Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Tietojohtaminen kaupunkisuunnittelussa

Rakennetun ympäristön digimuutos edellyttää johtajuutta

Rakennettua ympäristöä koskeva laaja ja tärkeä tieto on hajallaan, epäyhtenäistä ja hankalasti käytettävissä. Osana koko suomalaisen yhteiskunnan digitalisaatiota uudistuu kuitenkin myös tapa hallita, käsitellä ja hyödyntää rakennettua ympäristöä koskevaa tietoa. Esimerkiksi kaavoituksen ja rakennusvalvonnan osalta tämä ei tarkoita vain uusia digitaalisia suunnittelun ja hallinnoinnin instrumentteja (kuten tietomallipohjaisuus, jaettu paikkatieto ja tilannetietoisuuden ylläpito) vaan muodostettavat tiedon hallinnan alustat ja tavat mahdollistavat laajemmin työn organisoinnin, koordinoinnin ja johtamisen uudistukset yli sektori- ja organisaatiorajojen.

Ympäristöministeriö laatii parhaillaan valtakunnallista rakennetun ympäristön tietojärjestelmää, joka otetaan käyttöön vaiheittain 1.1.2024 alkaen. Tietojärjestelmä sisältää mm. kaavoituksen ja rakennuslupien tietomallit, ja myös rakennuslainsäädännössä uudistus huomioidaan vastaavasti. Samalla eräät kaupungit ovat innovatiivisesti jo hyödyntäneet tietojärjestelmäuudistuksiaan kaupunkisuunnittelun koordinoinnissa ja strategisessa johtamisessa. Uusien järjestelmien rinnalla myös tiedon hyödyntämisen, jakamisen ja yhteistuottamisen käytänteet muuttuvat. 

Tietojohtaminen kaupunkisuunnittelussa -koulutus keskittyy digitalisaation teknisten kysymysten sijaan sen mahdollistamaan toimintatapojen uudistamiseen. Ohjelmassa tarkastelet, millaista muutosta olemme käymässä läpi, kuinka tuota muutosta tulisi johtaa ja millaiseksi suunnittelukulttuuri on muuttumassa? Keskustelemme siitä, mitä edelläkävijäorganisaatiot ovat tehneet ja osallistujat soveltavat ohjelmasta opittua omien organisaatioittensa kehittämiskohteitten tunnistamiseen ja haasteitten ratkomiseen.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

 

Hinta:

Hyödyt

Rakennetun ympäristön digitalisaatiossa ei ole kyse vain teknisestä uudistuksesta. Kyse on koko suomalaista suunnittelukulttuuria koskevasta muutoksesta, joka vaikuttaa kokonaisuudessaan siihen, miten suunnittelutyötä tullaan tältä vuosikymmeneltä alkaen tekemään. Tästä valmennusohjelmasta saat apua muutoksen johtamiseen.

Opit miten digitalisaatio vaikuttaa työn tekemisen tapoihin ja miten hallitset muutosta
Saat välineitä uuden suunnittelukulttuurin luomiseen
Opit parhaista käytännöistä ja kollegoitten kokemuksista
Edistät oman digitaalisten järjestelmien käyttöönottoa omassa organisaatiossasi

Kenelle?

Koulutus on suunniteltu kaupunkien, kuntien ja maakuntien liittojen johdolle ja johtaville asiantuntijoille, jotka työskentelevät rakennetun ympäristön ja sen suunnittelun parissa.

Ohjelma sopii heille, joiden vastuualueella on esimerkiksi kaavoituksen, rakentamisen ja sen luvituksen sekä liikenteen ja tonttijaon kysymykset. Ohjelman osallistujat huolehtivat rakennettua ympäristöä koskevan tiedon digitalisoitumisesta ja tämän mukanaan tuomien hyötyjen realisoitumisesta paitsi omassa organisaatiossaan myös viime kädessä koko valtakunnan tasolla. 
   

Sisältö ja aikataulu

Valmennuksessa tunnistetaan rakennetun ympäristön digitalisaation potentiaali kaupunkisuunnittelun johtamisen, tietoyhteistyön ja koordinoinnin alustana. Ohjelmassa luodaan käsitteellistetty ymmärrys toimintatapojen uudistamiseen liittyvistä kysymyksistä (organisaatiokulttuurin muutoksen johtaminen, jaettavissa olevan tiedon olemus tietoyhteistyössä, tiedon kytkennät tavoitteellisuuteen) sekä opitaan Lahden kaupungin ja muiden kuntien potentiaalia hyödyntäneistä uudistuksista ja käytännöistä. Ohjelman aikana opittua myös sovelletaan omaan kehittämiskohteeseen.

Ohjelma koostuu puolen päivän mittaisesta verkossa toteutettavasta aloitustapaamisesta, kolmipäiväisestä kouluttajavetoisesta lähiopetusjaksosta sekä puolen päivän seurannasta, jossa osallistujat esittelevät omia kehittämiskohteitaan. Ohjelmassa hyödynnetään myös Aalto EE:n virtuaalista oppimisympäristöä ALEXia. 

Rakenne

Verkkotapaamiset

Aloitus- ja seurantatapaaminen verkossa

Lähitapaamiset

Kolmipäiväinen koulutusjakso Aalto EE:llä

Oma kehittämiskohde

Oman digijohtamishaasteen ratkaisun edistäminen

Koulutusjaksot

Kaupunkisuunnittelun kulttuurimuutos haastaa johtajat

Rakennetun ympäristön digitalisaatio on paljon enemmän kuin tekninen uudistus. Se on iso johtamishaaste, sillä digitalisaatio muuttaa kaupunkisuunnittelun työskentelytapoja ja työkulttuuria jokaisessa Suomen kunnassa. Lue Lahden kaupungin Johanna Palomäki ja Anna-Leena Rouhiaisen sekä Aalto EE:n Timo Heikkisen ajatuksista uudistuvasta lainsäädännöstä ja uudesta valtakunnallisesta rakennetun ympäristön RYHTI-tietojärjestelmästä.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös näihin ohjelmiin