Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Self-Leadership

Self-Leadership on kolmipäiväinen Global Leader -ohjelman opintojakso, joka on mahdollista suorittaa myös itsenäisenä ohjelmana.

Self-Leadership -ohjelma on avoin kaikille, jotka haluavat osallistua intiimille kolmipäiväiselle henkisen kasvun matkalle. Tavoitteena on avata uusia näkökulmia pitkän aikavälin menestykseen, onnelliseen elämään ja henkilökohtaiseen kasvuun.

Ohjelman sisältö perustuu akateemiseen tutkimukseen ihmisen optimaalisesta suorituskyvystä ja onnellisuudesta, mutta siinä käytettävät menetelmät eivät edusta tavanomaisimpia opetusmetodeja. Ohjelman tarkoituksena on professori Esa Saarisen johdolla herätellä osallistujia omaan ajatteluun ja tekemään kullekin henkilökohtaisesti merkityksellisiä oivalluksia yksilöllisessä ajattelussaan.

Ohjelmasta on mahdollista siirtää 4,5 ECTS-opintopistettä Aalto Executive MBA tai Aalto MBA -ohjelmaan.

Huomioithan, että tämä ohjelma toteutetaan englanniksi.

Kysy lisätietoja  Ohjelmatiedot englanniksi

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Hyödyt

Osallistujille tarjotaan ainutlaatuinen, intiimi ja turvallinen ympäristö sukeltaa syvälle omiin ajatuksiinsa. Henkilökohtaista kasvua niin yksilönä, ihmisenä kuin johtajana tuetaan tarinankerronnan avulla.

Ohjelma tarjoaa kunnioittavan, herkän mutta samalla dynaamisen tilan pohtia omaa elämää kokonaisuutena, omia arvoja ja henkilökohtaisia pyrkimyksiä.
Tavoitteena on kehittää osallistujan omaa ajattelua ja tarjota erilaisia näkökulmia pitkän aikavälin menestymiseen ja onnelliseen elämään sekä unohtaa hetkeksi suorittaminen ja antaa tilaa pohdinnalle ja itsetutkiskelulle.
Ohjelma antaa mahdollisuuden kunkin osallistujan yksilöllisten vahvuuksien kehittämiselle ja jokaisen elämäntarinan kunnioittamiselle.
Ohjelma pohjautuu vahvalle ymmärrykselle, että kasvaaksemme johtajina, meidän tulee ensin kasvaa ihmisinä.

Kenelle?

Self-Leadership-ohjelma on suunnattu kaikille, jotka haluavat kasvaa ihmisinä – ja johtajina.

Koska ohjelmassa käytetään hyvin erityistä opetusmenetelmää, se sopii parhaiten osallistujille, jotka ymmärtävät, että valittu opetusmetodi painottaa vahvasti henkilökohtaista, sisäistä vuoropuhelua ja pohdintaa tarinankerronnan tukemana interaktiivisten luentojen sijaan.

Sisältö ja aikataulu

Ohjelman rakenne

2–3 viikon mittainen itsenäinen opiskelujakso

Ennakkovalmistautuminen

Kolmen päivän lähijakso

Opiskelua yhdessä kouluttajan ja muiden osallistujien kanssa

Itsenäinen opiskelujakso

Loppureflektointi ja soveltaminen

Self-Leadership-ohjelma antaa harvinaislaatuista tilaa ja aikaa pohtia omaa elämää, omia arvoja ja henkilökohtaisia pyrkimyksiä ilman aikapaineita tai välittömiä tavoitteita. Itsensä johtamista lähestytään erittäin henkilökohtaisena, vaikuttavana asiana.

Kunkin osallistujan kokemus itsensä johtamisen valmennuksesta eroaa varmasti kaikkien muiden osallistujien kokemuksesta.

Ohjelma ei perustu kouluttajan ja osallistujien väliseen vuorovaikutukseen, vaan osallistujan omaan henkilökohtaiseen, sisäiseen vuoropuheluun ja reflektioon, joita tukevat tarinankerronta ja osallistujien väliset lyhyet keskustelutuokiot.

Ohjelmaan sisältyy ennakkotehtävä sekä kirjallinen jälkitehtävä. Ohjelma on laajuudeltaan 4,5 ECTS-opintopistettä.

Kouluttaja: Esa Saarinen, emeritusprofessori, Aalto-yliopisto

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Kustannukset

Self-Leadership -ohjelman hinta on 4 150 € (+ alv).

Ohjelman hinta ei sisällä matka- eikä majoituskuluja. Arvonlisävero veloitetaan yksityishenkilöiltä ja suomalaisilta yrityksiltä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu ohjelmaan viimeistään neljä (4) viikkoa ennen opintokokonaisuuden aloituspäivää.

Aloitusajankohta

Muut Global Leader -ohjelman opintojaksot

Voit valintasi mukaan ilmoittautua erillisille Global Leader -ohjelman opintojaksoille tai osallistua koko Global Leader -ohjelmaan, joka sisältää kaikki neljä pakollista opintojaksoa sekä kaksi valinnaista jaksoa.