Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Aalto CEO Circle
– Koulutus toimitusjohtajille

Johtajana maailman murroksessa

Toimitusjohtajana voi joskus olla yksinäistä. Samassa tehtävässä toimivat kollegat eri yrityksistä ja eri toimialoilta voivat tarjota kullanarvoisen verkoston näkemysten ja kokemusten vaihtoon. Aalto CEO Circle on tätä varten – toimitusjohtajien oma ohjelma vahvistaa osaamista, tarjoaa ajankohtaisia keskustelun aiheita ja paljon inspiraatiota.

Aalto CEO Circle on jo usean vuoden ajan koonnut toimitusjohtajat vuosittain kuuteen tapaamiseen, joissa asiantuntijoiden johdolla luottamuksellisessa ympäristössä keskustellaan, jaetaan, syvennytään ja ystävystytäänkin. Aina opitaan paljon myös uutta, niin ympäristöstä kuin itsestäkin.

Toimitusjohtajakollegoiden sekä Aalto-yliopiston professoreiden ja muiden asiantuntijoiden herättelemänä saat uusia oivalluksia liiketoiminnan johtamiseen. CEO Circle yhdistää akateemisen uusimman tiedon toimitusjohtajien käytännön työhön.

Ohjelma tarjoaa toimitusjohtajille verkoston ja mielenkiintoisten keskustelujen kautta uusia tapoja toimia, konkreettisia työkaluja, kehittymistä ja kasvua johtajana. Näinä muutosten aikoina, jolloin nykyhetki ja tulevaisuus muuttuvat nopeammalla tahdilla kuin koskaan, myös tiedon ja kokemusten vaihtaminen on tärkeämpää kuin koskaan.

Vuoden 2021 CEO Circlessä syvennytään johtajuuden moniin puoliin ajankohtaiset maailman tilanteet huomioiden. Tervetuloa mukaan!

Aalto CEO Circle 2021 keskustelussa:

 • Johtajan itsetuntemus ja tunneäly – omien johtajuutta määrittävien arvojen tunnistaminen
 • Toimivan yrityskulttuurin rakentaminen muutoksen ja epävarmuuden keskellä
 • Yrityksen toiminnan tavoitteiden ja tarkoituksen uudelleen määrittäminen kriisiaikoina
 • Johtaminen talouden murroksessa
 • Rohkeus kasvaa johtajana
 • Luovuuden johtaminen kilpailukyvyn pohjana

2021 toteutuksessa asiantuntijoina mm.:

 • Ben Nothnagel – huippuasiantuntemusta johtajuuden ytimestä, itsetuntemuksesta ja tunneälytaidoista
 • Juha Äkräs – tulevaisuuden johtajuuden ja työn erityisosaamista
 • Tua Björklund – inspiroiva luennoitsija ja fasilitoija tuo innovaatioihin konkretiaa
 • Derin Kent – kansainvälistä osaamista poikkeuksellisten aikojen johtamisesta
 • Aki Kangasharju – talouden osaaja ja aktiivinen keskustelija
 • Ira Lange – rohkeuden ja tiimityön puolestapuhuja epävarmoina aikoina

Lataa esiteKysy lisätietoja

Aloitus

Kysy lisätietoja

Oivia näkökulmia johtajana kehittymiseen sekä näkemyksiä ja kokemusten vaihtoa yli toimialarajojen.

Uusinta akateemista tietoa yhdistettynä verkoston käytännön kokemuksiin.

Vuoden 2020 sai erinomaista palautetta osallistujilta ja kokonaisarvosanan 5,33/6.

"Ylitti odotukset!”

"Kiitos, olen tyytyväinen!"

"Erittäin hyvä kokemus. Olen käynyt lähes joka vuosi jonkun valmennusprosessin ja tämä menee aivan kärkipäähän.”

"Erinomainen kokemus, joka sai oman ajattelun uusille kierroksille. Sain paljon ajateltavaa ja hyödynnettävää."

(Osallistujapalautetta ohjelmasta)

Hyödyt

CEO Circle yhdistää akateemisen uusimman tiedon toimitusjohtajien käytännön työhön. Ohjelma tarjoaa toimitusjohtajille vertaisverkoston ja mahdollisuuden näkemysten ja kokemusten vaihtoon yli toimialarajojen. Se lisää ymmärrystä maailmalla tapahtuvista yritysten tulevaisuuteen liittyvistä asioista, tulevaisuuden johtamisesta ja osaamisvaatimuksista sekä tarjoaa oivalluksia menestyvän liiketoiminnan avainkysymyksiin. Toimitusjohtajaverkoston kautta pääset virkistämään omia ajatuksiasi – kollegat jakavat samanlaisia iloja ja haasteita ja tässä on ohjelman ydin.

Aktiivinen ja ainutlaatuinen jakamisen ja yhteistyön verkosto
Kokonaisnäkemystä ja uutta tutkimustietoa kasvun, uudistumisen ja liiketoiminnan johtamiseen maailman murroksessa
Innostusta oman ajattelun haastamiseen ja rohkeaan kokeiluun
Ymmärrystä omasta johtajuudesta ja tulevaisuuden johtamisvaatimuksista verkostoissa ja ekosysteemeissä

Kenelle?

Aalto CEO Circle on toimitusjohtajille, jotka haluavat uudistaa ajattelua ja yrityksensä toimintaa sekä löytää kasvun ja kilpailuedun lähteitä maailman murroksessa.

Ohjelma on tarkoitettu toimitusjohtajille, jotka haluavat kehittyä johtajina entistä inspiroivimmiksi ja innostavimmiksi.

Sisältö ja aikataulu

Aalto CEO Circle tarjoaa työkaluja oman itsensä tuntemiseen ja johtajana kehittymiseen. Ohjelma avaa yritystoimintaan vaikuttavia muutostekijöitä ja edistää liiketoiminnan kehittämistä tulevaisuuden tarpeisiin vastaamiseksi.

Verkosto kokoontuu kuutena päivänä. Päivien aikana kuullaan asiantuntija-alustuksia vuorovaikutteisesti keskustellen. Osallistujien keskinäinen jakaminen on ohjelmassa tärkeässä roolissa.

Rakenne

Asiantuntija-alustuksia

Akateemiset asiantuntijat Suomesta ja ulkomailta tuovat ajankohtaisimman tiedon toimitusjohtajien keskusteluun

Verkostoitumista

Mahdollisuus tutustua uusiin kollegoihin ja saada ja antaa vertaistukea

Palautetta ja kehittymistä

Verkoston tuella konkreettisia kehitysideoita ja neuvoja eteenpäin

Valmennuspäivät

Kouluttajat

Tua Björklund

Apulaisprofessori Tua Björklund on yksi Aalto-yliopiston monialaisen kokeilualustan Aalto Design Factoryn perustajista. Design Factory -konseptilla on maailmalla jo 24 seuraajaa, ja Björklund on kansainvälisen Design Factory -verkoston tutkimusjohtaja.

 

Tua Björklundin tutkimus on keskittynyt muotoilu- ja suunnitteluasiantuntijuuteen ja uusien ideoiden edistämiseen organisaatioissa. Hän on valmistunut maisteriksi Helsingin yliopistosta käyttäytymistieteen alalta ja väitellyt Aallon Tuotantotalouden laitoksella.

Björklund on työskennellyt sekä  Aalto-yliopistossa että Stanfordin yliopiston Center for Design Research -keskuksessa USA:ssa. Hän on opettanut muotoiluajattelua ja innovaatiokäytäntöjä Aallon eri korkeakouluissa sekä Aallon ja Stanfordin johtamiskoulutuksessa.

Aki Kangasharju

Taloustieteen tohtori, dosentti Aki Kangasharju on toiminut Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtajana maaliskuusta 2019. Kangasharju siirtyi ETLAan Nordeasta, jossa hän toimi tutkimusjohtajana ja pääekonomistina vuodesta 2012.

Ennen Nordeaa hän toimi Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtajana, tutkimusjohtajana ja -professorina vuodesta 2001. Hän väitteli kansantaloustieteen tohtoriksi Jyväskylän yliopistossa 1998. Tutkijana Kangasharju vieraili mm. Massachusetts Institute of Technologyssä ja Boston Universityssä. Hän on ETLAn toimen ohella dosentti ja hallituksen jäsen Jyväskylän yliopistossa. Aiemmin hän toimi myös Tekesin johtokunnan jäsenenä.

Derin Kent

Derin Kent toimii apulaisprofessorina Warwickin yliopistossa sekä vierailevana tutkijana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Hän tutkii ryhmädynamiikkaa äärimmäisissä olosuhteissa olevien työntekijöiden osalta, kuten henkilöiden, jotka ovat eristettyjä, ryhmän ulkopuolelle jätettyjä ja jotka mahdollisesti voivat aiheuttaa vakavia fyysisiä tai psyykkisiä haittoja muille ryhmän jäsenille. Derin tutkii sosialisaation, kollektiivisten tunteiden, työn mielekkyyden ja aistien luomisen ryhmädynamiikkaa vastatakseen kysymykseen: "Mitä ihmiset tekevät yksittäin ja pienissä ryhmissä menestyäkseen ääritilanteissa?"

Tutkimuksensa tueksi Kent on tutkinut lääkäreitä, jotka työssään kohtaavat tappavia viruksia (SARS-1-taudin leviäminen), rahtisalusten miehistöjä, tornadojen metsästäjiä ja arvopaperikauppiaita, jota palasivat työhönsä 2001 syyskuun 11. päivän jälkeen.

Kentin tutkimus on julkaistu mm. kuten Organization Studies, Journal of Business Venturing ja Academy of Management Annals -julkaisuissa ja sitä on esitelty useissa kansainvälisissä konferensseissa. Tutkimuksen lisäksi hänellä on toiminut opettajana pohjoisamerikkalaisssa ja eurooppalaisissa yliopistoissa.

Derin Kentillä on johtamisen PhD-tutkinto Queen's Universityn Smith School of Businessista, Kanadasta.

Ira Lange

Ira Y. Langen erityisosaamisalueena ovat työyhteisön ihmissuhteet ja tekijät, jotka vaikuttavat johdon ja asiantuntijoiden käyttäytymiseen ja vuorovaikutukseen. Langen valmennusteemoina ovat johtajuus ja johtamisen käytännöt, tehokas ja toimiva tiimi sekä luottamuksen rakentaminen organisaatiossa. Viime vuosina hän on myös valmentanut haasteellisessa tilanteessa olevia johtoryhmiä toimimaan paremmin yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Lange on kiinnostunut tarkastelemaan työyhteisöjen kognitiota, tunteita ja suorituskykyä ammatillisessa kontekstissa. Johtamisen kehittämisen rinnalla hän kouluttaa myös myyntiä ja asiakkuuksien johtamista pohjautuen hänen aikaisempaan kokemukseensa myynnin johtajana ja konsulttina. 

Valmennusten tukena hän tekee erilaisia arviointeja, tutkimuksia ja kyselyitä ja hän voi liittää kehittämisohjelmaan myös henkilökohtaisen coaching-osuuden.

Lange on valmentaja, toimitusjohtaja ja yrittäjä Q.motion Oy:ssä. Hänellä on 20 vuoden kokemus myynnin ja johtamisen asiantuntija-, kouluttaja- ja johtotehtävistä: Aspectum Consulting, Amos Partners, Bon Pankkiiriliike, AON Corporation.

Hän on suorittanut maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa. Hän on myös sertifioitu Business Coach ja tiimin rakentaja, TM. 

Ben Nothnagel

Ben Nothnagel on työskennellyt Aalto EE:n kanssa yli 20 vuotta. Hän on erikoistunut organisaatioiden avainhenkilöiden johtamistaitojen kehittämiseen.

Nothnagel Benna on Oy:n omistaja ja vanhempi neuvonantaja Aalto EE: llä. Hän toimii konsulttina ja päävalmentajana kaikkialla maailmassa, mukaan lukien Pohjoismaat, Saksa, Yhdysvallat ja Aasia. Hänen asiakkaitaan ovat mm. ABB, Basware, Cargotec, Danfoss, Daimler, Fazer, Finnair, GE, Hewlett-Packard, HKScan, Michelin, Ruukki, Vaisala ja Yahoo.

Juha Äkräs

Juha Äkräs on yksi Hintsa Performance Oy:n perustajajäsenistä sekä hallituksen puheenjohtaja ja työskentelee lisäksi Executive in Residence -tehtävässä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Juha Äkräs on työskennellyt aiemmin Nokian henkilöstöjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Tätä ennen, Juha työskenteli erilaisissa johtotehtävissä, mm. liiketoimintaryhmän johtajana Nokia Networksissa. Juhalla on ollut erilaisia luottamustehtäviä useissa yritys- ja järjestösektorin organisaatioissa.

Juha valmistui diplomi-insinööriksi Helsingin teknillisestä korkeakoulusta, tuotantotalouden laitokselta. Hän tekee tekee parhaillaan väitöskirjatutkimusta Aalto-yliopiston Tuotantotalouden laitoksella. Juhan tutkimustyö keskittyy tulevaisuuden työhön ja kuinka sitä johdetaan.

Luettavaa aiheesta

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös muihin ohjelmiimme