Edellinen sivu

Aalto CEO Circle

CEO Circle kokoaa jälleen toimitusjohtajat yhteen. Ohjelma tarjoaa yritysten toimitusjohtajille mahdollisuuden näkemysten vaihtoon turvallisessa ympäristössä muiden samassa tehtävässä toimivien kanssa.

Toimitusjohtajakollegoiden sekä Aalto-yliopiston ja muiden professoreiden ja asiantuntijoiden herättelemänä saat uusia oivalluksia liiketoiminnan johtamiseen. CEO Circle yhdistää akateemisen uusimman tiedon toimitusjohtajien käytännön työhön.

Seuraava ohjelma alkaa helmikuussa 2020

Toimitusjohtajaverkoston teemana vuonna 2020 on toimitusjohtajan arvot ja vastuu muuttuvassa toimintaympäristössä. Toimitusjohtaja kohtaa monenlaisia vaikutteita, jopa paineita, yrityksen ulkopuolelta. Toimintaympäristö muuttuu muun muassa maailman poliittisen ja teknologisen murroksen kautta. Mitä haasteita muutos tuo johtajuudelle? Entä miten toimitusjohtajan omat arvot vaikuttavat yrityksen valintoihin, strategioihin ja päätöksentekoon?

Aalto CEO Circle 2020 keskustelussa:

 • Johtajan itsetuntemus – omien johtajuutta määrittävien arvojen tunnistaminen
 • Arvot ja yhteiskunnallinen vastuu yrityksen strategiassa ja päätöksenteossa
 • Yritykset, yhteiskunta ja johtajuus
 • Yrityksen riskienhallinta maailmantalouden murroksessa
 • Tulevaisuuden työ ja johtajuuden uudet haasteet
 • Innovaatiot ja liiketoimintamallien kehittäminen – verkostojen merkitys tulevaisuuden bisneksessä

2020 toteutuksessa asiantuntijoina mm.:

 • Ben Nothnagel – huippuasiantuntija itsetuntemuksesta. Benin luennot hurmaavat jokaisen osallistujan.
 • Guido Palazzo – etiikan professori Lausannesta, joka tuo eettisten kysymysten merkityksen konkreettisesti johtajan ulottuville.
 • Esko Aho – Suomen entinen pääministeri tuntee läheisesti yhteiskunnan ja yritysten rajapinnan ja avaa johtajuuden näkökulmasta merkityksellisiä yhteiskunnallisia teemoja.
 • Vesa Puttonen – rahoituksen rautainen asiantuntija, joka antaa eväitä maailman murroksesta selviämiseen.
 • Juha Äkräs – tulevaisuuden johtajuuden ja työn erityisosaamista.
 • Fabian Sepulveda – inspiroiva luennoitsija ja fasilitoija tuo innovaatioihin konkretiaa.                                                                                                                      

 

Kysy lisätietoja

Aloitus

4.2.2020

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Toistuvuus

Hinta:

www.aaltoee.fi/ceocircle

Ota yhteyttä

Näkemysten ja kokemusten vaihtoa yli toimialarajojen.

Uusinta tutkimustietoa ajankohtaisista teemoista.

Johtajana kehittymistä.

Hyödyt

Kun markkinat järjestäytyvät yhä useammin digitaalisten alustojen kautta, yhteistyön rooli korostuu. Aalto CEO Circle tarjoaa toimitusjohtajille mahdollisuuden näkemysten ja kokemusten vaihtoon yli toimialarajojen. Se lisää ymmärrystä tulevaisuuden johtamisesta ja osaamisvaatimuksista sekä tarjoaa oivalluksia digitaalisen transformaation toimeenpanoon. Toimitusjohtajaverkosto tarjoaa myös mahdollisuuden uusiin yhteistyömuotoihin.

Aktiivinen ja ainutlaatuinen jakamisen ja yhteistyön verkosto
Kokonaisnäkemystä ja uutta tutkimustietoa kasvun, uudistumisen ja liiketoiminnan johtamiseen teknologiamurroksessa
Innostusta oman ajattelun haastamiseen ja rohkeaan kokeiluun
Ymmärrystä omasta johtajuudesta ja tulevaisuuden johtamisvaatimuksista verkostoissa ja ekosysteemeissä

Kenelle?

Aalto CEO Circle on toimitusjohtajille, jotka haluavat uudistaa ajattelua ja yrityksensä toimintaa sekä löytää kilpailuedun lähteitä teknologia- ja toimialamurroksessa.

Rakenne

Kuusi iltapäivätapahtumaa

Tapaamisissa käsitellään ajankohtaisia johtamiseen liittyviä teemoja.

Aikaa verkostoitumiselle

Tapaamisissa tuetaan verkostoitumista.

Oman johtajuuden kehittämisryhmä

Pienryhmissä keskustellaan omasta johtajuudesta ammatticoachin ja johtamisen professorin tukemana.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta