Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Diploma in Cyber Security – Kyberturvallisuuden koulutusohjelma

Kyberturvallisuuteen liittyvät moniulotteiset riskit ylittävät yrityksien rajat ulottuen laajasti toimitusketjuihin ja yhteistyöverkostoihin. Nopeasti muuttuva maailma edellyttää organisaatioilta joustavaa toimintakykyä – turvallisuus toimii sen mahdollistajana.

Uusi kyberturvallisuuden koulutusohjelmamme tarjoaa sinulle kattavan osaamisen turvallisuuden kehittämisestä ja johtamisesta digitaalisessa liiketoimintaympäristössä ja verkostoissa. Koulutus auttaa sinua parantamaan organisaatiosi kyvykkyyttä rakentaa kyberresilienssiä ja turvallisuutta liiketoimintaa tukevalla tavalla. Lisäksi kykenet asemoimaan yrityksesi osaksi toimitusverkostoja ja varmistamaan tiedon ja teknologioiden suojaamisen ja turvallisen hyödyntämisen. Saat myös valmiuksia johtaa häiriötilanteita.

Ohjelmaan sisältyy ainutlaatuinen vierailu NATOn kyberturvallisuuskeskukseen Tallinnassa.

Huomaathan, että ohjelma toteutetaan englanniksi.

Lataa esite  Kysy lisätietoa

Hae tietoturvan kehittämisen tukea

Kyberturvallisuuskeskuksen kautta 1.12.2022 alkaen haettavan tietoturvasetelin tarjoaman avustuksen turvin yrityksesi saa suoraan tukea henkilöstön kouluttamiseen ja osaamisen kehittämiseen. Tuki koskee yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla toimivia yrityksiä. Katso lisätietoja Kyberturvallisuuskeskuksen sivuilta tuen ehdoista ja hakuprosessista.  

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Uusi valmennus tarjoaa kestävän osaamisen nykyhetkeen ja tulevaisuuteen.

Tilannekuva ja valmius toimia – kriittinen kyky kyberturvallisuudessa.

Teknologiat, tiedon ja toiminnan turvaaminen ja liiketoiminta saumattomasti yhdistettynä.

Hyödyt

Kyberturvallisuuden hallinta varmistaa elinvoimaisen liiketoiminnan ja palvelee organisaation tavoitteita. Osallistujan vahvistuneen osaamisen myötä yrityksen kyvykkyys toimia tehokkaasti ja turvallisesti kyberympäristössä kasvaa entisestään.

Tunnistat kyberturvallisuuden riskit ja keskeiset piirteet oman organisaatiosi kannalta
Vahvistat organisaatiosi kykyä torjua kyberriskejä ja hallita niiltä tarkoituksenmukaisesti ja liiketoimintaa tukien
Rakennat oman organisaation iskunkestävyyttä ja toiminnan jatkuvuutta sekä taitoa toimia kyberkriiseissä ja toipua niistä
Tarkastelet valitsemaasi oman organisaation kyberturvallisuuscasea läpi ohjelman ja sovellat oppimaasi omaan työhön
Verkostoidut ja opit muilta alan ammattilaisilta

Kenelle? 

  • Turvallisuusasiantuntijoille tai -johtajille, jotka haluavat vahvistaa kyberturvallisuusosaamistaan
  • Henkilöille, jotka siirtyvät vaativampiin kyberturvallisuuden kehittämis- ja johtamistehtäviin 
  • Konsultit ja kouluttajat, jotka toimivat tietoturvallisuuden, digitalisaation tai kyberturvallisuuden alalla
  • Yritysjohdolle, joka haluaa kattavan kuvan kyberturvallisuuden merkityksestä liiketoiminnalle 

Esimerkkejä kohderyhmän tehtävistä:

  • Chief Digital Officer
  • Tietoturvapäällikkö
  • Turvallisuusjohtaja, turvallisuuspäällikkö
  • Teknologiapäällikkö
  • Liiketoimintajohtaja

Ohjelmaan osallistuminen ei edellytä teknistä taustaa. Koulutus toteutetaan englanniksi.

Sisältö ja aikataulu

Ohjelma koostuu yhdeksästä lähipäivästä ja kriisiviestinnän puolen päivän osioista.  

Jaksot koostuvat luennoista, työpajoista, simulaatioharjoituksesta ja sisällöltään vaihtelevista ryhmätöistä. Osaan jaksoista liittyy ennakkovalmistautumista. Ohjelman aikana tarkastelet ja sovellat oppimaasi omasta organisaatiostasi valitsemaasi kyberturvallisuuden caseen. Osa tästä työskentelystä tapahtuu jaksoilla, osa itsenäisesti.

Ohjelmaan sisältyy vierailu NATOn kyberturvallisuuskeskukseen Tallinnassa.

Rakenne

Inspiroivat ja kattavat opintojaksot

sekä yhdessä oppiminen ja ongelmanratkaisu

Kyber-case

Osallistava, organisaatiollesi nopeasti hyötyä tuottava tarkastelu valitsemastasi teemasta

Kokeneet ja monipuoliset kouluttajat

Aalto-yliopistosta, elinkeinoelämästä ja viranomaisorganisaatioista

Koulutusjaksot

Kolme jaksoa voidaan ostaa myös erikseen, tiedot kyseisen jakson kohdalla. Katso kaikki koulutukset aiheesta Turvallisuus.

Kouluttajat

Hadi Ghanbari

Hadi Ghanbari työskentelee Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa apulaisprofessorina ja vastaa tieto-ja kyberturvallisuuteen liittyvistä kursseista.

Valtteri Vuorisalo

YTT Valtteri Vuorisalo toimii Accenturella johtajana ja Tampereen yliopistossa työelämäprofessorina. Lisäksi hän on Visiting Research Fellow King’s Collegessa.

Työssään ja tutkimuksessaan Valtteri keskittyy erityisesti data- ja tietovirtojen yhteensopivuuden mahdollistamiseen ja näiden virtojen hyödyntämiseen.

Jari Pirhonen

Jari Pirhonen on työskennellyt lukuisissa turvallisuusasiantuntija- ja johtotehtävissä. Tällä hetkellä hän toimii Chief Security Officerina TietoEVRY Oyj:ssä.

Hänen kiinnostuksen kohteensa on turvallisuus yleensä, erityisesti tietoturva liiketoiminnan, yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan näkökulmista. Pirhonen on myös Aalto PRO:n Turvallisuusjohtamisen koulutusohjelma TJK:n alumni.

Luettavaa aiheesta

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös muihin koulutuksiimme