Johtoryhmät ja hallitustyö

Ylimmällä johdolla on kokonaisvaltainen vastuu organisaatiostaan ja henkilöstöstään. Päivittäisten onnistumisten ja haasteiden keskellä on tärkeää kehittää johtamisvalmiuksiaan ja lisätä tietämystään muuttuvasta yhteiskunnallisesta ja poliittisesta liiketoimintaympäristöstä.

Aalto EE:n kokeneen johdon valmennukset on suunnattu hallitusten jäsenille sekä ylimmälle johdolle. Ne on tarkoitettu johtajille, jotka etsivät kiireiseen aikatauluunsa sopivaa, oppimiskokemukseltaan mullistavaa ohjelmaa, josta he saavat sekä henkilökohtaista että ammatillista lisäarvoa heti ensimmäisestä koulutuspäivästä lähtien.

Kalenteri

Seuraavaksi tässä aihealueessa ovat alkamassa nämä koulutukset. Napsauta koulutuksen nimeä katsoaksesi kuvauksen ja siirtyäksesi koulutuksen sivuille.

Tee koulutushaku

Aalto CEO Circle

Ohjelma tarjoaa kasvua tavoittelevien yritysten toimitusjohtajille mahdollisuuden omaan verkostoon ja näkemysten vaihtoon turvallisessa ympäristössä. Toimitusjohtajakollegoiden sekä Aalto-yliopiston ja muiden professoreiden herättelemänä saat uusia oivalluksia liiketoiminnan johtamiseen.
Ohjelma alkaa tammikuussa 2019.

Tutustu Lataa esite

Avaa uusia näkökulmia ja ajattelutapoja

Yksinomaan ylimmän johdon tarpeisiin suunnitellut, jatkuvasti päivitettävät valmennusohjelmat tuovat johtajat yhteen keskustelemaan uusista mahdollisuuksista ja ennakoimaan niitä.

Ohjelmiin osallistuneet johtajat ovat kertoneet niiden avanneen uusia näkökulmia ja ajattelutapoja."

Aalto EE:n ohjelmat lisäävät taitoa luovia nykypäivän monimutkaisessa globaalissa liiketoimintaympäristössä ja johtaa organisaatiomuutosta. Ne tarjoavat laajan näkemyksen globaalista taloudesta ja nykyisten megatrendien vaikutuksesta organisaatioiden suorituskykyyn. Ohjelmat tukevat osallistujien menestyksekästä liiketoimintaa myös tulevaisuudessa säilyttämällä niiden strategisen ketteryyden.

Ohjelmiin osallistuneet johtajat ovat kertoneet niiden avanneen uusia näkökulmia ja ajattelutapoja, mistä on ollut hyötyä liiketoiminnassa. Erityisesti on arvostettu sitä, että ohjelmat kattavat useita osa-alueita ja antavat monipuolisia työkaluja niin henkilökohtaiseen kuin ammatilliseenkin kehittymiseen.

Ota yhteyttä

Autan löytämään sinulle ja yrityksellesi sopivimman ratkaisun.

Minna Wickholm

Business Area Director, Open Enrollment Programs and Networks

010 837 3723

minna.wickholm@aaltoee.fi