Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Koulutukset > Projektinhallinta > Kestävä rakennuttaja

RAPS -pätevyyteen valmentava täydennyskoulutus

Kestävä rakennuttaja RAPS -koulutusohjelma on yliopistollinen koulutusohjelma, jonka aikana perehdytään kestävään rakentamiseen, rakennuttajan hankesuunnitteluun, projektien- ja ihmisten johtamiseen muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Koulutus vastaa alan asiantuntijoiden ammattitaidon päivitystarpeeseen sekä soveltuu muun muassa rakennusalan opettajille ja viranomaisille. 

Koulutus on FISEn hyväksymä pätevyyskoulutus, joka antaa teoreettisen pohjan vanhemman rakennuttajan pätevyyttä (RAPS) hakeville. Koulutuksen suorittanut henkilö voi hakea pätevyyttä normaalin hakuprosessin mukaisesti. 
Kestävä rakennuttaja-koulutusohjelman tavoitteena on rakennuttamisosaamisen kokonaisvaltainen kehittäminen ja osaamisen varmistaminen laadullisesti, teknisesti ja taloudellisesti vaativien rakennuskohteiden rakennuttamisen hallinnassa. Koulutus antaa valmiuksia myös rakennuttajaorganisaation esimiehenä toimimiseen. 

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Hinta:

Perehdyt kokonaisvaltaisesti kestävään rakentamiseen ja rakennuttamiseen.

Saat valmiuksia ihmisten johtamiseen ja esimiehenä toimimiseen.

Opit miten Leanin ja digitalisaation avulla projektit voidaan toteuttaa laadukkaammin.

Valmennuksen hyödyt

Koulutus antaa vahvan teoriapohjan ja valmiudet RAPS-pätevyyden hakemiseen
Koulutus auttaa kehittämään rakennuttamisosaamistasi kokonaisvaltaisesti, huomioiden laadulliset, tekniset, taloudelliset ja kestävän kehityksen näkökulmat.
Koulutus antaa valmiuksia rakennuttajaorganisaation esimiehenä toimimiseen ja ihmisten johtamiseen.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu rakentamisen tai tekniikan alalla korkeakoulututkinnon, aiemman am-matillisen korkea-asteen tutkinnon tai sitä vastaavan tutkinnon suorittaneille henkilöille, joiden on koulutuksen suoritettuaan mahdollista hakea vanhemman rakennuttajan RAPS pätevyyttä. 

Koulutus soveltuu kaikille kiinteistö- ja rakennusalan vastuullisissa tehtävissä toimiville, kuten rakennuttajille, tilaajille, urakoitsijoille, konsulteille, arkkitehdeille, projektipäälliköille ja pää-suunnittelijoille. Koulutus soveltuu myös tiedonpäivitykseen sekä henkilöille, jotka haluavat perehtyä kestävään rakentamiseen, rakennuttajan hankesuunnitteluun, projektien- ja ihmisten johtamiseen muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Sisältö ja aikataulu

Koulutuksen aikana käsittelemme. mm seuraavia teemoja

  • Rakennusalan kehitysnäkymät,vastuullinen ja kestävä rakentaminen, rakennuttajan roolit 
  • Suunnitteluprojektin johtaminen ja osapuolet 
  • Rakennushankkeen ja -projektin johtaminen 
  • Monipuoliset hankemuodot 
  • Ihmisten johtamien projekteissa ja viestintä/vuorovaikutustaidot

Koulutus rakentuu lähiopetuksesta ja etäopiskelusta. Lähiopetusta on 10 päivää, toteutus tiloissamme Runeberginkadulla ja verkossa. Lähiopetus koostuu asiantuntijaluennoista, case-esityksistä sekä ohjatuista, käytännönläheisistä pienryhmä- ja yksilöharjoituksista. Teemme lisäksi kohde- ja työmaavierailuja.Verkko-opetuksessa hyödynnämme alustana joko zoomia tai teamsiä.  

Etäopiskelu koostuu lähijaksojen välillä tehtävistä käytännönläheisistä tehtävistä, harjoituksista sekä omaa työtä palvelevasta ja koulutuksen teemoihin linkittyvästä projektityöstä. Etäopiskeluun sisältyy itsenäistä materiaaleihin tutustumista sekä näiden hyödyntämistä.  Koulutuksen lopussa järjestetään tentti, jonka hyväksytty suorittaminen on edellytys todistuksen saamiselle. Koulutuksen opetuskieli on suomi. Osa materiaaleista voi olla englanninkielisiä.
 

Koulutuksen laajuus on 10 opintopistettä, ja se suoritetaan noin puolen vuoden aikana (tammikuu-kesäkuu 2024). Opetuspäiviä on noin 2 pv/ kk. Kouluttajina toimivat pääasiassa Aalto-yliopiston sekä eri tutkimuslaitosten, toimialajärjestöjen ja yritysten asiantuntijat. Kestävästä rakentamisista vastaavana asiantuntijana toimii Professori Jukka Heinonen, Sustainable Built Environment, University of Iceland ja Postdoctoral reseacher, Aalto-yliopisto. Harjoitustöistä ja projektitöiden ohjauksesta vastaavat rakentamisen tuotantotalouden professorit Olli Seppänen, ja Antti Peltokorpi, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulusta.

Kouluttajat

Olli Seppänen

Olli Seppänen on rakentamisen tuotantotalouden professori Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa.

Hän on työskennellyt useita vuosia rakennustuotannon ja rakennustalouden tutkimus-, koulutus- ja kehitystehtävissä sekä kotimaassa että ulkomailla. Seppänen on vienyt aktiivisesti maailmalle Suomen korkeatasoista rakennusalan johtamisosaamista. Hän on toiminut vuosittain luennoitsijana muun muassa Stanfordin ja Berkeleyn yliopistoissa ja kehittänyt samalla uusia innovatiivisia opetusmenetelmiä. Hän vieraili Stanfordin yliopistossa stipendiaattina vuosina 2005–2006. Seppänen kirjoitti yhdessä australialaisen professorin Russell Kenleyn kanssa oppikirjan Location-Based Management System for Construction (LBMS).

Seppänen on toiminut aktiivisesti kansainvälisessä International Group of Lean Constructionissa, jossa hän toimi vuoden 2015 konferenssin tieteellisen toimikunnan puheenjohtajana.

Hän valmistui kauppatieteiden maisteriksi Helsingin Kauppakorkeakoulusta vuonna 2001 ja väitteli tekniikan tohtoriksi rakennustuotannon ja –talouden alalta vuonna 2009 Teknillisestä korkeakoulusta.

Antti Peltokorpi

Antti Peltokorpi on rakentamisen tuotantotalouden apulaisprofessori Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa.

Peltokorpi on erikoistunut palveluinnovaatioiden, palveluiden tuotantostrategioiden ja toiminnanohjauksen tutkimukseen. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat muun muassa prosessien tuottavuuden mittaaminen ja kehittäminen, asiakasarvoon perustuvat liiketoimintamallit sekä rakennetun ympäristön mahdollistamat liiketoimintaverkostot ja toimitusketjut. Tutkimusmenetelmistä ja -metodeista hänelle tutuimpia ovat kvantitatiiviset analysointimenetelmät, mallintaminen sekä tapaustutkimukset.

Hän on toiminut puhujana useissa kansainvälisissä johtamisen konferensseissa ja ollut kirjoittajana useissa tieteellisissä artikkeleissa ja julkaisuissa. Tutkimustyön lisäksi hän on toiminut asiantuntijana useissa palveluprosessien ja toimitilojen kehittämishankkeissa kunnissa, sairaanhoitopiireissä, säätiöissä ja yrityksissä.

Aiemmin Peltokorpi on työskennellyt BIT-tutkimuskeskuksen johtajana Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksella. Hän valmistui diplomi-insinööriksi Teknillisen korkeakoulun tuotantotalouden laitokselta vuonna 2005 ja väitteli tekniikan tohtoriksi vuonna 2010.

Professori Jukka Heinonen

Sustainable Built Environment, University of Iceland, Docent / Adjunct Professor, Built Environment Life Cycle Economics. Aalto University, Department of Built Environment.

Jukka on perehtynyt erityisesti elinkaarianalyyseihin rakennetussa ympäristössä, matalahiilisten yhdyskuntien rakentamiseen, ja hiilijohtamisen mahdollisuuksiin.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös näihin ohjelmiin