Asiakkaamme

Asiakkaamme

"Kokonaisuuden ymmärtäminen eli projektin elinkaariajattelu oli yksi suurimmista kehityskohteistani Diploma in Project Management -ohjelman aikana.”

Marko Suominen
Operational Excellence Project Manager

Miksi hait Diploma in Project Management -ohjelmaan?

Huomasin tarvitsevani projektijohtamisen koulutusta, sillä kaipasin enemmän prosessimaista toimintaa projekteihin, uutta näkökantaa johtamiseen sekä uusia työkaluja. Esimieheni suositteli tutustumaan Aalto EE:n koulutustarjontaan, josta löysin Diploma in Project Management -ohjelman.

Mitkä Diploma in Project Management -ohjelman aikana opitut menetelmät tai työkalut ovat olleet sinulle hyödyllisimpiä jokapäiväisessä työskentelyssä projektipäällikkönä?

Mielestäni tärkeimpiä menetelmiä ja työkaluja olivat WBS (työn ositusrakenne), tehtävien kestonarviointi, resurssien arviointi sekä projektien seuranta. Sain tästä projektipäällikön koulutuksesta näihin kaikkiin selkeät menetelmät ja työkalut. Näillä uusilla työkaluilla olen pystynyt melko tarkasti laskemaan, kuinka paljon tunteja työntekijällä menee projektiin viikkotasolla. Tällä on ollut suuri vaikutus siihen, että projekti pysyy aikataulussaan ja on laadullisesti hyvä. 

Miten työtehtäväsi ovat kehittyneet viimeisen parin vuoden aikana?

Erityisesti projektien laajuus ja vastuu ovat kasvaneet ja kehittyneet koko ajan. Tämän myötä projektit ovat kasvaneet myös ajallisesta ja taloudellisesta näkökulmasta. Projektini ovat nykyään enemmän, elleivät jopa täysin, globaaleja, jolloin projektinjohtamista ja ihmisten johtamista täytyy ajatella täysin eri tavalla. Uutena työnkuvaani on tullut uustuotteiden tuotannollistaminen, jossa tarvitaan projektiosaamisen lisäksi teknistä osaamista ja ajattelutapaa. Nyt viimeisimpänä olen luonut Project Portfolio Management -mallin, jota johdan myös tulevaisuudessa.

Miltä projektinhallinnan osa-alueelta koit asiantuntemuksesi ja osaamisesi erityisesti kehittyneen DPM-ohjelman aikana?

Kokonaisuuden ymmärtäminen eli projektin elinkaariajattelu oli yksi suurimmista kehityskohteista. Kun ymmärsin elinkaariajattelun tavan ja sen askeleet, pystyin luomaan itselleni prosessimaisen mallin projekteihini. Koska jokainen projektini on erilainen, tärkeintä on löytää juuri kyseiselle projektille sopivat osa-alueet ja työkalut. Kaikkia projekteja ei voi johtaa samalla tavalla.

Toisena osa-alueena oli projektin johtaminen ja tarkemmin ihmisten johtaminen. Koulutuksesta jäi erityisesti mieleeni se, että ihmiset ovat kaikki erilaisia ja heitä tulee myös johtaa, ohjata ja motivoida eri tavoin.

Olet ollut nyt mukana kansainvälisissä projekteissa ja uudet tehtäväsi vievät sinut töihin ulkomaille. Kerro taustaa siirtymisestäsi sekä mitä oppimaasi aiot erityisesti soveltaa ulkomailla projekteissa?

Yhtenä päivänä minulle soitettiin ja tarjottiin mahdollisuutta mennä Yhdysvaltoihin töihin pidemmäksi aikaa. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten yksi puhelu voi muuttaa kaikki tulevaisuuden suunnitelmat.

Yritys, johon olen menossa töihin, on entinen startup-yritys. Heillä on suuri tarve kehittää toimintaansa ja tuotantoansa. Omat työtehtäväni eivät sinällään muutu aiemmasta, sillä keskityn uusien tuotteiden tuotannollistamiseen ja tehtaan ylös ajoon sekä tuotannollisesta että prosessillisesta näkökulmasta. Tuleva työni onkin siis täysin projektiluontoista työtä.

Tästä mahdollisuudesta mielenkiintoisen tekee se, että kyseisessä yrityksessä ei ole aiemmin työskennelty projektiluontoisesti ollenkaan. Projektiluontoisen ajattelumallin jalkauttaminen yrityksen työskentelykulttuuriin muodostuukin varmasti suurimmaksi haasteeksi tässä tehtävässä. Lähtökohtaisesti en kuitenkaan näe mitään estettä sille, miksei opit, työkalut ja menetelmät soveltuisi myös tähän yritykseen.

Yleensä olen tottunut seuraamaan projektin eri vaiheita käyttämällä työkaluja, nyt tuleva työnkuvani kallistuu enemmän kouluttamisen puolelle. Eli minun täytyy selittää mitä tehdään ja miksi tehdään, mikä on hyvä asia myös itseni kannalta.

Diploma in Project Management -ohjelma