Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Aalto CEO Circle
– Koulutus toimitusjohtajille

Johtajana maailman murroksessa

Toimitusjohtajana voi joskus olla yksinäistä. Samassa tehtävässä toimivat kollegat eri yrityksistä ja eri toimialoilta voivat tarjota kullanarvoisen verkoston näkemysten ja kokemusten vaihtoon. Aalto CEO Circle on tätä varten – toimitusjohtajien oma ohjelma vahvistaa osaamista sekä tarjoaa ajankohtaisia keskustelun aiheita ja paljon inspiraatiota.

Aalto CEO Circle on jo usean vuoden ajan koonnut toimitusjohtajat yhteisiin tapaamisiin, joissa asiantuntijoiden johdolla ja luottamuksellisessa ympäristössä keskustellaan, jaetaan, syvennytään ja ystävystytäänkin. Aina opitaan paljon myös uutta, niin ympäristöstä kuin itsestäkin.

Toimitusjohtajakollegoiden sekä Aalto-yliopiston professoreiden ja muiden asiantuntijoiden herättelemänä saat uusia oivalluksia liiketoiminnan johtamiseen. CEO Circle yhdistää akateemisen uusimman tiedon toimitusjohtajien käytännön työhön.

Ohjelma tarjoaa toimitusjohtajille verkoston ja mielenkiintoisten keskustelujen kautta uusia tapoja toimia, konkreettisia työkaluja, kehittymistä ja kasvua johtajana. Näinä muutosten aikoina, jolloin nykyhetki ja tulevaisuus muuttuvat nopeammalla tahdilla kuin koskaan, myös tiedon ja kokemusten vaihtaminen on tärkeämpää kuin koskaan.

Lataa esite Ota yhteyttä

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Oivia näkökulmia johtajana kehittymiseen sekä näkemysten ja kokemusten vaihtoa yli toimialarajojen.

Uusinta akateemista tietoa yhdistettynä verkoston käytännön kokemuksiin.

Edellinen toteutus sai erinomaista palautetta osallistujilta ja kokonaisarvosanan 5,33/6.

Osallistujapalautetta valmennuksesta 

"Ylitti odotukset!”

"Kiitos, olen tyytyväinen!"

"Erittäin hyvä kokemus. Olen käynyt lähes joka vuosi jonkun valmennusprosessin ja tämä menee aivan kärkipäähän.”

"Erinomainen kokemus, joka sai oman ajattelun uusille kierroksille. Sain paljon ajateltavaa ja hyödynnettävää."

Hyödyt

CEO Circle yhdistää uusimman akateemisen tiedon toimitusjohtajien käytännön työhön. Ohjelma tarjoaa toimitusjohtajille vertaisverkoston ja mahdollisuuden näkemysten ja kokemusten vaihtoon yli toimialarajojen. Se lisää ymmärrystä maailmalla tapahtuvista yritysten tulevaisuuteen liittyvistä asioista, tulevaisuuden johtamisesta ja osaamisvaatimuksista sekä tarjoaa oivalluksia menestyvän liiketoiminnan avainkysymyksiin. Toimitusjohtajaverkoston kautta pääset virkistämään omia ajatuksiasi – kollegat jakavat samanlaisia iloja ja haasteita, ja tässä on ohjelman ydin.

Aktiivinen ja ainutlaatuinen jakamisen ja yhteistyön verkosto
Kokonaisnäkemystä ja uutta tutkimustietoa kasvun, uudistumisen ja liiketoiminnan johtamiseen maailman murroksessa
Innostusta oman ajattelun haastamiseen ja rohkeaan kokeiluun
Ymmärrystä omasta johtajuudesta ja tulevaisuuden johtamisvaatimuksista verkostoissa ja ekosysteemeissä

Kenelle?

Aalto CEO Circle on suunnattu toimitusjohtajille, jotka haluavat uudistaa ajatteluaan ja yrityksensä toimintaa sekä löytää kasvun ja kilpailuedun lähteitä maailman murroksessa.

Ohjelma on sinulle, joka haluat syventää ymmärrystäsi omasta johtajuudestasi ja tulevaisuuden johtamisvaatimuksista, sekä kehittyä inspiroivana ja innostavana johtajana.

Sisältö ja aikataulu

Aalto CEO Circle tarjoaa työkaluja itsetuntemuksen lisäämiseen ja johtajana kehittymiseen. Ohjelma avaa yritystoimintaan vaikuttavia muutostekijöitä ja edistää liiketoiminnan kehittämistä tulevaisuuden tarpeisiin vastaamiseksi.

Verkosto kokoontuu kuusi kertaa vuoden aikana. Tapaamisissa kuullaan asiantuntija-alustuksia vuorovaikutteisesti keskustellen. Osallistujien keskinäinen jakaminen on ohjelmassa tärkeässä roolissa.

Rakenne

Asiantuntija-alustuksia

Akateemiset asiantuntijat Suomesta ja ulkomailta tuovat ajankohtaisimman tiedon toimitusjohtajien keskusteluun

Verkostoitumista

Mahdollisuus tutustua uusiin kollegoihin ja saada ja antaa vertaistukea

Palautetta ja kehittymistä

Verkoston tuella konkreettisia kehitysideoita ja neuvoja eteenpäin

Valmennuspäivät

Kouluttajat

Lisää kouluttajia vahvistetaan pian.

Saku Mantere

Professori Saku Mantere on organisaatiotutkija, jonka mielenkiinnon kohteena on strateginen organisaatio. Häntä kiinnostavat strategian syntyminen ja toteutuminen organisaation jäsenten välisissä suhteissa.

Mantere on kansainvälisesti tunnettu tutkija, joka toimii strategisen organisaatiotutkimuksen professorina McGillin yliopistossa Montréalissa. Suomessa hän osallistui Aalto-yliopiston perustamiseen sen ensimmäisen hallituksen jäsenenä ja Taideyliopiston perustamiseen sen ensimmäisen hallituksen puheenjohtajana.

Matti Suominen

Matti Suominen toimii rahoituksen professorina Aalto-yliopistossa erikoistumisalueinaan rahoitusmarkkinoiden informaatiojärjestelmät, markkinoiden mikrorakenteet ja yritysrahoitus.

Suominen on työskennellyt myös konsulttina McKinseyn yritysrahoitusyksikössä sekä johtavana optioiden ja futuurien välittäjänä suomen markkinoilla. Vuosina 1997–2006 hän toimi INSEADissa apulaisprofessorina ja dosenttina. Tämän jälkeenkin Suominen on toiminut aina vuoteen 2015 saakka INSEADin vierailevana professorina.

Suominen toimii aktiivisesti sekä erilaisten rahoitusinstituuttien johdon konsulttina että kouluttajana ympäri maailman. Hän on kouluttanut MBA- ja tohtorinkoulutusohjelmissa sekä erilaisissa yritysjohdolle suunnatuissa ohjelmissa.

Matti Suominen suoritti rahoitustieteen tohtorintutkinnon vuonna 1997 Pennsylvanian yliopistossa, jossa hän on myös työskennellyt vierailevana professorina.

Timo Vuori

Timo Vuori on strategisen johtamisen professori (associate professor) Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa.

Hän on työskennellyt myös Hankenilla, INSEADissa ja Leeds University Business Schoolissa sekä osallistunut Stanford Universityn ohjelmaan. Hän on tutkinut strategian muodostamista useissa eri organisaatioissa yli 10 vuoden ajan ja kirjoittanut yli 60 artikkelia ja muuta työtä aiheesta. Vuori on myös kirjoittanut kirjan Elävä Strategia yhdessä Timo Ritakallion kanssa.

Useat hänen töistään ovat saaneet merkittävää kansainvälistä tunnustusta. Hänet tunnetaan parhaiten Nokiaa ja pelkoa käsitelleestä tutkimuksestaan, joka julkaistiin kansainvälisesti arvostetuimmassa johtamistutkimuksen lehdessä. Akateemisen työn lisäksi Timo on tehnyt yhteistyötä useiden suomalaisten yritysten kanssa konsultointiprojektien kautta.

Eeva Vilkkumaa

Eeva Vilkkumaa toimii apulaisprofessorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tieto- ja palvelujohtamisen laitoksella.

Akateemisen työnsä lisäksi hän on osakkaana kahdessa päätöksenteon tukemiseen ja strategiatyöhön erikoistuneessa konsultointiyrityksessä.

Vilkkumaan tutkimus keskittyy päätösanalyyttisten mallien kehittämiseen ja soveltamiseen erityisesti strategiatyössä ja terveydenhuollon resurssien kohdentamisessa. Malleissaan hän hyödyntää muun muassa monitavoitteista portfoliopäätösanalyysia, moniulotteisia tilastollisia malleja, optimointia ja skenaariointia. Hänen tutkimuksiaan on julkaistu useissa alan johtavissa lehdissä, kuten Operations Research, European Journal of Operational Reserach ja Techonolgical Forecasting and Social Change. Tutkimustyön ohella Vilkkumaa opettaa säännöllisesti useissa johdon koulutusohjelmissa.

Eeva Vilkkumaa on väitellyt tekniikan tohtoriksi Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulusta vuonna 2014.

Luettavaa aiheesta

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös näihin ohjelmiin