Asiakaskohtaiset osaamisen kehittämisen ratkaisut

Kehitämme yli 50 vuoden kokemuksella korkeatasoisia osaamisen kehittämisen ratkaisuja, jotka hyödyntävät Aalto-yliopiston poikkitieteellistä osaamista ja lähestymistapaa. Autamme asiakasorganisaatioitamme kehittymään ja uudistumaan strategisesti. Suunnittelemme ja toteutamme yhdessä asiakkaidemme kanssa vaikuttavia ja inspiroivia valmennuksia ja koulutusohjelmia sekä autamme heitä ratkaisemaan liiketoiminnan nykyisiä ja tulevia haasteita.

Huolellisesti valitut, osallistavat oppimismenetelmämme ja räätälöidyt ratkaisumme takaavat parhaat – ja kestävät – tulokset. Mittavan maailmanlaajuisen asiantuntijaverkostomme avulla parhaat osaajat ja viimeisimmät tutkimustulokset ovat aina asiakkaidemme käytettävissä. Tarjoamme käyttöönne uusimman tiedon, tutkimuksen ja osaamisen johtamisesta ja johtamisen kehittämisestä. Yhdessä asiakkaan kanssa kehittämämme ratkaisut perustuvat vankan asiantuntemuksen ja asiakasymmärryksen sekä käytännön toimien ja kokeilevan lähestymistavan yhdistämiseen.

Asiakaskuntamme rakentuu kansainvälisistä organisaatioista julkisen sektorin toimijoihin

Laajaan asiakaskuntaamme kuuluu suuria ja keskikokoisia yksityisiä ja julkisia organisaatioita ympäri maailman. Työskentelemme isojen suomalaisten ja Pohjoismaissa toimivien monikansallisten yritysten sekä Aasiassa toimivien kansainvälisten ja monikansallisten yritysten kanssa.

Aalto EE, Aalto PRO, Aalto ENT ja Finva toteuttavat vuosittain yhteensä satakunta räätälöityä ohjelmaa. Asiakassuhteemme ovat pitkäikäisiä ja ratkaisumme monivaiheisia ja intensiivisiä. Ohjelmaa tukee oppimiskumppanina toimiva tiimi, joka haastaa asiakkaan ajattelutapoja ja auttaa tiedottamaan ohjelman hyödyistä yrityksen sisällä.

Vaikuttavat ja soveltuvat ratkaisumme tuottavat arvoa asiakkaillemme

Tuemme asiakkaitamme luomaan arvoa vaikuttavien ohjelmiemme avulla, jotka auttavat heitä esimerkiksi

 • Käynnistämään ja tukemaan organisaation muutosprosesseja rakenteiden, prosessien ja kulttuurin avulla
 • Parantamaan johtamis- ja esimiestaitoja organisaation kaikilla tasoilla
 • Johtamaan liiketoiminnan digitaalista transformaatiota
 • Löytämään organisaation kilpailuedut ja kehittämään kestäviä strategioita
 • Lisäämään organisaation strategista ketteryyttä ja muutosvalmiutta
 • Luomaan uusia innovaatioita ja rakentamaan innovatiivista kulttuuria
 • Tukemaan seuraajasuunnittelua ja osaamisen kehittämistä (Talent Management)

Räätälöidyt ratkaisumme vaihtelevat hallitustason strategisista prosesseista laajamittaisiin kehittämisohjelmiin esimerkiksi tunnistetuille talenteille.


Konsortio-ohjelmat yhteistyössä asiakkaidemme kanssa

Kehitä organisaatiosi kyvykkyyksiä alueilla kuten logistiikka, HR ja taloushallinto samanaikaisesti tiimien kompetenssikehityksen kanssa. Konsortio-ohjelmat yhdistävät dynaamisen kokemusten vaihdon erilaisten organisaatioiden ja teollisuudenalojen välillä samalla mahdollistaen omien projektien eteenpäin viemisen ja koko organisaation kehittymisen. Ohjelmien tavoitteet ja laajuus määritellään yhdessä osallistuvien organisaatioiden kanssa.

Hyödyt organisaatiolle

 • Sekä välittömät että pitkän aikavälin hyödyt ohjelman aikana tehtävistä projekteista
 • Uusia ulkoa-sisään näkökulmia omaan organisaatioon ja sen toimintaan
 • Mahdollisuudet uusin verkostoihin ja yhteistyöhön muiden osallistujien kanssa
 • Kiinnostus jatkuvaan itsensä kehittämiseen aktivoituu ohjelman aikana

Hyödyt yksilölle

 • Laajempi ymmärrys ohjelman keskeisestä aihealueesta
 • Uusia näkemyksiä sekä välittömästi sovellettavaa osaamista ja taitoja
 • Varmuutta oman vastuualueen ja funktion kehittämiseen
 • Ainutlaatuinen verkosto kokeneita kollegoita ja ammattilaisia

Esimerkkejä Aalto EE:n konsortio-ohjelmista

Business Controlling

Business HR

Räätälöidyt online-ohjelmat

Voimme suunnitella yhdessä asiakkaidemme kanssa myös vaikuttavia, kokonaan verkossa toteutettavia ohjelmia. Virtuaalisesti toteutettava ohjelma hyödyntää ajankohtaisia verkkokurssejamme, kuten esimerkiksi Design Thinking ja Essentials of Leading Change. Ohjelman vaikuttavuutta ja osallistujan oppimisen kokemusta syvennetään räätälöimällä valikoituja oppimisen elementtejä verkkokurssien ympärille, näitä ovat mm. webinaarit, erilaiset opintojaksojen väliset tehtävät, ohjelmajohtajan ja valmentajan virtuaaliset läpikäynnit ryhmän kanssa sekä verkossa tapahtuvat pienryhmäkeskustelut.

Mitkä ovat organisaatiosi kehittämistarpeet?

Ota meihin yhteyttä ja keskustellaan millaisia ratkaisuja voimme organisaatiollesi yhdessä suunnitella ja toteuttaa.

Yhteissuunnitteluun perustuva kumppanuusmallimme

Kansainvälisesti tunnustettu

Aalto EE ylsi vuonna 2022 Financial Timesin liikkeenjohdon koulutusta tarjoavien bisneskoulujen maailmanlaajuisessa arvioinnissa (Financial Times Executive Education Ranking) sijalle 34 ja kuuluu näin ollen liikkeenjohdon kouluttajien yhden prosentin kärkeen maailmassa. Sijoituksemme maailman kärkijoukossa on asiakkaillemme takuu siitä, että sisällöt, menetelmät ja valmentajat ovat korkeinta kansainvälistä tasoa.

FT Executive Education -selvityksessä arvioidaan erikseen niin sanotut avoimet koulutusohjelmat ja yrityksille räätälöidyt ohjelmat. Kokonaissijoitus perustuu näiden kahden kategorian yhteistulokseen. Financial Times julkaisee selvityksessään vain 50 parhaan liikkeenjohdon kehittäjän arviot. Kaikkiaan maailmassa on arviolta 4 000 johdon koulutusta ja MBA-tutkintoja tarjoavaa toimijaa.

Lue lisää rankingeista

Ota yhteyttä

Autamme löytämään organisaatiollesi sopivimman ratkaisun.

 

Mari Rauhala

Director, Business Development

+358 10 837 3777

mari.rauhala@aaltoee.fi