Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Python ja tekoäly – ohjelmoinnin perusteet

Helpot ensiaskeleet ohjelmoinnin oppimiseen

Python-ohjelmointikieli on monikäyttöinen koodikieli, jota sovelletaan mm. koneoppimisessa, johon tekoäly perustuu.

Python ja tekoäly -koulutuksessa opit Python-ohjelmointikielen perusteet ja saat kattavan kuvan sen mahdollisuuksista, käyttökohteista sekä hyödyistä. Koulutuksen tarjoamien perusteiden päälle on jatkossa helppoa opetella lisää kooditaitoja ja se valmistaa sinua myös hyödyntämään Pythonia tekoälyn käytössä. Koulutus on rakennettu henkilöille, joilla ei ole aiempaa ohjelmoinnin tuntemusta.

Koulutus kostuu Zoomin välityksellä tapahtuvista koulutussessioista, niiden välillä tarjottavasta opetusassistenttien kertaussessioista ja tuesta, omaan tahtiin tehtävistä kertaavista online-harjoitteista sekä harjoitustyöstä. Koulutussessioissa kokenut Aalto-yliopiston asiantuntija selittää selkeästi Pythonin periaatteen yhden kerrallaan, minkä jälkeen pääset harjoittelemaan kutakin periaatetta pienryhmissä opettajan ja opetusassistenttien tukemana. Opetussessioiden välillä voit kerrata opittua omaan tahtiin online-harjoituksilla. Opetusassistentit järjestävät kertaussessioita ja ovat tavoitettavissa myös online-oppimisen tukena. Voit soveltaa oppimaasi tekemällä koulutuksen aikana harjoitustyön, joka hyödyttää sinua esim. omassa työtehtävässäsi. Opetusassistentit ovat valmiita auttamaan sinua myös harjoitustyön kanssa. Tässä koulutuksessa et koskaan jää ilman apua.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Hinta:

Ohjelman kouluttajien, koulutuksen assistenttien ja vertaistukiryhmän tuella opit Pythonin perusteet ja käytännön tekoälysoveltamista sekä ymmärrät digiteknologioita syvällisemmin.

Aikaisempiin ohjelmiin osallistuneiden toimenkuvat ovat vaihdelleet projektikoordinaattoreista tietohallintojohtajiin ja tuotepäälliköistä matemaatikkoihin.

Organisaatiosi pysyy ajan tasalla digikehityksessä, saa käsityksen ohjelmoinnin tärkeydestä ja vahvistaa kilpailukykyään työmarkkinoilla.

Osallistujien kokemuksia Python ja tekoäly -ohjelmasta

”Ohjelma auttoi pääsemään kiinni Pythonin hyödyntämiseen käytännössä isojen datamäärien analyysissä ja loi hyvän pohjan omatoimiselle oppimiselle jatkossa.”

”Kattava katsaus Python-koodauksen perusteisiin. Harjoitukset oli hyvin toteutettu ja tarpeeksi haastavia.”

”Yleissivistävä, pureutuu ohjelmoinnin perusteisiin, tekoälyn soveltamiseen datan käytössä ja siitä saataviin hyötyihin. Olen jo suositellut ohjelmaa monelle tutulle.”

Hyödyt

Ohjelmoinnin perustaidoilla voit ymmärtää uusia digiteknologioita, kuten tekoälyä ja koneoppimista, ja niiden kehitystä. Python ja tekoäly -ohjelmassa opit ymmärtämään Pythonin ja sen sovellusten hyödyntämisestä liiketoiminnassa. Esimerkiksi ChatGPT:tä voi käyttää Pythonilla.

Päivität ammattitaitosi vastaamaan nykytyön vaatimuksia
Organisaatiosi kyky ymmärtää dataintensiivisen liiketoiminnan päätöksentekoa ja prosesseja kehittyy
Saat konkreettisia esimerkkejä koneoppimis- ja tekoälysovellusten toteuttamisesta Pythonilla
Rakennat hyvän perustan ohjelmoinnin jatko-oppimiselle

Kenelle?

Python ja tekoäly -koulutus sopii kaikille ohjelmoinnista kiinnostuneille, joilla ei ole aiempaa ohjelmoinnin tuntemusta. Siitä hyötyvät esimerkiksi voimakkaasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä työskentelevät henkilöt ja he, joiden työnkuva muuttuu ja joilla on erityistarve päivittää omaa ammattitaitoaan.

Koulutuksesta hyötyvät erityisesti henkilöt, jotka ovat paljon tekemisissä eri teknologioiden ja tietotekniikan kanssa ja hyödyntävät teknologiaa päivittäisessä työssään tai keskustelevat niistä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Motivaationa voi olla esimerkiksi parempi asiakaspalvelu laajemmalla asiantuntijuudella.

Rakenne

Aalto-yliopiston kouluttajien johdolla

Yhteensä 5 kertaa kestoltaan noin 4 tuntia noin joka toinen viikko

Verkko-opiskelu

Lähiopetuskertojen välillä tapahtuva itsenäinen oppimisjakso. Opetus kirjallisten ohjeiden, harjoitusten sekä opetusassistenttien tukemana.

Harjoitustyö

Muutaman viikon kestävä ohjelman lopputyö, joka toteutetaan pareittain tai itsenäisesti. Opetusassistentit auttavat ja neuvovat. Lopputyön aiheen ja tason voi valita itse.

Koulutusjaksot

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Kouluttajat

Jaakko Hollmén

TkT Jaakko Hollmén on johtava tutkija Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksella.

Hollménin tutkimusintressit liittyvät koneoppimiseen, tiedon louhintaan ja tekoälyyn. Erityisenä kiinnostuksen kohteena hänellä on ennustava analytiikka

Hollménilla on yli 20 vuoden kokemus data-analyysistä, niin teollisuudessa kuin yliopistotutkimuksen parissa. Hän on perustajana Northlet Oy:ssä, joka tarjoaa analytiikkapalveluja ja konsultointia yrityksille. Vuonna 2017 hän toimi pääjärjestäjänä Euroopan suurimmassa koneoppimisen ja tiedon louhinnan alan konferenssissa, ECML-PKDD 2017:ssa.

Koulutukseltaan Hollmén on tekniikan tohtori.

Paavo Hietala

Paavo Hietala toimii väitöskirjatutkijana Aalto-yliopiston neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitoksella. Hänellä on lisäksi aiempaa kokemusta koulutus- ja tuotekehitystehtävistä.
 

Pääasiallisena tutkimusaiheena Hietalalla on toiminnallisen aivokuvantamisen menetelmäkehitys. Väitöskirjan tarkoituksena on parantaa nykyisten kuvantamismenetelmien suorituskykyä ja mahdollistaa uudenlaisia koeasetelmia näkötutkimuksessa. Python ja koneoppiminen ovat olennaisia työkaluja laajan tutkimusaineiston käsittelyssä. 

Koulutukseltaan Hietala on lääketieteen tekniikan diplomi-insinööri.
 

Markus Toivonen

Markus Toivonen on teollisuudessa työskentelevä datan ammattilainen. Hänellä on kokemusta tutkimuksesta sekä tuotekehityksestä, minkä lisäksi hän on toiminut Aalto EE:n koulutuksissa assistenttina sekä kouluttajana jo yli 4 vuoden ajan.
 

Tällä hetkellä Markus työskentelee data scientistinä suomalaisessa kasvuyrityksessä, missä hän ratkoo päivittäin dataan liittyviä haasteita tuotekehityksen näkökulmasta.

Koulutukseltaan Toivonen on diplomi-insinööri Aalto-yliopistosta, pääaineenaan monimutkaiset järjestelmät.
 

Topi Hämäläinen

Topi Hämäläinen työskentelee tietoteollisuuden alalla monipuolisissa datankäsittelyyn liittyvissä tehtävissä. Hänellä on kokemusta datankäsittelyn automatisoinnista, koneoppimisesta ja ohjelmistokehityksestä. Erityisesti hänen osaamistaan on tiedon esikäsittely.

Nykyään Hämäläinen työskentelee datainsinöörinä suomalaisessa sosiaali- ja terveysalaan keskittyvässä konsultointi- ja analytiikkayrityksessä, jossa hän kehittää datankäsittelyn järjestelmiä tiedolla johtamisen tuotteisiin käyttäen päivittäin Python-kieltä ongelmien ratkaisuun. Lisäksi hän kirjoittaa diplomityötään luonnollista kieltä prosessoivien neuroverkkomallien tulkittavuudesta lääketieteellisen datan luokittelussa.

Koulutukseltaan Hämäläinen on tekniikan kandidaatti pääaineenaan bioinformatiikka ja digitaalinen terveys.

Tutustu myös muihin koulutuksiimme