Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Big Data -verkkokurssi

Massadatan hyödyntäminen ja kehitys

Big Data, massadata, ympäröi meitä kaikkialla. Tietoa kerätään monesta eri lähteestä, mutta mitä tietoa tarkalleen ja miten sitä oikein käytetään? Mitkä ovat Big Datan haasteet ja hyödyt?

Digitalisoituvassa maailmassa dataa kertyy organisaatioille useista eri kanavista. Kanavien valinta riippuu yrityksestä ja tietoa kerääntyy yleensä enemmän kuin mitä voidaan käsitellä. Millainen tieto on relevanttia ja mitä tiedolla voi tehdä? Mitä organisaation tulisi ottaa huomioon dataa kerättäessä? Big Datan myötä kertyvän tiedon analysoinnista ja reaaliaikaisesta hyödyntämisestä on tullut keskeinen osa eri liiketoimintamalleja.

Big Data -verkkokurssilla käyt läpi Big Datan perusteet; mitä Big Data on ja millä tavoin se määritellään. Opit myös, miten teknologian kehitys vaikuttaa Big Dataan ja miten tietoa voi hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä.

Verkkokurssi sisältää kattavat perustiedot massadatan määritelmistä, tiedon laadusta ja hyödyntämisestä. Kurssi sisältää videoituja luentoja sekä kirjallista materiaalia oppimisen tukena. Saat myös tehtäviä, joiden avulla voit testata omaa osaamistasi kussakin aihealueessa.

Kurssi on suomenkielinen.

Lataa infokorttiKysy lisätietoja

Kurssin suorittamisen jälkeen sinulle myönnetään Aalto EE:n Big Data -sertifikaatti.

Aloitus

Milloin vain

"Selkeä kurssi, avautuu myös perustietämyksen omaavalle, ei tarvitse olla alan ammattilainen."

(Opiskelijapalautetta verkkokurssista)

Tutustu verkkokurssiin – katso video:

Hyödyt

Big Data-verkkokurssilla kehität osaamistasi digitalisaation yhdestä peruspilarista. Kurssi auttaa sinua ymmärtämään Big Datan perusteet ja viimeaikaisen kehityksen. Se auttaa myös rakentamaan yhtenäisen osaamistason valituille tiimeille, ryhmille tai osastoille.

Pääset kertaamaan massadatan perusasiat ja parannat ymmärrystäsi digitalisaatiosta
Hahmotat massadatan tärkeyden ja saat oivallisen alustan perehtyä mahdollisuuksiin
Saat kattavan kokonaisuuden Big Datasta, mitä se on ja mitä tulee ottaa huomioon

Kenelle?

Analytiikka ja siten data on merkittävä osa monessa eri tehtävässä. On hyvä ymmärtää mistä tietoa kerätään ja mitä se käytännössä on. Esimerkiksi tekoäly ei toimi ilman dataa, eikä massadata ole mahdollista tehokkaasti hyödyntää ilman tekoälyä.

Kurssi sopii henkilöille, joiden on ymmärrettävä digitaalisia toimintatapoja ja niiden mahdollisuuksia. Se sopii myös kaikille, jotka kaipaavat kertausta ja harjoitusta Big Datan peruskäsitteistä ja niiden tyypillisistä käyttöyhteyksistä.

Sisältö ja aikataulu

Big Data verkkokurssilla käyt läpi massadatan perusteet, mitä erilaisia määritelmiä Big Datalle on sekä miten sitä voi hyödyntää liiketoiminnassa analytiikan avulla. Kurssilla opit ymmärtämään mitä Big Data on, sen mahdollisuuksia ja missä sitä voi hyödyntää.

Kurssi rakentuu kolmesta moduulista sekä interaktiivisista moduulikohtaisista kysymyksistä ja oppimista tukevista tehtävistä. Tämän lisäksi kurssi tarjoaa kaksi case-puheenvuoroa havainnollistamaan massadatan käyttöä. 

Kurssin kokonaiskesto on n. kolme tuntia, opiskelutahtia voit soveltaa joustavasti omaan aikatauluusi parhaiten sopivaksi. Suositeltu opiskeluaikataulu on 1-2 tuntia viikossa, 2-3 viikon ajan.

Moduulit

Kouluttaja

Kari Hiekkanen

TkT Kari Hiekkanen   on vieraileva tutkija Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksella erityisalueenaan tietotekniikan strateginen johtaminen, johtamisjärjestelmät ja kokonaisarkkitehtuurit.  

Lisäksi Hiekkanen työskentelee yliopettajana Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa tietohallinnon johtamisen sekä digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen ylemmän Master -tutkinto-opetuksen parissa.

Hänellä on lähes 20 vuoden käytännön kokemus IT-alan johtotehtävistä tuote- ja teknologiakehityksessä sekä konsultoinnissa eri yrityksissä. 

Hiekkanen väitteli tekniikan tohtoriksi kesällä 2016 aiheenaan tietohallinnon johtamismallien vaikutus tietotekniikan arvontuottoon.

Luettavaa aiheesta

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös näihin ohjelmiin