Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Ihmisten johtaminen projekteissa

Avain tehokkaaseen projektijohtamiseen

Haluatko vahvistaa projektinhallintaosaamistasi? Oletko projekteja vetäessäsi miettinyt, miten saavuttaisit paremmin hallinnan tunteen? Koetko, että erilaisten ihmisten johtaminen on haastavaa, kun projektiin osallistuu ihmisiä eri organisaatioista, erilaisella osaamisella ja vaihtelevilla tavoitteilla? Entä haluatko päivittää projektinhallinnan osaamistasi erityisesti ajan, kustannusten ja riskien hallinnan sekä kommunikaation osalta?

Ihmisten johtaminen projekteissa -koulutus on suunnattu ammattilaisille, jotka haluavat laajentaa projektinhallintaosaamistaan. Oletpa vielä suhteellisen tuore tai jo varsin kokenutkin projektijohtaja, koulutus antaa hyvät valmiudet ymmärtää projektien johtamista erilaisissa projekteissa, joissa eri toimialojen toimintatavat ja käytänteet kohtaavat.

Lataa infokortti Kysy lisätietoja

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Koulutus tukee sinua nykyisessä projektijohtamisen työssäsi kehittämällä sekä projektinhallinnan että ihmisten johtamisen valmiuksiasi.

Projektinhallinnan osalta keskiössä ovat erityisesti projektien ajan, kustannusten, sekä riskien hallinta ja kommunikaatio.

Ihmisten johtamisen kehittämisessä keskitytään projektin johtamisen kokonaisuuden hahmottamiseen, projektin johtajan roolin kirkastamiseen, sekä oman vaikuttavuuden kehittämiseen.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu sekä suhteellisen tuoreille että jo pidempään projektinhallinnan piirissä toimineille ammattilaisille. Koulutuksessa painottuu erityisesti erilaisilla rajapinnoilla toimiminen: eri toimialojen, työntekijäryhmien sekä organisaatioiden kanssa työskenteleminen ja eroista nousevien haasteiden ratkaiseminen sekä vaihtelevien vaatimusten yhteensovittaminen.

Koulutuksessa työskentely on suunniteltu niin, että se palvelee eri taustoista tulevia, eri nimikkeillä toimivia sekä uransa eri vaiheissa olevia ammattilaisia. Koulutuksessa tarjotut työkalut ja tehtävät ohjaavat osallistujaa soveltamaan oppimaansa suoraan siihen projektinhallinnan tehtävään, jossa hän toimii.

Sisältö ja aikataulu

Koulutuksen aikana saat tukea projektinhallinnan työkalujen käytäntöön viemiseen, ihmisten johtamiseen projektinhallinnan haastavassa ympäristössä, sekä oman projektin johtamisen identiteetin vahvistamiseen.

Oppimistulokset:

  • Vahvistat ja päivität projektinhallintaosaamistasi erityisesti ajan, kustannusten ja riskien hallinnan osalta.
  • Vahvistat, konkretisoit ja parannat ihmisten johtamisen käytäntöjäsi sekä omaa vaikuttamisen tyyliäsi.

Koulutus muodostaa puolen vuoden prosessin, jonka keskiössä on lisätä ymmärrystä koulutuksessa esiteltyjen työkalujen, ideoiden, sekä toimintatapojen toimivuudesta sekä niiden soveltamisesta käytännössä projektien johtamisen apuna. Tämä lähestymistapa antaa osallistujille mahdollisuuden räätälöidä koulutuksen anti juuri itselleen sopivaksi.

Ohjelman rakenne

Työpajat

Viisi kolmen tunnin työpajaa sisältää luentoja sekä keskusteluja

Välitehtävät

Henkilökohtaisten välitehtävien kautta pohdit ja sovellat koulutuksen teemoja käytännön työhösi

Vertaistyöskentely

Vertaisryhmätapaamiset pienryhmissä toimivat sparraus- ja reflektointitukena työpajojen välissä

Työpajojen aikataulu ja sisältö

Kouluttajat

Tuukka Kostamo

Tuukka Kostamo (DI) toimii yliopisto-opettajana ja viimeistelee väitöskirjaansa Aalto-yliopiston Tuotantotalouden laitoksella.

Kostamo opettaa sekä kandi- että maisterivaiheen opiskelijoita pääaiheinaan johtaminen, kommunikointi ja vuorovaikutus, sekä itsensä tunteminen.

Kostamo on toiminut organisaation kehittäjänä ja valmentajana useissa Aalto-yliopiston tutkimushankkeissa. Hän toimii myös tutkija-valmentajana Filosofian Akatemia Oy:ssä, joka on nykyisin osa Heltti Oy:tä. Kehityshankkeissa hän on keskittynyt erityisesti vuorovaikutuksen kehittämiseen, johtoryhmien valmentamiseen sekä tiimien arjen toimintatapojen parantamiseen.

Kostamo tutkii väitöskirjassaan sitä, miten johtajuutta ja toimijuutta rakennetaan puheen käytön kautta. Muussa tutkimuksessaan hän tarkastelee johtajuuden käytäntöjen rakentumista, itseohjautuvien organisaatioiden johtamista, sekä johtajuuden opettamisen pedagogiikkaa.

Tero Haahtela

Tero Haahtela (DI, KTM) toimii yliopisto-opettajana Aalto-yliopiston Tuotantotalouden laitoksella.

Haahtela opettaa kandi- ja maisteritason opiskelijoille tuotantotalouden perusteita sekä projektinhallintaa. Haahtelan tutkimus liittyy epävarmojen tuotekehitysprojektien ja investointien johtamiseen ja arvottamiseen.

Haahtelalla on kahdenkymmenen vuoden kokemus toimimisesta projektipäällikkönä erikokoisissa kotimaisten yritysten kanssa tehdyissä hankkeissa sekä kansainvälisissä tutkimusprojekteissa.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta