Asiakkaamme

Asiakkaamme

"Nykypäivän monimutkaisessa verkostojen maailmassa on syytä hakea laajempaa näkemystä ja oppia oman arjen ulkopuolelta.”

Jyrki Salmenkivi
Hallinnollinen ylilääkäri, HUS Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

AaltoJOKO® -ohjelma on Helsingin yliopistollisessa sairaalassa HUS:ssa tuttu. Jyrki Salmenkivi on yksi ohjelman hiljattain suorittaneista lääkäreistä.

Salmenkivi on koulutukseltaan kirurgian, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri. Hän toimii osastonylilääkärinä ja hallinnollisena ylilääkärinä HUS Tukielin- ja plastiikkakirurgia -tulosyksikössä, Töölön sairaalassa.

Salmenkivi kertoo työnkuvansa olevan kaksijakoinen: hän tekee kliinikkolääkärin työtä kirurgina selkäkirurgian ja traumatologian parissa, minkä lisäksi hän osallistuu hallinnollisena ylilääkärinä tulosyksikön johtoryhmätyöskentelyyn.

”Yhdistelmä on mielenkiintoinen, koska näen organisaatiomme ydintoiminnan eli ruohonjuuritason lääkärintyön ja potilaiden arjen – johon luodaan mahdollisuuksia muun muassa hyvällä johtamisella – ja lisäksi näen myös laajemman kokonaisuuden, missä toimimme osana terveydenhuoltojärjestelmää ja yhteiskuntaa”, Salmenkivi taustoittaa.

Salmenkivi kertoo esimiehensä tukeneen ja kannustaneen häntä osallistumaan johtamiskoulutusohjelmiin. AaltoJOKO® oli luonteva valinta, sillä HUS ja Aalto EE ovat tehneet pitkään yhteistyötä.

Valmennuksen suurin vaikutus oli perspektiivin laajentuminen: AaltoJOKO® antoi sekä teoreettista viitekehystä että laajempaa näkemystä johtamiseen.”

AaltoJOKO® -valmennusta Salmenkivi kuvailee hyvin rakennetuksi ohjelmaksi, jossa moduulimuotoinen opetus auttoi uusien asioiden hahmottamisessa.

”Ohjelmalle asettamani odotukset täyttyivät ja kokemus oli hyvin positiivinen. Valmennuksen suurin vaikutus oli perspektiivin laajentuminen: AaltoJOKO® antoi sekä teoreettista viitekehystä että laajempaa näkemystä johtamiseen ja siihen liittyviin haasteisiin myös oman alan ulkopuolella”, Salmenkivi sanoo.

”Vuorovaikutteisuus toimi varsin suuresta ryhmästä huolimatta hyvin, kiitos hyvien luennoitsijoiden ja opetusmetodien, joissa ryhmätöillä ja pöytäkeskusteluilla oli keskeinen rooli”, hän lisää.

Vaikka talous, strategia, asiakkuudet ja globaalit markkinat olivat valmennuksessa tärkeässä roolissa, palautuivat kysymykset Salmenkiven mukaan usein kolmeen johtavaan teemaan: ihmisiin, luottamukseen ja vuorovaikutukseen.

”Olen jo sovellettuna ottanut käyttöön omassa arjessa koulutuksessa esiteltyjä, lähinnä henkilöstö- ja itsensä johtamiseen liittyviä käytänteitä”, hän toteaa.

Vuorovaikutteinen, reilu ja selkeä johtaminen edistää työn tuloksellisuutta ja työssä jaksamista.”

Hyvän sisällön lisäksi AaltoJOKO® tarjosi Salmenkiven mukaan monta hauskaa kokemusta uusien tuttavien parissa.

”Meillä oli koko ohjelman ajan kannustava ilmapiiri, ja kaikki käytännön järjestelyt olivat moitteettomia. Tämä teki vuodesta todella antoisan”, Salmenkivi korostaa.

HUS:n Henkilöstön kehittämispäällikkö Salla Koivunen kertoo HUSin yhteistyön Aalto EE:n kanssa jatkuneen eri muodoissa jo vuodesta 2000, jolloin HUS perustettiin.

Aalto EE:n kanssa olemme tehneet yhteistyötä niin räätälöityjen koulutusohjelmien kuin avointen koulutusten puitteissa. Järjestämme myös sisäisesti esimieskoulutusta, mutta erityisesti pidempien koulutusten osalta täydennämme kokonaisuutta yhteistyökumppaneiden tarjonnalla , Koivunen kuvailee.

AaltoJOKO® -ohjelman lisäksi organisaatiossamme on koettu hyväksi Aalto EE:n Johtaminen terveydenhuollossa-koulutus, sekä Aalto MBA- ja EMBA-koulutukset, joihin meiltä osallistuu vuosittain muutamia henkilöitä”, Koivunen toteaa.

Koivunen sanoo pitkäjänteisen henkilöstön kehittämisen olevan perusta HUSin toiminnalle.

”Henkilöstön osaaminen on edellytys HUSin menestymiselle ja mahdollisuuksien hyödyntämiselle jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Yhtä tärkeää on johtamisen ja esimiestyön kehittäminen. HUSissa on tällä hetkellä noin 1000 esimiestä ja tavoitteenamme on, että meillä työyhteisöjen johtaminen on laadukasta ja ammattitaitoista”, hän painottaa.

Hyvällä esimiestyöllä on Koivusen mukaan merkitystä niin henkilöstön pysyvyyteen ja ammatilliseen kehittymiseen, työhyvinvointiin ja onnistuneeseen resursointiin, kuin viime kädessä asiakas- ja potilaskohtaamisten onnistumiseen.

”Vuorovaikutteinen, reilu ja selkeä johtaminen edistää työn tuloksellisuutta ja työssä jaksamista”, Koivunen muistuttaa.

Salmenkivi komppaa Koivusen näkemystä pitkäjänteisen osaamisen kehittämisen merkityksestä.

”Nykypäivän monimutkaisessa verkostojen maailmassa on syytä hakea laajempaa näkemystä ja oppia oman arjen ulkopuolelta. Minulle AaltoJOKO® tarjosi perspektiiviä johtamiseen laajalla kattauksella. Suosittelen ohjelmaa mielelläni”, Salmenkivi sanoo.

AaltoJOKO®