Johtaminen ja strategia

Menestyminen edellyttää näkemyksellistä johtajuutta sekä ainutlaatuista kykyä tuottaa arvoa enemmän ja tehokkaammin kuin kilpailijat. Asiantuntemuksen ja johtamiskyvyn lisäksi johtaja tarvitsee eteenpäin katsovaa strategista perspektiiviä sekä kokonaisvaltaista näkemystä.

Aalto EE:n johtamis- ja strategiaohjelmat haastavat sinua tarkastelemaan johtajuutta eri näkökulmista ja kannustavat sinua toimimaan uudella tavalla. Tarjoamme uusia taitoja ja ajattelutapoja valmentaessamme johtajia entistä vaativampiin tehtäviin ja laajempiin johtajarooleihin.

AaltoJOKO®

Astu hetkeksi pois kiireisestä arjesta ja löydä uusia näkökulmia ja menetelmiä liiketoiminnan kehittämiseen ja johtajana kehittymiseen. Seuraava ryhmä aloittaa 10.2.2020. Ohjelma täyttää 2020 kunnioitettavat 50-vuotta!

Tutustu Lataa esite

Leading Change

18–20.11.2019

Business of Culture

27.11.2019 – toukokuu 2020

Sote-toimialan johtaja muutoksen ja tulevaisuuden tekijänä

12.12.2019–2.4.2020

JOKO Study Tour

18.–25.1.2020

Tailored Leadership

29.1.–15.5.2020

Myynnin johtaminen

30.1.–3.4.2020

AaltoJOKO®

10.2. – joulukuu 2020

Energy Business Professionals

18.3.–1.10.2020

Global Strategy

18.–20.5.2020

Strategic Foresight in Business Management

4.–6.6.2020

KuntaJOKO

Syksy 2020

Johtaminen terveydenhuollossa

22.9.2020 – toukokuu 2021

Autoalan JOKO

24.9.2020–30.4.2021

Global Leader

Voidaan suorittaa 12 kuukaudessa.

Fashion and Lifestyle Executive

Kysy lisätietoja

FinanssiJOKO

Kysy lisätietoja

Fundamentals of Strategic Management (online)

Suositeltu aikataulu: 2–3 tuntia viikossa, 3–4 viikon ajan

Fundamentals of Change Management (online)

Suositeltu aikataulu: 2–3 tuntia viikossa, 3–4 viikon ajan.

Mergers and Acquisitions

Syksy 2020

Viimeisimmät artikkelit: johtaminen ja strategia

Muutoksen hallinta edellyttää erinomaisia johtamistaitoja

Maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan. Muuttumis- ja sopeutumiskykyiset yritykset selviytyvät ja myös menestyvät kilpailluilla markkinoilla. Tämä vaatii poikkeuksellisen hyviä johtamistaitoja.

Kehitys kohti vahvaa johtajuutta alkaa sisältäpäin."

Kehitys kohti vahvaa johtajuutta alkaa sisältäpäin. Menestyäkseen johtajan on ymmärrettävä entistä paremmin omaa johtamistapaansa ja hänen oltava avoin uudelle, jotta hän voi ylläpitää omaa kyvykkyyttään ja hyödyntää sitä täysimääräisesti. Tuloksellisimmat johtajat näkevät muutoksen mahdollisuutena oppia ja kasvaa niin yksilöiden, tiimien kuin organisaatioidenkin tasolla. He hallitsevat sekä muutoksen rakenteellisen että inhimillisen puolen ja pystyvät johtamaan muutosta tehokkaasti. He ymmärtävät, että tulevaisuuden menestys voi edellyttää uudenlaisia ajattelutapoja ja taitoja, ja myös luopumista käytännöistä, jotka eivät enää palvele tämän päivän ja tulevaisuuden tavoitteita.

Muutoksen ja transformaation johtaminen

Poikkeuksellinen johtajuus edellyttää ymmärrystä muutoksen ja siirtymän välisestä erosta ja siitä, mitä näiden välinen tasapaino edellyttää johtajuuden näkökulmasta. Menestyvien johtajien on tunnistettava johtamistyylinsä ja -käyttäytymisensä ja ymmärrettävä, miten ne vaikuttavat heidän toimintaansa muutostilanteissa. Heidän on myös huolehdittava sekä omasta että muiden muutoskyvykkyydestä, ja   valmennettava sekä itseään että muita muutosprosessin aikana. He tarvitsevat myös konkreettisia työkaluja organisaatiomuutoksen käytännön johtamiseen.

Strategia on yrityksen tulevaisuuden rakentamista

Strategia ei ole pelkästään tavoitteiden asettamista. Se on ongelmien ratkaisemista, oman kilpailutilan valitsemista ja rakentamista sekä sellaisten taitojen ja osaamisten kehittämistä, joita on vaikea kopioida. Se on menestykseen johtavan tien tunnistamista globaalissa ja jatkuvasti muuttuvassa kilpailuympäristössä ja sen tien onnistunutta seuraamista. Strategia on yrityksen tulevaisuuden rakentamista ja herkkyyttä ennakoida tulevaa.

Strateginen johtaminen on moniulotteiden ja haastava alue."

Strateginen johtaminen on moniulotteiden ja haastava alue. Se kattaa yrityksen kaikki toiminnot rahoituksesta ja markkinoinnista esimiestyöhön ja innovointiin ja kytkee yhteen kolme toisiinsa liittyvää osa-aluetta: esimiestyön ja henkilöstön, kilpailun ja liiketoimintaympäristön sekä organisaation ja yksilöiden kyvykkyydet. Tuloksellinen strateginen johtaminen edellyttää kunkin osa-alueen analysointia, kaikkien osa-alueiden tilanteeseen sopivan strategian muotoilua sekä sen johdonmukaista toteuttamista

Digitalisaatio ja globalisaatio megatrendeinä

Digitalisaatio on edelleen vallitseva megatrendi, joka ohjaa strategista muutosta useilla toimialoilla. Se vaikuttaa kilpailuun ja asettaa uusia osaamisvaatimuksia yksilöille, esimiehille ja johtamiskäytännöille.

Toinen strategista muutosta ohjaava tekijä on globalisaatio, asiakkaiden ja markkinoiden entistä tiiviimpi verkottuminen ja lähentyminen toisiaan. Menestyminen epävakaassa, globaalissa ja verkottuneessa toimintaympäristössä edellyttää, että yritykset reagoivat ketterästi ja ennakoiden teknologian kehitykseen ja uusiin liiketoimintamalleihin, löytävät tasapainon paikallisen sopeuttamisen ja maailmanlaajuisen skaalautuvuuden välillä sekä tarttuvat niihin mahdollisuuksiin, joita laajempi asiakaspohja ja innovatiiviset ideat globaaleilla markkinoilla tarjoavat. Epävakaassa, jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä johtajien on kyettävä ajattelemaan laaja-alaisemmin ja ennakoiden, epävarmuutta sietäen. Näiden tulevaisuuden johtajuustaitojen merkitys tulee korostumaan entisestään.

Ota yhteyttä

Autan löytämään sinulle ja yrityksellesi sopivimman ratkaisun.

Kirsi Gyldén

Senior Solutions Director

+358 10 837 3742

kirsi.gylden@aaltoee.fi