Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Diploma in Cyber Security – Kyberturvallisuuden koulutusohjelma

Kyberturvallisuuteen liittyvät moniulotteiset riskit ylittävät yrityksien rajat ulottuen laajasti toimitusketjuihin ja yhteistyöverkostoihin. Nopeasti muuttuva maailma edellyttää organisaatioilta joustavaa toimintakykyä – turvallisuus toimii sen mahdollistajana.

Kyberturvallisuuden koulutusohjelmamme tarjoaa sinulle kattavan osaamisen turvallisuuden kehittämisestä ja johtamisesta digitaalisessa liiketoimintaympäristössä ja verkostoissa. Koulutus auttaa sinua parantamaan organisaatiosi kyberresilienssiä ja turvallisuutta liiketoimintaa tukevalla tavalla.

Ohjelman aikana pyritään tutustumisvierailulle NATOn kyberturvallisuuden osaamiskeskukseen Tallinnaan. 

Huomaathan, että ohjelma toteutetaan englanniksi.
 

Lataa esite  Kysy lisätietoa

Hyödynnä tietoturvan kehittämisen tukea
Jos olet saanut Kyberturvallisuuskeskuksen tietoturvasetelin haussa tukea henkilöstön kouluttamiseen ja osaamisen kehittämiseen, kannattaa hyödyntää sitä valmennuksen kustannuksissa. Tuki koskee yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla toimivia yrityksiä.

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Valmennus tarjoaa kestävän osaamisen nykyhetkeen ja tulevaisuuteen.

Tilannekuva ja valmius toimia – kriittinen kyky kyberturvallisuudessa.

Teknologiat, tiedon ja toiminnan turvaaminen ja liiketoiminta saumattomasti yhdistettynä.

Hyödyt

Kyberturvallisuuden hallinta varmistaa elinvoimaisen liiketoiminnan ja palvelee organisaation tavoitteita. Osallistujan vahvistuneen osaamisen myötä yrityksen kyvykkyys toimia tehokkaasti ja turvallisesti kyberympäristössä kasvaa entisestään.

Tunnistat kyberturvallisuuden riskit ja keskeiset piirteet oman organisaatiosi kannalta
Vahvistat organisaatiosi kykyä torjua kyberriskejä ja hallita niiltä tarkoituksenmukaisesti ja liiketoimintaa tukien
Rakennat oman organisaation iskunkestävyyttä ja toiminnan jatkuvuutta sekä taitoa toimia kyberkriiseissä ja toipua niistä
Tarkastelet ja kehität valitsemaasi kyberturvallisuuden käytännettä läpi ohjelman soveltamalla oppimaasi
Verkostoidut ja opit muilta alan ammattilaisilta

Kenelle? 

  • Turvallisuusasiantuntijoille tai -johtajille, jotka haluavat vahvistaa kyberturvallisuusosaamistaan
  • Henkilöille, jotka siirtyvät vaativampiin kyberturvallisuuden kehittämis- ja johtamistehtäviin 
  • Konsultit ja kouluttajat, jotka toimivat tietoturvallisuuden, digitalisaation tai kyberturvallisuuden alalla
  • Yritysjohdolle, joka haluaa kattavan kuvan kyberturvallisuuden merkityksestä liiketoiminnalle 

Esimerkkejä kohderyhmän tehtävistä:

  • Chief Digital Officer
  • Tietoturvapäällikkö
  • Turvallisuusjohtaja, turvallisuuspäällikkö
  • Teknologiapäällikkö
  • Liiketoimintajohtaja

Ohjelmaan osallistuminen ei edellytä teknistä taustaa. Koulutus toteutetaan englanniksi ja suomeksi riippuen kouluttajasta ja osallistujista.

Sisältö ja aikataulu

Ohjelma koostuu yhdeksästä lähipäivästä ja kriisiviestinnän puolen päivän osioista.  

Jaksot koostuvat luennoista, työpajoista, simulaatioharjoituksesta ja sisällöltään vaihtelevista ryhmätöistä. Osaan jaksoista liittyy ennakkovalmistautumista. Ohjelman aikana tarkastelet ja sovellat oppimaasi omasta organisaatiostasi valitsemaasi kyberturvallisuuden caseen. Osa tästä työskentelystä tapahtuu jaksoilla, osa itsenäisesti.

Rakenne

Inspiroivat ja kattavat opintojaksot

sekä yhdessä oppiminen ja ongelmanratkaisu

Kyber-case

Osallistava, organisaatiollesi nopeasti hyötyä tuottava tarkastelu valitsemastasi teemasta

Kokeneet ja monipuoliset kouluttajat

Aalto-yliopistosta, elinkeinoelämästä ja viranomaisorganisaatioista

Koulutusjaksot

Kolme jaksoa voidaan ostaa myös erikseen, tiedot kyseisen jakson kohdalla. Katso kaikki koulutukset aiheesta Turvallisuus.

Kouluttajat

Mikko Kiviharju

Mikko Kiviharju on Professor of Practice Aalto-yliopistossa. Kiviharju on työskennellyt aiemmin Puolustusvoimien tutkimuskeskuksessa.

Hänen osaamis-ja tutkimusalueitaan ovat kyberturvallisuus kriittisen infrastruktuurin järjestelmissä, kuten esineiden internetissä ja logistiikan operatiivisissa teknologioissa, tekoälyn kyberturvallisuus ja kryptologia/salaustekniikat.

Valtteri Vuorisalo

YTT Valtteri Vuorisalo toimii Accenturella johtajana ja Tampereen yliopistossa työelämäprofessorina. Lisäksi hän on Visiting Research Fellow King’s Collegessa.

Työssään ja tutkimuksessaan Valtteri keskittyy erityisesti data- ja tietovirtojen yhteensopivuuden mahdollistamiseen ja näiden virtojen hyödyntämiseen.

Hadi Ghanbari

Hadi Ghanbari työskentelee Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa apulaisprofessorina ja vastaa tieto-ja kyberturvallisuuteen liittyvistä kursseista.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Diploma in Cyber Security -ohjelman itsenäiset opintojaksot

Voit valintasi mukaan osallistua koko Diploma in Cyber Security -ohjelmaan tai ilmoittautua erillisille opintojaksoille:

Tutustu myös muihin koulutuksiimme