Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Kasvun avaimet

Hakeeko yrityksesi kansainvälistä kasvua?

Suomen Tekstiili & Muoti haluaa yhdessä Aalto EE:n kanssa rohkaista toimialan yrityksiä kasvuun ja tukea heitä tarvittavan liiketoimintaosaamisen kehittämisessä.

Kasvua kansainvälisestä brändiliiketoiminnasta -ohjelmassa laajennat ymmärrystäsi kansainvälisistä liiketoimintamahdollisuuksista tekstiili- ja muotialalla. Ohjelma on räätälöity alan yrittäjille, yritysten johdolle ja asiantuntijoille, kuten markkinointi- tai vientipäälliköille.

Ohjelman aikana kehität strategista ajattelukykyäsi, business-osaamistasi, sekä ymmärrystä brändin roolista kasvussa. Saat työkaluja kestävän liiketoiminnan rakentamiseen ja vahvistat verkostoasi muiden alan toimijoiden kanssa. Valmennusohjelman jälkeen olet uudella osaamisellasi ja asiantuntijoiden tuella luonut konkreettisen kasvusuunnitelman omalle yrityksellesi.

Ohjelman kouluttajina tulet näkemään sekä akateemisia huippunimiä että vahvaa toimialaosaamista.

Lataa esite Kysy lisätietoja

Valitse yrityksen koko:

Ohjelman hyödyt

Ohjelman suorittaminen tukee strategista kasvun suunnittelua ja johtamista organisaatiossa. Osallistujat saavat uutta oppia brändin ja sen tarinan merkityksestä arvon tuottajana. Lisäksi opitaan menetelmiä ja uusien työkalujen käyttöä yrityksen brändistrategian rakentamiseen. Koulutuksessa tehtävään kasvusuunnitelmaan sisällytetään osallistujan yrityksen nykytilan analyysi, kasvutavoitteet sekä toimintasuunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi.

Laajennat ymmärrystäsi kansainvälisistä liiketoimintamahdollisuuksista ja saat lisää rohkeutta kasvun tavoittelemiseen
Teet konkreettisen kasvusuunnitelman ja viet tämän sekä oppimaasi käytäntöön ja näin vahvistat organisaatiosi valmiutta kasvuun
Saat uusia ajatuksia strategiseen markkinointiin ja brändin rakentamiseen toimialaan perehtyneiltä kouluttajilta sekä käytännön case -puheenvuorojen kautta
Kasvatat rohkeutta johtaa itseäsi ja muita muuttuvassa liiketoimintaympäristössä
Hyödyt osallistujien ja kouluttajien muodostamasta verkostosta

Kenelle?

Ohjelma on räätälöity tekstiili- ja muotialan yrittäjille ja yritysten johtajille sekä asiantuntijoille. Osallistujalla on keskeinen rooli organisaationsa strategian määrittelyssä ja toteutuksessa. Osallistujat voivat olla esimerkiksi yrittäjiä, toimitusjohtajia, markkinointi- tai vientipäälliköitä ja liiketoimintajohtajia. 

Olet sitoutunut tarkastelemaan yrityksesi tulevaisuutta kansainvälisen kasvun näkökulmasta ja haluat johtaa kasvua strategisesti. Olet innokas jakamaan ajatuksiasi ja oppimaan verkostolta sekä haluat toimia aktiivisena kasvun ajurina omassa yrityksessäsi.

Sisältö ja aikataulu

Kasvua kansainvälisestä brändiliiketoiminnasta -ohjelman opintokokonaisuudet rakentuvat viiden aihealueen ympärille. Ensimmäinen ja viimeinen opintojakso toteutetaan lähiopetuksena Aalto EE:n inspiroivissa tiloissa Helsingin Töölössä ja muut jaksot live online. 

Jaksopäivien lisäksi ohjelmaan sisältyy teemoihin valmistavia ennakkolukemistoja ja muita -materiaaleja, kaksi vapaavalintaista Aalto EE -verkkokurssia vahvistamaan kehittymistäsi sinulle tärkeimmissä teemoissa sekä itsenäisesti ohjelman aikana tehtävä kansainvälisen liiketoiminnan kasvusuunnitelma.

Koulutusjaksot

Juho-Petteri Huhtala

Juho-Petteri Huhtala toimii tutkijana ja luennoitsijana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Hänen tutkimus- ja asiantuntemusalueitaan ovat innovaatiot, liiketoimintamallien kehittäminen, keinoäly markkinoinnissa, asiakaskokemuksen johtaminen ja mittaaminen, strateginen markkinointi ja markkinatutkimus.

Juho-Petteri Huhtala on ollut tutkijan roolissa mukana useissa eri tutkimushankkeissa - mm. StratMark ja NextMedia. Viimeisten vuosien aikana hän on keskittynyt tutkimuksessaan mm. liiketoimintamallien evoluutioon matuureilla toimialoilla (esim. media- ja telekommunikaatioalat). Parhaillaan Huhtala työskentelee TEKESin rahoittamassa laajassa tutkimushankkeessa, joka käsittelee keinoälyä markkinoinnissa sekä useissa pienemmissä, yrityskohtaisissa tutkimusprojekteissa liittyen palvelumuotoiluun.

Huhtala väitteli syksyllä 2017 kauppatieteiden tohtoriksi Aalto-yliopiston markkinoinnin laitoksella innovaatioiden johtamisesta.

Pekka Mattila

Valtiotieteiden tohtori Pekka Mattila toimii käytäntöön suuntautuneena professorina (Professor of Practice) Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa sekä johtamisen ja markkinoinnin professorina moninaisissa johtamisen kehittämisen ohjelmissa. 

Yli kymmenen finanssialan kehitys- ja johtotehtävissä vietetyn vuoden jälkeen Pekka Mattila siirtyi 2008 markkinoinnin ja liikkeenjohdon konsultoinnin pariin. 

Parhaillaan Mattila toimii esimerkiksi A-lehdet Oy:n, Aro Systems Oy:n ja Kansallisgallerian hallitusten jäsenenä. Vuodesta 2012 syksyyn 2014 hän vaikutti myös merkittävän suomalaisen vähittäispankin hallituksessa sekä vuosina 2009–2017 Helsingin juhlaviikoista vastaavan säätiön hallituksen puheenjohtajana. 

Helsingin yliopistossa sosiologian alalla suoritettujen tutkintojen jälkeen hän syvensi liikkeenjohdon osaamistaan maineikkaassa London Business Schoolissa sekä New Yorkin Columbia Business Schoolissa. 

Mattila vierailee säännöllisesti opettajana johtavissa eurooppalaisissa ja aasialaisissa yliopistoissa ja korkeakouluissa. Hän on toiminut neuvonantajana ja valmentajana yli 320 pohjoismaiselle tai kansainväliselle suuryritykselle, keskeiselle julkisen sektorin organisaatiolle ja järjestölle.

Mikko Laukkanen

KTT Mikko Laukkanen on tutkija Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa ja toimii akateemisena johtajana Aalto UNiversity Executive Educationissa.

Mikko Laukkanen kouluttaa ja konsultoi aktiivisesti asiakaskokemuksen johtamisesta, palveluliiketoiminnasta, strategisesta markkinoinnista, liiketoimintamalli-innovaatioista sekä innovaatioiden johtamisesta.

Laukkasella on runsaasti kokemusta suurten kotimaisten ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa tehdyistä koulutus- ja tutkimushankkeista.

Aalto University Executive Educationissa Laukkanen vastaa ohjelmien akateemisesta laadusta. Lisäksi hän työskentelee osa-aikaisena tutkijana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun markkinoinnin laitoksella. 

Mikko Laukkanen on väitellyt tohtoriksi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta vuonna 2013 ja valmistunut maisteriksi Helsingin kauppakorkeakoulusta vuonna 2008. Vuonna 2012 hän toimi vierailevana tutkijana University of California, Berkeleyn Haas -kauppakorkeakoulussa. 

Riitta Lumme-Tuomala

Riitta Lumme-Tuomalan erityisosaaminen löytyy johtamisen alueelta; erityisesti hän on perehtynyt työn muutokseen ja osaajien johtamiseen sekä potentiaalin tunnistamiseen. Tulevaisuuden johtaminen ja Talent Management ovat hänen osaamisensa keskiössä. Lumme-Tuomalalla on MBTI I ja II sekä WorkPlace Big Five Profile sertifioinnit ja hän luennoi säännöllisesti edellä mainituista aiheista.

Aalto University Executive Educationissa Lumme-Tuomala toimii markkinointi- ja viestintäjohtajana, sekä Talent Management konseptista vastaavana johtajana.

Lumme-Tuomala on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Helsingin kauppakorkeakoulusta sekä suorittanut EMBA-tutkinnon HSE Executive Educationissa. Hänen kesäkuussa 2017 valmistuneen DBA-väitöskirjansa aiheena on Talent Management. Hän on työskennellyt useissa kansainvälisissä organisaatioissa uransa aikana. Näihin lukeutuu 14-vuotinen ura Punaisessa Ristissä sekä HRD-Managerin tehtävä Pfizerilla.

Ira Lange

Ira Y. Langen erityisosaamisalueena ovat työyhteisön ihmissuhteet ja tekijät, jotka vaikuttavat johdon ja asiantuntijoiden käyttäytymiseen ja vuorovaikutukseen. Langen valmennusteemoina ovat johtajuus ja johtamisen käytännöt, tehokas ja toimiva tiimi sekä luottamuksen rakentaminen organisaatiossa. Viime vuosina hän on myös valmentanut haasteellisessa tilanteessa olevia johtoryhmiä toimimaan paremmin yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Lange on kiinnostunut tarkastelemaan työyhteisöjen kognitiota, tunteita ja suorituskykyä ammatillisessa kontekstissa. Johtamisen kehittämisen rinnalla hän kouluttaa myös myyntiä ja asiakkuuksien johtamista pohjautuen hänen aikaisempaan kokemukseensa myynnin johtajana ja konsulttina. 

Valmennusten tukena hän tekee erilaisia arviointeja, tutkimuksia ja kyselyitä ja hän voi liittää kehittämisohjelmaan myös henkilökohtaisen coaching-osuuden.

Lange on valmentaja, toimitusjohtaja ja yrittäjä Q.motion Oy:ssä. Hänellä on 20 vuoden kokemus myynnin ja johtamisen asiantuntija-, kouluttaja- ja johtotehtävistä: Aspectum Consulting, Amos Partners, Bon Pankkiiriliike, AON Corporation.

Hän on suorittanut maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa. Hän on myös sertifioitu Business Coach ja tiimin rakentaja, TM. 

Joonas Rokka

Professori, EMLYON Business School, France. Joonas Rokka on markkinoinnin professori ja Lifestyle Research-tutkimuskeskuksen johtaja Emlyon Business Schoolissa, joka on Ranskan ja Euroopan kauppakorkeakoulujen kärkeä.

Hän on aikaisemmin työskennellyt professorina Rouen Business Schoolissa, Neoma Business Schoolissa ja tutkijana HEC School of Managementissa Pariisissa, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa sekä markkinoinnin ammattilaisena Valiolla.

Professori Rokan tutkimus keskittyy erityisesti brändien, digitaalisen median, asiakas- kokemuksen ja kuluttajakulttuurien ymmärtämiseen. Hänen tutkimustaan on julkaistu johtavissa markkinoinnin, kuluttajatutkimuksen ja organisaatioteorian lehdissä kuten Journal of Consumer Research, Organization Science, Journal of Business Research, Journal of Marketing Management, European Journal of Marketing ja Consumption Markets & Culture.

Opetuksen saralla hän työskentelee jatkuvasti muoti- ja luksusmarkkinoinnin, urheilumarkkinoinnin ja strategisen brändimarkkinoinnin parissa.

Rokka työskentelee aktiivisesti myös yrityskonsulttina (mm. Valio, Raisio, McDonald’s, Club Med) ja useiden start-up yritysten taustavaikuttajana.

Hänen tutkimuksista on raportoitu myös laajalti kansainvälisessä mediassa, mukaan lukien BBC, Financial Times, Forbes, Wall Street International, Le Point, Le Tribune, The Conversation ja Helsingin Sanomat.

Rokka on ensimmäinen suomalainen, joka on saanut markkinoinnin täysprofessuurin viran ulkomaisessa huippuyliopistossa.

Risto Saarni

Risto Saarnilla on 30 vuoden kokemus liiketoiminnan kehittämisestä ja tutkimuksesta mm. yliopistotutkijana, liikkeenjohdon konsulttina, pörssiyhtiön ja kasvuyrityksen kehitysjohtajana, sijoittajana sekä tapahtumajärjestäjänä.

Erityisosaamisalueet

Johtamisjärjestelmien kehittäminen ja soveltaminen (visiojohtaminen, strategian käytäntöön vienti, liiketoimintaprosessit, suorituksen johtaminen). Organisaation ja johtamisen kehittäminen sekä valmentajavalmiuksien kehittäminen.

Risto toimii osakkaana TRS Group Oy:ssä vuodesta 2006, jonka kautta toimii konsulttina ja johtamisjärjestelmien kehittäjänä (Cone Advisor) erityisesti PK teollisuudelle ja pörssiyhtiöille. Tätä ennen toiminut tutkijana, liikkeenjohdon konsulttina eri puolilla Eurooppaa ja kehitysjohtajana (yritysjärjestelyt) Sentera Oyj:ssä (Digia Oyj).
Fokuksessa myös sijoitustoiminta kiinteistöihin ja kasvuyhtiöihin.

Lisäopintoja Risto on suorittanut mm. seuraavissa: IMD, Harvard Business School ja Aalto-
yliopisto, johtamisen laitos.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Valitse yrityksen koko: