Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Sujuvat hoitoketjut sote-palveluissa

Asiakkaan, potilaan ja henkilöstön parhaaksi – yhteisiä resursseja fiksusti käyttäen

Sote-palveluiden tuotanto, järjestäminen ja johtaminen vaativat uudistuksia tilanteessa, jossa resurssit ovat rajalliset ja tavoitteet vaikuttavuuden, laadun ja saatavuuden osalta ovat korkealla. Sote-uudistuksessa on lähtökohtaisesti kyse niukkojen resurssien paremmasta käytöstä ja palvelujen saatavuudesta. Palvelujen tuotannonohjauksen avulla voidaan saavuttaa sujuvampia hoitoketjuja, kun ammattilaisilla jää enemmän aikaa tuottavaan työhön.

Sujuvat hoitoketjut sote-palveluissa -koulutuksessa perehdytään seuraaviin aiheisiin:

 • Sote-palveluiden rakenteet
 • Asiakas-/potilasvirrat ja prosessien sujuvuus
 • Tietojärjestelmien ja digitalisaation rooli
 • Sote-palvelutuotannon johtaminen ja ohjaus

Lataa infokorttiKysy lisätietoja

Hyödyt

Koulutuksessamme haastat perinteisiä rakenteita ja kuulet hyviä käytäntöjä. Saat myös ideoita oman työn kehittämiseen ja sujuvampaan arkeen.

Koulutuksessa opit miten

 • parannat prosessien virtausta eli sujuvuutta
 • vähennät tuottamatonta osaoptimointia
 • kehität toimivampia järjestelmiä
 • uudistat johtamiskäytäntöjä

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu

 • Sote-palvelujen järjestämisestä, organisoinnista ja kehittämisestä vastaaville johtajille, esihenkilöille ja tiimien vetäjille

 • Palvelutuotannon johtajille ja kehittäjille sekä niiden resurssoinnista vastaaville henkilöille

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmistä ja niiden kehittämisestä vastaaville johtajille ja päälliköille

 • Hyvinvointialueiden luottamushenkilöille, aluevaltuutetuille ja -hallitusten jäsenille

Sisältö ja aikataulu

 

Koulutusjaksot

Kouluttajat

Hannu Vierimaa

Hannu Vierimaa on toiminut vuodesta 1999 liikkeenjohdon ja prosessijohtamisen konsulttina ja kouluttajana perustamassaan Processman Oy:ssä.  Hänellä on lähes 20 vuoden kokemus prosessien kehittämisestä eri toimialoilla sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Vierimaan erityisosaamisalueita ovat mm. prosessijohtaminen, globaalit poikkitoiminnalliset liiketoimintaprosessit, globaalin kysyntäketjun johtaminen, strateginen johtaminen ja suorituksen mittaamisen menetelmät.

Ennen oman yrityksen perustamista Vierimaa toimi Nokia-yhtymässä eri linjavastuissa 1983-1994, johti Nokia-yhtymän Business Process Development -ryhmää 1995-96, oli jäsen Nokia Mobile Phonesin globaalissa logistiikan ydinryhmässä 1996-1997 sekä vastasi globaalisti Nokia Mobile Phonesin varaosalogistiikasta 1997-1998.

Paulus Torkki

Paulus Torkki toimii terveydenhuollon tuotantotalouden apulaisprofessorina Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaminen, palveluprosessien kehittäminen, tuotantotaloudelliset menetelmät (esim. Lean, prosessianalyysit), suorituskyvyn mittaaminen ja kustannusvaikutusten analysointi. 

Torkilla on takana monipuolinen työura sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla vuodesta 2003 lähtien. Aikaisemmin hän on toiminut mm. Datawell Oy:n liiketoimintajohtajana sekä Aalto-yliopistossa tutkimusjohtajana. Torkki on toiminut asiantuntija-, myynti-, sekä projektien ja liiketoiminnan johtamistehtävissä Suomen lisäksi mm. Ruotsissa, Hollannissa, Sveitsissä, Saksassa ja Englannissa. Asiantuntijatehtävät ovat keskittyneet tuotantotalouden menetelmien tutkimiseen ja soveltamiseen terveys- ja sosiaalipalveluissa.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta