Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Finance for Non-Finance Executives

Opi talouden kieltä ja arvoperusteisen johtamisen taitoja

Finance for Non-Finance Executives -ohjelma perehdyttää sinut rahoituksen ja arvoperusteisen johtamisen perusteisiin. Ohjelman jälkeen sinulla on aiempaa paremmat valmiudet osallistua yrityksen rahoitusta koskevaan päätöksentekoon ja talousjohtamiseen arvoa tuottavalla tavalla. 

Ohjelmassa opit rahatalouden perusasiat, kuten tilinpäätösten lukemista ja analysointia, diskonttauksen ja nettonykyarvon käsitteet sekä muita tekniikoita, joita yritykset käyttävät arvioidessaan sijoituskohteita. Opit myös, kuinka yrityksiä arvotetaan finanssimarkkinoilla, mikä vaikuttaa niiden arvoon ja kuinka tehdä päätöksiä, jotka lisäävät yrityksen arvoa. Keskustelemme myös yritysten rahoitusmahdollisuuksista ja tutustumme yrityskauppojen ja fuusioiden analysointityökaluihin.

Finance for Non-Finance Executives -ohjelmassa käsiteltävät case-yritykset ovat yritysten elinkaaren eri vaiheista aina start-up yrityksistä kypsillä markkinoilla toimiviin suuryrityksiin.

Ohjelmasta on mahdollista siirtää 4,5 ECTS-opintopistettä Aalto Executive MBA- tai Aalto MBA -ohjelmaan.

Huomioithan, että tämä ohjelma toteutetaan englanniksi.

Ohjelmatiedot englanniksiLataa englanninkielinen esite

Aloitus

Kysy lisätietoja

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Hyödyt

Ohjelma auttaa sinua yhdistämään talouden, rahoituksen ja laskennan osa-alueet yhdeksi kokonaisuudeksi. Opit arvoperusteisen johtamisen taitoja, toisin sanoen lukemaan ja analysoimaan yritysten tilinpäätöksiä ja arvioimaan sijoitusten ja muiden liiketoimien omistaja-arvoa.

Opit puhumaan talousalan kieltä ja kommunikoimaan tehokkaammin liiketoiminnan taloudellisilla mittareilla
Saat holistisemman näkemyksen yrityksen arvonmuodostuksesta ja opit mittaamaan yrityksen tekemien päätösten vaikutusta yrityksen arvoon
Opit ymmärtämään liiketoimien taloudellisia vaikutuksia, tuomaan esiin uusia näkemyksiä ja osallistumaan talouteen liittyviin keskusteluihin ja päätöksentekoon

Kenelle?

Ohjelma on suunnattu erityisesti muissa kuin taloustehtävissä toimiville johtajille, asianajajille, liiketoimintayksiköiden vetäjille, pankkisuhdevastaaville, hallitusten jäsenille, neuvonantajille ja konsulteille.

Finance for Non-Finance Executives -ohjelma tarjoaa sinulle ainutlaatuisen mahdollisuuden syventää tietämystäsi yritystalouden tärkeimmistä elementeistä.

Sisältö ja aikataulu

Finance for Non-Finance Executives -ohjelma järjestetään kahdessa jaksossa yhteensä neljän päivän kokonaisuutena.

Oppiminen perustuu etukäteen luettavaan materiaaliin, luentoihin, keskusteluihin jaksojen aikana, tapausesimerkkeihin ja vapaaehtoiseen kotitehtävään. Tiedon ja kokemusten jakamista tuetaan ja kannustetaan vahvasti.

Opintokokonaisuudet

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös muihin valmennuksiimme