Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Diploma in Leading People

Tulos riippuu aina ihmisistä ja siitä, miten heitä johdetaan

Miten johtajan työ on muuttunut maailmassa, jossa ratkaistavat ongelmat ovat yhä monimutkaisempia? Miksi kehittämämme ratkaisut aiheuttavat usein uusia ongelmia? Miksi perinteiset johtamismallit eivät ole enää tehokkaita?

Ollakseen tehokas, johtajan on vaikutettava ihmisiin ja prosesseihin verkostoissaan ja ekosysteemeissään. Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa sekä haastavien ongelmien ratkaiseminen monenlaisten toimijoiden kanssa edellyttää täysin uudenlaista ajattelutapaa ja osaamista. 

Nykypäivän johtajien on ensin pystyttävä tunnistamaan ulkoisen liiketoimintaympäristön keskeiset haasteet ja kannustimet ja siten käytettävä johtamistaitojaan vaikuttamiseen ja ihmisten yhdistämiseen tehokkaan toiminnan varmistamiseksi. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että eri sidosryhmät tuntevat strategian ja tietävät oman osuutensa sen toteuttamisessa. Diploma in Leading People -valmennus kattaa kaikki ne tiedot, taidot ja kompetenssit, joita tarvitset liiketoimintasi johtamiseen ihmislähtöisesti.

Diploma in Leading People -valmennuskokonaisuudesta on mahdollista siirtää 18 ECTS-opintopistettä Aalto Executive MBA tai Aalto MBA -ohjelmaan.

Huomioithan, että tämä valmennus toteutetaan englanniksi.

Ohjelmatiedot englanniksi Lataa esite

Valmennuksessa kehität johtamistyylisi ohjaamaan strategian toteutumista parhaalla mahdollisella tavalla:

  • Lisäät ymmärrystäsi siitä, miten johtajuus vaatii ekosysteemeissä vaikuttamista strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Opit käyttämään käytännön työkaluja laajan toimijaverkoston johtamiseen.
  • Ohjelma on suunniteltu asiakkaidemme nykyisten tarpeiden pohjalta ja sen tukena on uusin tutkimus, mikä takaa kehityksesi vaikutusvaltaiseksi johtajaksi.
  • Monipuoliset ja kansainväliset kouluttajat haastavat ajatteluasi.
  • Inspiroivat ja modernit oppimistavat antavat tuloksellisia ideoita johtajuuteesi.

Aloitus

Joustava aloitus

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Hyödyt

Viimeisimmät tutkimukset osoittavat, että strategisten tavoitteiden saavuttaminen voi epäonnistua, jos johtajan lähestymistapa strategiaan ei ole kokonaisvaltainen. Ohjelma tarjoaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan siihen, mitä sinun kannattaa ottaa huomioon johtajuudessasi, jotta pystyt tuottamaan pitkän aikavälin arvoa, koordinoimaan liiketoiminnan eri prioriteetteja ja viestimään tavoitteet selkeästi eri sidosryhmille. Itsevarmat ja vaikutusvaltaiset johtajat omaavat hyvät vuorovaikutustaidot ja osaavat verkostoitua ekosysteeminsä muiden toimijoiden kanssa.

Kehität johtamistyyliäsi ja opit vaikuttamaan tehokkaasti ekosysteemisi eri sidosryhmiin.
Opit ymmärtämään, millä tavoin voit tukea organisaatiosi innovatiivisuutta ja kasvua.
Opit varmistamaan eri sidosryhmien välisen tuloksekkaan yhteistyön strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Pääset hyödyntämään oppimaasi omassa kontekstissasi.

Kenelle?

Diploma in Leading People -valmennus on tarkoitettu johtajille, jotka pystyvät vaikuttamaan organisaation tuloksiin ohjaamalla eri sidosryhmiä ja ekosysteemejä muuttuvassa ympäristössä.

Valmennusohjelma sopii liiketoimintojen johtajille, aluejohtajille sekä toimitusjohtajille. Se on hyödyllinen myös niille johtajille, jotka johtavat ekosysteemejä ja ovat vastuussa useiden, jopa kansainvälisten tiimien yhteistyöstä.

Sisältö ja aikataulu

Ohjelmaan kuuluu kolme ydinjaksoa ja yksi valinnainen opintojakso. Jokainen ydinjakso on tarjolla kerran vuodessa, voit aloittaa opintosi mistä tahansa pakollisesta opintojaksosta. Valinnainen jakso valitaan oman kiinnostuksen ja painotuksen mukaisesti annetusta opintovalikoimasta. Jokainen opintojakso on laajuudeltaan 4,5 ECTS-opintopistettä.

Valmennus tarjoaa sinulle ajatuksia herättäviä puheenvuoroja, simulaatioita, esimerkkejä yritysmaailmasta, luentoja sekä vuoropuheluita muiden opiskelijoiden sekä kouluttajien kanssa. Ohjelma sisältää kaksi erillistä verkkokurssia oppimisen tueksi. Valinnaisen Coaching-prosessin avulla varmistat, että pystyt hyödyntämään oppimaasi ja saamiasi ideoita omassa organisaatiossasi ja ekosysteemeissäsi.

Diploma in Leading People -ohjelmaan kuuluvat opintomoduulit on kukin mahdollista suorittaa myös erillisinä kolmen päivän ohjelmina.

Ohjelman rakenne

2–3 viikon mittainen itsenäinen opiskelujakso

Ennakkovalmistautuminen

Lähi- ja onlineopiskelujaksot

Opiskelua ja verkostoitumista yhdessä kouluttajan ja muiden osallistujien kanssa

Kaksi verkkokurssia oppimisen tueksi

Essentials of Leading Change ja Essentials of Emotional Intelligence

Koulutusjaksot

Kouluttajat

Saara Bange

Saara Bange on itsetuntemukseen, itsensä johtamiseen ja esimiehen vuorovaikutustaitoihin erikoistunut kouluttaja. Hän viimeistelee väitöskirjaansa Aalto-yliopiston johtamisen laitokselta aiheenaan työn muutos ammatillisen identiteetin näkökulmasta.

Saara Bange toimii Aalto EE:llä ratkaisukehityksestä vastaavana johtajana. Hän on koulutettu aivolähtöinen johtamisvalmentaja, sertifioitu EQi-tunneälykouluttaja, sertifioitu WorkPlace Big 5 -persoonallisuustyökalun konsultti, sertifioitu Hogan Personality –kouluttaja, sekä Resilience Alliance –kouluttaja

Saaran aihealueita kouluttajana ovat muun muassa itsetuntemus erityisesti tunneälyn, persoonallisuuden ja identiteetin kannalta, itsensä johtaminen, henkilökohtainen resilienssi, esimiehen vuorovaikutustaidot sekä valmentava esimiestyö. Saaran asiakkaat ovat arvostaneet hänen osallistavaa, innostunutta ja sitoutunutta tapaansa toimia, sekä hänen kykyään luoda monimutkaisistakin asioista ymmärrettäviä kokonaisuuksia. 

Ennen siirtymistään Aalto EE:lle Saara työskenteli vuosia viestinnän sekä johtamisen kehittämisen ja kouluttamisen tehtävissä Milttonilla. Tätä ennen hän toimi muun muassa tutkijana ja opettajana Aalto-yliopistossa johtamisen, markkinoinnin ja tuotantotalouden laitoksilla.

Stephen Carver

Stephen Carver toimii yliopistoluennoitsijana Cranfieldin yliopistossa.

 

Stephen Carver on kansainvälisesti arvostettu kouluttaja ja konsultti projektinhallinnan ja -johtamisen alueella. Hän on pitkän uransa aikana työskennellyt sekä teollisuudessa että akatemiassa ja tämän myötä tuo osaamistaan ja käytännön kokemustaan koulutuksiinsa. Carver on innostava kouluttaja ja osaa tuoda tärkeät ja osin monimutkaisetkin asiat selväsanaisesti kuulijalle.

Joaquín Cava

Ville Eloranta

Ira Lange

Ira Y. Langen erityisosaamisalueena ovat työyhteisön ihmissuhteet ja tekijät, jotka vaikuttavat johdon ja asiantuntijoiden käyttäytymiseen ja vuorovaikutukseen.

Langen valmennusteemoina ovat johtajuus ja johtamisen käytännöt, tehokas ja toimiva tiimi sekä luottamuksen rakentaminen organisaatiossa. Viime vuosina hän on myös valmentanut haasteellisessa tilanteessa olevia johtoryhmiä toimimaan paremmin yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Lange on kiinnostunut tarkastelemaan työyhteisöjen kognitiota, tunteita ja suorituskykyä ammatillisessa kontekstissa. Johtamisen kehittämisen rinnalla hän kouluttaa myös myyntiä ja asiakkuuksien johtamista pohjautuen hänen aikaisempaan kokemukseensa myynnin johtajana ja konsulttina. Valmennusten tukena hän tekee erilaisia arviointeja, tutkimuksia ja kyselyitä ja hän voi liittää kehittämisohjelmaan myös henkilökohtaisen coaching-osuuden.

Lange on valmentaja, toimitusjohtaja ja yrittäjä Q.motion Oy:ssä. Hänellä on 20 vuoden kokemus myynnin ja johtamisen asiantuntija-, kouluttaja- ja johtotehtävistä: Aspectum Consulting, Amos Partners, Bon Pankkiiriliike, AON Corporation.

Hän on suorittanut maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa. Lange on myös sertifioitu Business Coach ja tiimin rakentaja, TM. 

Pekka Mattila

Pekka Mattila toimii apulaisprofessorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Mattila valmentaa säännöllisesti yrityskohtaisesti räätälöidyissä ohjelmissa, Executive MBA - ja MBA-ohjelmissa sekä valikoiduissa avoimissa ohjelmissa niin Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa kuin Pohjois-Amerikassa. Hänen erikoisalueitaan ovat organisaatiokäyttäytyminen ja -kulttuuri, ylimmän johdon työskentely, muutoksen johtaminen, strateginen johtaminen, johtamisjärjestelmät, strateginen markkinointi sekä liiketoimintamalli-innovaatiot ja palvelujohtaminen. Vuosina 2011–2021 hän toimi myös Aalto University Executive Education -yhtiön toimitusjohtajana.

Yli kymmenen finanssialan kehitys- ja johtotehtävissä vietetyn vuoden jälkeen Pekka Mattila siirtyi 2008 markkinoinnin ratkaisuiden ja liikkeenjohdon konsultoinnin pariin. Hän on toiminut tai toimii parhaillaan hallituksen puheenjohtajana tai jäsenenä muun muassa median, talotekniikan, teknologian, verkkokaupan, elintarviketeollisuuden, oppimisteknologian ja finanssialan yrityksissä. Mattila on ollut aktiivinen myös julkisissa luottamustehtävissä.

Viime vuosina Pekka Mattila on julkaissut monipuolisesti erityisesti henkilökohtaisen johtajuuden, muutoksen johtamisen ja strategisen markkinoinnin teemoista. Helsingin yliopistossa sosiologian alalla suoritettujen tutkintojen (VTT 2006, VTM 2003) jälkeen hän syvensi liikkeenjohdon osaamistaan London Business Schoolissa (Executive MBA 2010). Mattila vierailee säännöllisesti opettajana johtavissa eurooppalaisissa ja aasialaisissa yliopistoissa ja korkeakouluissa.

Vuosien mittaan Mattila on toiminut neuvonantajana ja valmentajana yli 480 pohjoismaiselle tai kansainväliselle suuryritykselle, kasvuyritykselle, julkisen sektorin organisaatiolle ja järjestölle. Hän on kansainvälisesti kysytty puhuja erilaisissa vaikuttajatapahtumissa ja seminaareissa.

Natalia Vuori

Natalia Vuori on johtamisen apulaisprofessori Aalto-yliopistossa.

Timo Vuori

Timo Vuori on strategisen johtamisen professori (associate professor) Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa.

Hän on työskennellyt myös Hankenilla, INSEADissa ja Leeds University Business Schoolissa sekä osallistunut Stanford Universityn ohjelmaan. Hän on tutkinut strategian muodostamista useissa eri organisaatioissa yli 10 vuoden ajan ja kirjoittanut yli 60 artikkelia ja muuta työtä aiheesta. Vuori on myös kirjoittanut kirjan Elävä Strategia yhdessä Timo Ritakallion kanssa.

Useat hänen töistään ovat saaneet merkittävää kansainvälistä tunnustusta. Hänet tunnetaan parhaiten Nokiaa ja pelkoa käsitelleestä tutkimuksestaan, joka julkaistiin kansainvälisesti arvostetuimmassa johtamistutkimuksen lehdessä. Akateemisen työn lisäksi Timo on tehnyt yhteistyötä useiden suomalaisten yritysten kanssa konsultointiprojektien kautta.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta