Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: Tästä syystä elämme tietojohtajien nousun aikaa
Digitalisaatio

Tästä syystä elämme tietojohtajien nousun aikaa

Analyyttiset yritykset valtaavat markkinoita hyödyntämällä tietoaineistoja kilpailijoitaan paremmin. Näissä yrityksissä tietoa johdetaan itseisarvoisena pääomana. Avain tässä onnistumiseen on tietojohtaja, jolla on vaikutusvaltaa muuttaa liiketoimintaa sekä lisätä investointeja parempaan tiedonhallintaan, kirjoittaa Aalto EE:n Senior Advisor Sami Laine.

Sami Laine, 29.09.2023

|

Artikkelit

Professori Thomas H. Davenport kuvasi jo vuonna 2007, miten johtavat yritykset eri toimialoilla ovat saavuttaneet kilpailuetua analyyttisillä toimintamalleillaan.

Esimerkiksi Walmartin toimitusketju ennakoi jäätelökuljetuksia sääennusteiden perusteella. Rekka-autot lähtivät toisista osavaltioista kohti aurinkorantoja jo hellettä edeltävinä päivinä. Capital One ohjasi jo kauan sitten finanssituotteidensa tuotekehitystä jatkuvalla mittaamisella.

Tällaisten kilpailijoitaan paremmin analytiikkaa ja tietoa hyödyntävien yritysten on huomattu kasvattaneen suhteellista kilpailukykyään jo useamman vuosikymmenen ajan. Uudempien tutkimusten mukaan ne ovat pikemminkin kasvattaneet eroaan kilpailijoihinsa.

Analytiikkaperusteiset yritykset ovat kasvaneet 27–40 prosenttia vuodessa samalla kun globaali kansantuote on kasvanut vuosittain vain 3,5 prosenttia.

Tietopääomaa tulee johtaa huipulta

Suurella osalla yrityksistä on samaan aikaan ollut vaikeuksia saavuttaa tietotekniikkainvestoinneillaan merkittäviä tuottoja ja tuloskunnon parannuksia. Perimmäisenä syynä epäonnistumisiin on esitetty keskittymistä digitalisointiin tietoteknisinä ohjelmistoprojekteina tai päälle liimattuina analytiikkaprojekteina.

Onnistujat sen sijaan ovat keskittyneet toiminnan uudistamiseen ja tietopääomien tuotteistamiseen ohjelmistojen tuella. Tieto on nähty itseisarvoisena toimitusketjun tuotteena ja arvokkaana pääomana, joka mahdollistaa analyyttiset ja automatisoidut prosessit.

Onnistujat sen sijaan ovat keskittyneet toiminnan uudistamiseen ja tietopääomien tuotteistamiseen ohjelmistojen tuella."

Käytännön haasteeksi muodostuu kuitenkin usein kaikkien tietoalojen ammattilaisten tuntema dilemma.

Tiedonhallinnan kehittämisestä vastaavalle henkilölle on määrätty vastuu viedä läpi ohjelmistoprojekti, jonka pitäisi tuottaa liiketoiminnallisia hyötyjä. Liiketoimintajohto kun haluaa lisätä tuottoja tai vähentää kuluja investoimalla tiedonhallintaan ja analytiikkaan. Liiketoiminnan omiin toimintamalleihin ja yksikköjen sisäisiin toimintatapoihin ei kuitenkaan saa puuttua eikä niitä saa muuttaa.

Käytännössä tehtäväksi on annettu liiketoimintahyödyn kasvattaminen, mutta tavoitteeseen pääsemiseksi tarvittavia muutoksia ei saa toteuttaa.

Tästä ristiriidasta on syntynyt tarve siirtää vastuuta tiedonhallinnan menetelmien ja tietopääomien johtamisesta yhä korkeammalle taholle liiketoiminnan puolelle. Niin korkealle taholle, jolla on vaikutusvaltaa muuttaa liiketoiminnan toimintamalleja ja -tapoja.

Pisimmälle vietynä tämä tarkoittaa Chief Data Officer -toimenkuvaa (CDO) eli tietojohtajaa. Hänen tehtävänsä on kehittää uusia tiedon hyödyntämiseen perustuvia liiketoimintamalleja sekä raportoida suoraan toimitusjohtajalle.

Mitä lähempänä valtahierarkian huippua CDO:t ovat, sitä paremmin he menestyvät tehtävässään ja kykenevät tuottamaan liiketoiminnalle mitattavaa lisäarvoa."

Ei olekaan yllättävää, että mitä lähempänä valtahierarkian huippua CDO:t ovat, sitä paremmin he menestyvät tehtävässään ja kykenevät tuottamaan liiketoiminnalle mitattavaa lisäarvoa (Gartner, 2020). Hyvin suoriutuvissa organisaatioissa on paljon tyypillisempää (35 prosenttia), että datasta ja analytiikasta vastaava johtaja raportoi suoraan toimitusjohtajalle, kuin heikosti suoriutuvissa yrityksissä (13 prosenttia).

Menestyvissä organisaatioissa on ymmärretty, että datalähtöiseen liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät strategiset muutokset vaativat senioritason positiota, jossa on riittävästi valtaa ja resursseja.

Jotta vallan ja odotusten välinen dilemma saataisiin ratkaistua, datajohtajan täytyy olla osa yrityksen johtoryhmää. Näin varmistetaan, että yrityksen strategia ja operaatiot ovat linjassa strategisen tiedonhallinnan investointien kanssa.

Tietopääoman johtajien esiinmarssi

Maailman ensimmäinen yritys, joka perusti organisaatioonsa CDO-position, oli Capital One. Tämä tapahtui jo vuonna 2003. Sen jälkeen kasvava joukko muitakin suuria yrityksiä on perustanut vastaavan toimenkuvan organisaatioonsa.

Ensimmäistä CDO-nimitystä seuraavan vuosikymmenen aikana tiedon ja analytiikan tärkeys tunnistettiin laajemminkin yritysten keskuudessa. Vuoteen 2013 mennessä yli puolella yrityksistä oli jo senioritason Head of Data, Director of Analytics tai jokin vastaava positio (Accenture, 2013). CDO-positio oli kuitenkin vielä harvinainen ja esiintyi lähinnä finanssisektorilla ja muutamilla omien alojensa edelläkävijöillä (Gartner, 2014).

Aivan viime vuosina tilanne on kuitenkin alkanut muuttua.

Tietopääoman johtajan toimenkuvat ovat alkaneet yleistyä ympäri maailmaa ja nimenomaan Chief Data Officer -tittelillä.  Ennen kaikkea heidän asemansa organisaatioissa on noussut korkeammalle tasolla. He raportoivat aiempaa todennäköisemmin suoraan toimitusjohtajalle sekä johtavat liiketoiminnan kehittämistä liiketoiminnan tuloksellisuusmittareilla – eivät tietohallintoprojekteja kustannuserinä.

Gartnerin viimeisimpien selvitysten perusteella menestyneimmät tieto- ja analytiikkajohtajat menestyksen salaisuus piilee siinä, että he keskittyvät lisäämään liiketoiminnan arvoa, vaalimaan data- ja analytiikkaosaamista ja muuttamaan kulttuuria.

Kootakseen viime vuosien käytännön opit yhteen, Davenport ja kumppanit julkaisivatkin vuonna 2023 Harvard Business Review-lehdessä uuden artikkelin kahdeksasta strategiasta, joiden avulla tietojohtajat menestyvät tavoitteessaan luoda mitattavaa hyötyä liiketoiminnalle.

CDOIQ-symposium saapuu pohjoismaihin

Kaikkien aikojen ensimmäinen CDOIQ Nordic Symposium järjestetään 15.5.2024 Aalto-yliopistossa Espoon Otaniemessä. Tämä kovasti odotettu tapahtuma tuo yhteen pohjoismaisten yritysten, hallintojen ja akateemisen maailman kovimmat datajohtajat, jotka työskentelevät muun muassa Chief Data Officer-, VP Data Science-, Head of Data- ja muilla vastaavilla titteleillä.

Pohjoismaiden ensimmäinen CDOIQ-symposium järjestetään Dipolissa, Espoon Otaniemessä.
Pohjoismaiden ensimmäinen CDOIQ-symposium järjestetään Dipolissa, Espoon Otaniemessä.

Symposium on CDOIQ-tiimin ja Aalto EE:hen yhteinen ponnistus, jolla tuodaan maailman johtava data- ja analytiikkajohtamisen tapahtuma pohjoismaihin. Symposiumin osallistujat voivat odottaa oivaltavia keskusteluita, tiedonjakamista ja verkostoitumismahdollisuuksia. Tavoitteena on viedä datajohtoisia käytäntöjä ja innovaatioita eteenpäin pohjoismaisessa tietojohtajien yhteisössä.

Symposiumin teemana on “Value from Data for Business and Society”. Odotamme tilaisuuteen 200 paikalla olevaa osallistujaa sekä 400 online-osallistujaa eri puolilta pohjoismaita.

Neuvottelukunta ja ohjelmakomitea on muodostettu tarkkaan valituista edustajista eri teollisuudenaloilta ja eri pohjoismaista. Ne tekevät yhteistyötä Aalto EE:n tiimin kanssa symposiumin tarkan ohjelman suunnittelussa. Lue lisää CDOIQ Nordic -symposiumista täältä.


Sami Laine on Aalto University Executive Education and Professional Developmentin (Aalto EE) Senior Advisor ja yksi pohjoismaiden ensimmäisen CDOIQ-symposiumin järjestäjistä. Yli kaksikymmenvuotisen uransa aikana Laine on työskennellyt tietojohtamisen parissa, konsulttina, tutkijana ja opettajana useilla liiketoiminnan aloilla. Hän on läpi uransa nostanut esiin laatuun ja eettisyyteen liittyviä asioita tiedonhallinnassa ja yritysten päätöksenteossa, mistä yksi osoitus oli se, että hän oli ehdokkaana pohjoismaisen DAIR Awards -tunnustuksen saajaksi vuonna 2022. Hän on toiminut pitkään DAMA Finland ry:n puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä sekä MIT:n CDOIQ-symposiumin ohjelmakomitean jäsenenä.

DAMA Finland ry:n varapuheenjohtajana Laine edistää tiedonhallinnan hyvien käytäntöjen tuntemista ja levittämistä osana kansainvälistä DAMA International -yhteisöä ja valtakunnallista Suomen Tietojenkäsittelyliitto TIVIA ry -yhteisöä. DAMA Finland ry on kansainvälisen DAMA Internationalin paikallinen osasto Suomessa ja TIVIA ry:n valtakunnallinen teemayhdistys. Yhdistys on voittoa tavoittelematon ja riippumaton toimittajista ja teknologiasta. Sen tarkoituksena on edistää ja kehittää tiedonhallinnan parhaita käytäntöjä ja tiedon roolia tärkeänä voimavarana organisaation toiminnassa.


Lähteet

Accenture (2013) Analytics in Action: Breakthroughs and Barriers on the Journey to ROI.
Davenport, T. H., Harris, J. G. (2007) Competing on Analytics: The New Science of Winning, Harvard Business Review Press.
Davenport, T.H., Wang, R.Y., Tiwari, P. (2023). Eight Strategies for Chief Data Officers to Create - and Demonstrate - Value.
Forrester (2016) Insights-Driven Businesses Set The Pace For Global Growth
Gartner (2014) CIO Advisory: The Chief Data Officer Trend Gains Momentum.
Gartner, (2020) Survey Analysis: Fifth Gartner CDO Survey — How Chief Data Officers Are Driving Business Impact.
Lee Y, Madnick S, Wang R, Wang F, Zhang H. (2014) A cubic framework for the chief data officer: Succeeding in a world of big data. MIS Quarterly Executive. 13 (1)


Palaa Aalto Leaders' Insight -pääsivulle

Löydä lisää luettavaa ja kuunneltavaa