Edellinen sivu

KuntaJOKO

Kunta-alan uusi aika

Kuntien ja niiden omistamien yhtiöiden toimintaympäristö on turbulentissa tilassa: taloustilanne, sote- ja maakuntauudistus, ilmastonmuutos, kuntaliitokset ja kuntien välinen kilpailu ja yhteistyö asettavat kaikki kovia haasteita johtamiselle. Kunnat tavoittelevat elinvoimaa, jossa yritysyhteistyö ja kuntalaislähtöinen kehittäminen ovat keskeisiä voimavaroja.

KuntaJOKO tunnistaa julkisorganisaatioiden ja julkisjohtamisen erityispiirteet ja ajankohtaiset haasteet. Ohjelma antaa välineitä ja näkemystä strategiseen johtamiseen, muutoksen hallintaan ja organisaatioiden uudistumiseen. KuntaJOKO on Suomen johtavasta liikkeenjohdon valmennusohjelmasta AaltoJOKO®:sta kuntien ja niiden omistamien yhtiöiden tarpeisiin jalostettu johdon ohjelma.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

KuntaJOKO 2017-2018 -osallistujat antoivat ohjelmalle kokonaisarvosanan 5.67/6.00.

Osallistujat kokivat kehittyneensä ennen kaikkea seuraavilla osa-alueilla: muutosjohtaminen, strategian muodostus ja toimeenpano sekä strateginen viestiminen.

KuntaJOKO 2017-2018 -ohjelman osallistujista 100 % suosittelisi ohjelmaa muille.

Video

Ohjelman hyödyt

KuntaJOKO kehittää kykyäsi johtaa tulevaisuuden kuntaorganisaatiota ja tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden verkostoitua kunta-alan johtajakollegoiden kanssa. Kehitä päätöksenteon ja johtamisen valmiuksiasi ja löydä uusia näkökulmia strategian läpivientiin omassa organisaatiossasi.

Laajennat näkemystäsi talouden ja yhteiskunnallisen kehityksen suunnasta
Kehität kykyäsi vaikuttaa ja saada aikaan muutosta
Verkostoidut kunta-alan johtajakollegoiden kanssa
Rakennat osaamistasi johtaa tulevaisuuden kuntaorganisaatiota

Valmennuksen hyödyt osallistuvalle organisaatiolle:

  • Konkreettisia välineitä innovaatioiden edistämiseen ja organisaatioiden uudistamiseen
  • Tehokkaampaa muutoksen, kumppanuuksien ja verkostojen johtamista
  • Syvempää talous- ja hankinta-osaamista ja tehokasta prosessien johtamista
  • Laadukkaampaa kuntapalveluiden johtamista

Kenelle?

KuntaJOKO on suunnattu kuntien ja niiden omistamien yhtiöiden johdolle ja asiantuntijoille.

Valmennus soveltuu heille, jotka haluavat uudistaa organisaatiotaan ja etsivät tähän aikaan soveltuvia innovatiivisia ja tuottavia toimintatapoja.

Ota yhteyttä

Sisältö ja aikataulu

Aktiivinen osallistuminen ja kokemusten jakaminen kollegojen kanssa muodostavat tärkeän osan KuntaJOKOn oppimis- ja kehittymisprosessia. Teemoihin liittyvät oheismateriaalit ja tehtävät syventävät oppimista ja tukevat asioiden siirtymistä käytäntöön.

KuntaJOKOn kesto on yhteensä 16 päivää ja se koostuu seitsemästä 2-3 -päiväisestä lähiopetusjaksosta sekä niiden ympärille rakennetuista, oppimista syventävistä harjoituksista. Lisäksi osallistujilla on mahdollisuus osallistua erillishintaiselle ulkomaan Study Tourille.

Rakenne

Kirjat

7 valmennusjaksoa

Jakso koostuu lähiopetuspäivistä sekä oppimista syventävistä harjoituksista.

16 lähiopetuspäivää

Yksi lähiopetusjakso on kestoltaan 2-3 päivää.

Study Tour

Osallistujilla on mahdollisuus osallistua erillishintaiselle ulkomaan Study Tourille.

Valmennusjaksot

Aikataulu on alustava ja muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia.

Aalto Leaders' Insight

Ilmoittautuminen ja kustannukset

Aloitusajankohta