Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Tekoäly, tekoälyasetus ja vastuullisuus – sovellutukset pankki- ja vakuutuskontekstissa

Tekoäly ja koneoppiminen on ollut jo pitkään pankki- ja vakuutusalan liiketoiminnan ja sen kehittämisen yksi puhutuimpia teemoja. Tekoälyllä on pystytty automatisoimaan prosesseja ja luomaan uusia tehokkaita liiketoiminnan ratkaisuja.

Tekoälyyn liittyy kuitenkin vielä paljon keskeisiä kysymyksiä ja elementtejä, joita tällä hetkellä pyritään ratkomaan eri tasoilla. Miten tekoälyä voidaan hyödyntää vastuullisesti? Miten tekoälyä tulisi säännellä ja valvoa? Ja miten toisaalta sääntelyllä ei rajata liiketoiminnan innovointia? EU julkaisi huhtikuussa 2021 ehdotuksen tekoälyasetuksesta, joka on ensimmäinen laatuaan maailmassa. Asetuksen tavoitteena on taata ihmisten ja yritysten turvallisuus ja perusoikeudet tekoälyn hyödyntämisen yhteydessä. Asetuksen edetessä, se tulee myös vaikuttamaan pankki- ja vakuutusliiketoimintaan.  

Online-tilaisuuden aikana tulemme käsittelemään teemaa kolmikannan kautta, joka sisältää tutkimustiedon, sääntelyn sekä finanssiliiketoiminnan kehittämisen näkökulmat. Tulet kuulemaan tekoälytutkimuksesta ja sen soveltamisen mahdollisuuksista. Lisäksi pohdimme, miten sääntely ja tekoälyasetus tulevat näkymään nimenomaan pankki- ja vakuutusalan toiminnoissa, päätöksenteossa ja innovaatioissa. Lopuksi sukellamme tekoälyn vastuulliseen soveltamiseen casen kautta vakuutus- ja pankkialan kontekstissa regulaatiot huomioiden nyt ja tulevaisuudessa. Casessa pohditaan tekoälymallien läpinäkyvyyttä kuluttajalle ja esitellään tekoälyn arviointikehikko. Aamupäivän tilaisuus päättyy yhteiseen pohdintaan asiantuntijavieraiden kanssa. Osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja chatin kautta.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Kenelle?

Koulutus on suunnattu pankki- ja vakuutusalan ammattilaisille ja päättäjille, joita kiinnostaa tekoäly ja/tai jotka jo toimivat tekoälyn soveltamisen parissa finanssikontekstissa. Se sopii myös asianajajille, juristeille ja lakimiehille sekä compliance ja riskienhallinnan asiantuntijoille ja päättäjille, jotka rooleissaan määrittelevät tekoälyn soveltamisen käytännön raameja.

Koulutukseen ovat tervetulleita myös esimerkiksi tutkijat ja konsultit, jotka erityisesti työskentelevät tekoälyyn ja koneoppimiseen liittyvien teemojen parissa finanssikärjellä.

Sisältö

Ohjelma

9.00 Tervetuloa ja ohjelman avaus
9.05

Tekoäly: Automaatti, alainen vai työtoveri?

  • Mitä uusin tutkimus kertoo? – Läpileikkaus tekoälyn nykytilasta ja lähitulevaisuuden kehityksestä
  • Tekoälyn tuomat mahdollisuudet, uhat ja riskit
  • Tekoäly finanssikontekstissa

Arno Solin, Apulaisprofessori, Koneoppiminen, Tietotekniikan laitos, Aalto-yliopisto 

10.00 Tauko
10.05

Tekoälyasetus ja -sääntely – vaikutukset pankki- ja vakuutustoimintoihin 

  • Miksi tekoälysääntely on tarpeen?  
  • Mahdollisuudet ja riskit päätöksenteon ja innovoinnin kannalta 
  • Sääntelyn vaikutukset pankki- ja vakuutustoimintoihin 

Eija Warma-Lehtinen, Partner, Data Protection & Privacy, Castrén & Snellman 

11.00 Tauko
11.10

Tekoälymallien läpinäkyvyys kuluttajille –  Case OP:n tekoälyn arviointikehikko 

  • Miten tekoälymallin läpinäkyvyyttä tai vastuullisuutta voi arvioida? 
  • Kenen näkökulmasta läpinäkyvyyttä pitäisi arvioida? 
  • Case: OP:n ensimmäinen tekoälyn läpinäkyvyysraportti OP Talouden tasapaino -sovelluksesta 

Juha Vesanto, Principal Data Scientist, OP Financial Group

12.00 Yhteinen koontikeskustelu
12.30
Seminaari päättyy
   

 

Ohjelman muutokset mahdollisia.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta