Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: Turvallisuusjohtajalla on oltava heittäytymiskykyä
Digitalisaatio Johtaminen Turvallisuus

Turvallisuusjohtajalla on oltava heittäytymiskykyä

Vuoden 2019 turvallisuusjohtaja Jari Pirhonen kaipaa turvallisuusalalle ammattilaisia eri osaamistaustoista. Jatkuvan muutoksen maailmassa alan ammattilaisilta vaaditaan myös heittäytymiskykyä, ihmisen käytöksen ymmärtämistä ja kasvavien riskien sietämistä.

07.11.2019

|

Artikkelit

Read this in English.

Kun edessä on uusia asioita tai isoja muutoksia, turvallisuusalan ammattilainen saattaa helposti reagoida niin, että muutosta pitää viivästyttää sen sisältämien uhkakuvien takia.

Tämä asenne on välillä häirinnyt Tieto Oyj:n turvallisuusjohtajaa ja vuoden 2019 turvallisuusjohtajaksi valittua Jari Pirhosta.

– Maailma muuttuu, eikä teknologia jää odottamaan. Turvallisuusalan ammattilaisten pitää pysyä mukana muutoksessa ja hyväksyä se, että esimerkiksi teknologian muuttuessa riskit kasvavat, eikä turvallisuusratkaisuja välttämättä löydy aina valmiina, Pirhonen sanoo.

Jatkuva muutos, riskien sietäminen, turvattomuuden hyväksyminen, epäonnistumisien salliminen ja entistä suurempi avoimuus eivät Pirhosen mukaan ole se kaikista luontaisin tila turvallisuusalan ihmisille.

Alan ammattilaisten pitää pysyä mukana muutoksessa ja hyväksyä se, että esimerkiksi teknologian muuttuessa riskit kasvavat, eikä turvallisuusratkaisuja välttämättä löydy aina valmiina."

Tässä onkin Pirhosen mukaan paljon opettelemista.

– Meidän pitäisi olla heittäytymässä ja miettimässä, miten muutosta voidaan hyödyntää turvallisuusmielessä. Jos ei heittäydy, on vaikeaa olla kommunikoimassa riskeistä ja neuvomassa muita.

Turvallisuusjohtajalta vaaditaan tänä päivänä myös entistä enemmän koko liiketoiminnan ja ihmisen käyttäytymisen ymmärtämistä. Verkostoituminen ja erityisesti jatkuva kouluttautuminen on oleellista, jos haluaa pysyä mukana maailman menossa. Se vaatii Pirhosen mukaan vähän jo harrastuneisuuttakin. Kaikkea ei ehdi seuraamaan työajalla.

Pirhonen on itse perehtynyt muun muassa käyttäytymistieteisiin ja psykologiaan.

– Pitää ymmärtää, että ihmiset tekevät virheitä joka tapauksessa. He eivät ole laskukoneita, jotka arvioivat koko ajan riskejä, vaan toimivat usein intuitiolla, Pirhonen sanoo.

– Turvallisuusjohtajan työ on entistä enemmän liiketoimintaymmärrystä, työntekijöiden motivointia, kommunikointia ja sitä, miten pystyy yksinkertaistamaan kompleksista maailmaa ja kertomaan mahdollisista riskeistä maalaisjärjellä.

Alalle tarvitaan monipuolisuutta

Pirhosen urapolku turvallisuusalalle on hänen omien sanojensa mukaan ollut sattumaa.

1980-luvun alkupuolella hän opiskeli tietojenkäsittelytiedettä Joensuun yliopistossa ja teki opintojen ohella ohjelmointialan hommia. Valmistumisensa jälkeen hän työskenteli sovelluskehittäjien kouluttajana Kuopion ammattioppilaitoksessa.

Kuopiosta tie vei vuonna 1989 Hewlett-Packardille, jossa Pirhonen työskenteli asiantuntijana, konsulttina, kouluttajana ja koulutuspäällikkönä kahdeksan vuoden ajan. 1990-luvulla kuvioihin tuli mukaan tietoturva.

HP:ltä Pirhonen heittäytyi 15 hengen start up -yritykseen, jossa hän työskenteli seitsemän vuotta, kunnes headhunter soitti ja tarjosi Pirhoselle turvallisuusjohtajan paikkaa ICT-alan yrityksessä Samlinkissä.

Nykyisellä työnantajallaan Tieto Oyj:llä Pirhonen on työskennellyt 2,5 vuotta.

Alalla olisi käyttöä esimerkiksi viestintätaustaisille ihmisille."

Muuttuvassa maailmassa turvallisuusalalla tarvitaan Pirhosen mukaan entistä monipuolisempaa osaamispohjaa.

Käytännössä alalle tulevat ihmiset ovat kuitenkin edelleen keskenään hyvin samantyyppisiä ja samankaltaisista taustoista.

Tähän Pirhonen kaipaa muutosta. Alalla olisi käyttöä esimerkiksi viestintätaustaisille ihmisille. Tämä pitäisi ottaa huomioon erityisesti rekrytoinneissa sekä siinä, miten turvallisuusalasta saataisiin houkuttelevampi erilaista taustoista tuleville ihmisille.

– Jos haluamme, että ala kehittyy, meidän pitäisi saada se monimuotoisemmaksi. Pitää sotkea enemmän uusia näkökulmia, varsinkin yritysmaailmassa, Pirhonen toteaa.

Aalto PRO:n Turvallisuusjohdon koulutusohjelma auttaa osallistujia ymmärtämään turvallisuuden kokonaisuuden ja osa-alueiden johtamisen näkökulmat. arvostetaan rekrytointitilanteissa. Sen on käynyt jo yli 500 turvallisuusasiantuntijaa ja -johtajaa. Lue lisää ohjelmasta


Palaa Aalto Leaders' Insight -pääsivulle

Löydä lisää luettavaa ja kuunneltavaa