Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Leading Change and Transformation

Leading Change and Transformation on kolmipäiväinen Global Leader -ohjelman opintojakso, joka on mahdollista suorittaa myös itsenäisenä ohjelmana.

Osaavimmat johtajat suhtautuvat muutokseen mahdollisuutena oppia ja kasvaa niin yksilö-, tiimi- kuin organisaatiotasolla. He hallitsevat sekä muutoksen johtamisen rakenteellisen puolen että ymmärtävät tarpeen siirtymävaiheen edellyttämälle inhimilliselle johtamisotteelle. He ymmärtävät, että menestyksen varmistaminen saattaa edellyttää uudenlaisia ajattelutapoja ja -taitoja – ja että joskus pitää luopua käytännöistä, jotka eivät enää palvele tarkoitustaan.

Leading Change and Transformation -koulutus kehittää tietoisuuttasi ja osaamistasi itsesi, tiimisi ja organisaatiosi muutosjohtamisessa ja valmentamisessa. Ohjelman aikana käydään läpi lukuisten työkalujen käyttöä, jotka auttavat sinua johtamaan ja toteuttamaan muutoksia.

Koulutusohjelmasta on mahdollista siirtää 4,5 ECTS-opintopistettä Aalto Executive MBA- tai Aalto MBA -ohjelmaan.

Huomioithan, että tämä ohjelma toteutetaan englanniksi.

Ilmoittaudu  Ohjelmatiedot englanniksi

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Hyödyt

Leading Change and Transformation -koulutus on hyvin käytännönläheinen, ja perustuu sekä toimintaan että henkilökohtaiseen reflektioon. Koulutusohjelman aikana tutkit itseäsi yksilönä ja johtajana, laajentaen omaa näkökulmaasi ja fokusta tiimien ja organisaatioiden johtamiseen muutoksen polulla.

Ymmärrät erilaisia näkökulmia ja suhtautumistapoja muutosprosesseihin
Opit johtamaan ja valmentamaan ihmisiä luovimaan haastavien muutosten läpi hallitsemalla muutokseen liittyviä käsityksiä ja mahdollisia lopputuloksia
Tutustut uusiin työkaluihin ja fasilitointimenetelmiin ja siihen, miten niillä voidaan helpottaa muutosprosessia

Kenelle?

Leading Change and Transformation on suunnattu esimiehille ja yritysjohtajille, jotka tarvitsevat johtamistaitoja muutoksen hallintaan eri toiminnoissa globaalissa kontekstissa.

Ohjelma sopii myös kokeneille asiantuntijoille, jotka haluavat kehittää osaamistaan ja varmuuttaan strategisessa päätöksenteossa.

Sisältö ja aikataulu

Ohjelman rakenne

2–3 viikon mittainen itsenäinen opiskelujakso

Ennakkovalmistautuminen

Kolmen päivän lähijakso

Opiskelua yhdessä kouluttajan ja muiden osallistujien kanssa

Itsenäinen opiskelujakso

Kirjallinen jälkitehtävä

Ohjelman aikana opit ymmärtämään muutoksen ja siirtymän välisiä eroja ja sitä, mitä näiden välinen tasapaino edellyttää johtajuuden näkökulmasta. Opit lisää omista muutokseen liittyvistä yksilöllisistä mieltymyksistäsi ja käyttäytymistavoistasi ja siitä, miten ne vaikuttavat muutoksiin reagointiin ja yleiseen käsitykseen muutosjohtamisesta. Kehität taitoja, joilla johdat ja johdatat itseäsi ja muita tehokkaasti muutosten läpi.

Koulutuksessa painottuvat vahvasti erilaiset käytännönläheiset harjoitukset, joita tehdään pienryhmissä ja koko ryhmänä. Tarkkailemalla kouluttajan fasilitointimetodeja osallistujat saavat kuin huomaamatta koulutusta muutosjohtamiseen liittyvistä ryhmäharjoituksista ja siitä kuinka tehdä harjoituksia omassa työyhteisössä.

Ohjelmaan sisältyy ennakkotehtävä sekä kirjallinen jälkitehtävä. Ohjelma on laajuudeltaan 4,5 ECTS-opintopistettä.

Kouluttaja: Christel Berghäll, Certified Executive Coach, Step Beyond Oy

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Muut Global Leader -ohjelman opintojaksot

Voit valintasi mukaan ilmoittautua erillisille Global Leader -ohjelman opintojaksoille tai osallistua koko Global Leader -ohjelmaan, joka sisältää kaikki neljä pakollista opintojaksoa sekä kaksi valinnaista jaksoa.