Haku/ilmoittautuminen

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Aalto CEO Circle

Näkemystä ja verkostoja yrityksen kasvun ja kilpailuedun tueksi

Toimitusjohtaja, kaipaatko ajatuksia strategiatyöhön tai ratkaisuja maailman murroksen hallintaan, johtajuuden haasteisiin tai tehokkaaseen päätöksentekoon?  

Aalto CEO Circlen seuraava toteutus käynnistyy helmikuussa 2020. Ohjelmassa asiantuntijoiden alustukset synnyttävät arvokasta ideoiden vaihtoa ja keskustelua ajankohtaisten teemojen ympärillä. Saat työkaluja omaan ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseesi johtajana ja vahvistat ja rakennat tärkeitä verkostoja. Samalla saat arvokasta näkemystä ja konkreettisia ideoita organisaatiosi kasvun ja menestymisen tueksi.

CEO Circle yhdistää akateemisen uusimman tiedon toimitusjohtajien käytännön työhön. Verkosto tarjoaa toimitusjohtajille ainutlaatuisen mahdollisuuden keskustella ajankohtaisista teemoista luottamuksellisessa ympäristössä. 

Aalto CEO Circle 2020 keskustelussa:

 • Itsetuntemus: Mikä määrittää minua johtajana? Miten lisään arvoani yritykseni toimitusjohtajana?
 • Eettiset kysymykset päätöksenteossa: Voiko minulla olla sokeita pisteitä?
 • Maailman murros: Ymmärränkö riittävästi talouden, yhteiskunnan, politiikan ja teknologian kontekstia organisaationi näkökulmasta?
 • Riskienhallinta: Miten varautua ja valmistautua maailman murrokseen?
 • Tulevaisuuden työ: Miten johtajuus muuttuu? Miten rakennan yrityskulttuuria, joka tukee yrityksen menestystä?
 • Innovaatioiden johtaminen: Tuenko johtajana riittävästi luovuutta ja innovatiivisuutta? Kuinka luon ketterän ja yritteliään organisaation, jossa aktiivisesti kehitetään uutta ja vastataan muuttuvan maailman tarpeisiin?

2020 toteutuksessa asiantuntijoina mm.:

 • Ben Nothnagel – erinomainen asiantuntija itsetuntemuksesta ja menestyvän johtajuuden kulmakivistä. Benin luennot hurmaavat jokaisen osallistujan.
 • Guido Palazzo – etiikan professori Lausannesta, joka tuo eettisten kysymysten merkityksen konkreettisesti johtajan ulottuville
 • Esko Aho – Suomen entinen pääministeri tuntee läheisesti yhteiskunnan ja yritysten rajapinnan ja avaa johtajuuden näkökulmasta merkityksellisiä yhteiskunnallisia teemoja.
 • Vesa Puttonen – rahoituksen rautainen asiantuntija, joka antaa eväitä maailman murroksesta selviämiseen
 • Juha Äkräs – tulevaisuuden johtajuuden ja työn erityisosaamista
 • Fabian Sepulveda – inspiroiva luennoitsija ja fasilitoija tuo innovaatioihin konkretiaa

Kysy lisätietoja

Uudistettu ohjelma, joka avartaa näkemyksiä ja tarjoaa oivia näkökulmia johtajana kehittymiseen.

Näkemysten ja kokemusten vaihtoa yli toimialarajojen – verkostosta energiaa. 

Uusinta akateemista tietoa yhdistettynä verkoston käytännön kokemuksiin.

Hyödyt

CEO Circle yhdistää akateemisen uusimman tiedon toimitusjohtajien käytännön työhön. Ohjelma tarjoaa toimitusjohtajille vertaisverkoston ja mahdollisuuden näkemysten ja kokemusten vaihtoon yli toimialarajojen. Se lisää ymmärrystä maailmalla tapahtuvista yritysten tulevaisuuteen liittyvistä asioista, tulevaisuuden johtamisesta ja osaamisvaatimuksista sekä tarjoaa oivalluksia menestyvän liiketoiminnan avainkysymyksiin. Toimitusjohtajaverkoston kautta pääset virkistämään omia ajatuksiasi – kollegat jakavat samanlaisia iloja ja haasteita ja tässä on ohjelman ydin.

Aktiivinen ja ainutlaatuinen jakamisen ja yhteistyön verkosto
Kokonaisnäkemystä ja uutta tutkimustietoa kasvun, uudistumisen ja liiketoiminnan johtamiseen maailman murroksessa
Innostusta oman ajattelun haastamiseen ja rohkeaan kokeiluun
Ymmärrystä omasta johtajuudesta ja tulevaisuuden johtamisvaatimuksista verkostoissa ja ekosysteemeissä

Kenelle?

Aalto CEO Circle on toimitusjohtajille, jotka haluavat uudistaa ajattelua ja yrityksensä toimintaa sekä löytää kasvun ja kilpailuedun lähteitä maailman murroksessa. Ohjelma on tarkoitettu toimitusjohtajille, jotka haluavat kehittyä johtajina entistä inspiroivimmiksi ja innostavimmiksi.

Sisältö ja aikataulu

Aalto CEO Circle tarjoaa työkaluja oman itsensä tuntemiseen ja johtajana kehittymiseen. Ohjelma avaa yritystoimintaan vaikuttavia muutostekijöitä ja edistää liiketoiminnan kehittämistä tulevaisuuden tarpeisiin vastaamiseksi.

Verkosto kokoontuu kuutena päivänä vuoden 2020 aikana. Päivien aikana kuullaan asiantuntija-alustuksia vuorovaikutteisesti keskustellen. Osallistujien keskinäinen jakaminen on ohjelmassa tärkeässä roolissa.

Rakenne

Asiantuntija-alustuksia

Akateemiset asiantuntijat Suomesta ja ulkomailta tuovat ajankohtaisimman tiedon toimitusjohtajien keskusteluun

Verkostoitumista

Mahdollisuus tutustua uusiin kollegoihin ja saada ja antaa vertaistukea

Palautetta ja kehittymistä

Verkoston tuella konkreettisia kehitysideoita ja neuvoja eteenpäin

Valmennuspäivät

Kouluttajat

Esko Aho

Esko Aholla on pitkä ja ainutlaatuinen ura niin valtiollisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Aho toimi Suomen pääministerinä vuosina 1991–1995. Kansanedustajana Aho toimi vuosina 1983–2003 ja Keskustan puheenjohtajana 1990–2002.


Esko Aho toimi Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran yliasiamiehenä 2004–2008, josta hän siirtyi elinkeinoelämän palvelukseen: hänet nimitettiin Nokian yhteiskuntasuhteista vastaavaksi johtajaksi sekä johtokunnan jäseneksi. Lisäksi Aholla on ollut useita hallitusjäsenyyksiä. Hän on toiminut neuvonantajana monissa kansainvälisissä yrityksissä sekä hänellä on lukuisia puheenjohtajuuksia kansainvälisiä ja kansallisia arviointeja ja asiantuntijaselvityksiä tuottaneissa ryhmissä.

Koko uransa ajan Esko Aho on ollut aktiivinen akateemisessa maailmassa. Hän on ollut muun muassa kahteen ottesseen Harvardissa: ensimmäinen jakso oli vuonna 2000 Resident Fellow -tehtävässä ja toinen jakso vuonna 2012 Senior Fellow -tehtävässä. Vuodesta 2015 lähtien Aho on toiminut Aalto-yliopistossa Executive in Residence -tehtävässä, jossa hän johtaa Business and Society -kurssia.

Tällä hetkellä Aholla on konsulttiyritys Verbatum Oy, jonka kautta hän hoitaa kotimaisia ja ulkomaisia tehtäviä ja toimeksiantoja.

Ben Nothnagel

Ben Nothnagel on työskennellyt Aalto EE:n kanssa yli 20 vuotta. Hän on erikoistunut organisaatioiden avainhenkilöiden johtamistaitojen kehittämiseen.

Nothnagel Benna on Oy:n omistaja ja vanhempi neuvonantaja Aalto EE: llä. Hän toimii konsulttina ja päävalmentajana kaikkialla maailmassa, mukaan lukien Pohjoismaat, Saksa, Yhdysvallat ja Aasia. Hänen asiakkaitaan ovat mm. ABB, Basware, Cargotec, Danfoss, Daimler, Fazer, Finnair, GE, Hewlett-Packard, HKScan, Michelin, Ruukki, Vaisala ja Yahoo.

Guido Palazzo

Guido Palazzo on liiketoiminnan etiikan professori Lausannen yliopistossa. Hän on opiskellut liiketaloutta ja hänellä on filosofian tohtorin tutkinto Marburgin yliopistosta. Hän on tutkinut epäeettistä päätöksentekoa eri näkökulmista.

Palazzo tunnetaan pääasiassa globalisaation tutkimuksesta, erityisesti ihmisoikeusloukkauksista globaaleissa arvoketjuissa, mutta hän tutkii myös epäeettisen käytöksen syitä organisaatiossa ja järjestäytyneen rikollisuuden vaikutuksia yrityksiin ja yhteiskuntaan.

Vesa Puttonen

KTT Vesa Puttonen toimii rahoituksen professorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hän on yksi Suomen tunnetuimmista sijoittamisen ja rahoitusmarkkinoiden asiantuntijoista ja julkaissut useita kirjoja ja tutkimuksia strategisen rahoituksen, riskienhallinnan ja sijoittamisen alueilta.

Puttonen on ollut kirjoittajana yli 30 kansainvälisesti julkaistussa tutkimuksessa ja 17 kirjassa.

Puttonen väitteli tohtoriksi Vaasan yliopistossa vuonna 1993. Hän on työskennellyt Vaasan korkeakoulussa, Turun kauppakorkeakoulussa sekä Suomen Akatemiassa. Lisäksi Puttonen on toiminut myös yritysmaailman johtotehtävissä, rahastoyhtiö Conventumissa ja Helsingin pörssissä. Hän toimii hallituksen jäsenenä useissa yrityksissä.

Fabian Sepulveda

KTT Fabian Sepulvedalla on yli 20 vuoden kokemus tekniikan, liikkeenjohdon konsultoinnin sekä pankkitoiminnan aloilta.

Hän on työskennellyt lukuisissa yrityksissä, joiden joukossa mm. Lucent Technologies, A.T. Kearney sekä JP Morgan. Tällä hetkellä hän toimii aktiivisesti Suomen yrittäjäekosysteemin kehittämistehtävissä ja työskentelee start up valmentajana ja Lean launchpad konseptin kouluttajana. Hän opettaa mm. Aalto-yliopiston Ventures Programmissa sekä toimii valmentajana Aalto University Executive Educationissa. Sepulvedalla on kandidaatin tutkinto sähkötekniikasta sekä maisterin tutkinto rahoituksesta, ja hän on väitellyt tohtoriksi kansainvälisestä yrittäjyydestä. 

Juha Äkräs

Juha Äkräs on Hintsa Performancen hallituksen puheenjohtaja ja Executive in Residence Aalto-Yliopiston Kauppakorkeakoulun Johtamisen laitoksella.
 

Koulutukseltaan Juha on tuotantotalouden diplomi-insinööri ja hän on työskennellyt monissa liiketoiminnan ja henkilöstöhallinnon johtotehtävissä. Juha on toiminut mm. Nokia Oyj:n henkilöstöjohtajana ja johtokunnan jäsenenä, sekä vastannut Nokia Networksin Core Networks –liiketoiminnasta.

Juha myös suorittaa tohtoriopintoja Aalto-Yliopiston Tuotantotalouden laitoksella. Juhan tutkimustyö* keskittyy tulevaisuuden työhön ja kuinka sitä johdetaan.

 

* “Contextual Leadership leading to mass thriving and abundant outcomes - Multi-level investigation of how leadership behavior in different contexts affect employee wellbeing, thriving and performance”

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta