Lataa Innovaatiot ja tulevaisuus -portfolioesite

Oletko kiinnostunut Innovaatiot ja tulevaisuus -aihealueestamme? Portfolioesitteestä löydät yhteenvedon teemasta sekä aiheeseen liittyviä ohjelmia.

Innovation and Future Portfolio Brochure

pdf

Esitteestä löydät yhteenvedon Innovaatiot ja tulevaisuus-teemasta ja siihen liittyvistä ohjelmistamme. Esite on englanninkielinen.

Valmennusohjelmat

Saatat olla kiinnostunut myös

Tilaa uutiskirjeTilaa uutiskirje

Uutiskirjeestämme saat tuoreimmat sisältömme, kutsuja avoimiin tapahtumiimme ja webinaareihimme sekä tiedon tulevista valmennus- ja koulutusohjelmista sekä Early Bird -eduista. Katso esimerkki.

Aalto University Executive Education Oy ja sen konserniyhtiöt voivat käyttää tietojani markkinoinnissa pitääkseen minut ajan tasalla viimeisimmistä liike-elämän keskustelunaiheista sekä ohjelmista ja auttaakseen minua edistämään uraani. Katso tietosuojapolitiikka

Innovaatiot ja tulevaisuus

Globaalissa taloudessa syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kun arvoverkostot ja markkinarakenteet muuttuvat yhä nopeammin. Edelläkävijäyritykset pyrkivät aktiivisesti johtoasemiin tulevaisuuden liiketoimintaekosysteemien rakentajina. Tämä edellyttää uutta näkemystä, ymmärrystä ja strategista osaamista.

Aalto EE auttaa sinua kehittämään luovuuteen, johtamiseen ja strategiseen innovointiin liittyvää osaamistasi. Tarjoamme opit innovointiin ja johtamiseen digitalisoituneessa ja verkostoituneessa maailmassa. Kanssamme pystyt luomaan kannattavia liiketoimintamalleja, jotka edistävät kysyntää ja kasvua. Osaat myös suunnitella uusia ratkaisuja, jotka luovat arvoa asiakkaallesi.

 

Kohti strategisia innovaatioita

Kaikkialla maailmassa edelläkävijäyritykset tavoittelevat kasvua luomalla innovatiivisia liiketoimintamalleja, sijoittautumalla uusille markkinoille ja kehittämällä uusia kumppanuusmalleja. Ne pyrkivät aktiivisesti alansa vaikuttajiksi ja uusien liiketoimintaekosysteemien johtaviksi kehittäjiksi. Globaaleilla markkinoilla myös pienemmät niche-yritykset voivat menestyä innovatiivisilla liiketoimintamalleilla ja syvällisellä asiakaslähtöisyydellä.

Innovaatiokyky on elintärkeää liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi ja työpaikkojen säilyttämiseksi."

Tämä edellyttää strategista innovaatiokykyä, ymmärrystä ja osaamista liiketoimintamallien kehittämiseksi ja uusien arvoverkostojen rakentamiseksi alustatalouden tarpeisiin sekä kykyä johtaa muutosta. Korkean kustannustason länsimaissa innovaatiokyky on elintärkeää liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi ja työpaikkojen säilyttämiseksi.

Palvelullistamisen kehitys jatkuu, ja se muuttaa toimialojen rakenteita. Yritykset ja muut organisaatiot pyrkivät palvelullistamaan liiketoimintojaan, tuotteitaan ja asiakasprosessejaan. Monet tuotelähtöiset yritykset, jotka aiemmin rakensivat palveluja tuotteidensa ympärille, pyrkivät nyt kehittämään tuotteita, jotka ne voivat sisällyttää palveluihinsa. Lopullinen tarjooma tuotetaan usein monimutkaisissa verkostoissa. Perinteisten B2B-palveluntarjoajien on digitaalisessa maailmassa menestyäkseen tehostettava palvelujensa tuotteistamista ja hyödynnettävä asiakkaiden näkemyksiä.

Digitalisaatio uudistaa liiketoimintaa

Digitalisaation vaikutus yritysten liikevaihtoon, voittoihin ja liiketoimintamahdollisuuksiin on ollut käänteentekevä. Digitaaliset alustat ja alustatalous ovat mullistavia muutoksia, jotka vaikuttavat yritysten tapaan tehdä liiketoimintaa. Tuotteiden ja palvelujen digitalisaatio muokkaa perinteisiä liiketoimintamalleja ja hämärtää rajoja niin liike-elämässä kuin julkisella sektorillakin.

Digitaalisista palveluekosysteemeistä ja -alustoista voisi tulla Suomelle merkittävä kilpailutekijä."

Suurin osa maailman arvokkaimmista brändeistä liittyy digitaalisiin alustoihin. Kymmenen prosenttia Yhdysvaltain työvoimasta osallistuu jollakin tavalla alustapohjaiseen tilaustalouteen, jakamistalouteen tai keikkatalouteen. Suomessa alustatalous on vähäisempää, eikä globaaleille kuluttajamarkkinoille suunnattuja suomalaisalustoja juuri ole. Joitakin alustoihin perustuvia onnistumisia Suomessa on kuitenkin jo koettu, ja lisäksi meillä on kehittyviin teollisiin alustoihin liittyvää potentiaalia. Digitaalisista palveluekosysteemeistä ja -alustoista voisi tulla Suomelle merkittävä kilpailutekijä. Suomalaisilla yrityksillä on mahdollisuus menestyä alustataloudessa, varsinkin jos ne keskittävät vahvuutensa ja osaamisensa teollisiin digitaalisiin alustoihin. Suomalaisyrityksillä on globaaleja kilpailuetuja terveyden ja hyvinvoinnin, biotalouden, metsätalouden ja liikkumisen palvelujen toimialoilla.

Innovaatioiden tuominen markkinoille

Innovaatiotaloudessa palvelujen ja tuotteiden tuominen globaaleille markkinoille ja niiden skaalaaminen on monille eurooppalaisyrityksille haastavampaa kuin niiden aasialaisille kilpailijoille. Palvelu- ja alustataloudessa pienilläkin toimijoilla on mahdollisuus kasvaa ja menestyä, jos niiden liiketoimintamallit ovat ainutlaatuisia. Tämä edellyttää entistä enemmän kaupallistamiseen liittyvää osaamista osana innovaatioprosessia.

Muutoksen ja luovuuden johtaminen

Innovaatiojohtamisessa organisaatiot etsivät uusia keinoja muuttaa toimintatapojaan ja prosessejaan ja kehittää entistä ketterämpiä rakenteita. Onnistumisen avain on ’molempikätisyys’ eli samanaikainen ydinliiketoiminnan varmistaminen ja uusien hankkeiden ja innovaatioiden kehittäminen. Tämä edellyttää osaamista uusien liiketoimintamallien kehittämisessä, sekä liiketoiminnan ja henkilöstön johtamisessa

Tarvitaan ymmärrystä työn ja työprosessien muutoksesta sekä kykyä johtaa ja vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja motivaatioon."

Innovaatiojohtamisen keskeisiä kysymyksiä ovat muutoksen johtaminen, luovuuden lisääminen ja kyky toteuttaa muutoksia organisaation sisällä. Tämä edellyttää ymmärrystä työn ja työprosessien muutoksesta sekä kykyä johtaa ja vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja motivaatioon. Digitalisaatio on merkittävä muutostekijä, joka vaikuttaa organisaatiokulttuureihin ja työhön. Muutoksen hallitsemiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että johtajat kehittävät ymmärrystään tulevista haasteista ja parantavat valmiuksiaan johtaa ihmisiä ja uudistaa prosesseja ja käytäntöjä.

Design-lähtöinen innovointi

Innovaatiokäytäntöjä on kehitettävä, jotta ne vastaavat liiketoiminnan uudistamistarpeita. On tärkeää keskittyä aidosti asiakkaiden tarpeisiin ja uusiin tapoihin luoda arvoa asiakkaalle ja saada arvoa toimittajayritykselle. Design-lähtöinen innovointi tarjoaa hyödyllisiä oivalluksia ja menetelmiä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Muotoilumenetelmillä liiketoiminnan haasteita ratkaistaan käytännöllisesti ja luovasti. Muotoilumenetelmät ohjaavat yrityksiä arvioimaan ja muotoilemaan ongelmiaan uudelleen, hankkimaan uusia näkemyksiä ja kehittelemään ideoita.

Design-ajattelu auttaa sinua lisäämään luovuuttasi ja innovointiosaamistasi. Yhdessä liiketoiminnan innovoinnin kanssa se on tehokas ja käytännöllinen tapa lähestyä innovointia. Tätä lähestymistapaa ja metodologiaa voidaan soveltaa sekä tuotteiden ja palvelujen että organisaatiokäytäntöjen kehittämiseen.

Yhteystiedot

Autan löytämään sinulle ja yrityksellesi sopivimman ratkaisun.

Elisabeth Pesola

Senior Competence Manager

+358 10 837 3816

elisabeth.pesola@aaltoee.fi