Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Liiketoimintajohto – data, analytiikka ja tekoäly

Kilpailukykyä tiedolla johtamisella

Data, analytiikka ja tekoäly muuttavat maailmaa nopeasti avaten uusia mahdollisuuksia ja tarpeita uudenlaisille ratkaisuille. Keskustelussa painottuvat tulevaisuuden lupaukset ja uhkakuvat, mutta mitä tämä itse asiassa on ja miten se pitää huomioida strategiassa ja toimintamalleissa? Entä mitä voidaan odottaa tulevaisuudessa?

Liiketoimintajohto – data, analytiikka ja tekoäly -ohjelma sisältää kaksi 2-3-päiväistä koulutusjaksoa. Marraskuun jakso tarjoaa kattavan ja strategisen näkökulman moderniin analytiikkaan ja sen hyödyntämiseen. Koulutuspäivissä strategia ja teoria yhdistyvät käytännöllisiin analyysiesimerkkeihin. Jakson jälkeen tiedät, miksi analytiikka on tärkeää, miten datalla tuotetaan arvoa ja mitä erinomainen analytiikka edellyttää.

Huhtikuun koulutusjakso tarjoaa käytännöllisen ja kattavan yleiskuvan tekoälystä, erilaisista teknologioista ja niiden vaikutuksesta liiketoimintaan ja johtamiseen. Päivien aikana perehdytään alan johtavien tutkijoiden johdolla muun muassa tekoälyn sovelluskohteisiin, käyttöönoton edellytyksiin, uusiin businessmalleihin ja osaamistarpeisiin.

Voit aloittaa koulutuksen joustavasti joko huhti- tai marraskuun koulutusjaksolta. Syksyn koulutusjaksot ovat suomeksi, kevään koulutusjaksot englanniksi.

Lataa esiteKysy lisätietoja

Aloitus

7.4.2022 (englanti)

Ohjelman pääkouluttajat ovat alansa huippua. Esimerkiksi Oxford University Press on juuri julkaissut professori Henri Schildtin kirjan siitä, kuinka tekoäly muuttaa johdon työskentelyä.

Koulutusjaksot ovat saaneet aiempina vuosina erinomaista palautetta esimerkiksi ohjelman sisällöstä, kouluttajien asiantuntemuksesta sekä ammattitaitoisesta henkilökunnasta.

Data- ja tekoälyosaaminen yhdistetään osaksi organisaation strategiaa. Kokonaisvaltainen koulutusohjelma luo erinomaisen pohjan tekoäly- ja dataprojektien läpivientiin. Molemmat aihepiirit tukevat toisiaan ja ovat välttämättömiä tulevaisuuden organisaatioiden menestykselle.

Hyödyt

Ohjelman jälkeen tiedät mitä tekoäly, data ja analytiikka on ja miten ne vaikuttavat liiketoimintaan. Ymmärrät tyypillisempien teknologioiden perusteet ja käyttökohteet sekä ihmisen ja tekoälyn vahvuudet. Ymmärrät, mitä liiketoimintajohto saa vaatia liiketoimintatiedolta sekä tunnistat datavetoisen liiketoimintaympäristön ja analytiikkakulttuurin rakentumisen edellytykset ja vaatimukset.

Hallitset tekoälyyn, dataan ja analytiikkaan liittyvät keskeiset käsitteet
Tunnistat sekä osaat rakentaa ja organisoida yrityksesi analytiikkakyvykkyyden kypsyystason
Ymmärrät tekoälyn liiketoiminnalle luomat haasteet ja mahdollisuudet - sekä miten huomioida nämä liiketoimintastrategiassa ja -mallissa

Kenelle?

Ohjelma on tarkoitettu yritysjohdolle ja liiketoiminnan kehittäjille. Se sopii henkilöille, joiden fokuksessa on enemmän liiketoiminnan kehittäminen kuin itse teknologiat.

Ohjelma sopii muun muassa toimitusjohtajille, liiketoimintajohtajille, kehitysjohtajille, digijohtajille, strategiajohtajille, talousjohtajille ja tietohallintojohtajille.

Sisältö ja aikataulu

Tiivis koulutuspaketti sisältää kaikki keskeiset datan, analytiikan ja tekoälyn teemat, joita johtajan tarvitsee tietää. Koulutuksessa syvennytään teknologioiden luomiin liiketoimintamahdollisuuksiin, tiedolla johtamiseen, datastrategiaan sekä tiedon visualisointiin.

Ohjelman kesto on viisi päivää. Kokonaisuus koostuu koulutuspäivien opetuksen lisäksi yritysten case-esimerkeistä, teoriaa soveltavista ryhmätöistä, ajankohtaisista aiheeseen keskittyvistä artikkeleista sekä aktiivisesta vuorovaikutuksesta läpi opetusjaksojen. Lisäksi saat oikeuden suorittaa "Essentials of Data and Analytics" sekä ”Introduction to Digital Transformation Technologies” -verkkokurssit.

Koulutusjaksot

Kouluttajat

Henri Schildt

Henri Schildt on strategian professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksella sekä perustieteiden korkeakoulun tuotantotalouden laitoksella.

 

Schildt on tutkinut teknologiastrategiaa, yrittäjyyttä suuryrityksissä ja muodostuvilla toimialoilla, sekä strategisen muutoksen johtamista. Tällä hetkellä hän tutkii digitaalisten datavirtojen vaikutusta johtamiseen, organisoitumiseen, sekä työrooleihin yrityksissä, Schildt valmistelee aiheesta kirjaa.

Tohtoriksi Schildt väitteli vuonna 2007 Teknillisestä Korkeakoulusta.

Kari Hiekkanen

Kari Hiekkanen on Research Fellow Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksella vastuualueinaan tietotekniikan strateginen johtaminen, johtamisjärjestelmät ja kokonaisarkkitehtuurit.

Hänellä on lähes 20 vuoden käytännön kokemus IT-alan johtotehtävistä tuote- ja teknologiakehityksessä sekä konsultoinnissa eri yrityksissä.

Kari Hiekkanen väitteli tekniikan tohtoriksi kesällä 2016 aiheenaan tietohallinnon johtamismallien vaikutus tietotekniikan arvontuottoon.

Pekka Malo

Pekka Malo on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tilastotieteen professori.

Malo on koneoppimisen, tekoälyn, optimoinnin sekä evolutiivisten algoritmien asiantuntija. Malo on julkaissut operaatiotutkimuksen, tietojenkäsittelytieteen, ja tietojärjestelmätieteen johtavissa lehdissä kuten Artificial Intelligence.

Pekka Malo väitteli vuonna 2007 taloustieteiden tohtoriksi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta. Lisäksi hänellä on maisterin tutkinto matematiikasta Helsingin yliopistosta ja sekä rahoituksen maisterintutkinto Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta.

Tomi Kauppinen

Tomi Kauppinen, Head of Aalto Online Learning, toimii Aalto-yliopistossa erityisalanaan verkko-oppiminen ja siihen liittyvän visuaalisen median tuotanto, tutkimus ja design.

Tomi on mediatekniikan dosentti (2014) sekä filosofian tohtori (2010) ja on opettanut informaation visualisointia Aalto-yliopistossa ja Saksassa Bremenin ja Münsterin yliopistoissa. Hänellä on kokemusta myös start-up maailmasta, joka heijastuu hänen opetukseen yrittäjähenkisyytenä, ketteryytenä ja luovuutena.

Luettavaa aiheesta

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös muihin koulutuksiimme