainitsee.

”Palveluiden digitalisointi oli myös erittäin ajankohtainen aihe. Siihen syventyminen auttoi oivaltamaan, kuinka paljon mahdollisuuksia digitalisaatio tuo. Hanketyöskentelyssä muutosjohtamisen opit ovat niin ikään olleet hyvin arvokkaita”, hän alleviivaa.

Uusimaa2019 -hankkeeseen tuli F.E.C-ohjelman myötä samaan aikaan useampi sote-osaaja töihin. Valmis verkosto auttoi uuteen työhön tarttumisessa ja helpotti ohjelman oppien viemistä käytäntöön.

”F.E.C-ohjelmasta Uusimaa2019 -hankkeeseen tulleet osaajat sijoittuivat eri puolelle hanketta. Valmis verkosto hankkeessa hyödytti meitä kaikkia, sillä tiedon jakaminen oli helppoa. Toteutin osana opintoja esimerkiksi yhdessä toisen ryhmäläisemme kanssa Lean-kehittämiseen liittyvän harjoitustyön, josta oli apua tehtävään liittyvän työkokonaisuuden jäsentämisessä”, Klemettilä sanoo.

Klemettilä luonnehtii F.E.C-ohjelman käytännön järjestelyjä kaikin puolin toimiviksi. Myös opiskelumateriaalit saavat häneltä kehuja.

F.E.C. tarjosi minulle paitsi uutta substanssiosaamista, myös mahdollisuuden kehittää työelämän metataitoja, kuten vuorovaikutus- ja viestintätaitoja."

”On todella mukavaa, että me voimme käyttää materiaaleja oppimisympäristössä vielä ohjelman päättymisen jälkeen. Aion hyödyntää materiaaleja myös jatkossa”, Klemettilä huomauttaa.

Klemettilä kertoo ohjelman antaneen hänelle juuri sitä mitä hän toivoikin: hänen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakentän osaamisensa päivittyi, uusi urasuunta selkeni ja hän sai todella kiinnostavan työpaikan.

”Tieto- ja taitopääoman kartuttamisen lisäksi sain ohjelman myötä otettua oman urani haltuun ja kirkastettua sitä, mitä kohti haluan mennä. Se oli ohjelman suurin anti. Osaamiseni ja vahvuuteni asiantuntijana ovat selkiytyneet minulle itsellenikin uudella tavalla”, hän pohtii.

”F.E.C tarjosi minulle paitsi uutta substanssiosaamista, myös mahdollisuuden kehittää työelämän metataitoja, kuten vuorovaikutus- ja viestintätaitoja”, hän lisää.

Klemettilä sanoo suosittelevansa F.E.C-ohjelmaan osallistumista mielellään. 

”Olen aina nauttinut uuden oppimisesta. Kokemus vastasi hyvin odotuksiani ja suosittelen osallistumista. Jos tartut tilaisuuteen, niin suosittelen henkilökohtaisen opintosuunnitelman ottamista aktiiviseen käyttöön heti alusta alkaen ja myös oman mentorin hyödyntämistä urasuunnittelun apuna”, hän vinkkaa.

Sote-muutosasiantuntijakoulutus sopii Klemettilän mukaan erinomaisesti niin ihmisille, joilla on jo vahvaa sote-osaamista, kuin alan asiantuntijuudesta kiinnostuneille.

”Minulla oli ohjelman alkaessa 15 vuotta työkokemusta sote-alalta, mutta sain paljon uutta tietoa ja ajateltavaa. Nopeasti muuttuvassa sote-kentässä tietojen päivittäminen ajantasaiseksi oli ehdottomasti kannattavaa”, hän tähdentää.

Noin kuuden kuukauden pituisissa Further Educated with Companies (F.E.C) -koulutusohjelmissa osallistujat saavat korkeatasoista täydennyskoulutusta, minkä lisäksi he tarjoavat työpanoksensa yrityksille puoleksi vuodeksi. Toimenkuva määritellään aina yrityksen tarpeiden mukaan. Se voi liittyä mihin tahansa yrityksen toimintoihin: myynti ja markkinointi, projektijohtaminen, kansainvälistyminen, ICT, muutoksenhallinta, asiakasrajapinnassa toimiminen tai muiden eri tehtävien asiantuntijuus.