Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Autoalan JOKO

Liiketoiminnan ja osaamisen kehittämisohjelma autoalan avainhenkilöille

Autoalan toimintaympäristön murros tarjoaa mahdollisuuksia yrityksille, joilla on strategista näkemystä tulevaisuuden kilpailueduista sekä toimeenpanokykyä.

Autoalan JOKO on autoalalle räätälöity valmennusohjelma, joka lisää liikkeenjohdon päätöksenteon ja johtamisen valmiuksia digitalisoituvassa toimintaympäristössä sekä tarjoaa näkökulmia strategian ja muutoksen läpivientiin osallistujan omassa yrityksessä. Valmennuksen oppien käytäntöön vientiä tuetaan monipuolisten harjoitusten avulla.

Ohjelma tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden paneutua yhdessä huippuasiantuntijoiden kanssa strategisen johtamisen avainteemoihin ja verkostoitua muiden kokeneiden osaajien kanssa.

Ohjelma toteutetaan yhteistyössä AKL-Akatemian kanssa.

 

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Kilpailuedun tunnistamiseen ja kehittämiseen keskittyvä sisältö

Syvälle autoalan ilmiöihin pureutuva valmennus

Konkretiaa esimerkein ja harjoittein

Hyödyt

Ohjelmassa kehität liiketoiminnan strategisen suunnittelun ja päätöksenteon valmiuksiasi. Saat myös näkökulmia ja työkaluja johtamiseen ja muutoksen läpivientiin.

Saat tukea ja toimintamalleja oman liiketoiminnan ja tuottavampien asiakasratkaisujen kehittämisessä
Kehität liiketaloudellista osaamistasi ja kykyä ohjata toimintaa taloudellisen informaation pohjalta
Syvennät ymmärrystäsi kilpailuedun ja kannattavan kasvun varmistamisesta
Verkostoidut ja jaat kokemuksia alan toimijoiden sekä yhteistyökumppaneiden kanssa

Kenelle?

Ohjelma on suunniteltu autoalan vähittäismyynti- ja maahantuontiyritysten johtohenkilöille ja avaintehtävissä toimiville sekä heidän strategisille yhteistyökumppaneilleen. Ohjelma soveltuu hyvin myös alan tulevaisuuden avainhenkilöille, jotka ovat juuri siirtyneet tai siirtymässä vastuullisiin liikkeenjohdollisiin tehtäviin.

Valmennuksesta on eniten hyötyä henkilöille, joilla on vähintään 5 vuoden kokemus liikkeenjohdollisista tehtävistä ja jotka ovat vastuussa organisaationsa strategian ja muutoksen toteuttamisesta. Useamman henkilön osallistuminen koulutukseen samasta organisaatiosta lisää yhteistä ajattelua ja tarjoaa erinomaisen tuen muutoksen läpivientiin omassa organisaatiossa.

Ota yhteyttä

Sisältö ja aikataulu

Ohjelman sisältö on suunniteltu mahdollisimman hyvin tavoitteita tukevaksi. Mukaan ilmoittautuvilla yrityksillä on mahdollisuus vaikuttaa ohjelman sisältöteemoihin ja painopisteisiin. Ennen ohjelman alkua osallistujille toteutetaan tarve- ja osaamiskartoitus, jonka pohjalta ohjelman sisältö räätälöidään vastaamaan kyseisen osallistujajoukon ajankohtaisia haasteita ja kehittymistarpeita.

Aktiivinen osallistuminen ja kokemusten jakaminen kollegojen kanssa muodostavat tärkeän osan oppimis- ja kehittymisprosessia. Teemoihin liittyvät oheismateriaalit ja omaan yritykseen sovellettavat tehtävät syventävät oppimista ja tukevat asioiden siirtymistä käytäntöön. Autoalan JOKO koostuu viidestä lähiopetusjaksosta, soveltavista tehtävistä ja verkkokursseista.

Rakenne

10 lähiopetuspäivää

Ohjelmaan kuuluu 5 lähiopetusjaksoa, kestoiltaan 1-2 pv

3 verkkokurssia

Verkkokurssien teemoina mm. strategia, palvelujohtaminen ja muutosjohtaminen

Käytännön harjoitukset

Valmennuksen oppien käytäntöön vientiä tuetaan monipuolisten harjoitusten avulla

Opintokokonaisuudet

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

JOKO Study Tour

Study Tour on kaikille Aalto EE:n JOKO-ohjelmille yhteinen, ja toteutetaan vuosittain, usein tammikuussa. Study Tourille voit osallistua, kun sinulle ja organisaatiollesi parhaiten sopii.

Suomi ja Singapore ovat nousseet suhteellisen nopeasti heikoista lähtökohdista maailman menestyneimpien valtioiden joukkoon. Miten kaksi näin erilaista maata ovat menestyneet? JOKO Study Tour Singaporeen on matka strategisen johtamisen peruskysymysten äärelle ja siksi se sopii yhtä hyvin yritysten kuin julkisorganisaatioidenkin johdolle. Juuri sinulle, joka aiot opiskella, opiskelet tai olet opiskellut Aalto EE:n JOKO-ohjelmissa, kuten AaltoJOKO®, Autoalan JOKO, FinanssiJOKO, Johtaminen terveydenhuollossa tai KuntaJOKO.