Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Patentit-Teollisuus-Tekniikka

Älä luovuta kilpailijalle! Suojaa keksinnöt.

Innovaatiosta syntyvä kilpailuetu kannattaa suojata. Keksintö on nopeasti kopioitu ja yrityksen etulyöntiasema menetetty, jos oivallukselle ei ole haettu patenttia tai muuta teollisoikeudellista suojaa.

Patentit–Teollisuus-Tekniikka -koulutusohjelma perehdyttää sinut teollisoikeuksiin. Sen aikana käyt läpi patentinhakuprosesseja Suomessa ja ulkomailla. Ohjelmassa painotetaan johdonmukaisen patenttitoiminnan merkitystä yrityksissä. Koulutuksessa tutustut suomalaiseen ja eurooppalaiseen patenttijärjestelmään sekä muiden keskeisten talousalueiden tai maiden patenttijärjestelmien erityispiirteisiin, jotka kansainvälisesti toimivan yrityksen on tärkeä tuntea. Kuulet mahdollisuuksista ja keinoista ottaa paras hyöty omista teollisoikeuksista sekä miten välttää toisten teollisoikeuksien loukkaaminen.

Ohjelman kouluttajat ovat alansa huippua ja jakavat tietoaan ja kokemuksiaan osallistujien hyödyksi. Kouluttajat tulevat eri patenttien kanssa toimivista tahoista, niin pörssiyhtiöistä kuin asianajotoimistoista ja heillä kaikilla on teoreettisen viitekehyksen lisäksi vahva käytännön kokemus.

Ohjelma, tunnettu myös nimellä Pitkä patenttikurssi, on alun perin perustettu 1990-luvun alussa Teknillisessä korkeakoulussa suomalaisten kansainvälistyvien yritysten avuksi. Siitä on muodostunut alan de facto -koulutusohjelma, johon on osallistunut yli 800 henkilöä.

Ohjelmasta on mahdollista siirtää 9 ECTS-opintopistettä Aalto Executive MBA- tai Aalto MBA -ohjelmaan.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Voit myös halutessasi osallistua vain koulutuksen yksittäisille jaksoille.

Ohjelma avaa perinpohjaisesti koko patenttimaailman ja on patenttialan tärkein koulutus alan asiantuntijoille.

Ohjelma on patenttialalla erinomaisen tunnettu: 30 vuoden aikana ohjelman on suorittanut yli 800 patenttialan asiantuntijaa.

Aiemmat osanottajat arvioivat ohjelman kokonaisarvosanalla 5,41/6.

"Patentit-Teollisuus-Tekniikka antoi eri immateriaalioikeuksista ja niiden merkityksestä yhteiskunnassa ja yritystoiminnassa syvällisen ja kattavan kansainvälisen katsauksen. Lyhenteiden suon ja lakitermien sademetsän takaa paljastui luovuuden, mielikuvituksen, keksintöjen ja tulkintojen meri, jossa tavaramerkit, tekijänoikeus ja tekoälyn väitetyksi tekemät keksinnöt yhdistyvät Franchisingiin ja due diligenceen."

(osallistujapalautetta ohjelmasta)

Koulutuksen hyödyt

Teollisoikeudet ja suojausmahdollisuudet tuntevan asiantuntijan avulla organisaatio suojaa keksintönsä ja valvoo oikeuksiaan myös Suomen markkinan ulkopuolella. Mitä paremmin asiantuntija tuntee teollisoikeuksia, sitä paremmin hän osaa valvoa yrityksen etua. Koulutus auttaa myös välttämään muiden oikeudenhaltijoiden teollisoikeuksien rikkomista ja/tai tukemaan asiakkaita edellä mainituissa toiminnoissa.

Opit patenttitiedon hankinnan ja suojapiirin tulkinnan ja tiedät, miten välttää muiden oikeudenhaltijoiden teollisoikeuksien rikkomista
Pystyt valvomaan johdonmukaisella tavalla teollisoikeuksia ja ymmärrät niiden merkityksen yritystoiminnassa
Perehdyt laajasti teollisoikeuksiin ja patentinhakuprosesseihin Suomessa ja ulkomailla ja opit hakemaan suojaa keksinnöille ja muille innovaatioille

Kenelle? 

Koulutusohjelma on tarkoitettu henkilöille, jotka hyötyvät työssään yrityksen teollisoikeudellisen kokonaisuuden hallitsemisesta: keksinnön syntymisestä sen suojaukseen ja hyödyntämiseen asti.

Koulutukseen on osallistunut esimerkiksi

 • yrityksissä pääasiallisesti teollisoikeudellisia asioita hoitavia patentti-insinöörejä
 • patenttiasiamieheksi tähtääviä asiantuntijoita patenttiasiamiestoimistoista
 • Patentti- ja rekisterihallituksen tutkijainsinöörejä
 • yliopistoissa ja ELY-keskuksissa toimivia innovaatio- ja keksintöasiamiehiä
 • tutkimuksen ja tuotekehityksen parissa työskenteleviä, jotka haluavat tuntea yleisesti keksintöjen suojaamisen periaatteet
 • teollisoikeusasioita oman toimensa ohella hoitavia tai tehtävät pian vastuulleen ottavia
 • teollisoikeuksien parissa työskenteleviä lakimiehiä.

Sisältö ja aikataulu

Koulutusohjelman suorittamiseen kuuluu lähiopetuksen lisäksi kolme osatenttiä, harjoitustyö ja erikoistyö.

Erikoistyö palautetaan vasta lähiopetuksen päätyttyä. Koulutusohjelma on laajuudeltaan 20 opintopistettä. 

Rakenne

8 koulutusjaksoa

Yksi koulutusjakso sisältää kaksi lähiopetuspäivää.

Harjoitustyö ja erikoistyö

Koulutukseen sisältyy patenttihakemuksen laatimisharjoitus sekä vapaaehtoinen erikoistyö, joka palautetaan koulutuksen päätyttyä

Tentit

Tentit ovat jaksoilla 4 (tentitään jaksot 1–3), 6 (tentitään jaksot 4 ja 5) ja 9 (tentitään jaksot 6 ja 8).

Koulutusjaksot

Voit myös halutessasi osallistua vain koulutuksen yksittäisille jaksoille.

Ilmoittaudu yksittäisjaksoille 

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Ilmoittautuminen yksittäisille opintojaksoille

Voit ilmoittautua yhdelle tai useammalle Patentit-Teollisuus-Tekniikka -ohjelman opintojaksolle. Kun samalla tilauksella on useita jakso-osallistumisia, saat merkittävän hintaedun.

Yhden jakso-osallistumisen hinta on 1 600 € (+ alv).

Kampanjahinnat

Kun valitset itsellesi useamman kuin yhden jakson, saat merkittävän hintaedun. Saat edun myös, jos organisaatiostasi ilmoittautuu kaksi tai useampi osallistuja samalle jaksolle.

 • kaksi jakso-osallistumista 1 500 € (+ alv) / henkilö: yhteensä 3 000 € (+ alv)
 • kolme jakso-osallistumista 1 400 €(+ alv) / henkilö: yhteensä 4 200 € (+ alv)
 • neljä jakso-osallistumista 1 300 € (+ alv) / henkilö: yhteensä 5 100 € (+ alv)
 • seuraavat jaksoilmoittautumiset + 1 300 € (+ alv) / henkilö

Tutustu myös näihin ohjelmiin