Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Autoalan JOKO

Liiketoiminnan ja osaamisen kehittämisohjelma autoalan avainhenkilöille

Autoalan toimintaympäristön murros tarjoaa mahdollisuuksia yrityksille, joilla on strategista näkemystä tulevaisuuden kilpailueduista sekä toimeenpanokykyä.

Autoalan JOKO on autoalalle räätälöity valmennusohjelma, joka lisää liikkeenjohdon päätöksenteon ja johtamisen valmiuksia digitalisoituvassa toimintaympäristössä sekä tarjoaa näkökulmia strategian ja muutoksen läpivientiin osallistujan omassa yrityksessä. Valmennuksen oppien käytäntöön vientiä tuetaan monipuolisten harjoitusten avulla.

Ohjelma tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden paneutua yhdessä huippuasiantuntijoiden kanssa strategisen johtamisen avainteemoihin ja verkostoitua muiden kokeneiden osaajien kanssa.

Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Autoalan Keskusliiton kanssa.

 

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Aloitus

Kysy lisätietoja seuraavasta toteutuksesta

Kilpailuedun tunnistamiseen ja kehittämiseen keskittyvä sisältö

Syvälle autoalan ilmiöihin pureutuva valmennus

Konkretiaa esimerkein ja harjoittein

Hyödyt

Ohjelmassa kehität liiketoiminnan strategisen suunnittelun ja päätöksenteon valmiuksiasi. Saat myös näkökulmia ja työkaluja johtamiseen ja muutoksen läpivientiin.

Saat tukea ja toimintamalleja oman liiketoiminnan ja tuottavampien asiakasratkaisujen kehittämisessä
Kehität liiketaloudellista osaamistasi ja kykyä ohjata toimintaa taloudellisen informaation pohjalta
Syvennät ymmärrystäsi kilpailuedun ja kannattavan kasvun varmistamisesta
Verkostoidut ja jaat kokemuksia alan toimijoiden sekä yhteistyökumppaneiden kanssa

Kenelle?

Ohjelma on suunniteltu autoalan vähittäismyynti- ja maahantuontiyritysten johtohenkilöille ja avaintehtävissä toimiville sekä heidän strategisille yhteistyökumppaneilleen. Ohjelma soveltuu hyvin myös alan tulevaisuuden avainhenkilöille, jotka ovat juuri siirtyneet tai siirtymässä vastuullisiin liikkeenjohdollisiin tehtäviin.

Valmennuksesta on eniten hyötyä henkilöille, joilla on vähintään 5 vuoden kokemus liikkeenjohdollisista tehtävistä ja jotka ovat vastuussa organisaationsa strategian ja muutoksen toteuttamisesta. Useamman henkilön osallistuminen koulutukseen samasta organisaatiosta lisää yhteistä ajattelua ja tarjoaa erinomaisen tuen muutoksen läpivientiin omassa organisaatiossa.

Ota yhteyttä

Sisältö ja aikataulu

Ohjelman sisältö on suunniteltu mahdollisimman hyvin tavoitteita tukevaksi. Mukaan ilmoittautuvilla yrityksillä on mahdollisuus vaikuttaa ohjelman sisältöteemoihin ja painopisteisiin. Ennen ohjelman alkua osallistujille toteutetaan tarve- ja osaamiskartoitus, jonka pohjalta ohjelman sisältö räätälöidään vastaamaan kyseisen osallistujajoukon ajankohtaisia haasteita ja kehittymistarpeita.

Aktiivinen osallistuminen ja kokemusten jakaminen kollegojen kanssa muodostavat tärkeän osan oppimis- ja kehittymisprosessia. Teemoihin liittyvät oheismateriaalit ja omaan yritykseen sovellettavat tehtävät syventävät oppimista ja tukevat asioiden siirtymistä käytäntöön. Autoalan JOKO koostuu viidestä lähiopetusjaksosta, soveltavista tehtävistä ja verkkokursseista.

Rakenne

10 lähiopetuspäivää

Ohjelmaan kuuluu 5 lähiopetusjaksoa, kestoiltaan 1-2 pv

2 + 1 verkkokurssia

Verkkokurssien teemoina strategia ja muutosjohtaminen ja vapaasti valittava kurssi

Käytännön harjoitukset

Valmennuksen oppien käytäntöön vientiä tuetaan monipuolisten harjoitusten avulla

Opintokokonaisuudet

Kouluttajat

Saara Bange

Saara Bange on itsetuntemukseen, itsensä johtamiseen ja esimiehen vuorovaikutustaitoihin erikoistunut kouluttaja.

Saara työskentelee Aalto EE:llä apulaisjohtajana ja on koulutettu aivolähtöinen johtamisvalmentaja, sertifioitu EQi-tunneälykouluttaja, sertifioitu WorkPlace Big 5 -persoonallisuustyökalun konsultti sekä sertifioitu Hogan Personality –kouluttaja.

Hän viimeistelee väitöskirjaansa Aalto-yliopiston johtamisen laitokselta aiheenaan työn muutos ammatillisen identiteetin näkökulmasta. Saara työskentelee Aalto EE:llä apulaisjohtajana ja on koulutettu aivolähtöinen johtamisvalmentaja, sertifioitu EQi-tunneälykouluttaja, sertifioitu WorkPlace Big 5 -persoonallisuustyökalun konsultti sekä sertifioitu Hogan Personality –kouluttaja.

Ennen siirtymistään Aalto EE:lle Saara työskenteli vuosia viestinnän sekä johtamisen kehittämisen ja kouluttamisen tehtävissä Milttonilla. Tätä ennen hän toimi muun muassa tutkijana ja opettajana Aalto-yliopistossa johtamisen, markkinoinnin ja tuotantotalouden laitoksilla.

Jouni Juntunen

Jouni Juntunen on autoliiketoiminnan professori Oulun kauppakorkeakoulun markkinoinnin, johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitoksella Oulun yliopistossa.

Juntunen on myös toimitusketjun hallinnan dosentti Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa. Hänen tutkimuksensa keskittyy autoliiketoimintaan, liiketoiminta-analytiikkaan ja toimitusketjun hallintaan. Hänellä on myös pitkäaikainen kokemus yhteistyöstä logistiikkayritysten kanssa.

Juha Äkräs

Olli-Pekka Kauppilan keskeisiä tutkimus- ja opetusalueita ovat johtaminen, organisaatiokäyttäytyminen ja sitoutuminen, strategian toteuttaminen ja strategiaprosessi, innovaatiot ja innovatiiviset toimintamallit.

Hän on tutkinut mihin johtamisella voidaan vaikuttaa, johtamisen psykologisia prosesseja, tehokkaiden johtajien tyyliä, johtajien hyvinvointia ja johtamisen autenttisuutta. Myös muutosjohtaminen ja luovuus ovat hänen tutkimusaiheitaan.

Hän toimii apulaisprofessorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksella.

Olli-Pekka Kauppila on väitellyt tohtoriksi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa ja hänellä on kauppatieteiden maisterin tutkinto Turun kauppakorkeakoulusta.

Antti-Jussi Tahvanainen

TkT Antti-Jussi Tahvanainen toimii Metsäteollisuus ry:n innovaatioasioiden päällikkönä tukien Suomen ja EU:n innovaatiojärjestelmien kehittämistä kansainvälisesti kilpailukykyisempään suuntaan.

Tätä ennen Tahvanainen toimi Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (ETLA) pitkäaikaisena tutkimuspäällikkönä avustaen niin yrityksiä kuin valtionhallintoa teknologiseen kehitykseen ja siitä vedettäviin strategisiin ja poliittisiin johtopäätöksiin liittyvissä kysymyksissä.

Stanford Universityssä Tahvanainen on kirjoittanut Playbook for Strategic Foresight and Innovation -nimisen työkirjan, joka koostuu DARPAn radikaalien innovaatiokäytänteiden innoittamista liikkeenjohdollisista työkaluista organisaatioiden uusiutumisprosessien kiihdyttämiseksi.

Tahvanainen on väitellyt tekniikantohtoriksi Aalto yliopiston tuotantotaloudenlaitokselta fokuksenaan kansainvälinen strategia.

Mikko Laukkanen

KTT Mikko Laukkanen on tutkija Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa ja toimii akateemisena johtajana Aalto UNiversity Executive Educationissa.

Mikko Laukkanen kouluttaa ja konsultoi aktiivisesti asiakaskokemuksen johtamisesta, palveluliiketoiminnasta, strategisesta markkinoinnista, liiketoimintamalli-innovaatioista sekä innovaatioiden johtamisesta.

Laukkasella on runsaasti kokemusta suurten kotimaisten ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa tehdyistä koulutus- ja tutkimushankkeista.

Aalto University Executive Educationissa Laukkanen vastaa ohjelmien akateemisesta laadusta. Lisäksi hän työskentelee osa-aikaisena tutkijana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun markkinoinnin laitoksella. 

Mikko Laukkanen on väitellyt tohtoriksi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta vuonna 2013 ja valmistunut maisteriksi Helsingin kauppakorkeakoulusta vuonna 2008. Vuonna 2012 hän toimi vierailevana tutkijana University of California, Berkeleyn Haas -kauppakorkeakoulussa. 

Teemu Malmi

Teemu Malmi toimii laskentatoimen professorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Professori Malmin erityisosaamisalueita ovat johtamisjärjestelmät, strategian toimeenpano ja kannattavuuslaskenta. Hänen tutkimuksiaan on julkaistu alan kansainvälisissä lehdissä kuten Journal of Management Control, Management Accounting Research ja European Accounting review.

Malmi opettaa säännöllisesti useissa johdon koulutusohjelmissa ja on toiminut konsulttina useille eri yrityksille muun muassa seuraavilta aloilta: IT, elektroniikka, energia, rahoitus, elintarvike, terveydenhuolto, media, metalli, liikenne/kuljetus. Hänellä on myös kokemusta julkisella sektorilla työskentelystä, kuten ministeriöistä, kunnista ja sairaaloista.

Teemu Malmilla on kauppatieteiden tohtorin tutkinto Helsingin kauppakorkeakoulusta.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

JOKO Study Tour

Study Tour on kaikille Aalto EE:n JOKO-ohjelmille yhteinen, ja toteutetaan vuosittain, usein tammikuussa. Study Tourille voit osallistua, kun sinulle ja organisaatiollesi parhaiten sopii.

Suomi ja Singapore ovat nousseet suhteellisen nopeasti heikoista lähtökohdista maailman menestyneimpien valtioiden joukkoon. Miten kaksi näin erilaista maata ovat menestyneet? JOKO Study Tour Singaporeen on matka strategisen johtamisen peruskysymysten äärelle ja siksi se sopii yhtä hyvin yritysten kuin julkisorganisaatioidenkin johdolle. Juuri sinulle, joka aiot opiskella, opiskelet tai olet opiskellut Aalto EE:n JOKO-ohjelmissa, kuten AaltoJOKO®, Autoalan JOKO, FinanssiJOKO, Johtaminen terveydenhuollossa tai KuntaJOKO.