Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Leading with Impact – Johda vaikuttavasti

– Tuloksellisen johtamisen valmennus

Leading with Impact on kolmipäiväinen Diploma in Leading People -valmennuksen opintojakso, joka on mahdollista suorittaa myös itsenäisenä ohjelmana.

Johtajana, esimiehenä tai -naisena, vastuullasi on organisaation tulos. Tuloksellinen toiminta edellyttää sinulta vaikuttavaa johtamistaitoa; kykyä luoda organisaatiollesi innostava visio ja osallistaa sekä motivoida tiimisi merkitykselliseen yhdessä tekemiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen. Toisaalta jatkuvasti muuttuviin tilanteisiin tarvitset pelisilmää ja priorisointitaitoja.

Leading with Impact – Johda vaikuttavasti -ohjelma on saanut aiempien toteutusten osallistujilta loistavaa palautetta. Osallistujat kokevat saaneensa runsaasti niin ajattelemisen aihetta ja vahvistusta johtamiseensa, kuin työkaluja ja konkreettisia keinoja esihenkilötyöhönsä. Ohjelma tarjoaa tiiviissä paketissa vaikuttavan johtamisen edellyttämät taidot ja viitekehykset:

  • Esihenkilönä kehittymisen edellytys on vahva itsetuntemus. Johtajana opit ymmärtämään persoonasi ja toimintasi vaikutuksen muihin ihmisiin.
  • Opit tunnistamaan millaista toimintaa ja käyttäytymistä toimiva vuorovaikutus edellyttää eri tilanteissa, ja miten saat erilaiset ihmiset työskentelemään yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
  • Valjastat organisaatiokulttuurin tavoitteita tukevaksi. Opit energisoimaan luomalla merkityksellisyyttä ja lisäämällä aktiivisuutta kasvun mahdollistamiseksi.

Ohjelma sopii hyvin sinulle, joka tarvitset uusia keinoja motivoimiseen ja tuloksen varmistamiseen, olet sitten uusi esimies tai -nainen tai sinulla on ollut tiimi johdettavanasi jo jonkin aikaa.

Ohjelmasta on mahdollista siirtää 4,5 ECTS-opintopistettä Aalto Executive MBA- tai Aalto MBA -ohjelmaan.

Huomioithan, että tämä ohjelma toteutetaan englanniksi.

Lataa Diploma in Leading People -esite Kysy lisätietoja

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Asiakaspalautteita

Huippupalautetta saavan ohjelman aiemmat osanottajat arvioivat ohjelman kokonaisarvosanalla 5,77/6.

"Mahtava kokonaisuus, jossa lähdettiin itsensä tuntemisesta ja johtamisesta, tiimin johtamisen kautta koko organisaation muutosjohtamiseen ja kulttuurin rakentamiseen."

"Erinomainen koulutuskokonaisuus joka todellakin toi uusia oivalluksia ja herätti miettimään omaa johtamistaan."

"Hyvin värikäs ja vaiherikas kokemus. Suuri onnistuminen hyvin erityyppisten puhujien hakemisessa ja juuri oikeaan tematiikkaan asettamisessa, kiitos."

Valmennuksen hyödyt

Ohjelma tarjoaa tiiviin kolmipäiväisen kokonaisuuden johtamisen koulutuksissamme parhaiksi todettuja työkaluja ja viitekehyksiä johtajuutesi kehittämiseen ja organisaatiosi tuloksen varmistamiseen. Opit vaikuttamaan muihin ihmisiin ja saamaan heidät työskentelemään yhdessä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Samalla olet osa asiantuntevaa ja luontevaa vertaistuen verkostoa, jonka puitteissa voit testata ajatuksiasi, oppia muiden kokemuksista ja kehittyä vaikuttavana johtajana.

Tunnet itsesi – Itsetuntemus luo perustan tavoitteelliselle kehittymiselle. Omien tunteiden, vahvuuksien ja kehittämiskohteiden sekä arvojen ja asenteiden ymmärtämisellä lisäät vaikuttamisen kykyäsi.
Kirkastat tavoitteesi – Henkilökohtaisella kehittymissuunnitelmalla saat vaikuttavan johtamisen edellyttämiä taitoja ja viitekehyksiä käyttöösi.
Saat aikaan – Parannat suoritustasi hyödyntämällä voimavarasi. Olet aloitteellinen, osoitat omistajuutta ja osaat priorisoida työtäsi.
Motivoit tiimisi – Ymmärrät tehokkaan vuorovaikutuksen merkityksen tiimisi motivoinnissa ja luottamuksellisen ilmapiirin rakentamisessa. Saat ohjattua erilaiset ihmiset samaan veneeseen, ja toimitte yhdessä tavoitteiden saavuttamiseksi.
Otat tilanteet haltuun – Opit hyödyntämään pelisilmääsi ja tunnistamaan erilaisia tilanteita ja käyttäytymisen malleja. Opit mukauttamaan omaa toimintaasi ja kohdistamaan organisaation energiaa oikein onnistumisen varmistamiseksi.

Kenelle?

Ohjelma on tarkoitettu johtajille ja esihenkilöille – esimiehille ja -naisille – jotka haluavat onnistua vaikuttavassa johtamistyössään: varmistaa organisaationsa tulos ja tiimin sitoutuminen.

Ohjelma on sinulle, joka haluat

  • Ymmärtää oman johtamisen vaikutukset ja luoda onnistumisen edellytykset
  • Innostaa, motivoida ja osallistaa tiimisi onnistuneeseen suoritukseen
  • Käyttää aikasi tehokkaasti suunnan näyttämiseen
  • Olla mukana varmistamassa organisaatiosi tavoitteita ja tulosta.

Sisältö ja aikataulu

Ohjelma koostuu kolmesta peräkkäisestä lähipäivästä, tiedemaailman ja liike-elämän tuntevien huippuvalmentajien vuorovaikutteisista alustuksista, keskusteluista ja soveltavista ryhmä- ja yksilötöistä.

Ohjelman rakenne

Ennen lähipäiviä

Itsearviointi maailman johtavan personnallisuuskyselyn, Hogan Assessmentin, avulla.

Tiivis kolmipäiväinen koulutus

Opit huippuvalmentajiemme johdolla

Energisoiva vertaistuki

Vertaisverkoston tuki myös ohjelman jälkeen

Koulutusjaksot

Kouluttajat

Pekka Mattila

Pekka Mattila toimii apulaisprofessorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Mattila valmentaa säännöllisesti yrityskohtaisesti räätälöidyissä ohjelmissa, Executive MBA - ja MBA-ohjelmissa sekä valikoiduissa avoimissa ohjelmissa niin Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa kuin Pohjois-Amerikassa. Hänen erikoisalueitaan ovat organisaatiokäyttäytyminen ja -kulttuuri, ylimmän johdon työskentely, muutoksen johtaminen, strateginen johtaminen, johtamisjärjestelmät, strateginen markkinointi sekä liiketoimintamalli-innovaatiot ja palvelujohtaminen. Vuosina 2011–2021 hän toimi myös Aalto University Executive Education -yhtiön toimitusjohtajana.

Yli kymmenen finanssialan kehitys- ja johtotehtävissä vietetyn vuoden jälkeen Pekka Mattila siirtyi 2008 markkinoinnin ratkaisuiden ja liikkeenjohdon konsultoinnin pariin. Hän on toiminut tai toimii parhaillaan hallituksen puheenjohtajana tai jäsenenä muun muassa median, talotekniikan, teknologian, verkkokaupan, elintarviketeollisuuden, oppimisteknologian ja finanssialan yrityksissä. Mattila on ollut aktiivinen myös julkisissa luottamustehtävissä.

Viime vuosina Pekka Mattila on julkaissut monipuolisesti erityisesti henkilökohtaisen johtajuuden, muutoksen johtamisen ja strategisen markkinoinnin teemoista. Helsingin yliopistossa sosiologian alalla suoritettujen tutkintojen (VTT 2006, VTM 2003) jälkeen hän syvensi liikkeenjohdon osaamistaan London Business Schoolissa (Executive MBA 2010). Mattila vierailee säännöllisesti opettajana johtavissa eurooppalaisissa ja aasialaisissa yliopistoissa ja korkeakouluissa.

Vuosien mittaan Mattila on toiminut neuvonantajana ja valmentajana yli 480 pohjoismaiselle tai kansainväliselle suuryritykselle, kasvuyritykselle, julkisen sektorin organisaatiolle ja järjestölle. Hän on kansainvälisesti kysytty puhuja erilaisissa vaikuttajatapahtumissa ja seminaareissa.

Saara Bange

Saara Bange on itsetuntemukseen, itsensä johtamiseen ja esimiehen vuorovaikutustaitoihin erikoistunut kouluttaja. Hän viimeistelee väitöskirjaansa Aalto-yliopiston johtamisen laitokselta aiheenaan työn muutos ammatillisen identiteetin näkökulmasta.

Saara Bange toimii Aalto EE:llä ratkaisukehityksestä vastaavana johtajana. Hän on koulutettu aivolähtöinen johtamisvalmentaja, sertifioitu EQi-tunneälykouluttaja, sertifioitu WorkPlace Big 5 -persoonallisuustyökalun konsultti, sertifioitu Hogan Personality –kouluttaja, sekä Resilience Alliance –kouluttaja

Saaran aihealueita kouluttajana ovat muun muassa itsetuntemus erityisesti tunneälyn, persoonallisuuden ja identiteetin kannalta, itsensä johtaminen, henkilökohtainen resilienssi, esimiehen vuorovaikutustaidot sekä valmentava esimiestyö. Saaran asiakkaat ovat arvostaneet hänen osallistavaa, innostunutta ja sitoutunutta tapaansa toimia, sekä hänen kykyään luoda monimutkaisistakin asioista ymmärrettäviä kokonaisuuksia. 

Ennen siirtymistään Aalto EE:lle Saara työskenteli vuosia viestinnän sekä johtamisen kehittämisen ja kouluttamisen tehtävissä Milttonilla. Tätä ennen hän toimi muun muassa tutkijana ja opettajana Aalto-yliopistossa johtamisen, markkinoinnin ja tuotantotalouden laitoksilla.

Ira Lange

Ira Y. Langen erityisosaamisalueena ovat työyhteisön ihmissuhteet ja tekijät, jotka vaikuttavat johdon ja asiantuntijoiden käyttäytymiseen ja vuorovaikutukseen.

Langen valmennusteemoina ovat johtajuus ja johtamisen käytännöt, tehokas ja toimiva tiimi sekä luottamuksen rakentaminen organisaatiossa. Viime vuosina hän on myös valmentanut haasteellisessa tilanteessa olevia johtoryhmiä toimimaan paremmin yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Lange on kiinnostunut tarkastelemaan työyhteisöjen kognitiota, tunteita ja suorituskykyä ammatillisessa kontekstissa. Johtamisen kehittämisen rinnalla hän kouluttaa myös myyntiä ja asiakkuuksien johtamista pohjautuen hänen aikaisempaan kokemukseensa myynnin johtajana ja konsulttina. Valmennusten tukena hän tekee erilaisia arviointeja, tutkimuksia ja kyselyitä ja hän voi liittää kehittämisohjelmaan myös henkilökohtaisen coaching-osuuden.

Lange on valmentaja, toimitusjohtaja ja yrittäjä Q.motion Oy:ssä. Hänellä on 20 vuoden kokemus myynnin ja johtamisen asiantuntija-, kouluttaja- ja johtotehtävistä: Aspectum Consulting, Amos Partners, Bon Pankkiiriliike, AON Corporation.

Hän on suorittanut maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa. Lange on myös sertifioitu Business Coach ja tiimin rakentaja, TM. 

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös näihin ohjelmiin