Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Kasvua kansainvälisestä brändiliiketoiminnasta

Hakeeko yrityksesi kansainvälistä kasvua?

Suomen Tekstiili & Muoti haluaa yhdessä Aalto EE:n kanssa rohkaista toimialan yrityksiä kasvuun ja tukea heitä tarvittavan liiketoimintaosaamisen kehittämisessä.

Kasvua kansainvälisestä brändiliiketoiminnasta -ohjelmassa laajennat ymmärrystäsi kansainvälisistä liiketoimintamahdollisuuksista tekstiili- ja muotialalla. Ohjelma on räätälöity alan yrittäjille, yritysten johdolle ja asiantuntijoille, kuten markkinointi- tai vientipäälliköille.

Ohjelman aikana kehität strategista ajattelukykyäsi, business-osaamistasi, sekä ymmärrystä brändin roolista kasvussa. Saat työkaluja kestävän liiketoiminnan rakentamiseen ja vahvistat verkostoasi muiden alan toimijoiden kanssa. Ohjelman jälkeen olet uudella osaamisellasi ja asiantuntijoiden tuella luonut konkreettisen kasvusuunnitelman omalle yrityksellesi.

Ohjelman kouluttajina tulet näkemään sekä akateemisia huippunimiä että vahvaa toimialaosaamista.

Lataa esite Kysy lisätietoja

Valitse yrityksen koko:

Ohjelman hyödyt

Ohjelman suorittaminen tukee strategista kasvun suunnittelua ja johtamista organisaatiossa. Osallistujat saavat uutta oppia brändin ja sen tarinan merkityksestä arvon tuottajana. Lisäksi opit menetelmiä ja uusien työkalujen käyttöä yrityksen brändistrategian rakentamiseen. Ohjelman aikana tehtävään kasvusuunnitelmaan sisällytetään osallistujan yrityksen nykytilan analyysi, kasvutavoitteet sekä toimintasuunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi.

Laajennat ymmärrystäsi kansainvälisistä liiketoimintamahdollisuuksista ja saat lisää rohkeutta kasvun tavoittelemiseen
Teet konkreettisen kasvusuunnitelman ja viet tämän sekä oppimaasi käytäntöön ja näin vahvistat organisaatiosi valmiutta kasvuun
Saat uusia ajatuksia strategiseen markkinointiin ja brändin rakentamiseen toimialaan perehtyneiltä kouluttajilta sekä käytännön case -puheenvuorojen kautta
Kasvatat rohkeutta johtaa itseäsi ja muita muuttuvassa liiketoimintaympäristössä
Hyödyt osallistujien ja kouluttajien muodostamasta verkostosta

Kenelle?

Ohjelma on räätälöity tekstiili- ja muotialan yrittäjille ja yritysten johtajille sekä asiantuntijoille. Osallistujalla on keskeinen rooli organisaationsa strategian määrittelyssä ja toteutuksessa. Osallistujat voivat olla esimerkiksi yrittäjiä, toimitusjohtajia, markkinointi- tai vientipäälliköitä ja liiketoimintajohtajia. 

Olet sitoutunut tarkastelemaan yrityksesi tulevaisuutta kansainvälisen kasvun näkökulmasta ja haluat johtaa kasvua strategisesti. Olet innokas jakamaan ajatuksiasi ja oppimaan verkostolta sekä haluat toimia aktiivisena kasvun ajurina omassa yrityksessäsi.

Sisältö ja aikataulu

Kasvua kansainvälisestä brändiliiketoiminnasta -ohjelman opintokokonaisuudet rakentuvat viiden aihealueen ympärille. Ensimmäinen ja viimeinen opintojakso toteutetaan lähiopetuksena Aalto EE:n inspiroivissa tiloissa Helsingin Töölössä ja muut jaksot live online. 

Jaksopäivien lisäksi ohjelmaan sisältyy teemoihin valmistavia ennakkolukemistoja ja muita -materiaaleja, kaksi vapaavalintaista Aalto EE -verkkokurssia vahvistamaan kehittymistäsi sinulle tärkeimmissä teemoissa sekä itsenäisesti ohjelman aikana tehtävä kansainvälisen liiketoiminnan kasvusuunnitelma.

Koulutusjaksot

Juho-Petteri Huhtala

KTT Juho-Petteri Huhtala toimii tutkijana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun markkinoinnin laitoksella.

 Huhtala on liiketoimintamallien, liiketoiminnan muotoilun sekä tuote- ja palvelukehityksen asiantuntija. Hänen tutkimuksensa keskittyy myös tekoälyteknologioiden kehittämiseen markkinoinnin ja myynnin rajapintoihin sekä asiakaskokemuksen johtamiseen ja mittaamiseen. Huhtala toimii tutkijana ja luennoitsijana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun markkinoinnin laitoksella. Huhtala on ollut viimeisen 10 vuoden aikana mukana useissa laajoissa tutkimushankkeissa, mm. strategiseen markkinointiin keskittyvä StratMark -hanke, media-alan liiketoimintamalleihin pureutuva NextMedia -hanke sekä B2B teknologisiin tekoälyläpimurtoihin tähtäävä B2BAI -hanke.

Akateemisen tutkimuksen ohessa Juho-Petteri Huhtala on toiminut NIBS osk ajatushautomon toimitusjohtajana vuodesta 2018 lähtien.

Huhtala kouluttaa ja valmentaa johtajia ja asiantuntijoita useissa Aalto EE:n avoimissa ja yrityksille räätälöidyissä ohjelmissa. Aiheita ovat liiketoiminnan muotoilu, palvelumuotoilun työkalut, liiketoimintamallit ja tuotteistaminen. Viimeisimpiä alueita ovat myös asiakaskokemuksen kehittäminen ja mittaaminen sekä työn muutos ja yritysten organisoituminen Metaverse -ympäristöön.

Vuosien mittaan Huhtala on toiminut neuvonantajana, valmentajana ja kouluttajana sadoille yrityksille, julkisen sektorin organisaatioille ja järjestöille. Erityisesti Huhtala on keskittynyt neuvonantajan ja kouluttajan roolissa vauhdittamaan kansainvälisiä läpimurtoja tavoittelevia kasvuyrityksiä, mm. elintarvike-, media- sekä tekstiili- ja muotialalla.

Pekka Mattila

Valtiotieteiden tohtori Pekka Mattila toimii apulaisprofessorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Mattila valmentaa säännöllisesti yrityskohtaisesti räätälöidyissä ohjelmissa, Executive MBA - ja MBA-ohjelmissa sekä valikoiduissa avoimissa ohjelmissa niin Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa kuin Pohjois-Amerikassa. Hänen erikoisalueitaan ovat organisaatiokäyttäytyminen ja -kulttuuri, ylimmän johdon työskentely, muutoksen johtaminen, strateginen johtaminen, johtamisjärjestelmät, strateginen markkinointi sekä liiketoimintamalli-innovaatiot ja palvelujohtaminen. Vuosina 2011–2021 hän toimi myös Aalto University Executive Education -yhtiön toimitusjohtajana.

Yli kymmenen finanssialan kehitys- ja johtotehtävissä vietetyn vuoden jälkeen Pekka Mattila siirtyi 2008 markkinoinnin ratkaisuiden ja liikkeenjohdon konsultoinnin pariin. Hän on toiminut tai toimii parhaillaan hallituksen puheenjohtajana tai jäsenenä muun muassa median, talotekniikan, teknologian, verkkokaupan, elintarviketeollisuuden, oppimisteknologian ja finanssialan yrityksissä. Mattila on ollut aktiivinen myös julkisissa luottamustehtävissä.

Viime vuosina Pekka Mattila on julkaissut monipuolisesti erityisesti henkilökohtaisen johtajuuden, muutoksen johtamisen ja strategisen markkinoinnin teemoista. Helsingin yliopistossa sosiologian alalla suoritettujen tutkintojen (VTT 2006, VTM 2003) jälkeen hän syvensi liikkeenjohdon osaamistaan London Business Schoolissa (Executive MBA 2010). Mattila vierailee säännöllisesti opettajana johtavissa eurooppalaisissa ja aasialaisissa yliopistoissa ja korkeakouluissa.

Vuosien mittaan Pekka Mattila on toiminut neuvonantajana ja valmentajana yli 480 pohjoismaiselle tai kansainväliselle suuryritykselle, kasvuyritykselle, julkisen sektorin organisaatiolle ja järjestölle. Hän on kansainvälisesti kysytty puhuja erilaisissa vaikuttajatapahtumissa ja seminaareissa.

Mikko Laukkanen

KTT Mikko Laukkanen on työelämäprofessori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa ja toimii akateemisena johtajana Aalto EE:llä vastaten ohjelmien akateemisesta laadusta.

Mikko Laukkanen kouluttaa ja konsultoi aktiivisesti asiakaskokemuksen johtamisesta, palveluliiketoiminnasta, strategisesta markkinoinnista, liiketoimintamalli-innovaatioista sekä innovaatioiden johtamisesta.

Laukkasella on runsaasti kokemusta suurten kotimaisten ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa tehdyistä koulutus- ja tutkimushankkeista.

Mikko Laukkanen on väitellyt tohtoriksi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta vuonna 2013. Vuonna 2012 hän toimi vierailevana tutkijana University of California, Berkeleyn Haas -kauppakorkeakoulussa. 

Riitta Lumme-Tuomala

DBA Riitta Lumme-Tuomalan erityisosaaminen löytyy johtamisen alueelta; erityisesti hän on perehtynyt työn muutokseen ja osaajien johtamiseen sekä potentiaalin tunnistamiseen.

Tulevaisuuden johtaminen ja Talent Management ovat hänen osaamisensa keskiössä. Lumme-Tuomalalla on MBTI I ja II sekä WorkPlace Big Five Profile sertifioinnit ja hän luennoi säännöllisesti edellä mainituista aiheista.

Monivuotisen Aalto University Executive Education –uransa aikana Lumme-Tuomala toimi mm. viestinnästä- ja alumnisuhteista vastaavana johtajana. Hän aloitti Senior Advisorina helmikuussa 2023. Hän on työskennellyt useissa kansainvälisissä organisaatioissa uransa aikana, näihin lukeutuu 14-vuotinen ura Punaisessa Ristissä sekä HRD Managerin tehtävä Pfizerilla.

Lumme-Tuomala on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Helsingin kauppakorkeakoulusta sekä suorittanut EMBA-tutkinnon HSE Executive Educationissa. Hänen kesäkuussa 2017 valmistuneen DBA-väitöskirjansa aiheena on Talent Management.

Ira Lange

Ira Y. Langen erityisosaamisalueena ovat työyhteisön ihmissuhteet ja tekijät, jotka vaikuttavat johdon ja asiantuntijoiden käyttäytymiseen ja vuorovaikutukseen. Langen valmennusteemoina ovat johtajuus ja johtamisen käytännöt, tehokas ja toimiva tiimi sekä luottamuksen rakentaminen organisaatiossa.

Viime vuosina hän on myös valmentanut haasteellisessa tilanteessa olevia johtoryhmiä toimimaan paremmin yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Lange on kiinnostunut tarkastelemaan työyhteisöjen kognitiota, tunteita ja suorituskykyä ammatillisessa kontekstissa. Johtamisen kehittämisen rinnalla hän kouluttaa myös myyntiä ja asiakkuuksien johtamista pohjautuen hänen aikaisempaan kokemukseensa myynnin johtajana ja konsulttina. 

Valmennusten tukena hän tekee erilaisia arviointeja, tutkimuksia ja kyselyitä ja hän voi liittää kehittämisohjelmaan myös henkilökohtaisen coaching-osuuden.

Lange on valmentaja, toimitusjohtaja ja yrittäjä Q.motion Oy:ssä. Hänellä on 20 vuoden kokemus myynnin ja johtamisen asiantuntija-, kouluttaja- ja johtotehtävistä: Aspectum Consulting, Amos Partners, Bon Pankkiiriliike, AON Corporation.

Hän on suorittanut maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa. Hän on myös sertifioitu Business Coach ja tiimin rakentaja, TM. 

Joonas Rokka

Professori, EMLYON Business School, France. Joonas Rokka on markkinoinnin professori ja Lifestyle Research-tutkimuskeskuksen johtaja Emlyon Business Schoolissa, joka on Ranskan ja Euroopan kauppakorkeakoulujen kärkeä.

Hän on aikaisemmin työskennellyt professorina Rouen Business Schoolissa, Neoma Business Schoolissa ja tutkijana HEC School of Managementissa Pariisissa, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa sekä markkinoinnin ammattilaisena Valiolla.

Professori Rokan tutkimus keskittyy erityisesti brändien, digitaalisen median, asiakas- kokemuksen ja kuluttajakulttuurien ymmärtämiseen. Hänen tutkimustaan on julkaistu johtavissa markkinoinnin, kuluttajatutkimuksen ja organisaatioteorian lehdissä kuten Journal of Consumer Research, Organization Science, Journal of Business Research, Journal of Marketing Management, European Journal of Marketing ja Consumption Markets & Culture.

Opetuksen saralla hän työskentelee jatkuvasti muoti- ja luksusmarkkinoinnin, urheilumarkkinoinnin ja strategisen brändimarkkinoinnin parissa.

Rokka työskentelee aktiivisesti myös yrityskonsulttina (mm. Valio, Raisio, McDonald’s, Club Med) ja useiden start-up yritysten taustavaikuttajana.

Hänen tutkimuksista on raportoitu myös laajalti kansainvälisessä mediassa, mukaan lukien BBC, Financial Times, Forbes, Wall Street International, Le Point, Le Tribune, The Conversation ja Helsingin Sanomat.

Rokka on ensimmäinen suomalainen, joka on saanut markkinoinnin täysprofessuurin viran ulkomaisessa huippuyliopistossa.

Risto Saarni

Risto Saarnilla on 30 vuoden kokemus liiketoiminnan kehittämisestä ja tutkimuksesta mm. yliopistotutkijana, liikkeenjohdon konsulttina, pörssiyhtiön ja kasvuyrityksen kehitysjohtajana, sijoittajana sekä tapahtumajärjestäjänä.

Erityisosaamisalueet

Johtamisjärjestelmien kehittäminen ja soveltaminen (visiojohtaminen, strategian käytäntöön vienti, liiketoimintaprosessit, suorituksen johtaminen). Organisaation ja johtamisen kehittäminen sekä valmentajavalmiuksien kehittäminen.

Risto toimii osakkaana TRS Group Oy:ssä vuodesta 2006, jonka kautta toimii konsulttina ja johtamisjärjestelmien kehittäjänä (Cone Advisor) erityisesti PK teollisuudelle ja pörssiyhtiöille. Tätä ennen toiminut tutkijana, liikkeenjohdon konsulttina eri puolilla Eurooppaa ja kehitysjohtajana (yritysjärjestelyt) Sentera Oyj:ssä (Digia Oyj).
Fokuksessa myös sijoitustoiminta kiinteistöihin ja kasvuyhtiöihin.

Lisäopintoja Risto on suorittanut mm. seuraavissa: IMD, Harvard Business School ja Aalto-
yliopisto, johtamisen laitos.

Karen Korellis Reuther

Master’s Business Management, BA Industrial Design, Senior Fellow, Advanced Leadership Initiative 
Harvard University, Cambridge, MA, United States

Karen Korellis Reuther is an experienced creative leader, and currently a Senior Fellow at Harvard University’s Advanced Leadership Initiative (ALI) Cambridge, MA. Most recently she was Vice President Creative Direction + Future at Reebok, where she led the global creative strategy and implementation across every consumer touch point of the brand. She has over twenty years of experience in the sports footwear and apparel industry and spent many years in the design of consumer products and electronics in both the US and Germany. Karen was Global Creative Director at NIKE for twelve years where she developed major product, merchandising and brand strategies solidifying NIKE at the top of its industry.

Prior to joining Reebok, she worked as creative director and brand strategist at Cast Collective, a consultancy in the fields of design, innovation and technology. Her customers at Cast included Puma, Vans, Timberland, The North Face, JCrew, Pantone, Piaggio Fast Forward and the TJX Corporation. Karen received her Bachelor of Arts in Industrial Design from Purdue University and a Masters of Business from Lesley University. She is a sought-after speaker on topics such as innovation, design and color, and gave a TED talk at TEDxBerkleeValencia 2015 entitled "Leaving Your Dream." 
 

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Valitse yrityksen koko ilmoittautuaksesi ohjelmaan:

Ilmoittautuminen yksittäisille opintojaksoille

Voit myös valita yksittäisen koulutusjakson Kasvua kansainvälisestä brändiliiketoiminnasta -koulutusohjelman kokonaisuudesta hintaan 1 500 € (+ alv).

Kun lisäät tilauskoriin jakson, siirryt automaattisesti tilauslomakkeelle. Jos haluat ilmoittautua ja lisätä tilaukselle myös muita koulutuksia, palaa takaisin tälle sivulle ja lisää tilauskoriin muut valitsemasi jaksot.