Haku/ilmoittautuminen

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

KuntaJOKO

Kunta-alan uusi aika

Kuntien ja niiden omistamien yhtiöiden toimintaympäristö on turbulentissa tilassa: taloustilanne, sote- ja maakuntauudistus, ilmastonmuutos, kuntaliitokset ja kuntien välinen kilpailu ja yhteistyö asettavat kaikki kovia haasteita johtamiselle. Kunnat tavoittelevat elinvoimaa, jossa yritysyhteistyö ja kuntalaislähtöinen kehittäminen ovat keskeisiä voimavaroja.

KuntaJOKO tunnistaa julkisorganisaatioiden ja julkisjohtamisen erityispiirteet ja ajankohtaiset haasteet. Ohjelma antaa välineitä ja näkemystä strategiseen johtamiseen, muutoksen hallintaan ja organisaatioiden uudistumiseen. KuntaJOKO on Suomen johtavasta liikkeenjohdon valmennusohjelmasta AaltoJOKO®:sta kuntien ja niiden omistamien yhtiöiden tarpeisiin jalostettu johdon ohjelma.

KuntaJOKO -ohjelmassa on mahdollista suorittaa lisätehtäviä (14 op), jotka voi hyväksilukea Aalto Executive MBA- tai Aalto MBA -ohjelmaan. Kysy lisää!

Lataa esite  Kysy lisätietoja Tutustu AaltoJOKO®-valmennukseen

Aloitus

Kysy lisätietoja

KuntaJOKO 2017-2018 -osallistujat antoivat ohjelmalle kokonaisarvosanan 5.67/6.00.

Osallistujat kokivat kehittyneensä ennen kaikkea seuraavilla osa-alueilla: muutosjohtaminen, strategian muodostus ja toimeenpano sekä strateginen viestiminen.

KuntaJOKO 2017-2018 -ohjelman osallistujista 100 % suosittelisi ohjelmaa muille.

"Johtajan on kyettävä toiminaan hetkessä, ymmärtämään toiminnan vaikutuksia ja luomaan sekä esimiehille että henkilöstölle onnistumisen edellytykset nopeastikin muuttuvissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä. KuntaJOKO antoi loistavan mahdollisuuden kehittää omia johtamistaitojani. Se antoi tukea johtamiseen liittyvän uuden tiedon sisäistämiseen ja jalka uttamiseen oman organisaation toimintaan."

"Verkostoituminen oli tärkein anti toinen oli talouskoulutus ja perusteiden saaminen käytännössä että virtuaalisesti. Suosittelen tätä ohjelmaa lämpimästi."

Ohjelman hyödyt

KuntaJOKO kehittää kykyäsi johtaa tulevaisuuden kuntaorganisaatiota ja tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden verkostoitua kunta-alan johtajakollegoiden kanssa. Kehitä päätöksenteon ja johtamisen valmiuksiasi ja löydä uusia näkökulmia strategian läpivientiin omassa organisaatiossasi.

Laajennat näkemystäsi talouden ja yhteiskunnallisen kehityksen suunnasta
Kehität kykyäsi vaikuttaa ja saada aikaan muutosta
Verkostoidut kunta-alan johtajakollegoiden kanssa
Rakennat osaamistasi johtaa tulevaisuuden kuntaorganisaatiota

Valmennuksen hyödyt osallistuvalle organisaatiolle:

  • Konkreettisia välineitä innovaatioiden edistämiseen ja organisaatioiden uudistamiseen
  • Tehokkaampaa muutoksen, kumppanuuksien ja verkostojen johtamista
  • Syvempää talous- ja hankinta-osaamista ja tehokasta prosessien johtamista
  • Laadukkaampaa kuntapalveluiden johtamista

Kenelle?

KuntaJOKO on suunnattu kuntien ja niiden omistamien yhtiöiden johdolle ja asiantuntijoille.

Valmennus soveltuu heille, jotka haluavat uudistaa organisaatiotaan ja etsivät tähän aikaan soveltuvia innovatiivisia ja tuottavia toimintatapoja.

Ota yhteyttä

Sisältö ja aikataulu

Aktiivinen osallistuminen ja kokemusten jakaminen kollegojen kanssa muodostavat tärkeän osan KuntaJOKOn oppimis- ja kehittymisprosessia. Teemoihin liittyvät oheismateriaalit ja tehtävät syventävät oppimista ja tukevat asioiden siirtymistä käytäntöön.

KuntaJOKOn kesto on yhteensä 16 päivää ja se koostuu kahdeksasta 1-3 -päiväisestä lähiopetusjaksosta sekä niiden ympärille rakennetuista, oppimista syventävistä harjoituksista. Lisäksi osallistujilla on mahdollisuus osallistua erillishintaiselle ulkomaan Study Tourille. Halutessaan opiskelijat voivat suorittaa lähijaksoista ja lisätehtävistä (verkkokursseja, esseitä, lukutehtäviä) koostettuja virtuaalimoduuleja, joilla he voivat korvata 14 opintopistettä Aalto Executive MBA tai Aalto MBA-ohjelmista.

Rakenne

8 valmennusjaksoa

Jakso koostuu lähiopetuspäivistä sekä oppimista syventävistä harjoituksista.

16 lähiopetuspäivää

Yksi lähiopetusjakso on kestoltaan 1-3 päivää.

Study Tour

Osallistujilla on mahdollisuus osallistua erillishintaiselle ulkomaan Study Tourille.

JOKO Study Tour

Suomi ja Singapore ovat nousseet suhteellisen nopeasti heikoista lähtökohdista maailman menestyneimpien valtioiden joukkoon. Miten kaksi näin erilaista maata ovat menestyneet? JOKO Study Tour Singaporeen on matka strategisen johtamisen peruskysymysten äärelle ja siksi se sopii yhtä hyvin yritysten kuin julkisorganisaatioidenkin johdolle. Juuri sinulle, joka aiot opiskella, opiskelet tai olet opiskellut Aalto EE:n JOKO-ohjelmissa, kuten AaltoJOKO®, Autoalan JOKO, FinanssiJOKO, Johtaminen terveydenhuollossa tai KuntaJOKO. Lue lisää

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta