Edellinen sivu

Seuraava Aalto CEO Circle alkaa keskiviikkona 30.1.2019. Vuonna 2019 toimitusjohtajaverkoston teemana on "Strategia teknologisessa murroksessa". Päivitämme sivut vastaamaan ensi vuoden ohjelmaa elokuun aikana.

Aalto CEO Circle

Teknologinen murros kasvun mahdollistajana

Liiketoimintaympäristön teknologinen murros haastaa yritysten strategista johtamista ja johtajuutta. Edelläkävijäyritykset löytävät uusia liiketoimintamahdollisuuksia hyödyntämällä digitalisaatiota ja yhdistämällä voimavaransa verkostomaiseen rakenteeseen - ekosysteemeihin. Muutos haastaa johtajuutta, mutta tarjoaa samalla kasvun mahdollisuuksia. Mitä yrityksiltä ja johtamiselta vaaditaan teknologian murroksen edetessä?

Kun markkinat järjestäytyvät yhä useammin digitaalisten alustojen kautta, yhteistyön rooli korostuu. Aalto CEO Circle tarjoaa kasvua tavoittelevien yritysten toimitusjohtajille mahdollisuuden omaan verkostoon ja näkemysten vaihtoon turvallisessa ympäristössä. Toimitusjohtajakollegoiden sekä Aalto-yliopiston ja muiden professoreiden herättelemänä saat uusia oivalluksia liiketoiminnan johtamiseen.

Kenelle?

Aalto CEO Circle on toimitusjohtajille, jotka haluavat uudistaa ajattelua ja yrityksensä toimintaa sekä löytää kilpailuedun lähteitä teknologia- ja toimialamurroksessa.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Näkemysten ja kokemusten vaihtoa yli toimialarajojen

Uusinta tutkimustietoa ajankohtaisista teemoista

Johtajana kehittymistä

Hyödyt

Aalto CEO Circle tarjoaa toimitusjohtajille mahdollisuuden näkemysten ja kokemusten vaihtoon yli toimialarajojen. Se lisää ymmärrystä tulevaisuuden ekosysteemeistä ja osaamisvaatimuksista sekä tarjoaa oivalluksia digitaalisen transformaation toimeenpanoon. Verkosto tarjoaa mahdollisuuden myös uusiin yhteistyömuotoihin.

Aktiivinen ja ainutlaatuinen jakamisen ja yhteistyön verkosto
Kokonaisnäkemystä ja uutta tutkimustietoa kasvun ja liiketoiminnan johtamiseen teknologiamurroksessa
Innostusta oman ajattelun haastamiseen ja rohkeaan kokeiluun
Ymmärrystä omasta johtajuudesta ja tulevaisuuden johtamisvaatimuksista verkostoissa ja ekosysteemeissä

Sisältö ja aikataulu

Vuoden aikana järjestämme kuusi iltapäivätapahtumaa, joissa käsitellään digitalisaation ja ekosysteemien johtamiseen liittyviä teemoja huippuprofessorin ja case-yrityksen toimitusjohtajan herättelemänä.

Tapaamisissa tuetaan verkostoitumista mikä tarjoaa mahdollisuuden ajankohtaisten asioiden keskustelulle ja pohdinnalle. Aamupäivisin kokoontuvat toimitusjohtajien oman johtajuuden kehittämisen pienryhmät ammatticoachin ja johtamisen professorin vetäminä.

CEO Leadership -ryhmä kokoontuu Aalto CEO Circle –päivinä klo 10.00–11.30

Pienryhmissä keskustelemme toimitusjohtajan arjen johtamistilanteista professori Olli-Pekka Kauppilan ja Executive Coach, KTM Pirkko Aminoffin ohjaamina.

Käsiteltäviä teemoja muokataan osallistujien toiveiden mukaisesti. Keskustelun aluksi professori Kauppila johdattelee päivän teemaan. Teemoja käsitellään ryhmässä käytännönläheisesti ja osallistujien omia esimerkkejä hyödyntäen.

Teemoina mm.:

  • Mitä on johtajuus - oma johtajuuskäsitykseni
  • Itsensä johtaminen on pohja muiden johtamiselle - itseohjautuvuuden tukeminen
  • Luovuuden ja innovatiivisuuden johtaminen
  • Transformatiivinen johtaminen - digitalisaatio vaatii uusia toimintatapoja
  • Verkostojen johtaminen
  • Oman johtoryhmän kehittäminen

Rakenne

Kuusi iltapäivätapahtumaa

Tapaamisissa käsitellään ajankohtaisia johtamiseen liittyviä teemoja.

Aikaa verkostoitumiselle

Tapaamisissa tuetaan verkostoitumista.

Oman johtajuuden kehittämisryhmä

Pienryhmissä keskustellaan omasta johtajuudesta ammatticoachin ja johtamisen professorin tukemana.

Koulutuspäivät

Kouluttajat

Robin Gustafsson, professori, Aalto-yliopisto
Sampsa Hyysalo, professori, Aalto-yliopisto
Kimmo Karhu, tutkijatohtori, Aalto-yliopisto
Olli-Pekka Kauppila, professori, Aalto-yliopisto
Jarno Limnéll, professori, Aalto-yliopisto
Pekka Mattila, professori, Aalto-yliopisto
Paavo Ritala, professori, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Teemu Roos, professori, Helsingin yliopisto
Henri Schildt, professori, Aalto-yliopisto
Timo Seppälä, professori, Aalto-yliopisto
Aino Tenhiälä, professori, IE Business School (Madrid)

Toimitusjohtajat ja johtajat eri aloilta.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Jätä meille viesti, jos haluat pysyä ajan tasalla ensi vuoden ohjelmasta.