Edellinen sivu

Diploma in Corporate Financial Management

Hanki rahatalouden taitoja ja loikkaa uudelle tasolle

Diploma in Corporate Financial Management -ohjelma esittelee osallistujille kaikki rahoitusanalyysin ja arvoperusteisen johtamisen tärkeimmät asiat. Opit rahatalouden perusasiat: tilinpäätösten lukemista ja analysointia, diskonttauksen ja nettonykyarvon käsitteet sekä muita tekniikoita, joita yritykset käyttävät arvioidessaan sijoituskohteita.

Opit, kuinka yrityksiä arvotetaan finanssimarkkinoilla, mikä vaikuttaa niiden arvoon ja kuinka tehdä päätöksiä, jotka lisäävät yrityksen arvoa. Keskustelemme myös yritysten rahoitusmahdollisuuksista ja tutustumme yrityskauppojen ja fuusioiden analysointityökaluihin. Ohjelman jälkeen sinulla on entistä paremmat valmiudet osallistua yrityksen rahoitusta koskevaan päätöksentekoon ja johtamiseen arvoa tuottavalla tavalla.

Huomioithan että tämä ohjelma toteutetaan englanniksi.

Ohjelmatiedot englanniksi

Hyödyt

Ohjelman tavoitteena on auttaa osallistujia yhdistämään talouden, rahoituksen ja laskennan osa-alueet yhdeksi holistiseksi kokonaisuudeksi. Osallistujat oppivat lukemaan ja analysoimaan yritysten tilinpäätöksiä ja arvioimaan sijoitusten ja muiden liiketoimien omistaja-arvoa, toisin sanoen he oppivat arvoperusteisen johtamisen taitoja.

Opi puhumaan talousalan kieltä ja kommunikoimaan paremmin liiketoiminnan talousasioista
Hankit holistisemman näkemyksen yrityksen arvonmuodostuksesta ja opit mittaamaan yrityksen tekemien päätösten vaikutusta yrityksen arvoon
Opit ymmärtämään liiketoimien taloudellisia vaikutuksia, tuomaan esiin uusia näkemyksiä ja osallistumaan talouteen liittyviin keskusteluihin ja päätöksentekoon

Kenelle?

Diploma in Corporate Financial Management -ohjelma tarjoaa osallistujille ainutlaatuisen mahdollisuuden syventää tietämystään yritystalouden tärkeimmistä elementeistä.

Ohjelma on suunnattu erityisesti muissa kuin taloustehtävissä toimiville johtajille, asianajajille, liiketoimintayksiköiden vetäjille, pankkisuhdevastaaville, hallitusten jäsenille, neuvonantajille ja konsulteille.

Sisältö ja aikataulu

Diploma in Corporate Financial Management -ohjelma järjestetään intensiiviopetuksena 3.–7.6.2019.

Oppiminen perustuu etukäteen luettavaan materiaaliin, luentoihin, keskusteluihin lähiopetuksen aikana, tapausesimerkkeihin ja kotitehtäviin. Tiedon ja kokemusten jakamista tuetaan ja kannustetaan vahvasti.

Opintokokonaisuudet

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Diploma in Corporate Financial Management -ohjelma toteutetaan englanniksi. Ilmoittaudu ohjelmaan englanninkielisellä sivulla.

Ohjelmatiedot englanniksi