Asiakkaamme

Asiakkaamme

"Kouluttajat olivat alansa huippuja ja AaltoJOKO® -ohjelma oli hyvin rakennettu. Odotukseni jopa ylittyivät.”

Mikko Kuivalainen
Viestintäpäällikkö, Työturvallisuuskeskus

Työturvallisuuskeskuksen viestintäpäällikkö Mikko Kuivalainen on tyytyväinen AaltoJOKO®-alumnus. Hän on kertonut AaltoJOKO®-kokemuksistaan kahteen otteeseen: heti ohjelman käytyään ja reilu vuosi ohjelman jälkeen. Matkan varrella Kuivalainen ehti vaihtaa myös työpaikkaa.

Kuivalaisen ensiajatuksiin AaltoJOKO®:sta voit tutustua tässä alla. Kuivalainen kertoo ohjelman pidemmän aikavälin vaikuttavuudesta ohessa.

Mikko Kuivalainen osallistui AaltoJOKO® -ohjelmaan vuosina 2017-2018, työskennellessään osastopäällikkönä eläkevakuutusyhtiö Varmassa. Kuivalainen kertoo viihtyneensä erinomaisesti Varmassa, missä hän johti työkseen viestinnän asiantuntijoita ja vastasi lisäksi laajasta sisällöntuotannon verkostosta. Työn sisällössä Kuivalaisella painottuivat viestinnän megatrendit, kuten mittaaminen, analytiikka ja visuaalinen viestintä.

Aalto EE oli miehelle jo entuudestaan tuttu ja hän tiesi odottaa laadukasta koulutusta.

”Aalto EE tarjoaa aina hyvin huolitellun ja viimeistellyn asiakaskokemuksen. Palautetta luetaan ja reflektoidaan selvästi hyvin tarkasti, se huokuu kaikesta toiminnasta. Suunta pysyy aina oikeana, kun organisaatio käy jokaisen koulutuksen aikana samalla itse oppimis- ja laadunvarmistusprosessia”, hän tähdentää.

AaltoJOKO® -opinnoissa Kuivalaiselle isoin ilon aihe oli tapa, jolla tutkittu tieto yhdistettiin koeteltuihin käytäntöihin.

En ollut osannut kuvitellakaan, että pääsisimme niin syvälle joka aihepiirissä.”

”Jokainen valmennusjakso alkoi vahvasti tutkittuun tietoon pohjautuvilla tehtävillä ja materiaaleilla, joiden avulla aiheeseen orientoitui. Lähipäivinä aiheita purettiin hyvien käytäntöjen kautta ryhmässä. En ollut osannut kuvitellakaan, että pääsisimme niin syvälle joka aihepiirissä”, hän kuvailee.

Ohjelman tarjoama psykologinen näkökulma johtamiseen oli Kuivalaisen mukaan erityisen kiinnostava.

”Meille esiteltiin useammalla valmennusjaksolla inspiroivia ajatuksia esimerkiksi käyttäytymistieteen ja jopa neurotieteen saralta, mikä oli minusta hirveän hauskaa. Oivalsin, kuinka hyvä idea olisi rohkeammin tarttua tuoreimpaan tutkimustietoon ja hakea tätä kautta ratkaisuja omaan toimintaan”, Kuivalainen sanoo.

”Psykologinen näkökulma tarjosi uutta ajateltavaa muun muassa palkitsemisesta, HR-käytännöistä ja asiakkuuksien johtamisesta – ja antoi paljon eväitä liittyen omaan johtamistyyliin ja identiteettiin johtajana”, hän lisää.

Koulutuksen aikana ratkaistiin liiketoimintaongelmia pienryhmissä. Työskentelytapa saa Kuivalaiselta erityiskiitosta.

Ryhmässämme oli ihmisiä varsin erilaisilta toimialoilta. Oli huikeaa huomata, millaisia ratkaisumalleja saimme yhdessä aikaan."

”Ryhmässämme oli ihmisiä varsin erilaisilta toimialoilta. Oli huikeaa huomata, millaisia ratkaisumalleja saimme yhdessä aikaan. Ne olivat taatusti aivan erilaisia kuin mihin olisi päätynyt, mikäli samoja ongelmia olisi tarkastellut oman alansa ammattilaisten kanssa”, hän pohtii.

Kuivalainen osallistui opintojensa aikana myös Singaporeen ja Jakartaan suuntautuvaan Study Touriin.

”Se oli erinomainen kokemus. Minulle oli esimerkiksi hyvin positiivinen yllätys huomata, kuinka vakavasti Aasiassa otetaan vastuullisuusasiat. Toinen mieleenpainuva muisto on Indonesiassa saamamme antropologinen perehdytys kulttuuriperinnön vaikutuksesta liiketoimintaan. Se herätti pohtimaan, kuinka hyödyllistä jokaisen yrityksen olisi säännöllisesti ammentaa oppia kulttuuriantropologiasta”, hän muistelee.

Kuivalainen kertoo suosittelevansa AaltoJOKO® -ohjelmaa mielellään. Koulutus sopii hänen mukaansa ennen kaikkea kokeneille ammattilaisille.

"Kouluttajat olivat alansa huippuja ja ohjelma oli hyvin rakennettu. Odotukseni jopa ylittyivät. Ohjelmalla on vahva akateeminen anti ja monesta opista on paljon käytännön hyötyä töissä. Esimerkiksi Kahnemanin näkemykset hitaasta ja nopeasta ajattelusta olivat hyvä löytö viestintäihmiselle”, hän toteaa.

”Koulutuksen aikana saa myös erinomaisen verkoston, jolle kannattaa avarakatseisesti antaa mahdollisuus vaikuttaa omiin näkökulmiin. Ohjelma on oivallinen tilaisuus altistaa oma johtamistyyli uusille ideoille ja tehdä kokemuksesta oma henkilökohtaisen kasvun polku”, Kuivalainen vinkkaa opintoja harkitseville.

AaltoJOKO®