Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: Jenna Anttonen: Näihin asioihin finanssialalla kannattaa nyt panostaa
Edellinen sivu Jenna Anttonen vetää Aalto EE:ssä tiimiä, joka vastaa muun muassa finanssi- sekä taloushallinnon ja riskienhallinnan koulutusohjelmista. Hän on myös intohimoinen rantalentopalloilija. Kuvat: Heli Sorjonen
Digitalisaatio Talous ja rahoitus Vastuullisuus

Jenna Anttonen: Näihin asioihin finanssialalla kannattaa nyt panostaa

Finanssialalla kannattaa nyt panostaa kestävyysraportoinnin ja riskienhallinnan osaamisen edistämiseen - unohtamatta ihmistaitojen kehittämistä. Näin sanoo Aalto EE:ssä liiketoimintayksikön johtajana työskentelevä Jenna Anttonen. Itse hän pyrkii olemaan johtaja, joka luottaa ja antaa tiimilleen tilaa.

Anu Haapala, 21.05.2024

|

Artikkelit

Suuret muutosvoimat, kuten digitalisaatio sekä riskienhallintaan ja vastuullisuuteen liittyvät vaatimukset, myllertävät tällä hetkellä työn ja liiketoiminnan tekemisen tapoja myös finanssialalla. Muutokset vaativat jatkuvaa osaamisen kehittämistä, sanoo Aalto EE:ssä liiketoimintayksikön johtajana ja esihenkilönä työskentelevä Jenna Anttonen.

Anttonen on työskennellyt Aalto EE:ssä vuodesta 2022. Hän toimi alkuun talous- ja rahoituspuoleen erikoistuneena asiantuntijana, tittelillä Competence Manager. Nykyiseen tehtäväänsä hän siirtyi keväällä 2023.

Vastuullisuuden ja ESG:n asema tulee
varmasti vain vahvistumaan, kun EU:ssa
rakennetaan uutta sääntelyä."

Business Unit Director -tehtävässään hän vetää viiden hengen tiimiä, joka vastaa Aalto EE:n finanssi- sekä taloushallinnon ja riskienhallinnan koulutusohjelmista, seminaareista, verkkokursseista ja kirjoista.

”Vastuullisuuden ja ESG:n asema tulee varmasti vain vahvistumaan, kun EU:ssa rakennetaan uutta sääntelyä”, Anttonen sanoo.

Esimerkiksi finanssialan, kuten muidenkin alojen, asiantuntijoita hyödyttää tulevaisuudessa yhä enenevissä määrin kestävyysraportointiin liittyvän osaamisen kasvu.
 

”Monia asioita voi automatisoida mutta ihmisten kohtaamista ei”

Finanssialalla riskejä voi aina hallita paremmin, riskienhallintaan vaikuttava sääntely lisääntyy, kyberhyökkäyksien riski kasvaa. Tämä kaikki heijastuu alan koulutustarpeisiin.

”Jos puhutaan vaikkapa pankkirikollisuudesta, mentaalinen representaatiomme tästä on useasti elokuvistakin tuttu pankkirosvot ja pankkiryöstökohtaukset. Nyt rikollisuuteen liittyvät riskit keskittyvät kuitenkin tietoverkkoihin ja verkon yli tapahtuvaan toimintaan, ja hyökkäykset voivat kohdistua myös asiakkaisiin.”

Anttosen mukaan Aalto EE:n finanssipuolella mietityttävätkin tällä hetkellä juuri regulaatio ja riskienhallinta. Esimerkiksi rahanpesun estämiseen liittyvä sääntely velvoittaa finanssialan toimijoita tunnistamaan asiakkaat.

Vaikka puhutaan finanssialasta,
se on kuitenkin ihmisliiketoimintaa."

”Siihen liittyvä globaali sääntely ja tavoitteet lähtevät liikkeelle ihan yksittäisten asiakkaiden tunnistamisesta ja toimivista prosesseista.”

 Alalla kannattaakin Anttosen mielestä panostaa kestävyysraportoinnin ja riskienhallinnan osaamisen kehittämiseen – mutta myös ihmistaitoihin.

”Vaikka puhutaan finanssialasta, se on kuitenkin ihmisliiketoimintaa. Monia asioita voi automatisoida mutta ihmisten kohtaamista ei.”
 

”Tässä tehtävässä yhdistyi oma osaamiseni ja kiinnostuksen kohteeni”

Anttonen on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Yliopistossa hänen pääaineensa oli laskentatoimi, minkä ohessa hän opiskeli muun muassa rahoitusta.

Ennen koulutusalalle siirtymistään hän työskenteli pitkään pankkialalla.

Niin talousasiat kuin koulutus ovat kiinnostaneet jo pitkään. Peruskoulussa Anttosen unelma-ammatti oli opettaja.

 


Jenna Anttonen työskentelee nyt ensimmäistä kertaa lähijohtajana ja tiiminvetäjänä.

 

”Tässä tehtävässä yhdistyi oma osaamiseni ja kiinnostuksen kohteeni”, Anttonen sanoo. ”Tykkään jatkuvasti oppia ja kehittää itseäni ja olen varsin utelias.”

Nykyinen tehtävä on Anttosen ensimmäinen virallinen pesti lähijohtajana ja tiiminvetäjänä. Kuitenkin jo opiskeluaikoinaan Jyväskylän yliopistossa hän toimi ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajana.

”Vedin 12 000 jäsenen monimuotoisen organisaatiota ja hallitusta. Sieltä sain ensimmäiset johtamisoppini.”
 

Johtaja näyttää suunnan – asiantuntija päättää, mitä reittiä päämäärään mennään

Ylioppilaskunnan tehtävissä Anttonen oppi, ettei johtajana kannata vetää mitään roolia. Parhaiten pärjää, kun on oma itsensä.

Hänelle on tärkeää, että tiimeissä ja työyhteisöissä kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti.

”En halua olla norsunluutornissa käskemässä tekemään vaan pyrkiä johtamaan esimerkin ja vuorovaikutuksen kautta ja pitämään itsekin kädet savessa.”

Siksi hän vastaa itsekin edelleen myös joistakin koulutuksista.

”Koko laajennettu tiimimme, johon kuuluvat ohjelmajohtajien lisäksi myös myynti ja markkinointi sekä projektipäälliköt ja koordinaattorit, on aivan mahtava. Meillä on talo täynnä todella hyviä osaajia, jotka kantavat oman vastuunsa ja joihin voin luottaa kuin kiveen.”

Anttosen mielestä esihenkilönä ja projektia johtaessa onkin tärkeää pystyä luottamaan tiimiläisiinsä, delegoimaan tehtäviä ja antamaan vapaat kädet.

Johtaja näyttää suunnan, mihin mennään, ja tukee matkaa parhaan kykynsä mukaan. Sen, mitä reittiä pitkin ja millaisilla valinnoilla siihen päästään, päättävät asiantuntijat.

 


Anttosen toinen rakkaus on rantalentopallo. Se on yksi harrastuksista, jotka tasapainottavat arkea. Hänen mielestään johtajankin pitää tunnistaa omat rajansa.

 

Anttonen on myös tiedolla johtaja. Laskentatoimitaustaisena hänelle on luontaista syventyä numeroihin ja dataan. Tärkeää on, ettei tieto jää pöytälaatikkoon pölyttymään.

”Jaan tietoa ja dataa tiimilleni avoimesti. ’Hei – tältä meidän tilanteemme näyttää. Millaisia ajatuksia se herättää?’ Tavoitteetkin asetamme yhdessä keskustellen ja miettien sekä tietoon perustuen.”
 

Tiimien ja johtajien monimuotoisuudesta on hyötyä

Aalto EE:n tavoitteena on parantaa maailmaa paremmalla johtajuudella. Anttoselle parempi johtajuus tarkoittaa juuri matalia hierarkioita, luottamusta ja yhdenvertaisuutta.

”Johtajien monimuotoisuus olisi myös hyvä asia. On hyvä, että olisi vähän erityyppisiä johtajia ja eri taustoista. Kun tiimeissä on asiantuntijoita ja johtajia erilaisista taustoista, voidaan lyödä viisaat päät yhteen ja saada aikaan monipuolisia ratkaisuja ja uusia avauksia.”

Kaikki viisaus ei asu johtajassa, ja on hyvä opetella tunnistamaan omat rajansa.

Kun tiimeissä on asiantuntijoita ja johtajia
erilaisista taustoista, voidaan lyödä viisaat päät
yhteen ja saada aikaan monipuolisia ratkaisuja."

”On hyvä olla rehellinen itselleen siitä, mihin pystyy ja mihin ei pysty. Ei pidä esimerkiksi pakottaa liiaksi itseään aamuihmisenä iltaduuneihin eikä iltaihmisenä ’voittajien’ aamuviiden tuntiin.”

Anttosen työtä tasapainottavat esimerkiksi liikunta- ja kuvataideharrastukset. Johtajana saa kunnioittaa myös omaa vapaa-aikaansa. Itsestään ja terveydestään huolehtimista ei pidä unohtaa.

”Rantalentopallo on minun toinen rakkauteni”, Anttonen sanoo. ”Minulla oli aiemmin iso haave päästä joskus SM-osakilpailuihin sisään, ja kesällä 2023 se toteutui.”

Tutustu Aalto EE:n talouden ja rahoituksen koulutuksiin täällä!

Johtamisperiaatteet

Luottamus. ”Johtaminen perustuu luottamukseen. Jos en voisi luottaa ihmisiin, olisin väärässä tehtävässä.”

Yhdenvertaisuus. ”Olemme kaikki samalla viivalla ja yhtä arvokkaita. Emme tarvitse norsunluutorneja.”

Avoimuus. ”On tärkeää jakaa tietoa ja vaalia vuorovaikutusta. Samalla on tärkeää voida olla avoin ja tietoinen siitä, millaisia arvoja elää, mitä osaa ja missä on opittavaa.”

Kuka?

Jenna Anttonen

Kauppatieteiden maisteri Jenna Anttonen (s. 1990) työskentelee finanssi-, taloushallinnon sekä riskienhallinnan koulutusteemoihin keskittyvän liiketoimintayksikön vetäjänä ja esihenkilönä Aalto EE:ssä. Hän suorittaa tällä hetkellä AaltoJOKO®-johtamiskoulutusohjelmaa ja irrottautuu työstään liikunta- ja taideharrastusten parissa.


Palaa Aalto Leaders' Insight -pääsivulle

Löydä lisää luettavaa ja kuunneltavaa