"Aalto EE:stä saamani koulutuksen hyöty on kiistaton.”

Andreas Blanco Sequeiros
Lastensairaalan ylilääkäri, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän Soiten lastensairaalan ylilääkäri Andreas Blanco Sequeiros on käynyt Aalto EE:llä kaksi kattavaa koulutusta: ensin Johtaminen terveydenhuollossa -ohjelman ja muutamaa vuotta myöhemmin EMBA:n.

”Minulla on varsin värikäs työhistoria. Hakeutuessani Johtaminen terveydenhuollossa -ohjelmaan olin jo toiminut noin kymmenen vuoden ajan monissa eri esimiestehtävissä”, Blanco Sequeiros taustoittaa.

Hän sanoo kaivanneensa lisää teoreettista pohjaa johtamiseen ja päätyneensä valitsemaan Aalto EE:n ohjelman sen monipuolisuuden ja kattavuuden takia – ja myös koska ohjelmassa pääsisi verkostoitumaan muidenkin kuin lääkäreiden kanssa.

”Olin kokemukseen hyvin tyytyväinen. Opetuksessa yhdistyi sopivalla tavalla pragmaattinen ja teoreettinen sisältö. Ohjelman kuluessa moni niistä asioista sai oikeutuksen, joita olin edellisen kymmenen vuoden aikana käytännössä kohdannut johtajana”, Blanco Sequeiros kiittää.

Ohjelmassa myös tutustui monipuolisesti ihmisiin eri puolilta terveydenhuollon kenttää. Se oli todella virkistävää ja antoi uudenlaista perspektiiviä keskusteluihin."

”Ohjelmassa myös tutustui monipuolisesti ihmisiin eri puolilta terveydenhuollon kenttää. Se oli todella virkistävää ja antoi uudenlaista perspektiiviä keskusteluihin”, hän jatkaa.

Blanco Sequeiros olisi mielellään jatkanut saman tien opintojaan EMBA-tutkinnolla, mutta uusien työtehtävien ja perhesyiden vuoksi aika ei ollut otollinen. Seuraavana vuonna EMBA oli edelleen mielessä, mutta aikaa ei vain tuntunut löytyvän. Kolmantena vuonna Blanco Sequeiros tiesi, että koulutukseen menevä aika on vain sovitettava aikatauluihin.

”Onneksi aloitin EMBA:n silloin. Opinnoista sain siinä vaiheessa varmasti johtamisen osalta eniten irti, sillä käsiteltävät asiat olivat niin konkreettisesti pinnalla töissäni. Se oli myös ehdottomasti viimeinen mahdollisuus työn ohessa opiskeluun, sillä työtehtäväni ovat jatkuvasti lisääntyneet ja monipuolistuneet”, Blanco Sequeiros toteaa.

Blanco Sequeiros oli EMBA-ryhmänsä ainoa lääkäri. Hän korostaa ryhmässä käytyjen keskustelujen avanneen hänen ajatteluaan oman ammatillisen viitekehyksen ulkopuolelle.

”EMBA toi minulle uutta kykyä keskustella, kuunnella ja arvostaa myös kirjavia mielipiteitä. Olen opintojen myötä rakentavasti avoimempi uusille asioille. En sano kaikkeen kyllä – mutta olen entistä kiinnostuneempi erilaisista ideoista. Olen siinä mielessä ehkä hiukan poikkeuksellinen lääkäri, että tapanani on aina ollut ajatella niin sanotusti laatikon ulkopuolelta. EMBA:ssa ymmärsin sen olevan vahvuus”, Blanco Sequeiros selittää.

Hän kertoo innostuneensa huomatessaan kuinka eri asioita management ja leadership ovat johtamisteorioissa.

”Se oli minulle henkilökohtaisesti merkittävä asia, joka validoi omaa johtamistapaani”, hän pohtii. ”Yksi keskeinen johtamisen elementti, joka vahvistui minulla sekä Johtaminen terveydenhuollossa että EMBA:n aikana oli se, että tehtäväni on vapauttaa ja innostaa ihmisiä tekemään oma työnsä mahdollisimman hyvin ja saamaan oma potentiaalinsa mahdollisimman laajasti käyttöön.”

”Esimerkiksi Self Development -prosessiin suhtauduin lääkärinä aluksi hyvin skeptisesti, mutta se antoi todella paljon ja auttoi minua kasvamaan esimiehenä. Prosessin myötä olen johdonmukaisesti jatkanut oman kehittymiseni ja johtamistapani arviointia opintojeni jälkeen”, hän painottaa.

Blanco Sequeiros on aktiivinen vaikuttaja terveydenhuollon kehityksessä niin kansallisella kuin maakuntatasolla. Muutettuaan perheineen Keski-Pohjanmaalle vuonna 2012 hän on ollut ensin rakentamassa maakuntaan lastensairaalakokonaisuutta ja viime vuodet luomassa maakunnallista sote-mallia. Hän kertoo olevansa hyvin kiitollinen Soiten ylimmälle johdolle tuesta hänen opinnoilleen ja sanoo suosittelevansa mielellään sekä Johtaminen terveydenhuollossa että Aalto EMBA -ohjelmaa.

Aalto EE:stä saamani koulutuksen hyöty on kiistaton. Sen ansiosta olen kyennyt säästämään työnantajalleni vuosittain miljoonia euroja."

”Aalto EE:n koulutukset haastavat osallistujat tekemään paljon, eikä niiden suorittaminen ole missään nimessä läpihuutojuttu. Oli erinomainen ajatus käydä molemmat”, hän korostaa.

”Aalto EE:stä saamani koulutuksen hyöty on kiistaton. Sen ansiosta olen kyennyt säästämään työnantajalleni vuosittain miljoonia euroja ilman, että palveluidemme laatu tai vaikuttavuus olisi kärsinyt. Ne ovat päinvastoin kohentuneet. Minun ­­­­on hyvin vaikea nähdä, että olisin kyennyt saavuttamaan viime vuosien onnistumisia ilman Johtaminen terveydenhuollossa ja Aalto EMBA -ohjelmia.”

Johtaminen terveydenhuollossa