Luet nyt: Aalto Leaders' Insight: Tunneäly – tehokkaan johtamisen salaisuus
Johtaminen

Tunneäly – tehokkaan johtamisen salaisuus

Asiakas- ja ihmislähtöisyys edellyttää johtajalta hyvää itsetuntemusta. Siinä tarvitaan tunneälyä, sanoo Outotecin henkilöstö- ja viestintäjohtaja Kaisa Aalto-Luoto.

Annamari Typpö, 28.04.2020

|

Artikkelit

Insinööreilläkin on tunteet. Kuka olisi uskonut? Mutta vitsit sikseen. Kun teknologiayhtiö Outotec lähti yhdessä Aalto EE:n kanssa kehittämään globaalin organisaationsa johtamista, ohjelman ydinkonseptiksi valittiin tunneäly.

Päätökselle oli vankka pohja. Kun talouden rakenteet muuttuvat, globaali kilpailu kiristyy ja digitalisaation ja palvelullistumisen kaltaiset megatrendit muuttavat kiivaaseen tahtiin yritysten toimintaympäristöä ja heikentävät monia kilpailukyvyn perinteisiä osatekijöitä, yritykset tarvitsevat kipeästi uudenlaista johtamisosaamista ja ajattelutavan muutosta.

Outotecin Global Leadership -ohjelma keskittyi yhtiön kahteen strategiseen aloitteeseen: Our People ja Customer Focus. Ohjelmaan osallistui kahdessa erässä kaikkiaan 60 henkeä.

“Halusimme auttaa johtoa kehittymään muutosagentteina, kehittämään asiakas- ja henkilöstölähtöistä ajattelua sekä viemään eteenpäin asiakaskokemusta, yrityskulttuuria ja yrityksen liiketoimintastrategiaa”, sanoo Outotecin henkilöstö- ja viestintäjohtaja ja hallituksen jäsen Kaisa Aalto-Luoto.

Vuorovaikutus edellyttää empatiaa

Jotta johtajat voivat toimia aidon asiakas- ja ihmislähtöisesti, heidän on ymmärrettävä ja osattava käsitellä omia tunteitaan ja tunnistettava myös muiden ihmisten tunteet. Johtajien on tiedettävä, miten heidän omat tunteensa vaikuttavat muihin ihmisiin ja miten käyttäytyä mahdollisimman asianmukaisesti erilaisissa tilanteissa. Nämä taidot ovat sidoksissa tunneälyyn, jota pidetään yhtenä tärkeimmistä menestystekijöistä nykypäivän yritysmaailmassa.

Tunneäly ei ole mitään pehmeää höttöä, se on erittäin konkreettinen taito."

Silti on paljon yrityksiä, jotka eivät ota päätöksenteossa huomioon inhimillisiä suorituskykytekijöitä. Outotecilla oli aiheesta aiempaakin kokemusta, mutta ohjelma piti siitä huolimatta suunnitella huolellisesti. Tunneälyn kaltaista konseptia kun ei voi aivan suoriltaan heittää organisaatioon, jossa tunteet eivät ole olleet jokapäiväinen keskustelunaihe.

Ohjelma käynnistyi tunneälyarvioinnilla. Monille osallistujille arvioinnin tulokset tulivat yllätyksenä. Outotecin globaaleista tietojärjestelmä- ja ict-palveluista vastaava Jouni Laiho oli yksi heistä.

“Olen koulutukseltani insinööri, opiskelin tietojenkäsittely- ja tietojärjestelmätiedettä, ja olen viettänyt koko työelämäni insinöörien parissa. Tiedän hyvin, että monen mielestä me toimimme lähinnä loogisen ajattelun ohjaamina. Siitä huolimatta oli yllätys saada niin alhaiset pisteet esimerkiksi empatiasta”, Laiho sanoo.

Koko raportin lukeminen helpotti.

“Ymmärsin, että stressaavissa tilanteissa saatan joskus hylätä normaalin empatian ja käyttäytyä hieman liian mekaanisesti ja loogispohjaisesti. Fyysisessä kriisitilanteessa se voi itse asiassa olla hyväkin reagointitapa – esimerkiksi palomiehen on pystyttävä toimimaan mekaanisesti – mutta yritysmaailmassa senkaltainen käytös ei ole toivottavaa. Opin, että toiset ihmiset saattavat pitää minua kylmänä ja miettiä, voiko minuun luottaa”, Laiho pohtii.

Tunneäly ei ole mitään pehmeää höttöä

Aalto EE:n avulla Outotec tarkasteli tunneälyä kahdesta näkökulmasta. Ensimmäisessä moduulissa käsiteltiin asiakaslähtöisyyttä ja asiakasarvopohjaista ajattelutapaa. Toinen moduuli keskittyi voittaviin kulttuureihin, kunkin omiin viestintään ja positiiviseen vaikutukseen liittyviin kehittymiskohteisiin sekä oman toiminnan vahvistamiseen ja opitun soveltamiseen omaan arkityöhön.

“Tämä oli voimallista asiaa. Tunneäly ei ole mitään pehmeää höttöä, se on erittäin konkreettinen taito. On tärkeää, että ihmiset kokevat tulevansa kuulluksi. Kun tunnistaa omat tunteensa, on helpompi johtaa esimerkillä, silloinkin kun pyritään saavuttamaan kovia tavoitteita”, Laiho sanoo.

Ohjelma päättyi toiseen tunneälyarviointiin, jonka tulokset olivat erinomaiset. Ne osoittivat tunneälykkään käytöksen vahvistuneen sekä suhteessa asiakkaisiin että Outotecin omaan henkilöstöön. Myös päätöksenteko ja positiivinen vaikutus olivat parantuneet huomattavasti. Outotecin oma henkilöstötyytyväisyyskysely kertoi samoin johtamisen yhtiössä parantuneen.

“Tämä osoittaa, että henkilöstökin on havainnut ohjelman tulokset. Teimme tuottoisan sijoituksen johtamiseen ja hyvää yrityskulttuuriin”, Laiho sanoo.

Tee vaikutus persoonallasi

Aalto-Luodon mukaan ohjelman tärkein oppi osallistujille oli se, että mitä korkeammalla organisaatiossa on, sitä tärkeämpää on itsetuntemus.

Pitää myös tietää, miten johdat itseäsi kohti sitä, mitä haluat olla."

“Ei riitä, että tiedät kuka olet. Pitää myös tietää, miten johdat itseäsi kohti sitä, mitä haluat olla. Meidän viestimme on, että johtajan on tärkeä olla itsensä, mutta ennen kaikkea olla sitä taitavasti.”

Aalto-Luoto korostaa, että kun maailma muuttuu ja sekä oma henkilöstö että asiakkaat on saatava innostumaan muutoksesta ja mukautumaan uudenlaisiin tilanteisiin, johtajalle on suorastaan bisneskriittistä ymmärtää, miten suuren vaikutuksen hän voi omalla persoonallaan tehdä.

“Loppujen lopuksi kaikkea työtä tehdään ihmisten kanssa. Jos aloittaisimme ohjelman nyt alusta, uskaltaisimme ehkä riisua pois muita strategiaelementtejä ja tehdä vieläkin rohkeampia valintoja. Vaikuttavinta oli, kun yksi osallistujista sanoi, että hänestä oli tullut paitsi parempi johtaja myös parempi ihminen.”

Aalto EE kehittää jo 50 vuoden kokemuksella korkealaatuisia asiakaskohtaisia ratkaisuja auttamaan liiketoiminnan nykyisten ja tulevien haasteiden ratkaisussa. Suunnittelemme ja toteutamme yhdessä asiakkaidemme kanssa vaikuttavia ja inspiroivia ratkaisuja, jotka hyödyntävät Aalto-yliopiston poikkitieteellistä osaamista ja lähestymistapaa. Lue lisää


Palaa Aalto Leaders' Insight -pääsivulle

Löydä lisää luettavaa ja kuunneltavaa