Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Diploma in Service Design

Pätevöidy ihmiskeskeisen palvelu- ja organisaatiokehityksen asiantuntijaksi

Diploma in Service Design -koulutus on sinulle, jos hallitset palvelumuotoilun perusteet jo hyvin. Esimerkiksi käsitteet kuten palvelupolku tai palvelutuokio ovat sinulle tuttuja ja tiedät, milloin turvautua asiakaspersooniin ja milloin asiakasprofiileihin. Osaat hyödyntää monipuolisesti vaikkapa service blueprintia ja niin edelleen. Koulutuksessa syvennät osaamistasi alan huippuosaajien tukemana sekä kehität palvelumuotoilun osuutta asiantuntijan tai päällikön roolissasi.

Koulutuksen lähestymistapa on temaattinen. Opit johtamaan asiakaskokemusta ja hyödyntämään siinä palvelumuotoilun tarjoamia mahdollisuuksia. Löydät soveltamiskohteita, jotka auttavat sinua kehittämään palveluja, prosesseja, toimintamalleja, organisaatiokulttuuria ja koko organisaatiota ihmislähtöisempään suuntaan. Opit myös yhdistämään entistä vahvemmin liiketoiminta- ja design-ajattelua, mitä kutsutaan liiketoiminnan muotoiluksi eli business designiksi.

Diploma in Service Design -koulutuksessa voit hyödyntää oman organisaation ajankohtaisia kehittämishankkeita oppimisen välineenä luodessasi ja kehittäessäsi uusia tai olemassa olevia palveluja tai prosesseja. Lisäksi koulutukseen sisältyy oman ammatillisen roolin kehittämisprosessi.

Lataa esite Ilmoittaudu ohjelmaan

Mikäli olet kiinnostunut oppimaan palvelumuotoilun perusteet, tutustu Palvelumuotoilu ja asiakaskokemus -koulutukseemme.

Koulutus yhdistää liiketoiminta- ja design-ajattelun ja tarjoaa käyttöösi terävimmän akateemisen tiedon sekä pitkäaikaisen käytännön kokemuksen.

Monipuoliset koulutusmenetelmät, projektiklinikat sekä case-esitykset tukevat henkilökohtaista oppimista ja organisaatiosi ajankohtaisia hankkeita.

Ohjattu oman roolin kehittämisprojekti ja omavalintaiset verkkokoulutukset vahvistavat ammatillista identiteettiäsi.

Hyödyt

Diploma in Service Design -koulutuksessa opit johtamaan organisaation asiakaskokemusta ja toteuttamaan kustannustehokasta ja vaikuttavaa palvelumuotoilutoimintaa sekä kehittämään asiakaskeskeistä kulttuuria. Oppimisen välineenä hyödynnät oman organisaation ajankohtaista kehittämishanketta.

Syvennät osaamistasi asiakaskokemuksen johtamisessa ja palvelumuotoilussa alan huippuosaajien opastuksella
Johdat ja kehität palvelumuotoilutoimintaa ja asiakaskeskeistä kulttuuria organisaatiossasi sekä toimit vaikuttavasti omissa liiketoiminta- ja yhteistyöverkostoissasi
Tunnistat palvelumuotoilun uusia tulevaisuuden käyttökohteita ja sovellat menetelmiä monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti erityyppisiin haasteisiin
Johdat kustannustehokkaan ja vaikuttavan palvelumuotoiluprojektin yhdistäen liiiketoiminta- ja design-ajattelua (Business design)

Palautetta koulutuksesta

"Koko ohjelma oli erinomainen paketti. Hurjan paljon uutta tietoa ja uusia näkökulmia, joita olen jo päässyt hyödyntämään työssäni – ja tulen hyödyntämään jatkossa."

"Projektiklinikoista ja keskusteluista muiden koulutettavien kanssa sai ideoita erityisesti omasta projektityöstä viestimiseen. Ne myös edistivät projektiani, koska esityksiä tehdessä tulin kirkastaneeksi prosessia ja tavoitteita."

"Raportointi silloin tällöin oli varmasti se tekijä, joka piti hankkeen ainakin itselläni käynnissä. Eri vaiheissa ja eri työkaluja soveltaessa tapahtunut pohdinta ja ajatusten järjestely näkyivät lopputuloksessa."

Kenelle? 

Koulutusohjelma on tehty päällikön tai asiantuntijan roolissa toimiville palvelukehittäjille, joilla on hyvät perustiedot ja -taidot palvelumuotoilusta joko Aalto EE:n Palvelumuotoilu ja asiakaskokemus -koulutuksesta tai muualta hankittuna ja sen lisäksi käytännön kokemusta.

Koulutus sopii sinulle, jos vastuullasi on sisäisten tai ulkoisten palvelujen, prosessien tai toimintamallien parantaminen tai innovointi. Olet kiinnostunut kehittämään työrooliasi ja tukemaan organisaatiotasi muutoksessa. Ohjelma sopii sekä B2B että B2C -ympäristössä työskenteleville.

Sisältö ja aikataulu

Diploma in Service Design -koulutus käsittelee asiakaskokemuksen johtamista sekä palvelumuotoilutoiminnon ja -projektin johtamista ja toteuttamista kytkeytyen vahvasti liiketoiminnallisiin ja vaikuttavuustavoitteisiin. Lisäksi koulutuksessa perehdytään siihen, millä tavoin organisaatiota on mahdollista kehittää asiakaskeskeisemmäksi.

Ohjelma kestää viisi kuukautta ja sen aikana voit edistää omia työprojektejasi. Ohjelmaan sisältyy aloituswebinaari ja neljä kaksipäiväistä opetusjaksoa ennakkotehtävineen. Opetuspäiviin sisältyy vuorovaikutteisia luentoja, työpajoja, projektiklinikoita ja case-esityksiä. Työstät omaa todellista kehittämisprojektia ja saat siihen palautetta huippuasiantuntijoilta.

Lisäksi ohjelmaan sisältyy ohjattu oman ammatillisen roolin kehittämisprosessi, jota tukemaan valitset kaksi verkkokurssia seuraavista:

Kaikutiimi-työskentely varmistaa oman organisaation tuen ja levittää opit organisaatioon. Varaa aikaa valmisteluihin ennen ensimmäistä opetuspäivää.

Ohjelma toteutetaan hybridimuotoisena (osallistuminen koulutustiloissamme tai etänä).

Rakenne

Aloituswebinaari ja lähiopetus

Koulutus sisältää aloituswebinaarin ja neljä kaksipäiväistä lähiopetusjaksoa ml. oivalluttavat vierailijapuheenvuorot

Projektityöklinikat ja työpajat

Klinikoissa ja työpajoissa työstetään omia projekteja hyödyntäen asiantuntija- ja vertaistukea

Henkilökohtainen kehitysprosessi ja verkkokurssit

Kaksi omavalintaista verkkokurssia tukee asiantuntijaroolin kehittämisprosessia ja täydentää opittua

Koulutusjaksot

Kouluttajat

Petri Aaltonen

Petri Aaltonen toimii Solitassa liiketoiminnan vetäjänä. Hänen erityisalaansa ovat liiketoimintastrategiat, johtaminen ja muutosjohtaminen, palvelumuotoilu, laadullinen asiakastutkimus, prosessinhallinta ja simulaatiot sekä projektijohtaminen.

Aaltonen on keskittynyt erityisesti organisaation strategiapohjaiseen kehittämiseen. Hän osaa kiteyttää käsitteellisiä ilmiöitä ja myös saattaa ne pitkäjänteisesti käytäntöön. Hänen näkemyksensä mukaan, oli kyseessä sitten strateginen tavoite, muutosohjelma tai palvelukonsepti, arvo syntyy vasta, kun se toteutuu arjessa.

Solitan projekteissa Aaltosen tehtävänä on tyypillisimmin asiakasarvon tunnistaminen, muutoksen suunnittelu ja johtaminen, organisaation kehittäminen ja keskeisiin sidosryhmiin vaikuttaminen. Hän toimiikin usein kouluttajana ja valmentajana asiakkaitten muutos- ja johtamishankkeissa. Aaltosen innostavuus ja konkreettisuus tekee hänestä suositun kouluttajan myös yliopistokursseilla, MBA-ohjelmissa ja seminaareissa.

Aaltonen on väitellyt Helsingin teknillisen korkeakoulun tuotantotalouden laitoksella (nyk. Aalto-yliopisto) aiheenaan “Adoption of strategic goals. Exploring the success of strategy implementation through organizational activities” (2007).

 

Juho-Petteri Huhtala

Juho-Petteri Huhtala toimii tutkijana ja luennoitsijana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Hänen tutkimus- ja asiantuntemusalueitaan ovat innovaatiot, liiketoimintamallien kehittäminen, keinoäly markkinoinnissa, asiakaskokemuksen johtaminen ja mittaaminen, strateginen markkinointi ja markkinatutkimus.

Juho-Petteri Huhtala on ollut tutkijan roolissa mukana useissa eri tutkimushankkeissa - mm. StratMark ja NextMedia. Viimeisten vuosien aikana hän on keskittynyt tutkimuksessaan mm. liiketoimintamallien evoluutioon matuureilla toimialoilla (esim. media- ja telekommunikaatioalat). Parhaillaan Huhtala työskentelee TEKESin rahoittamassa laajassa tutkimushankkeessa, joka käsittelee keinoälyä markkinoinnissa sekä useissa pienemmissä, yrityskohtaisissa tutkimusprojekteissa liittyen palvelumuotoiluun.

Huhtala väitteli syksyllä 2017 kauppatieteiden tohtoriksi Aalto-yliopiston markkinoinnin laitoksella innovaatioiden johtamisesta.

Mikko Koivisto

Mikko Koivisto on kokenut asiakaslähtöisen liiketoiminnan sekä asiakas- ja työntekijäkokemuksen johtamisen ja kehittämisen asiantuntija. Tällä hetkellä hän toimii palvelumuotoilujohtajana Grow+Digitalist Groupissa. 

Koivisto on palvelumuotoilun uranuurtajana vaikuttanut merkittävästi palvelumuotoilun kehittymiseen osaamisalana Suomessa ja maailmalla. Hän on aktiivinen muotoilun kansainvälisissä verkostoissa ja on toiminut laajasti alansa luottamustehtävissä. 

Mikko Koivisto on palkittu iF Design Awardilla, Global Service Design Awardilla sekä useammalla Vuoden Huiput -palkinnolla. Mikko valittiin vuoden 2017 Ornamo-palkinnon saajaksi palvelumuotoilun pioneerityöstään ja muotoilun osaamisalan uudistamisesta. 

Mikko Koivisto on myös suosittu luennoitsija ja kouluttaja sekä kirjoittanut palvelumuotoilusta, esimerkiksi Alma Talentin julkaiseman Palvelumuotoilun bisneskirjan.

Jaakko Luomaranta

Jaakko Luomaranta on kokenut liiketoiminnan kehittäjä, jonka osaamisessa yhdistyvät mm. palvelumuotoilu, asiakasymmärrys ja taloudellinen mallintaminen. Jaakko innostuu uusista liiketoiminnan haasteista ja mahdollisuuksista päästä tarttumaan niihin insinöörin analyyttisellä otteella yhdistettynä muotoilijan empatiaan.

Jaakko toimii strategiakonsulttina Norenissa, missä hän vastaa vaativista toimeksiannoista asiakkaiden strategian ja uusien palvelujen kehittämiseksi. Oikean ongelman tunnistaminen, ymmärtäminen ja ratkaiseminen ovat hänen työnsä ydintä. Tässä häntä auttavat kertyneet opit johtavista asiantuntijayrityksistä strategian, teknologian, muotoilun ja ihmisymmärryksen aloilla, mm. Accenturessa, Gemicissä ja Solitalla.

Uransa aikana Jaakko on työskennellyt sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkaille kuluttajakaupasta B2B-yrityksiin, kuten esim. Fazer, Fiskars, OP, KONE ja Elsevier.

Koulutukseltaan Jaakko on tuotantotalouden diplomi-insinööri Aalto-yliopistosta. Parhaillaan hän valmistelee väitöskirjaa muotoiluajattelusta strategiatyössä St. Gallenin yliopistossa Sveitsissä.

Risto Sarvas

Risto Sarvas on työelämäprofessori (Professor of Practice) ja Informaatioverkostot-ohjelman johtaja Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulusssa.

Hän on aiemmin työskennellyt muotoilujohtajana ja palvelumuotoilijana ohjelmistoyritys Futuricessa sekä liikkeenjohdon muutosjohtajana BearingPointilla.

Sarvas on valmentanut ja luennoinut Suomen lisäksi mm. Tokiossa, Lontoossa, Kaliforniassa ja Berliinissä. Hänen  tutkimus- ja opetusalaansa kuuluu digitaalisten palveluiden ja organisaatioiden kehittäminen niin että yritysten, yhteiskunnan ja käyttäjien näkökulmat ja tarpeet tulevat huomioiduiksi.

Sarvaksen intohimonaan on selvittää, kuinka teknologiat ja yhteiskunta verkottuvat toisiinsa ilmiöinä, kulttuurin muutoksena, politiikkana ja liiketoimintana.

Risto Sarvas on valmistunut diplomi-insinööriksi ja väitellyt tohtoriksi Teknillisestä korkeakoulusta. Opetustehtävien lisäksi hän on toiminut johdon ja start-up yritysten coachina ja mentorina digitaalisessa murroksessa.

Sampsa Hyysalo

Sampsa Hyysalo on yhteissuunnittelun professori Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa sekä vanhempi tutkija Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Hyysalo tutkii teknologiaa ja innovaatioita eri näkökulmista ja toimii myös soveltavan innovaatiokehityksen parissa. Hän sai Suomen Akatemian myöntämän Akatemiapalkinnon vuonna 2010 yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.

Pia Hannukainen

Tkt Pia Hannukaisella on yli 15 vuoden kokemus muotoiluajattelusta tutkijana, muotoilijana, kouluttajana, konsulttina ja johtajana. OP Ryhmässä Hannukainen on toiminut monenlaisissa tehtävissä strategian, teknologian ja liiketoiminnan parissa ja mm. pystyttänyt OP Ryhmään Customer Insight -toiminnan. Nykyisessä tehtävässään OP:n Head of Designina hän johtaa Suomen suurinta (100+ designeria) design-yksikköä.

Tkt Pia Hannukaisella on yli 15 vuoden kokemus muotoiluajattelusta tutkijana, muotoilijana, kouluttajana, konsulttina ja johtajana. OP Ryhmässä Hannukainen on toiminut monenlaisissa tehtävissä strategian, teknologian ja liiketoiminnan parissa ja mm. pystyttänyt OP Ryhmään Customer Insight -toiminnan. Nykyisessä tehtävässään OP:n Head of Designina hän johtaa Suomen suurinta (100+ designeria) design-yksikköä.

Ennen monivuotista uraansa OP Ryhmässä Pia Hannukainen työskenteli tutkijana ja luennoitsijana Aalto-yliopistossa yli kymmenen vuoden ajan. Tällöin hän vietti myös jakson vierailevana tutkijana MIT:ssa Yhdysvalloissa. Tutkimus keskittyi käyttäjäinnovaatioiden hyödyntämiseen eri toimialoilla ja tutkimuskumppaneina oli useita B2C- ja B2B-yrityksiä. 

Hannukaisella on merkittävä määrä muotoiluun ja innovaatiotoimintaan liittyviä kansainvälisiä akateemisia julkaisuja. Syyskuun 2023 alusta Hannukaisella on ollut osa-aikainen työelämäprofessuuri Aalto-yliopiston muotoilun laitoksella.
Hannukainen on myös Human Sciences in Strategy (Suomen ihmistieteellinen strategiaseura) -yhdistyksen perustajajäsen.

Sonja Nielsen

Sonja Nielsenin erityisosaamista on muotoilun ja kestävyystieteiden yhdistäminen erityisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja kiertotalouteen liittyvissä kysymyksissä. Nielsen toimii tutkijana Aalto-yliopiston taiteen ja suunnittelun korkeakoulun muotoilun laitoksella ja valmistelee väitöskirjaa siirtymien hallinnan, ympäristöjohtamisen, muotoilututkimuksen ja monitieteisen kestävyystieteen risteyskohdassa. 

Sonja Nielsen on toiminut kymmenisen vuotta palvelumuotoilijana ja kestävän kehityksen asiantuntijana ja strategisena suunnittelijana eri konsulttiyrityksessä. Hän on lisäksi kouluttanut lukuisissa eri organisaatioissa ja tilaisuuksissa. Nielsenin asiakkaina on ollut monipuolisesti sekä julkisen sektorin että yksityisen sektorin toimijoita erilaisissa strategisissa hankkeissa, joissa hän on kehittänyt organisaatioiden toimintakulttuuria kohti asiakas- ja työntekijälähtöisyyttä sekä kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja.

Sonja Nielsen on koulutukseltaan taiteiden maisteri ja valmistunut poikkitieteellisestä Creative Sustainability -maisteriohjelmasta Aalto-yliopistosta. Hänellä on lisäksi koulutustaustaa liiketaloustieteissä ja ympäristötaloustieteessä, mitä hän soveltaa laajamittaisesti suunnittelijan työssään ja koulutuksissaan.

Sonjan tavoitteena on auttaa organisaatioita vahvistamaan osallistavia, kokeilevia ja yhteistyöhön pohjautuvia toimintamalleja ja -kulttuuria kestävämmän tulevaisuuden mahdollistamiseksi.

Jari Ylitalo

TkT Jari Ylitalo toimii päätyönään johtajuuden yliopistonlehtorina Aalto-yliopiston Tuotantotalouden laitoksella sekä Aalto Ventures Programissa.

Hän opettaa erityisesti maisterivaiheen opiskelijoita johtajuuden, tiimityön ja itsensä johtamisen teemoissa.

Ylitalon pedagogisessa lähestymistavassa korostuu dialoginen ja voimavarakeskeinen näkökulma. Hän toimii myös työnohjaajana, valmentajana ja työyhteisösovittelijana. Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus johtajien, johtoryhmien ja organisaatioiden valmentamisessa ja kehittämisessä sekä yrityksissä, että julkisissa organisaatioissa.

Tutkimuksessaan Ylitalo on keskittynyt johtajien ja johtajuuden kehittämiseen ja erityisesti ohjauksellisten, voimavarakeskeisten ja dialogisten kehittämistapojen vaikuttavuuden tutkimiseen. Lisäksi hän on tutkinut yritysten ja organisaatioiden välisten yhteistyö- ja kumppanuussuhteiden sosiaalista dynamiikkaa ja kehittämistä sekä verkostojohtamista ja verkostomaisen toimintatavan kehittämistä.

Ylitalo on Aalto EE:n pitkäaikainen kumppani johtajuuden, henkilökohtaisen kehittymisen ja verkostojohtamisen kouluttajana useissa avoimissa sekä yrityskohtaisissa valmennuksissa.

Sisältöjä aiheesta

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös näihin ohjelmiin