Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Järjestämme suositusta Palvelumuotoilu-koulutuksestamme vuosittain useita toteutuksia.

Palvelumuotoilu-koulutus

Design-menetelmät palvelukehityksessä

Palvelumuotoilulla (Service design) tarkoitetaan palvelujen innovointia, suunnittelua ja kehittämistä hyödyntäen muotoilussa kehitettyjä menetelmiä.

Palvelumuotoilu on prosessi ja sen kussakin vaiheessa käytettävät menetelmät muodostavat nelipäiväisen koulutuksemme rungon. Palvelumuotoilu-koulutuksemme aikana pääset tekemään runsaasti harjoituksia, joiden avulla saat selkeän käsityksen menetelmien käytöstä. Koulutuksen jälkeen ymmärrät miten palvelumuotoilu kytkeytyy organisaation liiketoiminnallisiin tavoitteisiin ja osaat laatia palveluketjuanalyysin (Service Blueprint).

Koulutuksemme sisältö painottuu asiakaskokemukseen ja palvelutarjooman kehittämiseen riippumatta kanavasta. Lisäksi syvennymme palvelumuotoilun implementoinnin kysymyksiin. Koulutuksen käytyäsi pystyt osallistumaan täysivaltaisesti palvelumuotoiluprojektin toteutukseen. Koulutuksen työskentelymenetelmät edistävät myös verkottumistasi muiden ammattilaisten kanssa.


Lataa esite  Kysy lisätietoja

Aloitus

Keitä ovat Palvelumuotoilu-koulutuksen osallistujat?

Runsaan kymmenen vuoden aikana koulutuksemme on suorittanut yli tuhat henkilöä. Katso osalllistujien tyypillisimmät vastuualueet ja toimialat viime vuosilta.

Alkuvuosina aihe oli useimmille uusi ja tuntematon. Mukaan uskaltautui erityisesti luovien alojen ammattilaisia, tutkijoita ja muita rohkeita tienraivaajia.

Vuosien varrella alan tutkimus on kasvanut voimakkaasti. Käytännön sovellukset ovat laajentuneet digitalisaation myötä konkreettisten palvelujen suunnittelusta prosessien, toimintamallien, strategioiden ja kulttuurien kehittämiseen kaikilla toimialoilla.

Jatkuvasti päivittyvän ohjelman osallistujajoukko onkin vuosien varrella monipuolistunut kymmenillä eri tehtävänimikkeillä ja koulutuksen osallistujat muodostavat suuren osan alan osaajista Suomessa.

Yritysmaailman ja kolmannen sektorin ohella monet julkisen sektorin toimijat ovat varhain heränneet asiakaskeskeiseen ajatteluun. Kouluttautumassa on ollut valtion ja kunnan virkamiehiä monilta aloilta esim. terveydenhuollosta puolustusvoimiin ja tulliin.

Myös teollisuusyrityksillä on ollut tarve monipuolistua ja kehittää palveluliiketoimintaansa.

Sadat henkilöt ovat suorittaneet ohjelman jo vuodesta 2005. Tänä aikana ala on kehittynyt valtavasti ja käsittelemme perusasioiden lisäksi aina alan uusimpia virtauksia. Jaamme myös paljon kokemustietoa.

Kouluttajamme tarjoavat uusimman kansainvälisen akateemisen tiedon ja erittäin vankan käytännön kokemuksensa osallistujiemme hyödyksi. Saat aiheesta kattavan kokonaiskäsityksen; viitekehys ja käsitteet kirkastuvat ja pääset itse kokeilemaan eri vaiheisiin parhaiten sopivia menetelmiä.

Saat varmuutta aloittaaksesi jo koulutuksen aikana palvelumuotoilun toteuttamista omassa organisaatiossa tai saattaaksesi aiemmat sekalaiset kokeilut ruotuun ja ajan tasalle.

Hyödyt

Palvelumuotoilu-koulutus antaa kattavan käsityksen palvelumuotoilun ihmiskeskeisestä lähestymistavasta palvelujen kehittämiseen. Koulutuksessa paneudutaan palvelumuotoilun suunnitteluprosessin vaiheisiin ja käydään läpi asiakaslähtöiseen kehittämiseen sopivia menetelmiä. Tarkastelemme palvelukehistystä yhtä aikaa sekä asiakaskokemuksen että organisaation tavoitteiden valossa.

Omaksut asiakaskeskeisen lähestymistavan palvelujen kehittämiseen
Koulutus auttaa tarkastelemaan palvelukehitystä taloudellisen kannattavuuden näkökulmasta
Saat käytännön kokemusta palvelumuotoilun menetelmien käytöstä ja soveltuvuudesta organisaatiosi tarpeisiin
Opit palvelumuotoilun suunnitteluprosessin vaiheet ja löydät eri vaiheisiin sopivat menetelmät
Saat kattavan käsityksen palvelumuotoilusta, palvelumuotoilun tarkoituksesta ja käyttömahdollisuuksista

Kenelle? 

Koulutus sopii palvelujen kehittäjille koulutustaustasta ja toimialasta riippumatta. Saatat työskennellä sisäisten tai ulkoisten palvelujen parantamisen ja innovoinnin parissa B2B- tai B2C-ympäristössä. Voit olla markkinoinnin, palvelukehityksen tai liiketoiminnan kehittämisen ammattilainen - tai vaikkapa muotoilija.

Mikäli hallitset jo palvelumuotoilun perusteet, tutustu taitojasi syventävään, Diploma in Service Design - Palvelumuotoilija -koulutukseemme.

Lue lisää


Koulutuksesta sanottua

"Ohjelman hyvin muotoutunut kokonaisuus antaa ymmärrystä suunnitteluajattelun kehittymiseen ja sen myötä eväitä ymmärryksen levittämiseen omaan työyhteisöön. Mikäli et ole ennen koulutukseen menoa innostunut aiheesta tai täysin vakuuttunut sen hyödyistä, niin koulutuksen jälkeen varmasti olet. Ja vaikka omaisit jonkinlaisen käsityksen palvelumuotoilusta ennestään, tulet saamaan laajennusta ymmärrykseesi."

Sisältö ja aikataulu

Ohjelma koostuu neljästä lähiopetuspäivästä. Lisäksi koulutukseen sisältyy verkko-opetusta ja välitehtäviä ennen kutakin opetuspäivää, jotka ovat olennainen osa oppimista ja niille kannattaa varata aikaa yhteensä noin viisi tuntia.

Rakenne

Aloituswebinaari ja verkkoluennot

Varmistamalla pohjatietosi pääset opetuspäivinä syvemmälle

Lähiopetus ja yritysvierailu

Neljä opetuspäivää huippuasiantuntijoiden johdolla

Käytännön kokemusta

Vertaisoppimista kädestäpitäen yhteisen projektin äärellä

Koulutuspäivät

Kouluttajat

Mikko Koivisto

Mikko Koivisto on kokenut asiakaslähtöisen liiketoiminnan sekä asiakas- ja työntekijäkokemuksen johtamisen ja kehittämisen asiantuntija. Tällä hetkellä hän toimii palvelumuotoilujohtajana Grow+Digitalist Groupissa. 

Mikko on palvelumuotoilun uranuurtajana vaikuttanut merkittävästi palvelumuotoilun kehittymiseen osaamisalana Suomessa ja maailmalla. Hän on aktiivinen muotoilun kansainvälisissä verkostoissa ja on toiminut laajasti alansa luottamustehtävissä. 

Mikko Koivisto on palkittu iF Design Awardilla, Global Service Design Awardilla sekä useammalla Vuoden Huiput -palkinnolla. Mikko valittiin vuoden 2017 Ornamo-palkinnon saajaksi palvelumuotoilun pioneerityöstään ja muotoilun osaamisalan uudistamisesta. 

Mikko on myös suosittu luennoitsija ja kouluttaja sekä kirjoittanut palvelumuotoilusta, esimerkiksi Alma Talentin julkaiseman Palvelumuotoilun bisneskirjan.

Juha Kronqvist

Juha Kronqvist opettaa palvelumuotoilua Aalto-yliopistossa sekä ohjaa työpajoja kotimaassa ja ulkomailla. Kronqvist työskentelee lisäksi johtavana palvelumuotoilijana ja muotoilujohtajana Hellon Oy:ssä.

Hänen asiakkaitaan ovat olleet mm. Elisa, Fortum, Kone, Nordea, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Technopolis ja Yhteistyöapteekit sekä useat valtionhallinnon instituutiot.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun akateemisella kesäkurssilla Information Technology Programme Juha opettaa strategista suunnittelua. Monialaisen Creative Sustainability -maisteriohjelman kurssilla Design for Government kehityskohteina on eri ministeriöiden hallinnonaloihin kuuluvia strategisia hankkeita.

Pohjakoulutukseltaan Juha on kasvatustieteiden maisteri. Päivätyönsä ohella hän valmistelee väitöskirjaa Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa. Tutkimus käsittelee palvelumuotoilua terveydenhoitoalalla: potilaskokemusta, potilaskeskeistä hoitoa sekä ihmiskeskeisiä hoitoympäristöjä. Vuosina 2013 ja 2014 Juha työskenteli jaksot vierailevana tutkijana Parsons The New School for Designin DESIS Labissa New Yorkissa sekä National University of Singaporessa.

Senni Kirjavainen

Senni Kirjavainen työskentelee tutkijana ja kehittäjänä Aalto-yliopiston monialaisessa kehitysalustassa, Design Factoryssä, ja on yksi sen perustajista. Tutkimuksen lisäksi hän on ollut mukana mm. kehittämässä Design Factory -verkoston toimintaa palvelunäkökulmasta.

Kirjavaisen erityisalaa on muotoiluajattelu ja siihen oleellisesti liittyvät luovat menetelmät ja käytännöt sekä nämä osana organisaatioiden toimintaa. Lisäksi hänellä on kokemusta käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta, käyttäjätiedon keruusta ja hyvien käyttökokemusten muotoilusta. Hän on tutkinut ja fasilitoinut luovaa työtä kymmenen vuotta, minkä lisäksi hän opettaa muotoiluajattelua ja luovia käytäntöjä useilla Aalto-yliopiston kursseilla.

Kirjavainen on valmistunut maisteriksi Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta pääaineenaan teollinen ja strateginen muotoilu sekä International Design Business Management. Hän valmistelee väitöskirjaansa Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoululle luovan työn tukemisesta innovaatiotoiminnassa.

Juho-Petteri Huhtala

Juho-Petteri Huhtala toimii tutkijana ja luennoitsijana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Hänen tutkimus- ja asiantuntemusalueitaan ovat innovaatiot, liiketoimintamallien kehittäminen, keinoäly markkinoinnissa, asiakaskokemuksen johtaminen ja mittaaminen, strateginen markkinointi ja markkinatutkimus.

Juho-Petteri Huhtala on ollut tutkijan roolissa mukana useissa eri tutkimushankkeissa - mm. StratMark ja NextMedia. Viimeisten vuosien aikana hän on keskittynyt tutkimuksessaan mm. liiketoimintamallien evoluutioon matuureilla toimialoilla (esim. media- ja telekommunikaatioalat). Parhaillaan Huhtala työskentelee TEKESin rahoittamassa laajassa tutkimushankkeessa, joka käsittelee keinoälyä markkinoinnissa sekä useissa pienemmissä, yrityskohtaisissa tutkimusprojekteissa liittyen palvelumuotoiluun.

Huhtala väitteli syksyllä 2017 kauppatieteiden tohtoriksi Aalto-yliopiston markkinoinnin laitoksella innovaatioiden johtamisesta.

Laura Franck

Laura Franck on työskennellyt Hellonissa vuodesta 2012 lähtien kaupallisissa johtotehtävissä. Vuodesta 2022 alkaen hänen vastuullaan on ollut Hellonin Helsingin toimiston liiketoiminnan johtaminen.

Viimeisen vuosikymmenen aikana Laura on seurannut aitiopaikalta, kuinka palvelumuotoilu ja ihmiskeskeinen, ketterä palvelukehittäminen on vakiinnuttanut paikkansa suomalaisten organisaatioiden rakenteissa. Lauran ydinosaamista on osoittaa, kuinka muotoiluajattelua hyödyntämällä vauhditetaan palveluliiketoiminnan kasvua ja miten ihmiskeskeinen toimintakulttuuri kytkeytyy yhä tiiviimmin yhtiöiden strategiseen fokukseen.

Laura on työskennellyt Suomen suurimpien yritysten kanssa yksityisellä sekä julkisella sektorilla, mm. HSL:n, Tampereen kaupungin, Paulig Groupin, DHL:n sekä Sanoman kanssa. Hänellä on laaja näkemys, miten eri toimialojen yrityksen soveltavat palvelumuotoilua ja millaisia tuloksia ihmiskeskeisellä ja asiakasarvoon fokusoivalla toimintakulttuurilla on saavutettu.

Minna Einiö

Minna Einiö on toiminut palvelumuotoilutoimisto Hellonin asiakkuusjohtajana vuodesta 2013 lähtien. Tänä aikana hän on auttanut monia tuttuja yrityksiä kuten mm. Saarioista, Fenniaa, Danskea, Konetta, Pauligia, Stora Ensoa kehittämään asiakaskokemustaan ja toimintakulttuuriaan kohti asiakaslähtöisyyttä.

Lisäksi hän on edistänyt ja tukenut muotoilun lähestymistavan ja asiakaskeskeisten toimintatapojen jalkautumista monissa julkisen sektorin organisaatioissa kuten mm. Eläketurvakeskus, Business Finland, Jyväskylän yliopisto, Teknologiateollisuus ja Helsingin kaupunki. Viimeisen kahdeksan vuoden aikana hän on nähnyt, kuinka palvelumuotoilusta on tullut valtavirtaa ja miten yhä useammat yritykset kääntyvät muotoiluajattelun puoleen asiakaskokemuksen ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvissä haasteissaan. 

Minnan ydinosaamista on palvelumuotoiluosaamisen ja -metodiikan kaupallistaminen sekä muotoilun lähestymistavasta muodostuvan arvon perustelu yritysten ylimmälle johdolle. Työskenneltyään Suomen suurimpien yritysten kanssa, hänellä on laaja näkemys, miten eri toimialojen yritykset soveltavat palvelumuotoilua ja millaisia tuloksia eri organisaatioissa on palvelumuotoilun avulla saavutettu.  

Minna on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (KTM) Aalto yliopistosta. Sivuaineenaan hän on suorittanut kansainvälisen muotoilujohtamisen (IDBM) opintokokonaisuuden. 

Luettavaa aiheesta

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös näihin ohjelmiin