"Executive HR -ohjelma vahvisti käsityksiäni siitä, mihin suuntaan liiketoiminnan johtamista ja HR-työtä pitää kehittää.”

Mikko Mäki-Tuuri
Director, HR, UPM Timber

Mikko Mäki-Tuuri on työskennellyt HR-tehtävissä parikymmentä vuotta, joista UPM:ssä vuodesta 2001. Tällä hetkellä Mäki-Tuuri toimii UPM:n sahateollisuuden HR-johtajana.

Kun Mäki-Tuuri kertoi haluavansa petrata strategista osaamistaan, hän sai esimieheltään suosituksen tutustua Aalto EE:n koulutustarjontaan. Executive HR -ohjelma vaikutti Mäki-Tuurista kiinnostavalta. Kuultuaan kollegaltaan vielä ohjelmasta kehuja hän päätti ilmoittautua mukaan.

Mäki-Tuuri kertoo saaneensa ajankohtaisiin teemoihin ohjelmasta uutta ajateltavaa niin suoraan opetuksesta kuin vuoropuhelusta ryhmäläisten kanssa. Mäki-Tuuri sanookin pitäneensä opinnoissa erityisesti case-pohjaisista keskusteluista, joiden aikana pääsi vaihtamaan ajatuksia muiden osallistujien kanssa.

Ohjelma on hyödyllinen kaikille niille ammattilaisille, jotka miettivät, miten HR voi olla vielä paremmaksi hyödyksi liiketoiminnalle. "

”Asiantuntevilta HR-kollegoilta eri yrityksistä sai jaettavaksi hyviä näkökulmia”, Mäki-Tuuri painottaa. Hän neuvoo ohjelmaan osallistumista harkitsevia varaamaan riittävästi aikaa lähiopetuspäiviin:

”Suosittelen lämpimästi osallistumista. Ohjelma on hyödyllinen kaikille niille ammattilaisille, jotka miettivät, miten HR voi olla vielä paremmaksi hyödyksi liiketoiminnalle. Kannattaa varmistaa voivansa olla joka lähiopetusjaksolla mukana – muutoin menettää todella hyviä keskusteluja muiden ryhmäläisten kanssa”, Mäki-Tuuri vinkkaa.

Mäki-Tuuri kertoo koulutuksen vastanneen hyvin hänen odotuksiaan. Kouluttajien ammattitaito ja sulautuvaan oppimiseen perustuvat opetusmetodit saavat molemmat häneltä kiitosta.

”Ohjelma vahvisti käsityksiäni siitä, mihin suuntaan liiketoiminnan johtamista ja HR-työtä pitää kehittää. Koulutuksesta ammentamani opit ponnahtavat esiin varmasti omaa työtä tehdessä ja edesauttavat uusien kehitysideoiden syntymistä”, hän pohtii.

”Sain Executive HR -ohjelmassa jonkinlaisen ahaa-elämyksen, että HR voi tukea liiketoimintastrategiaa hyvin eri tavoilla. HR-strategiakin voi olla varsin erilainen riippuen siitä mitä haastetta ollaan taklaamassa”, Mäki-Tuuri alleviivaa.

Ohjelma vahvisti käsityksiäni siitä, mihin suuntaan liiketoiminnan johtamista ja HR-työtä pitää kehittää. Koulutuksesta ammentamani opit ponnahtavat esiin varmasti omaa työtä tehdessä ja edesauttavat uusien kehitysideoiden syntymistä."

”Yksi ohjelmassa annettu oivallinen neuvo jäi erityisesti mieleeni: ennen strategian luonnostelua on hyvä ottaa askel taaksepäin ja miettiä teoriankin pohjalta mitä haastetta itse asiassa ollaan ratkaisemassa. Vasta sen jälkeen kannattaa lähteä suunnittelemaan strategiaa isommassa mittakaavassa”, hän selventää.

Koulutus osui Mäki-Tuurin mukaan otolliseen aikaan hänen oman työnsä kannalta.

”Opiskelu ja työ lomittuivat sopivaan aikaan keskenään. Ohjelmassa käytiin läpi ajankohtaisia HR-teemoja ja HR:n muutosta, mistä oli hyötyä työssäni”, Mäki-Tuuri sanoo.

Pitkän linjan HR-ammattilaisena Mäki-Tuurilla on selkeä näkemys kouluttautumisesta. Jokaisen kannattaisi aina vuosittain miettiä omaa kehityssuunnitelmaansa: reflektoida missä on onnistunut, mitä voisi tehdä toisin ja missä olisi tarpeen oppia lisää.

”Yritän itse noudattaa näitä oppeja ja hankkia säännöllisesti uusia ideoita. Aina voi yrittää tehdä asioita pikkuisen paremmin kuin edelliskerralla”, hän tähdentää.

Executive HR

Mäki-Tuuri on siirtynyt myöhemmin toisen työnantajan palvelukseen.