Asiakkaamme

Asiakkaamme

"Sain merkittävää lisäymmärrystä niin kansallisessa kuin globaalissa toimintaympäristössä tapahtuvista murroksista ja hyvät valmiudet toimia erilaisissa verkostoissa. Lisäksi ohjelma monipuolisti kykyäni strategiseen johtamiseen.”

Matti Hyytinen
Hallintojohtaja, Maanmittauslaitos

Maanmittauslaitoksen hallintojohtaja Matti Hyytisellä on laaja tehtäväpaletti. Hänen vastuullaan ovat niin HR-, talous-, oikeus-, toimitila- kuin viestintäpalvelutkin. Lisäksi Hyytinen toimii Maanmittauslaitoksen talousjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä.

Lähes koko työuransa valtion palveluksessa ollut Hyytinen päätti muutama vuosi sitten osallistua Aalto Executive MBA -ohjelmaan.

”Näen johtajan tehtävän jatkuvana kehittymispolkuna – ja merkittävää kehitystä tapahtuu vain, jos haastaa itsensä ja hakeutuu pois omalta mukavuusalueeltaan. Olin jo pidempään miettinyt laajempaa johtamisvalmennusta, sillä edellisistä tutkinto-opinnoista oli jo ehtinyt vierähtää tovi. Valmistuin kauppatieteiden maisteriksi vuonna 2001. EMBA oli ekonomille luonteva valinta perusteelliseen ammatilliseen päivitykseen”, Hyytinen taustoittaa.

”Valitsin Aalto EE:n, sillä katsoin sen tarjoavan parhaat valmiudet oppia niitä taitoja, joihin tahdoin keskittyä. Halusin syventää kykyäni toimia kansainvälisessä ympäristössä ja samalla haastaa itseni ja saada uusia näkökulmia johtamiseen. Erityistoiveenani oli kielitaidon parantuminen”, hän jatkaa.

Hyytinen kertoo olleensa hyvin tyytyväinen ohjelman opetussisältöön.

Aalto EMBA -ohjelmassa ajantasaisin korkeatasoinen tiede oli onnistuttu yhdistämään mainiosti siihen, kuinka asiat toimivat käytännössä erilaisten organisaatioiden johtamistyössä”, hän muistelee.

Ohjelmassa ajantasaisin korkeatasoinen tiede oli onnistuttu yhdistämään mainiosti siihen, kuinka asiat toimivat käytännössä."

”Maailman talousfoorumi on tunnistanut 2020-luvun tärkeimmiksi työelämätaidoiksi muun muassa monimutkaisten ongelmien ratkaisun, kriittisen ajattelun, ihmisten johtamisen ja verkostoissa toimimisen sekä palvelulähtöisyyden. Reflektoidessani opintojani huomaan kehittäneeni juuri näitä taitoja, sillä tällaisten taitojen oppiminen oli vahvasti läsnä koko EMBA-matkan ajan”, hän pohtii.

Uuden oppiminen yhdessä muiden osallistujien kanssa oli Hyytisen mukaan antoisaa.

”Työskentely monista eri taustoista tulevien osallistujien kanssa oli hyvin palkitsevaa. Asioiden oivaltaminen yhdessä oli minusta erityisen mielekästä pienryhmissä tehdyn strategisen konsultointiprojekti BSP:n eli Business Strategy Projectin aikana. BSP jäi minulle mieleen huikeana tiimityöskentelykokemuksena”, hän sanoo.

”Ohjelman aikana syntyi paitsi mainio verkosto, myös aitoja ystävyyssuhteita, mitä arvostan suuresti”, hän lisää.

Hyytinen kertoo saaneensa Aalto EMBA:sta juuri sitä, mitä lähti hakemaan:

”Sain merkittävää lisäymmärrystä niin kansallisessa kuin globaalissa toimintaympäristössä tapahtuvista murroksista ja hyvät valmiudet toimia erilaisissa verkostoissa. Lisäksi kielitaitoni koheni, aivan kuten toivoin. Valmennuksen vaikutus näkyy arjessani toki monella muullakin tapaa. Olen onnistunut vähentämään multitaskaamista ja vahvistamaan läsnäoloa sekä kasvattamaan stressinsietokykyäni”, hän mainitsee.

Ohjelma tarjosi virkistävän mahdollisuuden tarkastella asioita monesta eri näkökulmasta."

”Työelämässä on helppo urautua tietynlaisiin päätöksentekomalleihin. Aalto EMBA tarjosi virkistävän mahdollisuuden tarkastella asioita monesta eri näkökulmasta, mikä nosti minut ikään kuin automaattisesti pois omasta ajattelukehikostani. Sain valmennuksen aikana paljon uusia ajatuksia ja näkökulmia, ja kykyni nähdä uusia ratkaisuja kehittyi sen seurauksena selvästi”, hän huomauttaa.

Aalto EE:stä Hyytinen sai hyvin laadukkaan ja ammattimaisen vaikutelman.

”Vastaan Maanmittauslaitoksella sisäisistä palveluistamme. Kenties siksi pistin merkille, kuinka huippuunsa hiottuja käytännön järjestelyt olivat Aalto EE:llä pienintäkin yksityiskohtaa myöten. Me osallistujat saimme keskittyä rauhassa uuden oppimiseen, kun kaikki opintojen ympärillä oli ennalta mietitty”, hän toteaa.

Hyytinen sanoo suosittelevansa mielellään Aalto EMBA -ohjelmaa.

”Aalto EMBA on uniikki mahdollisuus kehittää itseään johtajana kokonaisvaltaisesti. Suosittelen lämpimästi osallistumista kaikille, jotka ovat kiinnostuneita omien johtamisvalmiuksiensa merkittävästä parantamisesta. Toki osallistuminen kannattaa myös urakehitysmielessä: laadukas johtamisvalmennus on arvostettu meriitti”, hän tähdentää.

EMBA-ohjelmaa harkitseville Hyytisellä on yksi keskeinen vinkki:

Aalto EMBA on uniikki mahdollisuus kehittää itseään johtajana kokonaisvaltaisesti.

”Ohjelma on hyvin intensiivinen. Opintojen, työn ja arjen yhteensovittaminen oli välillä aidosti tiukkaa. Kannattaa varautua suureen työmäärään, etenkin jos haluaa saavuttaa itselleen asettamansa oppimistavoitteet”, hän alleviivaa.

”Olen taustaltani kestävyysurheilija, joka on oppinut kantapään kautta tunnistamaan omat rajansa. Usean intensiivisen tekijän yhdistäminen vaatii palautumisaikaa, olivat ne sitten opintoja, töitä tai vapaa-ajan suoritteita. Välillä on tarpeen pysähtyä tunnistaakseen, milloin vähemmän on enemmän ja milloin tahti on kiristettävissä. Vaikka jälkikäteen olisin valinnut muutamissa kohdissa tekemiseni tahdituksen toisin, kokonaisuutena olen määräajassa kunniasanoin suoritettuun urakkaan todella tyytyväinen”, hän toteaa iloisena.

Aalto Executive MBA -ohjelma