Edellinen sivu

Autoalan JOKO

Liiketoiminnan ja osaamisen kehittämisohjelma autoalan avainhenkilöille

Autoalan toimintaympäristön murros tarjoaa mahdollisuuksia yrityksille, joilla on strategista näkemystä tulevaisuuden kilpailueduista sekä toimeenpanokykyä.

Autoalan JOKO on autoalalle räätälöity valmennusohjelma, joka lisää liikkeenjohdon päätöksenteon ja johtamisen valmiuksia sekä tarjoaa näkökulmia strategian ja muutoksen läpivientiin osallistujan omassa yrityksessä. Valmennuksen oppien käytäntöön vientiä tuetaan monin eri tavoin mm. henkilökohtaisen mentoroinnin sekä monipuolisten harjoitusten avulla.

Ohjelma tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden paneutua yhdessä huippuasiantuntijoiden kanssa strategisen johtamisen avainteemoihin ja verkostoitua muiden kokeneiden osaajien kanssa.

Ohjelma toteutetaan yhteistyössä AKL-Akatemian kanssa.

 

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Aloitus

Seuraava Autoalan JOKO alkaa vuonna 2018

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Hinta:

www.aaltoee.fi/autoalanjoko

Ota yhteyttä

Hyödyt

Ohjelmassa kehität liiketoiminnan strategisen suunnittelun ja päätöksenteon valmiuksiasi. Saat myös näkökulmia ja työkaluja johtamiseen ja muutoksen läpivientiin.

Saat tukea ja toimintamalleja oman liiketoiminnan ja tuottavampien asiakasratkaisujen kehittämisessä
Kehität liiketaloudellista osaamistasi ja kykyä ohjata toimintaa taloudellisen informaation pohjalta
Syvennät ymmärrystäsi kilpailuedun ja kannattavan kasvun varmistamisesta
Verkostoidut ja jaat kokemuksia alan toimijoiden sekä yhteistyökumppaneiden kanssa

Kenelle?

Ohjelma on suunniteltu autoalan vähittäismyynti- ja maahantuontiyritysten johtohenkilöille ja avaintehtävissä toimiville sekä heidän strategisille yhteistyökumppaneilleen. Ohjelma soveltuu hyvin myös alan tulevaisuuden avainhenkilöille, jotka ovat juuri siirtyneet tai siirtymässä vastuullisiin liikkeenjohdollisiin tehtäviin.

Valmennuksesta on eniten hyötyä henkilöille, joilla on vähintään 5 vuoden kokemus liikkeenjohdollisista tehtävistä ja jotka ovat vastuussa organisaationsa strategian ja muutoksen toteuttamisesta. Useamman henkilön osallistuminen koulutukseen samasta organisaatiosta lisää yhteistä ajattelua ja tarjoaa erinomaisen tuen muutoksen läpivientiin omassa organisaatiossa.

Ota yhteyttä

Sisältö ja aikataulu

Ohjelman sisältö on suunniteltu mahdollisimman hyvin tavoitteita tukevaksi. Mukaan ilmoittautuvilla yrityksillä on mahdollisuus vaikuttaa ohjelman sisältöteemoihin ja painopisteisiin. Ennen ohjelman alkua osallistujille toteutetaan tarve- ja osaamiskartoitus, jonka pohjalta ohjelman sisältö räätälöidään vastaamaan kyseisen osallistujajoukon ajankohtaisia haasteita ja kehittymistarpeita.

Aktiivinen osallistuminen ja kokemusten jakaminen kollegojen kanssa muodostavat tärkeän osan oppimis- ja kehittymisprosessia. Teemoihin liittyvät oheismateriaalit ja omaan yritykseen sovellettavat tehtävät syventävät oppimista ja tukevat asioiden siirtymistä käytäntöön. Autoalan JOKO koostuu viidestä opintojaksosta, joihin sisältyy lähiopetusta, soveltavia tehtäviä ja kirjallisuuteen tutustumista.

Rakenne

Kirjat

5 valmennusjaksoa

Valmennusjakso koostuu lähiopetuspäivistä sekä niiden välillä suoritettavista soveltavista tehtävistä.

11 lähiopetuspäivää

Yksi lähiopetusjakso on kestoltaan 2-3 päivää.

Virtuaalinen oppimisympäristö

Oppimisympäristö mahdollistaa tehtävien ja materiaalien hyödyntämisen helposti sekä toimii viestintäkanavana.

Opintokokonaisuudet

Rekisteröityminen

Seuraava Autoalan JOKO alkaa vuonna 2018. Jos olet kiinnostunut ohjelmasta, otathan yhteyttä niin pidämme sinut ajan tasalla.

Seuraava ohjelma alkaa vuonna 2018. Jätä meille viesti, jos haluat ensimmäisten joukossa tiedon seuraavasta ohjelmatoteutuksesta.

Pidä minut ajan tasalla