Haku / ilmoittautuminen

Toteutusmuoto

Toistuvuus

Paikka

Kieli

Laajuus

Analytiikasta arvoa toimitusketjuun

Analytiikan soveltamiskoulutus teollisuuden tuotannon- ja toimitusketjun johtajille

Tuotanto- ja toimitusketjun johtamiseen ja päätöksenteon tueksi tarvitaan työkaluja ja parempaa analytiikan soveltamisosaamista. Vahvojen operaatio- ja toimitusketjuosaajien ja datatieteilijöiden välillä tarvitaan ”tulkkeja”, joilla on sopiva osaaminen toimia rajapinnassa. Datatulkin tehtävänä on varmistaa, että analytiikka vastaa todellisiin ja merkittäviin kysymyksiin ja että se tuottaa päätöksentekoa parantavaa vaikutusta sekä luo arvoa liiketoiminnalle. 

Analytiikasta arvoa toimitusketjuun -koulutuksessa kehität käytännön taitojasi erilaisten analytiikkamallien käytöstä sekä saat ajantasaisen katsauksen analytiikan sovellus- ja hyödyntämisesimerkeistä teollisuudesta.

Koulutuksen kukin toteutuspäivä alkaa teoriaosuudella ja ajantasaisella katsauksella analytiikan sovellus- ja hyödyntämisesimerkkeihin teollisuudesta. Teoriaosuuden jälkeen tehdään kuvitteellisen datan pohjalta ryhmissä case-työskentelyä, jossa harjoitellaan analytiikkamallin soveltamista käytännössä. Päivän lopuksi harjoituksen tulokset ja johtopäätökset käydään läpi yhdessä.

Lataa infokortti  Kysy lisätietoja

Aloitus

Kysy lisätietoja

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Hyödyt

Koulutuksessa saat ymmärryksen eri analytiikkamenetelmistä, niiden käytöstä ja soveltamisesta sekä opit toimimaan tulkkina datatieteen ja liiketoiminnan tavoitteiden välillä.

Opit eri analytiikkamenetelmien perusperiaatteet
Opit valitsemaan oikeat menetelmät ratkaisujen toteuttamiseksi
Opit tunnistamaan oman liiketoiminnan ja toimitusketjun tavoitteita ja haasteita, joita voidaan analytiikan avulla ratkaista
Harjoittelet analytiikkamallien käyttöä kuvitteellisen datan pohjalta
Tutustut teollisuuden sovellus ja hyödyntämisesimerkkeihin

Kenelle? 

Koulutus on suunniteltu teollisuuden tuotanto- ja toimitusketjujohtajille- ja päälliköille, jotka haluavat kehittää käytännön taitoja erilaisten analytiikkamallien käytöstä, ja oppia toimimaan tulkkina datatieteen ja liiketoiminnan tavoitteiden välillä.

Sisältö ja aikataulu

 

Koulutusjaksot

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös näihin ohjelmiin