Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Digiajan markkinoinnin johtaminen

Vahvista ja johda asiakaslähtöistä markkinointia

Digitaalisessa maailmassa markkinointi ja myynti linkittyvät vahvasti toisiinsa, jolloin myös niiden yhteistyön tärkeys korostuu. Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä myös markkinointi vaatii jatkuvaa uudistumista, kehittymistä sekä johtamista. Onnistunut markkinointi maksaa itsensä takaisin ja näkyy tuottona viivan alla.

Digiajan markkinoinnin johtaminen -ohjelma antaa sinulle kattavan ymmärryksen markkinoinnin kokonaiskuvasta sekä sen johtamisesta digitaalisessa maailmassa, jossa toimintaympäristö sekä asiakkaiden vaatimukset muuttuvat alati. Ohjelma kokoaa eri toimialojen osaajia pohtimaan yhdessä markkinoinnin nykytilaa, tavoitteita, haasteita ja tulevaisuuden vaatimuksia alan parhaiden asiantuntijoiden kanssa. Ohjelman kouluttajat tarjoavat huipputason oppimiskokemuksen ajankohtaisella tietotaidollaan ja pitkän linjan kokemuksellaan.

Ohjelman aikana syvennät ymmärrystäsi markkinoinnin ja myynnin kokonaiskuvasta, jossa digitaalisen ja perinteisen markkinoinnin käytännöt integroidaan toisiinsa tukemaan liiketoiminnan tavoitteita ja yrityksen strategiaa. Ohjelman avulla lisäät myös markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja tuloksellisuutta sekä syvennät ymmärrystäsi aidosti asiakaslähtöisestä arvonluonnista ja monikanavaisista palvelukokemuksista. Ohjelma käsittelee markkinointiin liittyviä ajankohtaisia teemoja sekä strategisella että käytännöntekemisen tasolla. 

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Yhdistelmä uusinta akateemista tietoa ja kokeneiden tekijöiden osaamista markkinoinnin johtamisen muuttuvasta työkentästä

Vertaisoppimista luokassa sekä koulutuspäivien välillä sparrausryhmissä muiden osallistujien kanssa

Markkinoinnin kokonaiskuvan strategista ymmärrystä ja käytännön työkaluja

”Erinomainen täydennys omaan osaamiseen, hienosti toteutettu ohjelmarakenne ja opetustilanteet. Hienoa oli myös tavata ja saada vertaistukea muilta osallistujilta.” 

”Kokonaisuutena kurssi on erittäin hyvä. Kouluttajat ovat tosi asiantuntevia. Kaikkiaan oli hienoa, että kouluttajat olivat monipuolisesti eri alojen osaajia. On hienoa, että osallistujina oli eri toimialojen osallistujia, jolloin saimme näkökulmia eri aloilta. Henkilökunnalla oli hienosti langat käsissä koko koulutuksen ajan.” 

Osallistujapalautetta ohjelmasta 

Koulutuksen hyödyt

Digiajan markkinoinnin johtaminen -ohjelma tarjoaa alan uusinta akateemista tutkimustietoa sekä tuoreinta bisnesmaailman käytännön osaamista. Ohjelmassa strategia ja käytäntö kohtaavat luoden kattavan kokonaiskuvan markkinoinnin johtamisen tulevaisuuden menestystekijöistä. Lisäksi vertaisoppiminen pienryhmäsparraussessiossa tukee ajatusten ja osaamisen vaihtoa yli toimialarajojen.

Opit tehokkaammin linkittämään markkinoinnin ja myynnin tavoitteet liiketoiminnan strategisiin tavoitteisiin sekä rakentamaan menestyvää brändiä
Saat kouluttajilta tukea käytännön työkalujen ja toimenpiteiden, markkinoinnin suunnittelun ja mittaamisen sekä kanavastrategioiden kysymyksiin
Rakennat ja kehität organisaatiosi strategista markkinoinnin kokonaiskuvaa, joka vie kohti parempaa asiakaskokemusta ja myynnin kasvua

Kenelle?

Ohjelma on tarkoitettu markkinoinnin, myynnin ja viestinnän päälliköille, jotka haluavat kasvattaa markkinoinnin johtamisen strategista osaamistaan sekä saada vinkkejä käytännön tekemiseen.   

Koulutus sopii henkilöille, jotka haluavat oppia rakentamaan markkinoinnin ja myynnin kokonaisuutta asiakaslähtöisesti. Koulutuksessa markkinoinnin johtamista digiajassa käsitellään strategisen tason lisäksi myös taktisesta näkökulmasta. Ohjelma sopii esimerkiksi markkinointi-, myynti- ja viestintäpäälliköille sekä asiantuntijoille.

Sisältö ja aikataulu

Digiajan markkinoinnin johtaminen -ohjelman sisällön ytimessä ovat asiakaskokemuksen johtaminen, datan ja tiedon hyödyntäminen markkinoinnissa sekä markkinoinnin ja myynnin yhteistyö. Osallistujat syventyvät asiakaslähtöisestä näkökulmasta markkinointiin ja arvonluontiin sekä markkinoinnin tuloksellisuuteen ja kanavastrategioihin. 

Lisäksi ohjelmassa käsitellään brändin rakentamista osana kokonaisuutta. Koulutuspäivien lisäksi ohjelmaan kuuluu vertaisoppimistapaamisia pienryhmissä, joissa keskustellaan ohjelman keskeisistä aiheista alan muiden toimijoiden kanssa. 

Rakenne:

  • Kolme lähipäivää
  • Kolme webinaaria 
  • Vertaisoppimista pienryhmissä 

Koulutusjaksot

Luettavaa aiheesta

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös näihin ohjelmiimme