Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Vastuullisuus ja liiketoiminta

Menesty vastuullisin valinnoin

Vastuullisuus liiketoiminnassa edistää yritysten innovatiivisuutta, tehostaa riskienhallintaa, mahdollistaa kestävän kehityksen mukaisen kasvun ja auttaa turvaamaan liiketoiminnan edellytykset myös pitkällä aikavälillä. Vastuullisuusosaaminen onkin osa jokaisen menestyvän yrityksen perusliiketoimintaosaamista. Mitä vastuullisuusvalintoja organisaatiossasi tulisi tehdä, jotta kasvua tuetaan kestävällä tavalla? Miten sovitatte yhteen liiketoiminnan ja sidosryhmien tavoitteet vastuullisesti? Tunnistatko itse omassa työssäsi vastuullisuutta edistävät osa-alueet?

Vastuullisuus ja liiketoiminta -koulutuksessa kehität ymmärrystäsi liiketoiminnasta ja siihen liittyvistä vastuullisuusnäkökohdista laaja-alaisesti. Opintojaksoilla perehdyt vastuullisuuden olennaisiin käsitteisiin, malleihin ja toimintatapoihin, jotka auttavat hahmottamaan kestävän kehityksen ja vastuullisen toiminnan kokonaisuutta. Jokaisella jaksolla tarkastellaan liiketoimintaa kriittisesti eri näkökulmasta: organisaation toimintaympäristö ja sidosryhmät, vastuullisuusraportointi ja mittarit, toimitusketjut, vastuullisuuden viestintä ja sidosryhmävuorovaikutus sekä digitaalinen vastuullisuus ja datan eettisyys sekä sosiaalinen vastuullisuus.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Voit myös halutessasi osallistua vain koulutuksen yksittäisille jaksoille. » 

"Sain erittäin hyvän kokonaiskuvan vastuullisuuden eri osa-alueista ja projektityön tekeminen auttoi selkeyttämään seuraavia askelia vastuullisuuden saralla omassa työssäni."

"Vastuullisuus on välttämätön osa liiketoimintaa ja relevanttia myös pienille yrityksille. Sen nivominen osaksi strategiaa ja johdon sitoutuminen ovat onnistumisen edellytyksiä. Vastuullisuus on myös haasteellista juurikin sen monimuotoisuuden vuoksi. Ei ole yhtä tapaa olla vastuullinen."

"Vastuullisuus ei ole helppo laji, mutta ei myöskään mitään rakettitiedettä. Tällä puolella on valtavasti potentiaalia uusille liiketoimintamahdollisuuksille."

Hyödyt

Koulutuksessa syvennät osaamistasi vastuullisesta liiketoiminnasta ja löydät uusia näkökulmia. Otat haltuun vastuullisuuden olennaiset käsitteet, mallit ja toimintatavat. Eri opintokokonaisuuksien harjoitustehtävien avulla pystyt pohtimaan asioita analyyttisesti yrityksen näkökulmasta ja hyödyntämään niitä kehitystyössä. Ohjelman aikana työstät ohjattua projektityötä, jonka tavoitteena on kehittää oman organisaation toimintaa ja syventää osaamistasi valitusta aiheesta.

Opit ymmärtämään vastuullisen liiketoiminnan kokonaisuuden
Laajennat verkostoasi työskentelemällä muiden ammattilaisten kanssa
Syvennät osaamistasi vastuullisuuden mittareista ja raportoinnista sekä niiden hyödyntämisestä päätöksenteossa
Täsmennät osaamistasi vastuullisuusviestinnässä, -markkinoinnissa ja sidosryhmäyhteistyössä

Hyödynnä projektityötä organisaatiosi vastuullisuustyön kiihdyttäjänä

Koulutuksen aikana tehtävää projektityötä voi hyödyntää esimerkiksi oman organisaation vastuullisen liiketoiminnan kehittämishankkeen edistämiseen. Projektityössä yhdistetään koulutusjaksojen sisältöjä oman organisaation haasteisiin.

Projektista hyötyy niin ohjelman osallistuja kuin tämän organisaatio: osallistujalla on projektityön kautta mahdollisuus soveltaa koulutusjaksojen aikana opittuja sisältöjä oman organisaation toimintaan ja reflektoida vastuullisen liiketoiminnan kysymyksiä. Organisaatio hyötyy projektityöstä esimerkiksi siten, että osallistuja käsittelee työssä organisaation ajankohtaisia vastuullisuushaasteita ja kehittämisprojekteja tai tekee taustatyötä tuleville kehittämishankkeille.

Projektitöitä ohjaavat Aalto EE:n verkoston vastuullisuusasiantuntijat.

Tutustu tarkemmin ohjelmaan ja projektityöhön

Vastuullisuus ja liiketoiminta -ohjelmaan kuuluu olennaisena osana projektityö. Videolla Jasu Kuurila kertoo yleisesti ohjelmasta ja projektityöstä ja sen tekemisestä. Jätä yhteystietosi katsoaksesi videon.

Vastuullisuus ja liiketoiminta -projektityö

video

Vastuullisuus ja liiketoiminta -ohjelmaan kuuluu olennaisena osana projektityö. Videolla Jasu Kuurila kertoo yleisesti ohjelmasta ja projektityöstä ja sen tekemisestä. Jätä yhteystietosi katsoaksesi videon.

Kenelle? 

Koulutus sopii organisaatioiden kehittämis-, asiantuntija- ja johtotehtävissä toimiville, joilla on vastuullaan ympäristö-, vastuullisuus- ja laatuasioita.

Ohjelma sopii myös henkilöstö- ja viestintäyksiköissä työskenteleville, jotka kehittävät liiketoiminnan vastuullisuutta ja edistävät sidosryhmäyhteistyötä.

Aiempien vuosien osallistujat suosittelevat ohjelmaa ammattilaisille, jotka suhtautuvat avoimin mielin vastuullisuuden mahdollisuuksiin organisaation ja oman ammattitaidon uudistumisen lähtökohtana.

Ohjelmassa osallistujat ovat tulleet monipuolisesti eri toimialoilta ja mukana on ollut muun muassa kehityspäälliköitä, asiantuntijoita, laatupäälliköitä, konsultteja, projektipäälliköitä, suunnittelijoita, tuotepäälliköitä, ympäristöasiantuntijoita, ympäristöpäälliköitä, hankintapäälliköitä ja viestintäpäälliköitä.

Sisältö ja aikataulu

Koulutus koostuu kuudesta lähiopetusjaksosta sekä verkkokurssista, joka suositellaan suoritettavan hyvissä ajoin ennen koulutuksen virallista aloitusta. Koulutukseen sisältyy lisäksi jaksokohtaiset harjoitustehtävät ja koko koulutuksen ajan työstettävä projektityö.

Projektityön tarkoituksena on kehittää oman organisaation toimintaa ja syventää osallistujan osaamista valitusta aiheesta. Projektityössä osallistuja hyödyntää ja soveltaa koulutuksessa opittuja tietoja ja taitoja, alan kirjallisuutta sekä omaa kokemusta. Työtä ohjaa aiheen asiantuntija.

Etsitkö strategisempaa valmennusta vastuullisuudesta?
Tutustu Strategic Sustainability for Business -ohjelmaan. 

Rakenne

Kuusi lähiopetusjaksoa

Yhteensä 11 lähiopetuspäivää

Verkkokurssi

The New Sustainability in Business

Projektityö

Projektityö yhdistää koulutuksessa opitun käytännön työhön ja kehittää organisaation toimintaa

Koulutusjaksot

Voit myös halutessasi osallistua vain koulutuksen yksittäisille jaksoille.

Ilmoittaudu yksittäisjaksoille 

Kouluttajat

Aleksi Kopponen

Aleksi Kopponen työskelee Digitaalisen transformaation muutosjohtajana Tampereen kaupungilla.   

Hän vastaa Tampereen kaupungin digitaalisten muutosvalmiuksien vahvistamisesta ja kehittämistavoitteiden toteutumisesta. Aiemmin Kopponen on toiminut mm. Valtionvarainministeriön erityisasiantuntijana.

Samuli Patala

Samuli Patala toimii johtamisen ja organisoinnin apulaisprofessorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Hänen erikoisalaansa on vastuullinen ja kestävä liiketoiminta. Patala on toiminut useissa yhteistyöprojekteissa yliopistojen ja yritysten välisissä yhteistyöhankkeissa, ja tehnyt näiden puitteissa yhteistyötä kymmenien yritysten kanssa kestävään liiketoimintaan liittyen. Hän on toiminut aikaisemmin Harvardin yliopistossa sekä LUT-yliopistossa. Patalalla on usean vuoden kokemus kestävän liiketoiminnan opetuksesta ja koulutuksesta useille eri kohderyhmille (yliopistojen perustutkinnot, tohtoriopinnot sekä yrityskoulutukset).

Patala on julkaissut lukuisia tieteellisiä artikkeleita sekä raportteja liittyen mm. kiertotalouden johtamiseen, vastuullisuuttta edistäviin yhteistyömalleihin sekä kestäviin liiketoimintamalleihin. Hänellä on erityiskokemusta energia- ja tekstiilialoilta.

Mikael Niskala

HTL Mikael Niskala toimii PwC Finlandin Partnerina ja Sustainability and ESG Services Leaderina.

Hän on ollut mukana luomassa kansainvälisiä raportointistandardeja ja niiden soveltamista yrityksissä.

Sari Kuvaja

Sari Kuvaja on Third Rockin kehitysjohtaja, perustajaosakas ja hallituksen puheenjohtaja.

Third Rock on vuonna 2020 perustettu kestävän kehityksen konsulttiyhtiö, jonka asiantuntijat palvelevat yrityksiä ja organisaatioita mm. vastuullisuuden olennaisuusarvioinneissa, kestävyys- ja vastuullisuusraportoinnissa sekä luonto- ja ilmastotyössä. Kuvajalla on lähes 30 vuoden kokemus vastuullisen liiketoiminnan, vastuullisuusraportoinnin ja sidosryhmävuoropuhelun kehittämisessä. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän työskenteli konsulttina omassa yrityksessään Sari Kuvaja Signals sekä vuosina 2018-2023 vastuullisuuspalvelujen johtajana T-Media Relationsissa ja Third Rockissa.

Katri Kauppi

Katri Kauppi on logistiikan ja toimitusketjun hallinnan professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Kauppi on aiemmin työskennellyt Nottinghamin ja Manchesterin yliopistoissa, joista jälkimmäisessä hän koulutti globaalissa MBA-ohjelmassa mm. Dubaissa, Shanghaissa, Hongkongissa ja Miamissa. Kauppi opettaa vastuullista toimitusketjun hallintaa, hankintatoimea sekä toimitusketjun riskienhallintaa.

Kaupin tutkimusaiheisiin kuuluvat mm. organisaatioiden hankintakäyttäytyminen, toimitusketjussa tapahtuvien virheiden syyt ja seuraukset, sosiaalisen vastuun sertifikaatit, ilmastonmuutoksesta aiheutuvien riskien hallinta sekä julkiset hankinnat. Kaupin tutkimus on saanut useita palkintoja, ja myös World Culture Council palkitsi hänet nuorena tutkijana, joka on saanut tutkimuksellaan aikaan kansainvälisiä vaikutuksia.

Maria Joutsenvirta

KTT Maria Joutsenvirta on vastuullisesta liiketoiminnasta väitellyt Aalto-yliopiston tutkija, joka on tutkinut yritysvastuun arvoristiriitoja, sidosryhmäsuhteita ja mediakeskustelua sekä suomalaisessa että monikansallisessa ympäristössä.

Suvi Halttula

Suvi Halttula Senior Adviser ja perustaja 3bility Consulting Oy:ssa sekä Impaktlyssa. 

Halttula on yritysvastuun ja kestävän kehityksen ammattilainen. Hän on työskennellyt 15 vuotta kansainvälisten kysymysten parissa erityisesti liittyen kestävän kehityksen haasteisiin kehittyvissä maissa.

Vuodesta 2015 hän on keskittynyt vastuullisuus- ja kestävyyskysymyksiin erityisesti yritysten näkökulmasta. Halttulan erikoisosaamista on sosiaalisen vastuullisuuden kysymykset kuten ihmisoikeushuolellisuusvelvoiteprosessi, lapsen oikeudet tuotantoketjuissa, kestävän kehityksen tavoitteiden integroiminen osaksi yrityksen strategiaa sekä jaetun arvon luominen sektorirajat ylittävässä yhteistyössä.

Halttula on koulutukseltaan MSc Social Responsibility and Sustainability Aston Business Schoolista.

Aija Bärlund

Aija Bärlund on Boardman Oy:n partneri ja Vastuullisuus hallituksen ja johdon agendalla -kehitysryhmän puheenjohtaja.

Hän toimii World Economic Forumin ilmastoaloitteen Boards Impact Forumin pohjoismaisessa ohjausryhmässä.

Bärlund on uransa aikana auttanut lukuisia suomalaisia yrityksiä kansainvälistymään Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Kiinassa.

Luettavaa aiheesta

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Ilmoittautuminen yksittäisille opintojaksoille

Voit myös valita yksittäisiä koulutusjaksoja Vastuullisuus ja liiketoiminta -koulutusohjelman kokonaisuudesta hintaan 2 100 € (+ alv).

Kun lisäät tilauskoriin ensimmäisen jakson, siirryt automaattisesti tilauslomakkeelle. Jos haluat ilmoittautua ja lisätä tilaukselle myös muita koulutuksia, palaa takaisin tälle sivulle ja lisää tilauskoriin muut valitsemasi jaksot.

Tutustu myös näihin ohjelmiin