Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Leading Business through People

Tulos riippuu aina ihmisistä ja siitä, miten heitä johdetaan

Miten johtajan työ on muuttunut maailmassa, jossa ratkaistavat ongelmat ovat yhä monimutkaisempia? Miksi kehittämämme ratkaisut aiheuttavat usein uusia ongelmia? Miksi perinteiset johtamismallit eivät ole enää tehokkaita?

Ollakseen tehokas, johtajan on vaikutettava ihmisiin ja prosesseihin verkostoissaan ja ekosysteemeissään. Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa sekä haastavien ongelmien ratkaiseminen monenlaisten toimijoiden kanssa edellyttää täysin uudenlaista ajattelutapaa ja osaamista. 

Nykypäivän johtajien on ensin pystyttävä tunnistamaan ulkoisen liiketoimintaympäristön keskeiset haasteet ja kannustimet ja siten käytettävä johtamistaitojaan vaikuttamiseen ja ihmisten yhdistämiseen tehokkaan toiminnan varmistamiseksi. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että eri sidosryhmät tuntevat strategian ja tietävät oman osuutensa sen toteuttamisessa. Leading Business through People -valmennus kattaa kaikki ne tiedot, taidot ja kompetenssit, joita tarvitset liiketoimintasi johtamiseen ihmislähtöisesti. Kehität johtamistyylisi ohjaamaan strategian toteutumista parhaalla mahdollisella tavalla ja luot jatkuvan oppimisen ja kehittymisen kulttuuria.

  • Lisäät ymmärrystäsi siitä, miten johtajuus vaatii ekosysteemeissä vaikuttamista strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Opit käyttämään käytännön työkaluja laajan toimijaverkoston johtamiseen.
  • Ohjelma on suunniteltu asiakkaidemme nykyisten tarpeiden pohjalta ja sen tukena on uusin tutkimus, mikä takaa kehityksesi vaikutusvaltaiseksi johtajaksi.
  • Monipuoliset ja kansainväliset kouluttajat sekä keynote-puheet haastavat ajatteluasi.
  • Inspiroivat ja modernit oppimistavat antavat tuloksellisia ideoita johtajuuteesi.

Huomioithan, että tämä ohjelma toteutetaan englanniksi.

Ohjelmatiedot englanniksi Lataa englanninkielinen esite

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Kysy lisätietoa

Hyödyt

Viimeisimmät tutkimukset osoittavat, että strategisten tavoitteiden saavuttaminen voi epäonnistua, jos johtajan lähestymistapa strategiaan ei ole kokonaisvaltainen. Ohjelma tarjoaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan siihen, mitä sinun kannattaa ottaa huomioon johtajuudessasi, jotta pystyt tuottamaan pitkän aikavälin arvoa, koordinoimaan liiketoiminnan eri prioriteetteja ja viestimään tavoitteet selkeästi eri sidosryhmille. Itsevarmat ja vaikutusvaltaiset johtajat omaavat hyvät vuorovaikutustaidot ja osaavat verkostoitua ekosysteeminsä muiden toimijoiden kanssa.

Kehität johtamistyyliäsi ja opit vaikuttamaan tehokkaasti ekosysteemisi eri sidosryhmiin.
Opit ymmärtämään, millä tavoin voit tukea organisaatiosi innovatiivisuutta ja kasvua.
Opit varmistamaan eri sidosryhmien välisen tuloksekkaan yhteistyön strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Pääset hyödyntämään oppimaasi omassa kontekstissasi.

Kenelle?

Ohjelma on tarkoitettu johtajille ja johtohenkilöille, jotka pystyvät vaikuttamaan organisaation tuloksiin ohjaamalla eri sidosryhmiä ja ekosysteemejä muuttuvassa ympäristössä. Ohjelma on erityisen hyödyllinen niille, jotka ovat jo siirtyneet yksittäisten vaikuttajien johtamisesta muiden johtajien johtamiseen.

Ohjelma sopii liiketoimintojen johtajille, aluejohtajille sekä toimitusjohtajille. Ohjelma on hyödyllinen myös niille johtajille, jotka johtavat ekosysteemejä ja ovat vastuussa useiden, jopa kansainvälisten tiimien yhteistyöstä.

Sisältö ja aikataulu

Leading Business through People -ohjelma keskittyy viimeisimpään tutkimustietoon, jolla johdat liiketoimintaasi vaikuttavasti ja ihmislähtöisesti. Opit tulkitsemaan ja ymmärtämään organisaatioympäristöä, priorisoimaan ja muokkaamaan tilanteet tehokkaiksi sekä mukautumaan ja ymmärtämään yhteisiä tavoitteita erilaisissa johtamistilanteissa. Opit myös parantamaan organisaatiosi innovatiivisuutta varmistaaksesi liiketoimintasi kasvun.

Ohjelma alkaa WorkPlace Big 5 -arvioinnilla, mikä luo perustan henkilökohtaiselle kehityksellesi. Ohjelma järjestetään sekä verkko- että lähiopetuksena, ja se tarjoaa sinulle ajatuksia herättäviä puheenvuoroja, simulaatioita, esimerkkejä yritysmaailmasta, luentoja sekä vuoropuheluita muiden opiskelijoiden sekä kouluttajien kanssa. Ohjelma sisältää kaksi erillistä verkkokurssia oppimisen tueksi. Valinnaisen Coaching-prosessin avulla varmistat, että pystyt hyödyntämään oppimaasi ja saamiasi ideoita omassa organisaatiossasi ja ekosysteemeissäsi.

Ohjelman rakenne

Ennakkovalmistautuminen

WorkPlace Big 5 -persoonallisuusarvion avulla ymmärrät johtamistyylisi vahvuudet ja pystyt kehittämään niitä entistä tehokkaammiksi.

Lähi- ja verkkojaksot

Lähi- ja verkkojaksot antavat joustavuutta oppimiseen ja innostavat verkostoitumaan muiden opiskelijoiden kanssa.

Kaksi verkkokurssia oppimisen tueksi

Innovation Leadership ja Emotional Intelligence kehityksesi tueksi.

Koulutusjaksot

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta