Asiakkaamme

Asiakkaamme

"Kokonaisnäkemykseni energia-alasta kasvoi valtavasti EBP-koulutuksessa. Kouluttajat olivat todella asiantuntevia, alansa huippuja.”

Riikka Makkonen
Talousjohtaja, Voimatel Oy

Kuopion kupeessa, Siilinjärven Toivalassa sijaitseva Voimatel Oy suunnittelee, rakentaa, ylläpitää ja operoi sähkö- ja tietoliikenneverkkoja ja tuottaa alan elinkaaripalveluja. Yrityksen tuore talousjohtaja Riikka Makkonen kertoo energia-alan elävän kiinnostavia aikoja.

”Datan määrän hurja kasvu ja alan konsolidoituminen ovat energia-alan megatrendejä. Vaihtoehtoiset energiamuodot ja energiavarastot ovat myös kaikkien huulilla”, hän sanoo.

”Kilpailu alallamme on kovaa ja Voimatel on toteuttanut merkittäviä kehityshankkeita toiminnan tehostamiseksi. Toimintojen virtaviivaistamisen myötä haluamme jatkossa panostaa enemmän esimerkiksi uusiin energiamuotoihin”, hän toteaa.

Makkonen aloitti uudessa työssään Voimatelin talousjohtajana vuonna 2020. Tätä ennen hän kävi Aalto PRO:n Energy Business Professionals (EBP) -ohjelman vuonna 2019.

Päätin osallistua koulutukseen saadakseni energia-alasta kokonaisnäkemystä ja syvällisempää ymmärrystä ajankohtaisista ilmiöistä ja tulevaisuuden trendeistä."

”Aloittaessani koulutuksen työskentelin toisessa energia-alan yhtiössä. Minulla oli jo lähes 10 vuoden kokemus taloushallinnosta, mutta energia-alalla olin vielä suhteellisen tuore”, hän taustoittaa.

”Päätin osallistua koulutukseen saadakseni energia-alasta kokonaisnäkemystä ja syvällisempää ymmärrystä ajankohtaisista ilmiöistä ja tulevaisuuden trendeistä. Se oli hyvä päätös. Energy Business Professionals oli erinomainen ohjelma, joka antoi minulle juuri sitä mitä hainkin”, hän painottaa.

Ohjelman ajatuksia herättävä ja monipuolisesti eri aiheisiin syventyvä opintosisältö saa Makkoselta kiitosta.

”Esimerkiksi energia-alan murros on hyvin mielenkiintoinen teema, jota käsiteltiin monesta eri näkökulmasta. Mitä tulevaisuudessa tapahtuu Suomessa ja maailmalla, mitä uusia energiamuotoja tulemme näkemään – ja miten kestävä kehitys tähän kaikkeen vaikuttaa”, hän listaa.

”Vuonna 2019 koulutusohjelmaan kuului myös opintomatka Hollantiin, joka tuki hienosti ohjelman opetussisältöä. Oli kiehtovaa tutustua paikallisiin energia-alan innovaatioihin”, hän jatkaa.

EBP-ohjelman kouluttajat ja opetusmetodit saavat myös Makkoselta kehuja.

”Kokonaisnäkemykseni energia-alasta kasvoi valtavasti EBP-koulutuksessa. Kouluttajat olivat todella asiantuntevia, alansa huippuja. Lisäksi opetusmetodit olivat hyvin mielekkäitä ja kaikki käytännön järjestelyt toimivat tavattoman hyvin”, hän sanoo.

”Opiskelu oli paitsi mielenkiintoista, myös hauskaa”, hän lisää.

Makkonen kertoo oppineensa paljon myös muilta osallistujilta.

”Vilkkaassa ryhmässämme syntyi erinomaisia keskusteluja. Olin ryhmässämme selkeästi uusin tulija energia-alalla ja opin muilta osallistujilta tavattoman paljon. Keskustelujen aikana sain pitkään energia-alalla olleilta osallistujilta kiitosta siitä, että toin keskusteluun tuoreita ajatuksia”, hän sanoo.

Esimerkiksi energia-alan murros on hyvin mielenkiintoinen teema, jota käsiteltiin monesta eri näkökulmasta.”

Itsensä johtamiseen liittyvät tehtävät olivat Makkosen mukaan yksi ohjelman parhaita anteja.

”Luimme esimerkiksi itsensä johtamiseen liittyvää kirjallisuutta, josta teimme analyysejä omasta näkökulmastamme. Lisäksi haastattelimme omia lähimpiä kollegoita ja esimiehiä omasta toiminnastamme. Se oli hyvin kasvattavaa”, hän muistelee.

”Sain harjoituksista paljon irti. Olen työskennellyt suurimman osan urastani asiantuntijana ja olen nykyisessä työssäni Voimatelilla ensimmäistä kertaa esimiesasemassa. Hyödynnän itsensä johtamisen harjoituksista saamiani oppeja nyt esimiestyössä ja johtamisessa päivittäin”, hän kertoo.

Koulutusohjelman vaativuus tuli Makkoselle hienoisena yllätyksenä, mutta hän painottaa opintojen myös antaneen enemmän kuin hän oli odottanut.

”Opiskelu vaati suurempaa panostusta kuin mitä alun perin odotin. Varsin vaativia kotitehtäviä tuli jokaisen lähiopetuspäivän jälkeen. Niistä sai paljon irti, mutta töitä joutui tekemään”, hän pohtii.

Makkonen sanoo suositelleensa ohjelmaa jo monelle ihmiselle.

”Koulutus antaa energia-alasta ja sen tulevaisuuden trendeistä kattavan kuvan. Se sopii paitsi energia-alan asiantuntijoille ja johtajille, myös kenelle tahansa jonka työhön energia liittyy, esimerkiksi rakennusteollisuuden ammattilaisille”, hän korostaa.

”EBP on myös mainio verkostoitumismahdollisuus. Suosittelen lämpimästi osallistumista. Opintokokonaisuus oli tarkkaan mietitty ja huolella toteutettu. Kokemus on ehdottomasti ajallisen ja rahallisen panostuksen arvoinen”, hän toteaa.

Energy Business Professionals -ohjelma